Byla 2S-1562-340/2019
Dėl vekselio ir jo pagrindu išduoto vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys – Kauno miesto 15-asis notarų biuras, bankroto administratorius V. Š

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo B. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo B. L. ieškinį atsakovams Z. B. ir G. K. dėl vekselio ir jo pagrindu išduoto vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys – Kauno miesto 15-asis notarų biuras, bankroto administratorius V. Š..

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas B. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2012 m. sausio 30 d. vekselį, panaikinti 2014 m. lapkričio 5 d. Kauno m. 15-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą ir pripažinti, kad atsakovas Z. B. vykdymui turėjo pateikti paskutinį ieškovo išrašytą vekselį.

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas, nustatęs, kad ieškinys neatitinka CPK keliamų reikalavimų, 2019 m. liepos 10 d. nutartimi nustatė ieškovui B. L. 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų terminą, nuo nutarties gavimo dienos, ištaisyti ieškinio trūkumus.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas, nustatęs, kad ieškovas nurodytu terminu trūkumų nepašalino, 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino padavusiam asmeniui.

11III. Atskirojo skundo argumentai

124.

13Atskiruoju skundu ieškovas B. L. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinį nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui bankroto byloje Nr. 2FB-1930-592/2019. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

144.1.

15Teismas neįvertino, kad ieškovo ieškinys dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo pareikštas bankroto byloje Nr. 2FB-1930-592/2019, todėl sutinkamai su Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punktu, teismas privalėjo perduoti ieškinį bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, šiuo atveju teisėjui I. K., pas kurį nagrinėjama ieškovo bankroto byla. Ieškinio priėmimo klausimą turi spręsti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantis teismas.

164.2.

17Teismas nepagrįstai reikalauja įtraukti antstolį trečiuoju asmeniu, nes jis ieškinyje yra įtrauktas.

184.3.

19Teismas nurodė, kad jam neaišku dėl vekselio negaliojimo pagrindų bei teismingumo, nes vekselio suma virš 40000 Eur, tačiau ieškovas tam ir kreipėsi į teismą, kad bankroto byloje būtų išsiaiškintos apgaulingos aplinkybės ir negaliojimo pagrindas. Tik bylos nagrinėjimo metu būtų išsiaiškinta dvidešimties vekselių kilmė, kuriuose ieškovo parašas išgautas dėl kitos šalies piktavališkų veiksmų ir apgaulės, kadangi ieškovui kita šalis piktavališkai skaičiavo palūkanas, kas prieštarauja Lietuvos Respublikos vekselių įstatymo 7 straipsniui, nes palūkanų skaičiavimas nebuvo numatytas pirminiame vekselyje.

204.4.

21Ieškovo ieškinys grindžiamas konkrečiomis aplinkybėmis ir rašytiniais įrodymais. Ieškinio dalykas ir pagrindas yra nurodytas ieškinio tekste, kas atitinka CPK 135 straipsnį.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas atmetamas.

245.

25Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

266.

27Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovui, teisėtumas ir pagrįstumas.

287.

29CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Ši asmens teisė nėra absoliuti ir negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, laikantis įstatyme numatytų ieškinio pareiškimo formos ir turinio reikalavimų (CPK 111, 135 straipsniai), kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Teismo pareiga, vadovaujantis civilinio proceso tikslais, imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų įgyvendinta tinkamai. Bylos iškėlimo stadijoje teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, įvertinęs teisės kreiptis į teismą prielaidas ir sąlygas, gali priimti trejopo pobūdžio procesinius sprendimus: ieškinį priimti (CPK 137 straipsnio 1 dalis), atsisakyti ieškinį priimti esant tik įstatyme išvardytiems pagrindams (CPK 137 straipsnio 2 dalis) arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 138 straipsnis).

308.

31Ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis yra sudaryti galimybę į teismą besikreipiančiam asmeniui ištaisyti ieškinio trūkumus, teismui neatsisakant priimti su trūkumais pateikto ieškinio (CPK 115 straipsnio 2 dalis, 138 straipsnis). Pagal CPK 138 straipsnį ieškinio trūkumai šalinami CPK nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka. CPK 115 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip 7 dienos, trūkumams pašalinti.

329.

33Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas B. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Z. B. ir G. K. dėl vekselio ir jo pagrindu išduoto vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiai, tretieji asmenys – Kauno miesto 15-asis notarų biuras, bankroto administratorius V. Š.. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 10 d. nutartimi nustatė, kad ieškinys turi trūkumų: ieškovas aiškiai nenurodė ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo, t. y. nors ieškovas prašo pripažinti vekselį negaliojančiu, aiškių jo negaliojimo pagrindų ir atsakovų atsakomybės dėl to nenurodo; ieškovas nepasisakė dėl restitucijos taikymo; ieškovas ieškinyje atsakovu nenurodė notaro, kurio atliktas veiksmas pateiktu ieškiniu ginčijamas, taip pat neįtraukė antstolio, vykdančio išieškojimą pagal ginčijamą vekselį, trečiuoju asmeniu; ieškovas nenurodė, kaip byla susijusi su trečiuoju asmeniu įtraukto bankroto administratoriaus teisėmis ir pareigomis; ieškovas netinkamai suformulavo vieną iš ieškinio reikalavimų. Minėta nutartimi teismas nustatė ieškovui terminą trūkumams pašalinti.

3410.

35Pagal CPK 115 straipsnio 5 dalį teismo nutartis pašalinti procesinio dokumento trūkumus gali būti skundžiama atskiruoju skundu, tačiau ieškovas šia procesine teise nepasinaudojo, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 10 d. nutarties apeliacine tvarka neskundė. Ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi. CPK 18 straipsnyje įtvirtinta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taigi nurodyta įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria konstatuoti ieškinio trūkumai, yra privaloma tiek ieškovui, tiek ir toliau ieškinio priėmimo klausimą sprendžiančiam teismui.

3611.

37Pagal CPK 115 straipsnio 3 dalį, jeigu procesinį dokumentą pateikęs asmuo pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

3812.

39Nagrinėjamu atveju ieškovas įsiteisėjusioje teismo nutartyje nurodytų trūkumų nustatytu terminu nepašalino. Įstatymas įsakmiai nustato teisines pasekmes, jeigu ieškovas nustatytu terminu nepašalina teismo nurodytų trūkumų. Tokiu atveju ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas ieškovui. Šių įstatyme įsakmiai nustatytų teisinių pasekmių taikymas nevertintinas kaip konstitucinės teisės kreiptis teisminės gynybos pažeidimas ar paneigimas.

4013.

41Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog šiuo konkrečiu atveju ieškovui neskundžiant teismo nutarties, kuria nustatyti ieškinio trūkumai, bei nepašalinus teismo nustatytų ieškinio trūkumų, pirmosios instancijos teismas, nepažeisdamas proceso teisės normų, pagrįstai skundžiama 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį ieškovui (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

4214.

43Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įsiteisėjusi teismo nutartis nekvestionuotina ir privalo būti vykdoma, nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su įsiteisėjusia teismo nutartimi nustatytų ieškinio trūkumų pagrįstumu.

4415.

45Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas turi teisę vėl kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka, pašalinus nurodytus ieškinio trūkumus.

4616.

47Taip pat atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad ieškovo ieškinys dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo pareikštas bankroto byloje Nr. 2FB-1930-592/2019, todėl sutinkamai su Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punktu, teismas privalėjo perduoti ieškinį bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, šiuo atveju teisėjui I. K., pas kurį nagrinėjama ieškovo bankroto byla. Apeliacinės instancijos teismas šį atskirojo skundo argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

4817.

49Pažymėtina, jog Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartimi B. L. iškelta bankroto byla. Ši nutartis įsiteisėjo 2019 m. vasario 5 d. Nagrinėjamu atveju ieškovas B. L. pateiktu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2012 m. sausio 30 d. vekselį, panaikinti 2014 m. lapkričio 5 d. Kauno m. 15-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą ir pripažinti, kad atsakovas Z. B. vykdymui turėjo pateikti paskutinį ieškovo išrašytą vekselį. Ieškovo manymu, ieškovo pateikto ieškinio dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo priėmimo klausimą turėjo spręsti ieškovo fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Apeliacinės instancijos teismas su tokia ieškovo pozicija nesutinka.

