Byla e2-41678-466/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovui L. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per Lindorff Oy filialą, prašė teismo priteisti iš atsakovo L. S. 864,58 eurų skolą, 318,32 eurų delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką ir terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-05-27 pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas L. S. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo jį grąžinti kreditoriui sutartyje nustatytomis sąlygomis. Atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų ir liko skolingas pradiniam kreditoriui 864,58 eurų.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 str. 1 d., 2 d. kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. 2011-02-02 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir Lindorff Oy sudarė Reikalavimų perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovas perėmė skolos iš atsakovo reikalavimo teisę. Ieškovas nurodė, kad atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie reikalavimo perleidimą.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str. 1 d. kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi taip pat laikoma pirkimo – pardavimo išsimokėtinai (išperkamosios nuomos) ar kita panašaus pobūdžio sutartis, kai daiktai, esantys sutarties dalyku, vartotojo nuosavybėn pereina per šioje sutartyje nustatytą terminą sumokėjus daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus sutartyje nustatytus mokesčius (Lietuvos Respublikos CK 6.886 str. 2 d.). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina 864,58 eurų skola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 1 d. įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vartojimo kredito sutarties 7.2. p. numatyta, kad kredito gavėjui praleidus mėnesio mokėjimo ir / ar kitų sutartyje numatytų mokėjimo terminus, kredito gavėjas privalo mokėti 0,2 procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, todėl teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos (Lietuvos Aukščiausio Tesimo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012). Todėl teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Dėl nurodytos priežasties ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius tenkintinas iš dalies, iš atsakovo priteistini 79,54 eurų delspinigiai už 184 pradelstas dienas (864,58 eurų skola * 0,05 procento * 184 dienos).

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (944,12 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 82 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (80 procentų) iš atsakovo priteistina 21,60 eurų žyminio mokesčio ieškovo naudai.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011‑11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo L. S., a. k. ( - ), 864,58 eurų skolą, 79,54 eurų delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (944,12 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 21,60 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, į. k. 111882842, naudai.

16Likusią ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

18Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai