Byla 2-863/2012
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo. Trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Smulkus urmas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1548-153/2012, iškeltoje pagal ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo. Trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Smulkus urmas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimus, priimtus vykdant supaprastintą viešąjį pirkimą „Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 114726): 1) sprendimą, kuriuo trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus;

52) sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo dalį, kuria trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas eilėje įrašytas pirmuoju; 3) sprendimą dėl laimėtojo nustatymo ir pirkimo sutarties sudarymo, kuriuo nuspręsta laimėjusiu pasiūlymu laikyti pasiūlymų eilėje pirmuoju įrašytą UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą bei pirkimo sutartį sudaryti būtent su šiuo tiekėju; 4) sprendimą, kuriuo VšĮ „Kretingos maistas“ buvo neleista susipažinti su dalimi UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo 8-18 numeriais pažymėtais lapais; ir įpareigoti atsakovą atnaujinti ginčo viešojo pirkimo procedūras, iš naujo apsvarstyti tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

6Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje sustabdyti atsakovo vykdomas supaprastinto viešojo pirkimo „Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 114726) procedūras. Nurodė, kad pareikštas ieškinys, preliminariu vertinimu, yra pagrįstas CPK 144 straipsnio 1 dalies apimtyje, tolesnis procedūrų tęsimas sudarytų sąlygas inicijuoti naujus teisminius ginčus, teismas turės arba ex officio naikinti jau iš dalies įvykdytą pirkimo sutartį arba perkančiajai organizacijai taikyti alternatyvias sankcijas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 955 straipsnį. Pažymėjo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešojo intereso nepažeistų, kadangi mokinių maitinimo paslaugos tiekimą užtikrina ieškovo ir atsakovo 2012 m. sausio 6 d. pasirašyta Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. S-5/141, kuri sudaryta iki ginčo konkurso procedūrų pabaigos. Atvirkščiai, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas pažeis viešąjį interesą, kadangi palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju pasitvirtintų neteisėto UAB „Smulkus urmas“ paslaugų atsakovui teikimo faktas, tuo pačiu neteisėtas savivaldybės biudžeto lėšų naudojimas, be to, ieškovas įgytų teisę išieškoti nuostolių atlyginimą iš biudžeto lėšų.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi nutarė netenkinti ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju atsakovo Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas sudarytų sąlygas tam, kad Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nebūtų vykdomas mokinių maitinimo paslaugų teikimas, kas laikytina viešojo intereso pažeidimu. Teismas nesutiko su ieškovu, kad mokinių maitinimo paslaugų teikimą ginčo nagrinėjimo metu užtikrins šalių 2012 m. sausio 6 d. sudaryta Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. S-5/141, nurodęs, kad šios sutarties objektas yra mokinių nemokamo maitinimo paslaugų teikimas, kuris šios sutarties pagrindu bus teikiamas preliminariai 724 nemokamą maitinimą gaunantiems Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir 60 mokinių, dalyvaujančių mokyklose organizuojamose poilsio stovyklose. Minėta sutartis, tesimo teigimu, užtikrina maitinimo paslaugų teikimą tik daliai mokinių. Teismas laikė nepagrįstu ieškovo argumentą, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas taip pat pažeidžia viešąjį interesą, nes palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju jis įgytų teisę išieškoti nuostolių atlyginimo iš biudžeto lėšų. Nurodė, kad ne tik perkančiajai organizacijai tenka jos priimtų sprendimų galimų neigiamų padarinių rizika. Riziką dėl galimai apeliantui palankaus teismo sprendimo ir jo sukeliamų teisinių pasekmių prisiima ir ginčo pirkimo sutartį sudarantis tiekėjas. Teismas taip pat pažymėjo, kad grėsmė ieškovo nurodytam viešajam interesui atsirastų tik tuo atveju, jeigu ieškovas įrodytų savo reikalavimų pagrįstumą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti.

11Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog laikina sutartis neužtikrins nenutrūkstamo visų ginčo Konkurso objektu buvusių mokinių grupių maitinimo. VšĮ „Kretingos maistas“, atlikdamas Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimą, laikinos sutarties pagrindu taip pat maitina ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus, ir mokinius, kurie maitinimą perkasi patys ir tai kyla iš pačios sutarties sąlygų – 5.5 punkto.
 2. Nepagrįsta pirmosios instancijos išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nepažeistų viešojo intereso. Viešasis interesas, kuris būtų pažeidžiamas netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, susideda iš dviejų elementų: 1) visos visuomenės intereso, kad viešasis pirkimas būtų tinkamai pravestas; 2) mokesčių mokėtojų intereso, kad savivaldybės lėšos, surinktos iš mokesčių, būtų naudojamos tinkamai ir racionaliai. Šių aplinkybių teismas neįvertino.
 3. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neneigė ieškovo argumento, kad jo pareikštas ieškinys preliminariai laikytinas pagrįstu, todėl yra pagrindas teigti, jog teismas preziumavo, kad ieškinys bus patenkintas. Atsižvelgus į šią aplinkybę, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad viešasis interesas būtų pažeistas tik jeigu ieškovas savo reikalavimus pagrįstų.

12Atsiliepimu į ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Kauno apygardos teismas atliko ieškinio prima facie vertinimą, kurio metu buvo prieita prie pagrįstos išvados, kad nei ieškinyje pateikti argumentai, nei ieškinio prieduose esanti informacija, preliminariu vertinimu, nesudaro pagrindo tikėti, kad bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Tai, jog teismo atliktas prima facie ieškinio vertinimas skundžiamoje nutartyje nėra aprašytas detaliai, nereiškia, jog teismas šio vertinimo neatliko.
 2. UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo kaina, pagal kurią buvo atrenkamas pirkimo laimėtojas, yra mažesnė už ieškovo pasiūlymo kainą. Be to, UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo kaina apskritai yra mažesnė už ieškovo pasiūlymo kainą. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad ieškovo argumentai dėl racionalaus lėšų naudojimo, prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešajame pirkime, tuo atveju, jei kilęs ginčas yra dėl tokio tiekėjo pasiūlymo, kurio kaina yra mažiausia pirkime, yra nepagrįsti, nes su tokiu tiekėju sudarytos sutarties vykdymo atveju biudžeto lėšos jokiu būdu nebūtų naudojamos neracionaliai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2132/2010).
 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju būtų pažeistas viešasis interesas dėl racionalaus biudžeto lėšų naudojimo. Pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras bei uždraudus perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju UAB „Smulkus urmas“, kuris pasiūlė mažiausią paslaugų kainą pirkime, perkančioji organizacija reikiamas mokinių maitinimo paslaugas toliau pirktų didesnėmis kainomis iš VšĮ „Kretingos maistas“ pagal 2012 m. sausio 6 d. su tiekėju VšĮ „Kretingos maistas“ sudarytą sutartį Nr. S-5/141.
 4. Tai, kad Laikinosios sutarties 5.5 punkte nustatyta, kad priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių tėvai apmoka bendrojo ugdymo mokyklai už maitinimą, kuri perveda lėšas savivaldybei, o ši gautas lėšas perveda į atsiskaitomąją sąskaitą paslaugos teikėjui, nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, kad sutartis sudaryta tik dėl nemokamo maitinimo paslaugų teikimo.
 5. Laikina sutartis turėtų būti pripažinta niekine ir negaliojančia, nes ji sudaryta nepagrįstai įvykdžius apklausą iš vienintelio tiekėjo VšĮ „Kretingos maistas”. Tiekėjas UAB „Smulkus urmas“ nebuvo pakviestas į apklausą, nors jis yra pajėgus teikti paslaugas viso pirkimo objekto apimtyje. Dėl sudarytos laikinos sutarties pagrįstumo abejonių kyla ir Viešųjų pirkimų tarnybai, kuri 2012 m. vasario 8 d. raštu Nr. 4S-606 kreipėsi į perkančiąją organizaciją paaiškinti, kodėl esant pirkimo laimėtojui, kuris buvo nustatytas dar 2011 m. gruodžio 19 d., 2012 m. sausio 6 d. buvo sudaryta laikina sutartis su VšĮ „Kretingos maistas“ dėl mokinių nemokamo maitinimo.

14Teisėjų kolegija konstatuoja:

15Atskirasis skundas atmestinas. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartis paliktina nepakeista.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

18Apeliacijos objektą nagrinėjamu atveju sudaro Kauno apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje, kurioje ginčijamas atviro konkurso metu priimtų sprendimų teisėtumas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Pagal CPK 144 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. CPK 4237 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Viešųjų pirkimų bylose be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių gali būti taikomos CPK 4237 straipsnio 2 dalyje išvardintos laikinosios apsaugos priemonės, tarp kurių ir viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas.

20Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. iki įsiteisės teismo sprendimas sustabdyti atsakovo vykdomas supaprastinto viešojo pirkimo „Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 114726) procedūras. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas sąlygotų tai, jog Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nebūtų vykdomas mokinių maitinimo paslaugų teikimas visa apimtimi, kas laikytina viešojo intereso pažeidimu. Teismas pažymėjo, jog 2012 m. sausio 6 d. sudaryta Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. S-5/141 neužtikrins visų mokinių maitinimo paslaugų, kurias ketinama įsigyti organizuojamame viešajame pirkime, teikimo. Apeliantas, ginčydamas šią pirmosios instancijos teismo nutartį, teigia priešingai: pasak jo, 2012 m. sausio 6 d. sutartis užtikrintų visų mokinių maitinimą ir tokia išvada darytina, atsižvelgus į sutarties 5.5 punktą.

21Iš viešai paskelbtų supaprastinto atviro konkurso „Kazlų rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygų matyti, kad viešaisiais pirkimais ketinama įsigyti Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugas. Perkamų paslaugų apimtys yra detalizuotos techninėje specifikacijoje, kur nurodyta, kad paslaugų tiekėjas privalės 2012-2012 metais teikti: 1) nemokamą maitinimą preliminariai 2550 mokinių bendrojo ugdymo mokyklose 180 dienų per metus; 2) esant poreikiui, nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose preliminariai 180 mokinių 10 dienų per metus; 3) mokamą maitinimą priešmokyklinei vaikų grupei preliminariai 75 vaikams 160 dienų per metus; 4) bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie maitinimą perkasi patys, preliminariai 300 mokinių 180 dienų per metus. Anot apelianto, tarp jo ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2012 m. sausio 6 d. sudaryta Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo sutartis (toliau – laikinoji sutartis) užtikrintų visų konkurso sąlygose paminėtų paslaugų teikimą.

22Kaip matyti iš laikinos sutarties sąlygų, prievolių pagal šią sutartį įvykdymo terminas yra nustatytas iki kol bus baigtos supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūros (kol bus pasirašyta sutartis su Konkursą laimėjusiu tiekėju) arba iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (6 p.). Pagal šią sutartį VšĮ „Kretingos maistas“ įsipareigojo teikti Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugas (1, 4.2.3 p.). Iš 4.2.20 punkto matyti, kad VšĮ „Kretingos maistas“ įsipareigojo patiekti maistą ir tiems, kurie perka maistą už grynus pinigus. Anot apelianto, nors apibūdinant sutarties objektą, nėra paminėtas priešmokyklinės grupės vaikų maitinimas, tačiau tai kyla iš sutarties 5.5 punkto, kuriame šalys susitarė, jog priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių tėvai apmoka bendrojo ugdymo mokyklai už maitinimą; mokymo įstaiga perveda lėšas savivaldybei; savivaldybė gautas lėšas perveda į atsiskaitomąją sąskaitą paslaugos teikėjui. Taip pat apeliantas atskirojo skundo motyvams pagrįsti pateikė 2012 m. vasario 3 d. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus raštą Nr. SD-(7.9-09)-572 (68 b. l.), kuriame tvirtinama, kad VšĮ „Kretingos maistas“ 2012 m. sausio 6 d. sutarties Nr. S-5/141 pagrindu Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose be nemokamo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo, nemokamo maitinimo vasaros atostogų metu dieninėse poilsio stovyklose, taip pat teikia mokamą (vaikų tėvų finansuojamą) priešmokyklinės grupės vaikų maitinimą bei mokamą (pačių mokinių perkamą) bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimą.

23Nors aukščiau paminėtos aplinkybės nepatvirtina pirmosios instancijos teismo išvados, jog pagal laikiną sutartį neužtikrinamas mokamo maitinimo paslaugų teikimas priešmokyklinio vaikų ugdymo grupėms, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie maitinimą perkasi patys, tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas abejoti, ar ši sutartis užtikrintų mokinių maitinimą per visą civilinės bylos nagrinėjimo laikotarpį, kadangi iš laikinos sutarties priedo matyti, jog VšĮ „Kretingos maistas“ įsipareigojo teikti paslaugas nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams ir mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose 2012 m. Be to, vadovaujantis laikinos sutarties 6 punktu, sutartis galioja nebūtinai iki kol bus baigtos viešojo pirkimo procedūros, ji gali baigtis ir kai įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai. Tuo tarpu ginčijamu viešuoju pirkimu ketinama įsigyti paslaugas, kurios būtų teikiamos nuo 2012 metų iki 2014 metų. Taigi, ieškovo pateikti duomenys (tarp jų ir laikina sutartis) neįrodo, jog paslaugos bus teikiamos ir po 2012 metų, nes civilinės bylos, kurioje ginčijamas atviro konkurso metu priimtų sprendimų teisėtumas, nagrinėjimas gali užsitęsti ir ilgesnį laiką.

24Tai, kad laikina sutartis gali neužtikrinti mokinių maitinimo paslaugas ateityje, kelia abejonių ir trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pateiktas Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. vasario 8 d. raštas „Dėl viešojo pirkimo sutarties“ Nr. 4S-606 (77 b. l.), iš kurio matyti, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, jog ginčo viešuosiuose pirkimuose 2011 m. gruodžio 19 d. buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje pirmuoju numeriu įrašyta UAB „Smulkus urmas“, antruoju – VšĮ „Kretingos maistas“, tačiau 2012 m. sausio 6 d. buvo pasirašyta Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 8-5/141 su VšĮ „Kretingos maistas“. Viešųjų pirkimų tarnyba šiuo raštu prašė Kazlų Rūdos savivaldybės administraciją nurodyti, kokiu pagrindu ir kuo remiantis buvo sudaryta minėta sutartis. Taigi, paaiškėjus, jog tokia sutartis buvo sudaryta nepagrįstai, ji nebegalėtų užtikrinti viešuoju pirkimu ketinamas įsigyti paslaugas.

25Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeidžiamas viešasis interesas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2347/2011).

26Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Moksleivių maitinimas mokyklose yra sudėtinė šios konstitucinės valstybės pareigos dalis ir yra susijęs su viešuoju interesu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1969/2010). Teisėjų kolegija sprendžia, jog skirtingai nei teigia apeliantas, sustabdžius viešojo pirkimo dėl moksleivių maitinimo paslaugos pirkimo konkurso procedūras, gali būti pažeistas viešasis interesas. Nagrinėjamu atveju ginčo viešasis pirkimas neatsiejamai susijęs su jaunosios visuomenės dalies gerove, ugdymu bei tinkama mityba, tuo pačiu prisidedant prie jaunosios kartos sveikatos išsaugojimo. Todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kai yra pagrįstų abejonių dėl tinkamo moksleivių maitinimo paslaugų teikimo visu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpiu, yra pagrindas manyti, jog gali būti sutrikdytas moksleivių maitinimas ir nukentėtų gyvybiškai svarbūs interesai. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą. Teisėjų kolegijos vertinimu, prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas taip pat pažeistų proporcingo ir ekonomiškumo principus (CPK 4237 str. 1 d.).

27Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, aplinkybė, ar preliminariai įvertinus ieškovo ieškinį, jis tikėtinai yra pagrįstas, neturi teisinės reikšmės, kadangi nustatyta, jog ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, o viešajam interesui visada teikiamas prioritetas.

28Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo daryti kitokias, nei aukščiau nurodytos, išvadas, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir pagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo stabdyti atsakovo vykdomas supaprastinto viešojo pirkimo procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas. Todėl atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 5. 2) sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo dalį, kuria trečiojo asmens... 6. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi nutarė netenkinti... 8. Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju atsakovo Viešojo pirkimo procedūrų... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:
 1. Pirmosios... 12. Atsiliepimu į ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ atskirąjį skundą... 13. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
  1. Kauno apygardos... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 15. Atskirasis skundas atmestinas. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d.... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 18. Apeliacijos objektą nagrinėjamu atveju sudaro Kauno apygardos teismo... 19. Pagal CPK 144 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių... 20. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti ieškovo... 21. Iš viešai paskelbtų supaprastinto atviro konkurso „Kazlų rūdos... 22. Kaip matyti iš laikinos sutarties sąlygų, prievolių pagal šią sutartį... 23. Nors aukščiau paminėtos aplinkybės nepatvirtina pirmosios instancijos... 24. Tai, kad laikina sutartis gali neužtikrinti mokinių maitinimo paslaugas... 25. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, jog nepritaikius laikinųjų... 26. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, jog Lietuvos Respublikos... 27. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, aplinkybė, ar preliminariai... 28. Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo daryti kitokias,... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartį nepakeistą....