5018.

51Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) nenumato galimybės ieškovui reikšti reikalavimus, tame tarpe ir dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais, bankroto byloje. FABĮ 18 straipsnio 5 dalis numato, kad bankroto administratoriaus ieškinius dėl fizinio asmens sudarytų iki bankroto bylos iškėlimo sandorių pripažinimo negaliojančiais nagrinėja teismai pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą. Nagrinėjamu atveju ieškovas yra pateikęs teismui ieškinį dėl vekselio nuginčijimo, kas atitinka FABĮ 18 straipsnio 5 dalies nuostatas, jog sandoriai, kuriuos siekia nuginčyti bankrutuojančio asmens bankroto administratorius nagrinėjami atskira tvarka, t. y. ne toje pačioje byloje dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei minėtas įstatymo normas, darytina išvada, kad ieškovo pareikštas ieškinys nagrinėtinas bendra ginčo teisenos tvarka taikant teismingumo taisyklę, kad ieškinius dėl sandorių nuginčijimo nagrinėja ne bankroto bylą iškėlęs teismas, o teismas pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą, todėl pateikto ieškinio priėmimo klausimą ar iškeltą civilinę bylą perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui nėra pagrindo. Šios apeliacinės instancijos teismo išvados taip pat nepaneigia ir ieškovo nurodoma FABĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostata, kurioje nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, teismas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti, kartu pateikdamas šios nutarties patvirtintą kopiją kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiam fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie bankroto bylos iškėlimą ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti šių bylų nagrinėjimą. Pažymėtina, jog pagal šią įstatymo nuostatą fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantis teismas perima kitų teismų nagrinėjamas civilines bylas tik tuo atveju, kai jose nagrinėjami bankrutuojančiam fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ieškinį teikia pats bankrutuojantis asmuo – ieškovas, jokie turtiniai reikalavimai pačiam ieškovui nėra reiškiami, todėl remtis FABĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punktu ir perduoti ieškovo pateikto ieškinio priėmimo klausimą spręsti ieškovo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui nėra teisinio pagrindo.

5219.

53Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

5420.

55Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino reikšmingas sprendžiamam klausimui aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

56Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338-339 straipsniu,

Nutarė

57Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas B. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas, nustatęs, kad ieškinys neatitinka CPK... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas, nustatęs, kad ieškovas nurodytu terminu... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. 4.... 13. Atskiruoju skundu ieškovas B. L. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019... 14. 4.1.... 15. Teismas neįvertino, kad ieškovo ieškinys dėl vekselio pripažinimo... 16. 4.2.... 17. Teismas nepagrįstai reikalauja įtraukti antstolį trečiuoju asmeniu, nes jis... 18. 4.3.... 19. Teismas nurodė, kad jam neaišku dėl vekselio negaliojimo pagrindų bei... 20. 4.4.... 21. Ieškovo ieškinys grindžiamas konkrečiomis aplinkybėmis ir rašytiniais... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 23. Atskirasis skundas atmetamas.... 24. 5.... 25. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 26. 6.... 27. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties,... 28. 7.... 29. CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo... 30. 8.... 31. Ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis yra sudaryti galimybę į... 32. 9.... 33. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas B. L. kreipėsi į teismą su... 34. 10.... 35. Pagal CPK 115 straipsnio 5 dalį teismo nutartis pašalinti procesinio... 36. 11.... 37. Pagal CPK 115 straipsnio 3 dalį, jeigu procesinį dokumentą pateikęs asmuo... 38. 12.... 39. Nagrinėjamu atveju ieškovas įsiteisėjusioje teismo nutartyje nurodytų... 40. 13.... 41. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog šiuo konkrečiu... 42. 14.... 43. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įsiteisėjusi... 44. 15.... 45. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas turi teisę vėl kreiptis į teismą su... 46. 16.... 47. Taip pat atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad ieškovo ieškinys dėl... 48. 17.... 49. Pažymėtina, jog Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 50. 18.... 51. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas... 52. 19.... 53. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje... 54. 20.... 55. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 56. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 57. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti...