Byla 2SA-39-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Alma Urbanavičienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marginalas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundas paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marginalas“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Janinai Gančierienei, K. S. , D. F. , I. D. , M.V., uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl antstolio veiksmų.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Pareiškėjas UAB „Marginalas“ 2007-06-11 kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės J. Gančierienės veiksmų, prašydamas atsisakyti tvirtinti 2007-05-30 turto pardavimo iš varžytynių aktą ir pripažinti antstolės J. Gančierienės 2007-05-30 pravestas varžytynes, kuriose buvo parduodamas skolininkei D. F. priklausantis turtas: 1,58 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), negaliojančiomis.

7Suinteresuotas asmuo antstolė Janina Gančierienė pateikė teismui prašymą dėl skundo palikimo nenagrinėtu. Nurodė, kad 2007-06-21 teismo nutartimi patvirtintas antstolės 2007-05-30 turto pardavimo iš varžytinių aktas Nr. 31-1880/02, o pirkėja K.S. 2007-07-18 Nekilnojamojo turto registre įregistravo nuosavybės teisę į žemės sklypą, esantį ( - ). Kadangi vykdomasis dokumentas jau yra įvykdytas, antstolės veiksmai nebegali būti skundžiami LR CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, tačiau jie gali būti ginčijami ieškinio teisenos tvarka.

8Suinteresuotas asmuo K.S. su antstolės prašymu sutiko, nurodė, kad turtas yra jau parduotas, suinteresuotas asmuo Nekilnojamojo turto registre įregistravo nuosavybės teisę į žemės sklypą, esantį ( - ), todėl skundas turi būti nagrinėjamas ieškinio teisenos tvarka.

9Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 11 d. nutartimi pareiškėjui UAB „Marginalas“ pasiūlė pareikšti ieškinį ginčijant turto pardavimo iš varžytinių aktą bei nustatė 10 dienų terminą skundo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad antstolė vykdomąjį dokumentą įvykdė, kadangi K.S. įregistravo nuosavybės teises į minėtą žemės sklypą, kuris buvo parduotas iš varžytynių, todėl pareiškėjas antstolės veiksmų nebegali skusti LR CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Įvykus turto pardavimui, pareiškėjas turi teisę turto pardavimo iš varžytinių aktą ginčyti ieškinio teisenos tvarka LR CPK 602 str. nustatytais pagrindais. Teismas laikė, kad yra pagrindas pasiūlyti pareiškėjui pareikšti ieškinį ginčijant turto pardavimo iš varžytinių aktą bei nustatyti pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti.

10Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 28 d. nutartimi pareiškimą paliko nenagrinėtu. Teismas nurodė, kad pareiškėjas teismo nustatytu terminu ir tvarka ieškinio nepateikė, skundo trūkumų nepašalino. Todėl teismas, taikydamas įstatymo analogiją, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas teismo nustatytu terminu ir tvarka ieškinio nepateikė, skundo trūkumų nepašalino, ieškinio nepateikimo bei skundo trūkumų nepašalinimo pasekmės jam išaiškintos, sprendė, jog yra pagrindas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų palikti nenagrinėtu.

11Pareiškėjas UAB „Marginalas“ atskiruoju skundu prašo 2007-12-28 teismo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad skundžiama teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Nurodo, kad pareiškėjas padavė skundą dėl antstolio veiksmų įstatyme nustatytais terminais. Teismas negalėjo tvirtinti 2007-05-30 turto pardavimo iš varžytynių akto kartu neišnagrinėjęs pareiškėjo pateikto skundo dėl antstolio veiksmų. Kadangi buvo pažeista CPK 725 straipsnyje nustatyta procedūra, tvirtinant varžytynių aktą ir nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, 2007-06-21 nutartis, kuria patvirtintas 2007-05-30 aktas, yra niekinė, todėl naikintina.

12Suinteresuotas asmuo K.S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškinio trūkumų institutas taikomas ir tais atvejais, kai antstolio veiksmus skundžia vykdymo proceso dalyviai, t.y. suinteresuoti asmenys. Ginčyti antstolio veiksmus pardavus turtą iš varžytynių galima tik specialia – ginčo teisenos tvarka, tuo siekiant apsaugosi teisėtai įgijusio turtą nuosavybėn varžytynių būdu asmens teises.

13Antstolė J. Gančierienė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pardavus turtą iš varžytynių ir tai patvirtinus turto pardavimo iš varžytynių aktu pareiškėjas prarado galimybę skųsti antstolio veiksmus CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, tačiau jis gali ginčyti ieškinio teisenos tvarka tokį pardavimo aktą CPK 602 straipsnyje numatytais pagrindais.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktą medžiagą, pateiktus įrodymus, sprendžia, kad skundžiama Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007-12-28 nutartis yra priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, todėl atskirojo skundo argumentais naikinti teismo nutarties nėra pagrindo.

16Nustatyta, kad vykdant teismų sprendimus dėl skolų išieškojimo iš skolininkės D. F. 2007-05-30 įvyko varžytynės, kuriose buvo parduodamas D. F. priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ). Antstolė 2007-06-14 pateikė teismui prašymą tvirtinti 2007-05-30 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 31-1880/02, kuriame nurodyta, jog minėtas žemės sklypas parduotas pirkėjai K.S., buvo patvirtintas Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007-06-21 rezoliucija (vykdomoji byla Nr. 31-1880/02, 3 dalis, b.l. 948). 2007-07-18 pirkėja K.S. Nekilnojamojo turto registre įregistravo nuosavybės teisę į įgytą žemės sklypą, esantį ( - ).

17Turto pardavimas iš varžytynių yra speciali procesinė turto realizavimo forma, kai turtas priverstinai perleidžiamas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka (CPK 700 straipsnis). Turto pardavimo iš varžytynių aktą patvirtinus teismui, jis tampa nuosavybės teisę patvirtinančiu dokumentu. Nuo šio akto patvirtinimo laikoma, kad įvyko turto pardavimas. Todėl kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog 2007-05-30 turto pardavimo iš varžytynių aktas netapo nuosavybės teises patvirtinančiu dokumentu.

18Kolegija nurodo, kad apelianto nurodyti atskirojo skundo argumentai, jog teismas neturėjo tvirtinti turto pardavimo iš varžytynių akto, kadangi jis įstatymo nustatyta tvarka ir terminais pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, susijusių su varžytynėmis, nagrinėjamu atveju neįtakoja skundžiamos teismo nutarties, kuria pareiškimas dėl antstolio veiksmų paliktas nenagrinėtu, teisėtumo ir pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, kad varžytynės jau įvykusios, vykdomasis dokumentas įvykdytas, nurodytas turtas yra parduotas suinteresuotam asmeniui K.S. ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre kaip jos nuosavybė, tokiu būdu nagrinėti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka teismas nebeturėjo galimybės, ir, kolegijos vertinimu, teismas pagrįstai pasiūlė pareiškėjui pareikšti ieškinį teisme ginčijant turto pardavimo iš varžytynių aktą. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, nurodo, jog tuo atveju, jeigu pasinaudoti savo teise apskųsti antstolio veiksmą CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka proceso dalyviai nebeturi galimybės, tai netrukdo jiems, įvykus turto pardavimui, perdavimui, ginčyti ieškinio teisenos tvarka tokio pardavimo ar perdavimo akto CPK 602 straipsnyje nustatytais pagrindais, ką nagrinėjamu atveju ir pasiūlė padaryti pirmosios instancijos teismas.

19Kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su 2007-05-30 vykusiomis varžytynėmis ir antstolio veiksmų teisėtumu, neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo, todėl kolegija dėl jų plačiau nepasisako, kadangi šie argumentai gali būti numatomo ieškinio vienas iš jo pagrindo argumentų.

20Apeliacinės instancijos teisme antstolės J. Gančierienė patyrė bylinėjimosi išlaidų: 1 000 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Kolegija, vadovaudamasi CPK 443 straipsnio 6 dalimi, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas priteisti šių išlaidų atlyginimą iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas, atsižvelgiant į tai, jog dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas. Tačiau vadovaujantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis mažintinas iki 500 Lt, nes advokato patirtos laiko ir darbo sąnaudos nedidelės, be to, nagrinėjamas klausimas nebuvo sudėtingas.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš UAB „Marginalas“ 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme antstolės Janinos Gančierienės naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Alma Urbanavičienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Pareiškėjas UAB „Marginalas“ 2007-06-11 kreipėsi į teismą su skundu... 7. Suinteresuotas asmuo antstolė Janina Gančierienė pateikė teismui prašymą... 8. Suinteresuotas asmuo K.S. su antstolės prašymu sutiko, nurodė, kad turtas... 9. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 11 d. nutartimi... 10. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 28 d. nutartimi... 11. Pareiškėjas UAB „Marginalas“ atskiruoju skundu prašo 2007-12-28 teismo... 12. Suinteresuotas asmuo K.S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti... 13. Antstolė J. Gančierienė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą... 16. Nustatyta, kad vykdant teismų sprendimus dėl skolų išieškojimo iš... 17. Turto pardavimas iš varžytynių yra speciali procesinė turto realizavimo... 18. Kolegija nurodo, kad apelianto nurodyti atskirojo skundo argumentai, jog... 19. Kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su 2007-05-30 vykusiomis... 20. Apeliacinės instancijos teisme antstolės J. Gančierienė patyrė... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 23. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 28 d. nutartį... 24. Priteisti iš UAB „Marginalas“ 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės...