Byla II-1362-561/2007
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su S. T. skundu dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

2S. T. padavė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2007-02-20 nutarimą, kuriuo jam paskirta 15 litų bauda.

3LR administracinių bylų teisenos įstatymo 122 str. 1 d. nustatyta, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, jeigu įstatymai nenumato kitaip, gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Pagal to paties įstatymo 37 str. 2 d. 8 p. skundą atsisakoma priimti, jeigu praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

4Skundžiamas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimas, kuriuo S. T. paskirta administracinė nuobauda – 15 litų bauda, buvo priimtas 2007-02-20, todėl skundą dėl šio nutarimo buvo galima paduoti tik iki 2007-03-02. S. T. skundas teismui buvo išsiųstas paštu 2007-03-21, tai yra praleidus įstatymo nustatytą terminą skundui į teismą paduoti. S. T. praleisto termino atnaujinti neprašo, todėl skundą atsisakytina priimti ir jis grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

5Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p. ir 3 d.,

Nutarė

6atsisakyti priimti S. T. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2007-02-20 nutarimo panaikinimo.

7Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti S. T. .

8Išaiškinti S. T. , kad jis turi teisę pateikti teismui prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, nurodant prašyme termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu teismui turi būti paduotas naujas skundas (dviem egzemplioriais).

9Dėl nutarties atsisakyti priimti skundą per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai