Byla TA-63-82-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Stasio Gagio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. V. individualios įmonės prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių teritorinei muitinei dėl sprendimų panaikinimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu pareiškėjo A. V. individualios įmonės (toliau – pareiškėjas) skundą atmetė kaip nepagrįstą.

5Pareiškėjas 2008 m. spalio 8 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 10 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo nepriėmė ir grąžino jį pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 134 str. 3 d. 1 p.).

7Teismas konstatavo, jog pareiškėjo apeliacinis skundas paduotas praleidus ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytą keturiolikos dienų terminą (paskutinė diena apeliaciniam skundui paduoti buvo 2008 m. spalio 2 d., o apeliacinis skundas išsiųstas paštu 2008 m. spalio 8 d.), o prašymas atnaujinti terminą nepateiktas (ABTĮ 127 str. 2 d.), todėl apeliacinis skundas nepriimtinas ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

8Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2008 m. spalio 24 d. gautas pareiškėjo prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

9Pareiškėjas nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 20 d. įmonę atstovaujanti advokatė J. G. dėl netikėtos ligos pasijuto blogai ir kreipėsi į gydytoją. 2008 m. spalio 1 d. liga labai paūmėjo, pakilo aukšta temperatūra, dėl skausmo ir ligos specifikos advokatė negalėjo baigti ruošti apeliacinio skundo šioje byloje ir jo išsiųsti įstatymo nustatytu terminu. Teigia, kad bandė rasti kitą atstovą, kuris galėtų paruošti apeliacinį skundą, tačiau dėl didelės bylos apimties, ginčo specifikos, trumpo likusio apeliacinio skundo parengimo termino nepavyko rasti kito advokato. Pagerėjus advokatės J. G. sveikatai, apeliacinis skundas buvo išsiųstas teismui. Pažymi, kad nedarbingumo pažymėjimas advokatei nebuvo išduotas, nes ji nusprendė, kad pagerėjus sveikatai, pati tęs darbą. Nurodo, kad jis buvo apdairus ir rūpestingas, o apeliacinio skundo padavimo terminas praleistas dėl advokatės kaltės, dėl to neturėtų nukentėti jo interesai.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11II.

12Prašymas netenkintinas.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 10 d. nutartimi (b. l. 166) konstatavo, jog pareiškėjas praleido apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo padavimo terminą (paskutinė apeliacinio skundo padavimo diena buvo 2008 m. spalio 2 d., o apeliacinis skundas išsiųstas paštu 2008 m. spalio 8 d.).

14Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d.).

15Pareiškėjas teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl to, kad laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2008 m. spalio 10 d. pareiškėją atstovaujanti advokatė ūmiai sirgo.

16Įvertinus nurodytas termino praleidimo priežastis, galima konstatuoti, jog šios aplinkybės objektyviai netrukdė pareiškėjui laiku kreiptis į teismą. Iš bylos dokumentų matyti, kad pareiškėjo advokatė pasijuto blogai 2008 m. rugsėjo 20 d, o nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2008 m. spalio 10 d. ūmiai sirgo. Tačiau ši aplinkybė negali būti laikoma objektyvia aplinkybe, sutrukdžiusia laiku paduoti apeliacinį skundą.

17Advokatai užsiima profesine veikla. Advokatas turi pareigą, o ne teisę, tinkamai atstovauti klientą rengiant procesinius dokumentus ir kreipiantis į teismą įstatymų nustatyta tvarka, pranešti klientui apie atliktus veiksmus, bylos eigą, jos rezultatus. Kadangi advokatas užsiima profesionalia veikla ir jis yra sudaręs sutartį atstovauti klientą, jis privalo organizuoti savo veiklą taip, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo pareigas, jam keliami didesni rūpestingumo reikalavimai. Advokatui netinkamai įvykdžius pareigas, dėl atsiradusių teisinių pasekmių atsakingas pats advokatas.

18Atsižvelgus į šiuos argumentus, galima konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju advokatė nebuvo pakankamai rūpestinga ir jos liga nelaikytina svarbia priežastimi atnaujinti terminą skundui paduoti, kadangi ji turėjo pareigą iš anksto informuoti pareiškėją dėl negalėjimo tinkamai atstovauti pareiškėją savo ligos metu.

19Pažymėtina, kad žinodamas apie sau nepalankią bylos baigtį, pareiškėjas taip pat turėjo galimybę pasirūpinti tinkamu savo procesinių teisių realizavimu paduoti apeliacinį skundą įgaliojant kitą asmenį.

20Taigi iš pareiškėjo pateiktų paaiškinimų ir dokumentų visumos matyti, kad apeliacinio skundo nepadavimą nustatytu terminu lėmė ne objektyvios, bet aiškiai subjektyvaus pobūdžio priežastys, pareiškėjas turėjo visas galimybes apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo paduoti laiku, tačiau to nepadarė dėl savo paties ir savo atstovo, kurį turi teisę pasirinkti pats pareiškėjas, nepakankamo atidumo ir rūpestingumo.

21Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimo paduoti praleido dėl nesvarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkintinas (ABTĮ 127 str. 2 d.), o apeliacinį skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi,

23134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo A. V. individualios įmonės prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 14 d. sprendimo padavimo terminą netenkinti.

25Atsisakyti priimti pareiškėjo A. V. individualios įmonės apeliacinį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu... 5. Pareiškėjas 2008 m. spalio 8 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 10 d. nutartimi... 7. Teismas konstatavo, jog pareiškėjo apeliacinis skundas paduotas praleidus... 8. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2008 m. spalio 24 d. gautas... 9. Pareiškėjas nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 20 d. įmonę atstovaujanti... 10. Teisėjų kolegija... 11. II.... 12. Prašymas netenkintinas.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 10 d. nutartimi (b.... 14. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis... 15. Pareiškėjas teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl... 16. Įvertinus nurodytas termino praleidimo priežastis, galima konstatuoti, jog... 17. Advokatai užsiima profesine veikla. Advokatas turi pareigą, o ne teisę,... 18. Atsižvelgus į šiuos argumentus, galima konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju... 19. Pažymėtina, kad žinodamas apie sau nepalankią bylos baigtį, pareiškėjas... 20. Taigi iš pareiškėjo pateiktų paaiškinimų ir dokumentų visumos matyti,... 21. Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą,... 22. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2... 23. 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija... 24. Pareiškėjo A. V. individualios įmonės prašymo... 25. Atsisakyti priimti pareiškėjo A. V. individualios... 26. Nutartis neskundžiama....