Byla 2-2063-785/2012
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Germinai Nabažienei, Sigutei Dagienei,

3dalyvaujant ieškovei R. K., ieškovės atstovei advokatei Midai Vengeliauskaitei, atsakovės UAB „Saurida“ atstovei Viktorijai Steponavičienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. K. ieškinį atsakovei UAB „Saurida“, trečiajam asmeniui UAB „Ladavas“ dėl skolos priteisimo.

5Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

6ieškovė R. K. kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydama iš atsakovės UAB „Saurida“ priteisti 13600,00 Lt nesumokėto nuomos mokesčio, 489,60 Lt delspinigių, 3066,52 Lt palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ji išnuomojo atsakovei sutartyje nurodytus žemės sklypus, dujų išpilstymo kolonėlę ir kitas materialines vertybes, o atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti nuomos mokestį. Atsakovė yra sumokėjusi nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2005-04-12 iki 2006-01-17, tačiau nėra sumokėjusi nuomos mokesčio už 2006 m. vasario – gegužės mėnesius, t.y. 13600,00 Lt, nors išnuomotą turtą ieškovei grąžino tik 2006-06-01. Be to, pagal sutarties 2.5 punktą atsakovė už vėlavimą sumokėti nuomos mokestį privalo mokėti 0,02 proc. delspinigius, kurie sudaro 489,60 Lt. Taip pat už laikotarpį, kurį atsakovė delsė atsiskaityti su ieškove, ji privalo mokėti įstatymo numatytas palūkanas, kurios sudaro 3066,52 Lt.

7Nesutikdama su ieškovės R. K. ieškinio reikalavimais atsakovė UAB „Saurida“ teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad tarp šalių sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis turėjo galioti iki tol, kol išnuomotas turtas bus parduotas kitiems asmenims, bet ne trumpiau kaip iki 2005-08-01. Sutarties 1.3 p. ieškovė užtikrino, jog dėl patalpų ir žemės sklypo nėra iškelta bylų teismuose, dėl jo nėra jokių pretenzijų ar ginčų tarp Nuomotojos ir trečių šalių, jog turtas nėra areštuotas. Be to, Nuomotoja garantavo, kad atlygins visus nuostolius, jeigu tokie nuostoliai susidarys galimų pretenzijų ar ginčų pasekoje. 2005-06-14 priverstinio pardavimo būdu UAB „Ladavas“ iš varžytinių buvo parduotas žemės sklypas, esantis ( - ), žemės nuomos teisė į žemės sklypą, esantį ( - ). Apie turto suvaržymus ir ketinimą pardavinėti turtą iš varžytynių atsakovė nebuvo informuota, nors ieškovei tokią pareigą numatė sutarties 3.1.2 p., Lietuvos Respublikos CK 6.495 str. UAB „Saurida“ sužinojusi apie turto pardavimą, kreipėsi į teismą dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu. 2008-07-21 Kauno apygardos teismo sprendimu UAB „Saurida“ ieškinys atmestas, dėl to UAB „Saurida“ patyrė didelę žalą – 11360,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias turėjo atlyginti kitoms proceso šalims. Kadangi UAB „Saurida“ patyrė didelę žalą, šalys susitarė, jog atsakovė nemokės ieškovei nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2006-02-01 iki 2006-06-01. Nurodė, jog dėl šių aplinkybių ieškinys yra nepagrįstas, ieškovė nepagrįstai prašo priteisti ir dvigubas netesybas, t.y. ir delspinigius, ir palūkanas, todėl ieškinys netenkintinas. Be to, nurodė, jog ieškovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir pateikė prašymą dėl nuostolių, padarytų piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, atlyginimo. Prašyme nurodė, kad dėl ieškovės netinkamai vykdytos sutarties UAB „Saurida“ patyrė turtinę žalą ir iš ieškovės prašo priteisti: 11360,00 Lt bylinėjimosi išlaidų civilinėje byloje dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, 10000,00 Lt baudą už sutarties 3.1.2 p. pažeidimą ir 5000,00 Lt baudą už sutarties 4.2 p. pažeidimą, iš viso 26360,00 Lt nuostolių, padarytų piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis. Siekdamos išvengti bylinėjimosi, šalys susitarė, kad UAB „Saurida“ nesikreips į teismą dėl nuostolių ir netesybų atlyginimo, o ieškovė atsisakys reikalavimo teisės į nuomos mokestį už 2006 m. vasario – gegužės mėnesius. 2012-02-29 UAB „Saurida“ gavo R. K. pretenziją dėl skolos priteisimo, o 2012-06-18 ji pateikė teismui ieškinį. Nurodo, jog nepaisant to, kad šalys buvo susitarusios viena kitai ieškinių nereikšti, R. K. pateikė ieškinį teismui, be to tai padarė sąmoningai uždelsusi, kad sueitų trejų metų senaties terminas UAB „Saurida“ kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Atsižvelgiant į tai ir prašo teismo priteisti iš ieškovės 26360,00 Lt nuostolių, padarytų piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, atlyginimui.

8Trečiasis asmuo UAB „Ladavas“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu sutiko, nurodė, kad R. K. UAB „Saurida“ nuomojamo turto dalies savininku tapo 2005-07-04. Nors turėjo nuosavybės teisę į turtą, tačiau turto faktiniu valdytoju išliko iki turto pardavimo nuomos teise R. K. turtą valdžiusi UAB „Saurida“. UAB „Ladavas“ sutarė su R. K., kad iki turtas bus perduotas teisėtam savininkui UAB „Ladavas“, tarp R. K. ir UAB „Saurida“ susiklostę nuomos santykiai tęsis, iki faktinio turto valdymo perėmimo, UAB „Ladavas“ pretenzijų dėl ieškovei tenkančios naudos nei R. K., nei UAB „Saurida“ neturės/neturi.

9Teismo posėdžio metu ieškovė R. K. ieškinį palaikė, paaiškino, kad UAB „Saurida“ sudarė nuomos sutartį ir su ja, ir su BUAB „Autokras“, kadangi UAB „Saurida“ išnuomotas turtas priklausė dviem savininkams. Jai priklausė žemės sklypai ir dujų kolonėlė, o kitas turtas priklausė BUAB „Autokras“. Kadangi BUAB „Autokras“ buvo iškelta bankroto byla, buvo vykdomas priverstinis turto pardavimas varžytinėse. 2005-07-04 varžytynėse buvo parduotas ir BUAB „Autokras“, ir jai priklausantis turtas, išskyrus dujų kolonėlę su dujininkų nameliu. Nurodė, jog ir po varžytynių atsakovė toliau naudojosi turtu, nuomos santykiai tęsėsi iki 2006-06-01, kai atsakovė perdavė turtą ieškovei. Su trečiojo asmens UAB „Ladavas“, įgijusio nuosavybės teisę į turtą, direktore I. Š. susitarė, kad jie pretenzijų į gaunamą nuomą neturės. Kadangi atsakovė nuo 2006 m. vasario mėnesio nuomos mokesčio nebemokėjo, todėl ji periodiškai ir sistemiškai skambindavo įmonės direktoriui, kitiems darbuotojams, posėdyje nurodydama jų telefonų numerius, netgi primindama nuomos mokėjimo pagrindą, faksu siuntė atsakovei nuomos sutartį. Tiek atsakovės savininkas ir vadovas S. R., tiek kiti įmonės darbuotojai jai sakydavo, kad pasitikslins kokia skola ir pan., netgi buvo sulaukusi pažadų, kad jai skolą už nuomą sumokės, tačiau konkretaus atsakymo iš jų nesulaukė ir nuompinigiai jai nebuvo sumokėti. Užtikrino, kad tikrai jokių, net žodinių susitarimų, su atsakove, jos vadovu, ar kitais įmonės darbuotojais, kad UAB „Saurida“ nesikreips į teismą dėl nuostolių ir netesybų atlyginimo, o ji atsisakys reikalavimo teisės į nuomos mokestį už 2006 m. vasario – gegužės mėnesius, nebuvo. Į teismą ieškiniu dėl skolos už nuomą priteisimo kreipėsi tik tada, kai UAB „Saurida“ vadovas ir jos darbuotojai neįvykdė pažadų pervesti skolą ir ji įsitikino, kad taikiai šio klausimo išspręsti nepavyks ir be teismo pagalbos jai skolos atgauti ir apginti savo teises nepavyks. Nors šį ginčą ji tikėjosi išspręsti taikiai ir teisme, buvo linkusi daryti nuolaidas ir kompromiso būdu pasiekti abiems šalims palankaus rezultato.

10Ieškovės atstovė advokatė Mida Vengeliauskaitė paaiškino, kad faktiniai nuomos santykiai tarp ieškovės ir atsakovės tęsėsi ir po turto pardavimo, iki 2006 m. birželio mėnesio. Kadangi po daikto pardavimo 2005 m. liepos mėnesį ir po sutartyje nustatytos 2005-08-01 datos, išnuomotais daiktais toliau naudojosi atsakovė, sutartis tapo neterminuota. Faktiniai nuomos santykiai pasibaigė 2006-06-01, todėl atsakovė, kuri naudojosi turtu, turi sumokėti sutartyje nustatytą nuomos mokestį. Atsakovės prašymą iš ieškovės priteisti 26360 Lt nuostolių, neva padarytų piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, teismo prašė atmesti kaip visiškai nepagrįstą, kadangi ieškovės veiksmuose nėra jokios kaltės, dėl ko atsakovė patyrė nuostolių reikšdama nepagrįstą ieškinį Kauno apygardos teisme, kuris buvo atmestas ir visiškai be pagrindo prašo iš atsakovės jai priteisti baudas, už tariamą nuomos sutarties sąlygų pažeidimą.

11Atsakovės atstovė teismo posėdyje nurodė, jog atsakovė 2005-01-18 sudarė sutartis su ieškove ir BUAB „Autokras“ ir per abu šiuos nuomotojus UAB „Saurida“ išsinuomojo tris degalines. Pagal 2005-07-04 varžytinių aktą du iš trijų nuomos objektų buvo parduoti, o pagal sutarties 5.1 str. sutartis baigiasi, kai nuomos objektas parduodamas kitiems asmenims. Kadangi du objektai buvo parduoti kitiem asmenims, mano, kad ieškovė negali reikalauti nuomos mokesčio už du žemės sklypus, esančius ( - ), nes ji nuomos laikotarpiu, už kurį prašo priteisti skolą, nebebuvo savininkė. Trečiojo asmens atsiliepime nurodyta nuomonė neatspindi realios jų valios, realią valią atspindi 2006-01-18 sutartis, pagal kurią UAB „Ladavas“ išnuomojo patalpas UAB „Albara“. UAB „Saurida“ apie varžytines buvo informuota tik 2006 m. vasario mėnesio pradžioje, todėl laikytina, kad nuo 2006-02-01 nuomos sutartis yra pasibaigusi. Nurodė, jog likusi neparduota ieškovės dujų išpilstymo kolonėlė savarankiškos savo vertės nesukuria, todėl ji nėra verta 3400,00 Lt nuomos per mėnesį, o gali būti verta nuomos apie 200 Lt per mėnesį. Atsakovė iki 2006 m. birželio mėn. naudojosi UAB „Ladavas“ turtu, tačiau sutartyje nėra parašyta, kad pasikeitus turto savininkui nuomos santykiai pereina naujam savininkui, vadinasi nuomos santykiai nutrūko, pareiga mokėti nebekyla. Ieškovė ir UAB „Saurida“ susitarė dėl 0,02 procentų delspinigių, kurie gali būti skaičiuojami tik už 180 dienų. Prašymą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis palaiko, nes ieškovė nepranešė apie varžytines, nuomos sutarčių pabaigą. Nurodė, jog tik vienas iš apklaustų UAB „Saurida“ darbuotojų, prisiminė, jog vieną kartą R. K. skambino dėl skolos.

12Liudytojas D. L. teismo posėdyje nurodė, jog dirba UAB „Saurida“ nuo 2004 m. sausio mėnesio, yra atsakingas už bendravimą su įmonės skolininkais, su ieškove bendravęs nėra, jos pretenzijų ar kokių nors dokumentų siųstų faksu nėra gavęs.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Dėl nuomos sutarties galiojimo ir nuomos mokesčio

15Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (LR CK 6.2 str.). Nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (LR CK 6.477 str.). Jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi turtu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota (LR CK 6.481 str.).

16Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė R. K. ir atsakovė UAB „Saurida“ 2005 m. sausio 18 d. pasirašė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovė išnuomojo atsakovei jai nuosavybės ir ilgalaikės nuomos teise priklausančius: 1) 0,2336 ha žemės sklypą, esantį ( - ); 2) dujų išpilstymo kolonėlę ADAST 8991.622 LGP su dujininko nameliu bei kitomis materialinėmis vertybėmis, esančius ( - ), 3) 0,2866 ha žemės sklypą, esantį ( - ), o atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti 3400,00 Lt nuomos mokestį (sutarties 1.1, 2.1 p.). Patalpos priėmimo – perdavimo aktu 2005-01-31 perduotos atsakovei (b.l. 8). Atsakovė 2005 m. sausio 18 d. taip pat sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su BUAB „Autokras“ (šiuo metu bankrutavusia ir išregistruota) pagal kurią išsinuomojo BUAB „Autokras“ nuosavybės teise priklausančius:1) benzino kolonėlės pastatą su priklausiniais ir materialinėmis vertybėmis, esančius ( - ); 2) kuro bazę su priklausiniais ir juose esančiomis materialinėmis vertybėmis, esančius ( - ); 3) degalinę su priklausiniais ir materialinėmis vertybėmis bei žemės sklypu, esančius ( - ). (b.l. 65-68). Pagal šias dvi sutartis UAB „Saurida“ išsinuomojo tris degalines, kuriose vykdė veiklą. Ieškovė ir atsakovė sudarydamos sutartį susitarė, kad sutartis galios iki turtas bus parduotas kitiems asmenims, bet ne trumpiau kaip iki 2005-08-01 (sutarties 5.1 p., b.l. 7). 2005 m. birželio 14 d. priverstinio pardavimo būdu varžytynėse (2005 m. liepos 4 d. varžytinių aktas Nr. 05-01) UAB „Ladavas“ kartu su BUAB „Autokras“ turtu buvo parduotas ir R. K. nuosavybės ir ilgalaikės žemės nuomos teise priklausantis turtas: 0,2336 ha žemės sklypas, esantis ( - ) bei 0,2866 ha žemės sklypas, esantis ( - ) (b.l.36-37, 97-110). Nepaisant to, kad tiek BUAB „Autokras“ priklausęs ir atsakovei išnuomotas turtas, tiek du iš R. K. priklausę ir atsakovei išnuomoti objektai pagal 2005-07-04 varžytynių aktą buvo parduoti UAB „Ladavas“, UAB „Saurida“ ir toliau naudojosi išnuomotu turtu. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad apie varžytines UAB „Saurida“ nebuvo žinoma ir ji apie varžytines sužinojo, tik gavusi BUAB „Autokras“ ir UAB „Ladavas“ 2006-02-01 pranešimą UAB „Saurida“ apie nuomos sutarčių pabaigą (b.l. 46-47), tačiau šią atsakovės šioje byloje išreikštą poziciją paneigia jos pačios byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2006-03-08 ieškinys, patikslintas ieškinys (b.l. 69-72, 73-75), o taip pat Kauno apygardos teismo 2008-07-21 sprendime, civilinėje byloje Nr. 2-842-153/2008, nurodytos aplinkybės (b.l. 38-42). Faktą, kad net ir po turto pardavimo tarp šalių susiklostę nuomos santykiai tęsėsi patvirtina, tiek atsakovės iki 2006 m. sausio mėnesio atliekami atsiskaitymai už nuomą (b.l.11-16), tiek 2006-06-02 UAB „Saurida“ pranešimas apie išsikeldinimą iš degalinių, pagal kurį atsakovė grąžino išsinuomotą turtą (b.l. 78). Kadangi nuomos santykiai tęsėsi ilgiau nei iki 2005-08-01, nuomos sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.481 str. tapo neterminuota. Kadangi tarp šalių sudaryta nuomos sutartis tapo neterminuota ir faktiškai tęsėsi iki 2006-06-02, atsakovė privalėjo ir toliau mokėti nuomos mokestį. Atsakovė teigė, jog pasikeitus turto savininkui, R. K. neteko teisės reikalauti nuomos mokesčio, jog tokią reikalavimo teisę turi UAB „Ladavas“. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.477 str. 4 d. nuomotojas gali būti išnuomojamo daikto savininkas arba asmenys, kuriems teisę išnuomoti svetimą daiktą suteikia įstatymai ar to daikto savininkas. Tiek ieškovės paaiškinimai, tiek UAB „Ladavas“ atsiliepime nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pasikeitus nuomojamo turto savininkui, ieškovė turėjo daikto savininko UAB „Ladavas“ sutikimą tęsti nuomos santykius su UAB „Saurida“ ir gauti sutartą nuomos mokestį. Atsakovės atstovės argumentas, kad tikroji UAB „Ladavas“ valia buvo ne leisti R. K. tęsti nuomos santykius, o išnuomoti turtą UAB „Albara“, ką patvirtina tarp UAB Ladavas“ ir UAB „Albara“ 2006-01-18 sudaryta nuomos sutartis (b.l. 118-121), atmestinas, nes UAB „Ladavas“ nors ir sudarė nuomos sutartį su UAB „Albara“, tačiau, jos realiai vykdyti neturėjo galimybės, nes UAB „Saurida“ vis dar naudojosi jai išnuomotu turtu ir ši aplinkybė nepaneigia fakto, jog UAB „Ladavas“ buvo davęs sutikimą R. K. tęsti nuomos santykius iki UAB „Saurida“ faktinio turto perdavimo momento. Iš byloje esančio BUAB „Autokras“ ir UAB „Ladavas“ 2006-02-01 pranešimo UAB „Saurida“ apie nuomos sutarčių pabaigą, matyti, kad šiuo pranešimu UAB „Saurida“ buvo informuota apie nuomos sutarčių pabaigą ir sutinkamai su sutartimi paprašyta grąžinti išnuomotas patalpas, nurodant, kad turto perdavimas bus laikomas tinkama sutarčių pabaiga (b.l. 116-117). Vadinasi tik nuo turto perdavimo dienos, pasibaigus nuomos sutartims ir R. K. neteko UAB „Ladavas“ leidimo tęsti nuomos santykius su UAB „Saurida“. Nepagrįstu laikytinas ir atsakovės atstovės argumentas, kad būtent 2006-02-01, kada buvo gautas pranešimas, laikytina nuomos sutarčių pabaigos data, kadangi 2006-02-01 nuomos santykiai nesibaigė, patvirtina jau minėta pranešimo nuostata, kad tinkama sutarčių pabaiga bus laikomas turto perdavimo momentas ir pačios atsakovės veiksmai, t.y. net ir po šios datos atsakovė toliau naudojosi išnuomotu turtu, o atsakovė turtą faktiškai perdavė tik 2006-06-02. Be to UAB „Sauridai“ neperdavus jai išnuomoto turto, UAB „Ladavas“ ieškiniu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teimą dėl atsakovės UAB „Saurida“ iškeldinimo iš patalpų ir turto išreikalavimo. Ieškinį UAB „Ladavas“ atsiėmė tik tada, kai UAB „Saurida“ išsikėlė iš užimtų patalpų (b.l. 77, 78, 79, 80). Kadangi iki 2006-06-02 atsakovė naudojosi išnuomotu turtu, ir atsakovė šios aplinkybės neginčija, ji privalo sumokėti ir nustatytą nuomos mokestį ieškovei, kuriai teisę išnuomoti daiktus suteikė to daikto savininkas UAB Ladavas“. Nors atsakovės atstovė teigė, jog 3400,00 Lt nuomos mokestis tik už R. K. nuosavybės teise likusią kolonėlę yra nepagrįstai didelis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovė ir toliau naudojosi ne tik dujų kolonėle, bet ir žemės sklypais bei kitais išnuomotais objektais, bei į tai, kad R. K. turėjo turto savininko leidimą tęsti nuomos santykius ir gauti nuomos mokestį, ne tik už jai, bet ir už UAB „Ladavas“ priklausančius“ objektus, sutartyje numatytas 3400,00 Lt nuomos mokestis laikytinas pagrįstu, o pagrindo jo sumažinti nėra. Kadangi atsakovė nėra sumokėjusi nuomos mokesčio už 2006 m. vasario – gegužės mėnesius, nuomos mokestis, kuris sudaro 13600,00 Lt, priteistinas ieškovei iš atsakovės.

17Dėl delspinigių ir palūkanų

18Ieškovė pagal Sutarties 2.5, 4.4 p. už vėlavimą sumokėti nuomos mokestį paskaičiavo 0,02 proc. delspinigius. Remiantis Sutarties 2.3 punktu, atsakovė turėjo sumokėti už kiekvieno mėnesio nuomą ne vėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos, tačiau šią atsiskaitymo tvarką pažeidė, nesumokėdama už paskutinius 4 nuomos mėnesius, todėl privalo mokėti delspinigius.

19Pritaikius Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatytą sutrumpintą senaties terminą, ieškovė pagrįstai paskaičiavo ir prašo priteisti 489,60 Lt delspinigių, todėl šie priteistini iš atsakovės.

20Ieškovė taip pat prašo priteisti 5 proc. palūkanas už sumą, kurią praleistas terminas sumokėti skolą, t.y. 13600 Lt, už laikotarpį nuo 2007-06-19 iki 2011-12-20. Atsakovė nesutiko su šiuo reikalavimu, motyvuodama tuo, kad tiek delspinigių, tiek palūkanų priteisimas reikštų dvigubos atsakomybės taikymą.

21Iš šalių sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 2.5, 4.4 punktų matyti, jog nuomininkui (atsakovei) laiku nesumokėjus nuomotojui (ieškovei) pagal pateiktas sąskaitas nuomos mokesčio ar už komunalines paslaugas, nuomotojas (ieškovė) turi teisę reikalauti iš nuomininko (atsakovo) sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo paskaičiuotos ir nesumokėtos mokesčio sumos. Šiuo atveju ieškovė, būdama fiziniu asmeniu, atsakovei sąskaitų nepateikė, o atsakovė sutartus nuompinigius ieškovei pervesdavo į jos banko sąskaitą (b.l. 11-16). Tai reiškia, kad šalys sutartimi buvo susitarusios dėl skolininko atsakomybės už piniginės prievolės nevykdymą formos, o būtent dėl delspinigių. Palūkanos, kaip ir netesybos yra skirtos minimaliems kreditoriaus nuostoliams padengti (CK 6.37, 6.261 straipsniai). Kadangi šalys sutartimi buvo susitarusios dėl delspinigių dydžio, tai reiškia, kad buvo susitarusios dėl būtent tokios apimties minimalių nuostolių atlyginimo. Todėl ieškovė, prašydama priteisti nuostolių atlyginimui ir sutartinius delspinigius ir įstatymines palūkanas turėtų pagrįsti, kad minimalūs nuostoliai, kurių kompensavimas sutartyje buvo numatytas nustatyto dydžio delspinigiais, yra didesni ir dėl to turėtų būti priteisti ne tik sutartiniai delspinigiai, bet ir įstatymo numatytos palūkanos. Ieškovė nuostolių dydžio neįrodinėjo, todėl minimalūs jos nuostoliai negali viršyti šalių susitarimu nustatytų delspinigių dydžio, ir todėl yra priteistini tik paskaičiuoti pagal sutrumpintą šešių mėnesių senaties terminą sutartiniai delspinigiai, ir nepriteistinos prašomos įstatymo numatytos palūkanos, nors nagrinėjamu atveju laikotarpis už kurį paskaičiuotos palūkanos ir neapima laikotarpio už kurį paskaičiuoti delspinigiai. Tokio aiškinimo laikėsi ir Kauno apygardos teismas priimdamas galutinį sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1290-230/2011. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas priteisti 3066,52 Lt palūkanų netenkintinas.

22Be to, iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-06-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

23Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

24Atsakovė UAB „Saurida“ prašymą atlyginti nuostolius, padarytus piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis motyvuoja tuo, kad dėl ieškovės kaltų veiksmų, netinkamo sutarties vykdymo, ji patyrė 26360,00 Lt dydžio žalą (b.l. 45-48).

25Remdamasi sutarties 4.2 p. atsakovė reikalauja iš ieškovės 5000,00 Lt netesybų už sutarties nutraukimą anksčiau termino. Kaip jau nurodyta anksčiau, nepaisant to, kad tiek BUAB „Autokras“ priklausęs ir atsakovei išnuomotas turtas, tiek du iš R. K. priklausę ir atsakovei išnuomoti objektai pagal 2005-07-04 varžytynių aktą buvo parduoti UAB „Ladavas“, UAB „Saurida“ ir toliau naudojosi išnuomotu turtu. Faktą, kad net ir po turto pardavimo tarp šalių susiklostę nuomos santykiai tęsėsi patvirtina, tiek atsakovės iki 2006 m. sausio mėnesio atliekami atsiskaitymai už nuomą (b.l.11-16), tiek 2006-06-02 UAB „Saurida“ pranešimas apie išsikeldinimą iš degalinių, pagal kurį atsakovė grąžino išsinuomotą turtą (b.l. 78). Kadangi nuomos santykiai tęsėsi ilgiau nei iki 2005-08-01, nuomos sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.481 str. tapo neterminuota, t.y. nebuvo nutraukta prieš terminą, o priešingai buvo pratęsta nenustatytam terminui, todėl nepagrįstas UAB „Saurida“ argumentas, kad ieškovė pažeidė sutartį ir pagal sutarties 4.2 p. privalo sumokėti 5000,00 Lt baudą, su kuo teismo posėdyje sutiko ir pati UAB „Saurida“ atstovė.

26Atsakovės atstovė savo prašyme nurodė, kad ieškovė pažeidė sutarties 1.3 p., pagal kurį nuomotoja užtikrino, kad patalpų ir žemės sklypo atžvilgiu nėra iškelta bylų teismuose, o taip pat dėl jo nėra jokių pretenzijų ir ginčų tarp nuomotojo ir trečių šalių, objektas nėra areštuotas ir garantuoja, kad atlygins nuomininkui visus nuostolius, jeigu tokie nuostoliai susidarys galimų pretenzijų ar ginčų pasekoje. Sutarties 1.3.1. punkte ieškovė nurodė, jog du iš išnuomojamų objektų yra įkeisti AB bankui NordLB, taigi tinkamai įvykdė tiek sutartyje, tiek Lietuvos Respublikos CK 6.486 str. numatytą pareigą. Duomenų, jog sutarties pasirašymo metu išnuomojamam turtui buvo taikomi dar kokie nors apribojimai byloje nėra, tokių įrodymų nepateikė ir atsakovė. Pažymėtina, kad atsakovė taip pat sudarė nuomos sutartį ir su BUAB „Autokras“, t.y. sutarties pasirašymo metu žinojo, kad UAB „Autokras“ yra iškelta bankroto byla, todėl galėjo ir turėjo įvertinti galimą riziką, ir laikytina, jog pasirašydama nuomos sutartį su ieškovę, tokią riziką įvertino. Atsakovė nepagrįstai teigia, jog 11360,00 Lt bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl ieškovės kaltės, nes ieškovė tinkamai įgyvendino pareigą nuomos sutarties sudarymo metu informuoti nuomininką apie išnuomojamam turtui taikomus suvaržymus, o atsakovė tik savo iniciatyva ieškiniu kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu (b.l. 69-72, 73-75), kuris buvo atmestas kaip nepagrįstas (b.l. 38-42). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Saurida“ pati pateikė ieškinį dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, siekdama išlaikyti teisę naudotis patalpomis (b.l. 46), o ne buvo priversta ginče dalyvauti ieškovės iniciatyva, į tai, kad Kauno apygardos teismas 2008-06-21 sprendimu UAB „Saurida“ ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, darytina išvada, kad UAB „Saurida“ tenka visi su tuo susiję padariniai ir už juos nėra atsakinga ieškovė R. K.. Todėl reikalavimas, kad ieškovė atlygintų 11360,00 Lt UAB „Saurida“ patirtas bylinėjimosi išlaidas, laikytinas nepagrįstu.

27Prašyme nurodoma, kad ieškovė pažeidė sutarties 3.1.2 punktą, kuriame teigiama, jog nuomotojas (ieškovė) įsipareigoja nuomininkui (atsakovei) pirmam pasiūlyti pirkti (ar tolimesniam laikui išsinuomoti) išnuomotą turtą, nei nuomotojas nuspręs šį turtą parduoti ar išnuomoti. Laikytina, jog ieškovė nepažeidė sutarties 3.1.2 p., kadangi čia numatyta pareiga nuomininkui pirmam pasiūlyti pirkti turtą ir neparduoti jo tretiesiems asmenims, galioja tik tuo atveju jei turtas nėra parduodamas priverstinai, o nagrinėjamu atveju turtas buvo parduodamas iš varžytynių. Kad ieškovė nėra pažeidusi Lietuvos Respublikos CK 6.495 str., numatančio pareigą informuoti nuomininką apie numatomą daikto pardavimą, yra konstatavęs ir Kauno apygardos teismas, nagrinėjęs bylą pagal UAB „Saurida“ ieškinį dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu. Kauno apygardos teismo 2008-06-21 sprendime konstatuota, kad „UAB „Saurida“ nurodytas CK 6.495 str. reikalavimas nebuvo pažeistas, nes šiuo atveju ši norma nėra taikoma (b.l. 39). Todėl ieškovo UAB „Saurida“ motyvas, kad įstatymo nustatyta tvarka R. K. neįvykdė nuomos sutarties 3.1.2 punkto iš anksto pranešti apie planuojamą turto pardavimą, atmestinas. Kauno apygardos teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, teismo nustatyta aplinkybė laikytina prejudiciniu faktu, todėl atskirai neįrodinėtina. Nustačius, kad ieškovė nepažeidė sutarties 3.1.2 punkto, atsakovės reikalavimas dėl 10000,00 Lt baudos, laikytinas nepagrįstu.

28Nors atsakovė teigė, jog būtent dėl 26360,00 Lt žalos, kurią ji patyrė dėl ieškovės kaltės, jos buvo žodžiu susitarusios, kad ieškovė nereikalaus nuomos mokesčio už 2006 m. vasario – gegužės mėnesius, ieškovė kategoriškai paneigė, kad tarp jų buvo toks susitarimas. Nustačius, kad ieškovė nepažeidė sutarties nuostatų, už kurių pažeidimą ji turėtų mokėti netesybas, labiau tikėtina tokio susitarimo nebuvus. Kad, tokio susitarimo nebuvo patvirtina ir ieškovės išsamūs ir nuoseklūs paaiškinimai apie tai, kad ji nuo pat 2006 m. ne kartą skambino atsakovės atstovams dėl skolos grąžinimo ir siuntė faksu atsakovei dokumentus, tai yra sutartį, kurios pagrindu, UAB „Saurida“ yra skolinga jai už turto nuomą. Šį faktą patvirtino ir atsakovės atstovė nurodydama, jog įmonėje vienas darbuotojas prisiminė, kad ieškovė skambino dėl skolos. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas D. L. parodė, kad su ieškove dėl skolos nėra bendravęs, tačiau ieškovei perskaičius telefonų numerius, kuriais ji skambino dėl skolos ir bendravo su UAB „Saurida“ darbuotojais, pripažino, jog vienas iš nurodytų telefonų numerių yra jo mobilaus ryšio telefono numeris. Šių aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad ieškovė ir atsakovė dėl žalos ir nuomos mokesčio užskaitymo jokio susitarimo sudariusios nebuvo.

29Ieškovės atstovė prašyme nurodė, kad ieškovė piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis sąmoningai nesikreipė į teismą trejus metus, kol sueis senaties terminas UAB „Saurida“ kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Ieškiniams dėl skolos priteisimo yra taikytinas 10 metų senaties terminas, taigi ieškovė savo teisę kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo galėjo įgyvendinti iki 2016 metų, tačiau ji į teismą kreipėsi 2012 metais, iki tol periodiškai ir sistemiškai skambindama atsakovės atstovams telefonu dėl skolos gražinimo. Jeigu UAB „Saurida“ manė, kad ieškovė pažeidė sutarties nuostatas ir turėtų sumokėti sutartyje numatytas netesybas – 5000 Lt baudą bei 10000 Lt baudą, ji turėjo kreiptis į teismą per šešis mėnesius nuo reikalavimo teisės atsiradimo dienos, tačiau to nepadarė, nors įgyvendindama savo procesines teises šioje byloje pareiškė teismui prašymą priteisti iš ieškovės 26360 Lt nuostolių, padarytų piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, atlyginimui, kurį teismas nagrinėja šioje byloje kartu su ieškiniu. Kaip jau minėta anksčiau, atsakovės kreipimasis į teismą dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir jos sutartiniai santykiai su ieškove neturi nieko bendro, visi padariniai dėl nepagrįsto ieškinio pateikimo tenka UAB „Saurida“, todėl ieškovė neturėjo pagrindo sąmoningai laukti kol sueis senaties terminas ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti ir tik tada pateikti ieškinį dėl skolos priteisimo.

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės R. K. veiksmuose nėra piktnaudžiavimo požymių, todėl UAB „Saurida“ prašymas dėl nuostolių, padarytų piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, atlyginimo, laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

31Ieškinį patenkinus iš dalies, išlaidos priteistinos ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas 515,00 Lt žyminis mokestis ir 1815,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso 2330,00 Lt. Ieškinį patenkinus iš dalies, t.y. 82,13 % (14089,60 x 100/ 17156,12) 1913,63 Lt šių išlaidų priteistina ieškovei iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Kadangi ieškovė pateikdama ieškinį buvo sumokėjusi 643,00 Lt žyminio mokesčio, o už patikslinto ieškinio reikalavimus turėjo sumokėti tik 515,00 Lt žyminio mokesčio, 128,00 Lt žyminio mokesčio permoka grąžintina ieškovei (LR CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

32Be to, nagrinėjant bylą, iš teismo išrašytos pažymos matyti, kad susidarė 18,47 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis, todėl iš atsakovės priteistina 15,17 Lt (18,47 Lt x 82,13 %), iš ieškovės – 3,30 Lt (18,47 Lt x 17,87 %) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88, 93, 96 straipsniai).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

34ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti iš atsakovės UAB „Saurida“ ieškovei R. K.:

36- 13600,00 Lt (trylika tūkstančių šešis šimtus litų 00 ct) skolos;

37- 489,60 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 60 ct) delspinigių;

38- 5% metinių palūkanų nuo priteistos sumos (14089,60 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-06-19 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

39- 1913,63 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus trylika litų 63 ct) bylinėjimosi išlaidų.

40Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

41Priteisti iš atsakovės UAB „Saurida“, 15,17 Lt (penkiolika litų 17 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

42Priteisti iš ieškovės R. K. 3,30 Lt (tris litus 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

43UAB „Saurida“ prašymą dėl žalos, padarytos piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, atlyginimo atmesti.

44Grąžinti ieškovei R. K., a.k. ( - ) 128,00 Lt žyminio mokesčio permoką, sumokėtą 2012-06-04 mokėjimo kvitu banke Swedbank AB.

45Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Germinai Nabažienei, Sigutei... 3. dalyvaujant ieškovei R. K., ieškovės atstovei advokatei Midai... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 6. ieškovė R. K. kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydama iš... 7. Nesutikdama su ieškovės R. K. ieškinio reikalavimais atsakovė UAB... 8. Trečiasis asmuo UAB „Ladavas“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu... 9. Teismo posėdžio metu ieškovė R. K. ieškinį palaikė, paaiškino, kad UAB... 10. Ieškovės atstovė advokatė Mida Vengeliauskaitė paaiškino, kad faktiniai... 11. Atsakovės atstovė teismo posėdyje nurodė, jog atsakovė 2005-01-18 sudarė... 12. Liudytojas D. L. teismo posėdyje nurodė, jog dirba UAB „Saurida“ nuo 2004... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Dėl nuomos sutarties galiojimo ir nuomos mokesčio... 15. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė R. K. ir atsakovė UAB... 17. Dėl delspinigių ir palūkanų... 18. Ieškovė pagal Sutarties 2.5, 4.4 p. už vėlavimą sumokėti nuomos mokestį... 19. Pritaikius Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatytą sutrumpintą... 20. Ieškovė taip pat prašo priteisti 5 proc. palūkanas už sumą, kurią... 21. Iš šalių sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 2.5, 4.4 punktų... 22. Be to, iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės... 23. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ... 24. Atsakovė UAB „Saurida“ prašymą atlyginti nuostolius, padarytus... 25. Remdamasi sutarties 4.2 p. atsakovė reikalauja iš ieškovės 5000,00 Lt... 26. Atsakovės atstovė savo prašyme nurodė, kad ieškovė pažeidė sutarties... 27. Prašyme nurodoma, kad ieškovė pažeidė sutarties 3.1.2 punktą, kuriame... 28. Nors atsakovė teigė, jog būtent dėl 26360,00 Lt žalos, kurią ji patyrė... 29. Ieškovės atstovė prašyme nurodė, kad ieškovė piktnaudžiaudama... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės R. K.... 31. Ieškinį patenkinus iš dalies, išlaidos priteistinos ieškovei proporcingai... 32. Be to, nagrinėjant bylą, iš teismo išrašytos pažymos matyti, kad... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268,... 34. ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti iš atsakovės UAB „Saurida“ ieškovei R. K.:... 36. - 13600,00 Lt (trylika tūkstančių šešis šimtus litų 00 ct) skolos;... 37. - 489,60 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 60 ct)... 38. - 5% metinių palūkanų nuo priteistos sumos (14089,60 Lt) nuo civilinės... 39. - 1913,63 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus trylika litų 63 ct)... 40. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš atsakovės UAB „Saurida“, 15,17 Lt (penkiolika litų 17 ct)... 42. Priteisti iš ieškovės R. K. 3,30 Lt (tris litus 30 ct) išlaidų, susijusių... 43. UAB „Saurida“ prašymą dėl žalos, padarytos piktnaudžiaujant... 44. Grąžinti ieškovei R. K., a.k. ( - ) 128,00 Lt žyminio mokesčio permoką,... 45. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...