Byla 2-493-504/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo – Panevėžio apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, sekretoriaujant Inai Matulienei, dalyvaujant pareiškėjai D. K., pareiškėjos atstovui advokatui Sergejui Korznikovui, teismo posėdyje išnagrinėjo D. K. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo – Panevėžio apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, ir

Nustatė

2Pareiškėja pareiškime nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 1994 metais iš Č. Ž. ūkio bendrovės įsigijo pagalbinį pastatą. Statinys yra adresu ( - ). Šis turtas nebuvo registruotas registrų centre. VĮ Registrų centras atliko matavimus ir parengė kadastrinių matavimų bylą, pastatui suteikė unikalų Nr. ( - ).

3Pagal Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010-12-06 (c.b. Nr. 2-744-504/2010)sprendimą, 2011-01-16 VĮ Registrų centras įregistravo valdymo faktą.

4Pagal pirkimo metu galiojusį įstatymą, kai buvo pirktas statinys, sutartis tarp žemės ūkio bendrovės ir D. K. privalėjo būti pateikta tvirtinti notarui bei per tris mėnesius registruota VĮ Registrų centre, tačiau dėl objektyvių priežasčių šių įstatymo reikalavimų neįvykdė, nes manė, kad jis yra kaip priklausinys namui lAlm (unikalus Nr. ( - )). VĮ Registrų centras atsisakė jai įregistruoti nuosavybę į pastatą.

5Pastatą ir jo dalis sąžiningai ir teisėtai įgijo, daugiau nei 10 metų nepertraukiamai juo naudojasi ir pastatą valdo kaip savą. Gyvena kaimo vietovėje, visą laiką valdymas buvo atviras ir nepertraukiamas.

6Patvirtina, kad nėra jokių Civiliniame kodekse nurodytų apribojimų nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

7Teismo sprendimas reikalingas nuosavybei į pastatą registruoti Valstybinėje įmonėje Registrų centras.

8Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi LR CPK 530-533 str., LR CK 4.68-4.71 str. prašo: nustatyti jai nuosavybės teises pagal įgyjamosios senaties faktą į pastatą -Ūkinis pastatas unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ).

9Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja dėl prašomo juridinio fakto dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį nustatymo(b.l.17). Suinteresuoto asmens prašymu, byla išnagrinėta nedalyvaujant jo atstovui.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimui įgyjamąja senatimi būtina sąlygų visuma: asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo kaip savą; yra daiktą sąžiningai įgijęs ir sąžiningai, teisėtai, atvirai nepertraukiamai kaip savą valdo ne mažiau kaip dešimt metų(CK 4.68str. ).

12Byloje nustatyta, kad ūkinis pastatas, esantis ( - ), un. Nr. ( - ), pastatytas 1992m. Į šį pastatą Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010-12-16 sprendimo civ. byloje Nr. 2-744-504/2010 pagrindu 2011-01-27 yra įregistruotas daikto valdymas. Valdytoja – D. K., a.k( - )Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, b.l.3-4).

13Iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 73/8003, registro Nr. 90/6606, (civ.byla 2-744-504/2010, b.l.3-7) matyti, kad 2010-01-26 minėtas pastatas inventorizuotas, pažymėtas indeksu 5I1p, jo priestatai – 1i1p, 2i1ž.

14VĮ Registrų centro Panevėžio filialo rašte 2011-04-04, Nr. (7.4.1.)s-2359 nurodoma, kad Nekilnojamojo turto registre Nr. 90/6606 iki šiol nėra įregistruota nuosavybės teisė į ūkinį pastatą 5I1p su priestatais 1i1p, 2i1ž, un. Nr. ( - ).

15Pareiškėja nurodo, kad jos šeimos prašymu, ( - ) Č. ž. ūkio bendrovė pastatė ūkinį pastatą. Pinigus už pastatą ji sumokėjusi bendrovei 1994m., tačiau pastato pirkimo – pardavimo sutarties nesudarė. Nuo 1994m. jinai pastatą valdo, juo naudojasi teisėtai, nepertraukiamai, atvirai ir sąžiningai.

16Pareiškėjos nurodytas aplinkybes patvirtino byloje apklausti liudytojai:

17liudytoja J. K. parodė, kad ji gyvena pareiškėjos kaimynystėje. Pareiškėjos šeimai buvo pastatytas ūkinis pastatas apie 1992m., kuriame ji, pareiškėja, nuo pat pastato pastatymo pradžios laiko gyvulius, juo naudojasi, prižiūri kaip savą;

18liudytojas R. Ž. parodė, kad jis dirbo Č. kolūkio pirmininku, vėliau – žemės ūkio bendrovės pirmininku. K. neturėjo kur laikyti gyvulių, tad paprašė pastatyti ūkinį pastatą. Pastatas buvo pastatytas apie 1992m., o 1994m. pastatą jie nusipirko. Įnešė pinigus į kasą, jiems išdavė kasos pajamų orderį. Tuo metu ne visus pastatus pridavė priėmimo komisijai. Tokios kaip registracijos, nebuvo, sutarties nedarė. Kai pinigus įnešė į kasą, pastatas tapo K., ir nuo to laiko pareiškėja visą laiką naudojasi tuo pastatu.

19Aplinkybę, kad pareiškėja yra sumokėjusi už ūkinį pastatą(mūrinis tvartas, virtuvė, medžio lentų daržinė su malkine) 1000Lt patvirtina Č. ŽŪB pažyma 1994-01-05, Nr.2(civ.byla Nr. 2-744-504/2010, b.l.9).

20Teismo posėdžio dienai nėra ginčijamas pareiškėjos pastatų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

21Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus laikytina, kad pareiškėja pastatą, į kurį prašo nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį faktą, sąžiningai, teisėtai ir nepertraukiamai valdo daugiau kaip 10 metų(CK 4.68str.1d., 4.71str.1d., 2d.).

22Remiantis išdėstytu, nustatytinas nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį faktas D. K., a.k( - ) į ūkio pastatą 5I1p, un. Nr. ( - ), (Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 73/8003, registro Nr. 90/6606), esantį ( - ) (CK 4.68str.).

23Iš pareiškėjos priteistina bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 11,80Lt., valstybės naudai(CPK 88str.1d.3p., 96str.2d.).

24Vadovaudamasis LR CPK 533 str., teismas

Nutarė

25Pareiškimą patenkinti.

26Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą D. K., a.k( - ) į ūkio pastatą 5I1p, un. Nr. ( - ), esantį ( - ).

27Priteisti iš D. K. 11,80Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

28Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per 3 dienas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė,... 2. Pareiškėja pareiškime nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 1994... 3. Pagal Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010-12-06 (c.b. Nr.... 4. Pagal pirkimo metu galiojusį įstatymą, kai buvo pirktas statinys, sutartis... 5. Pastatą ir jo dalis sąžiningai ir teisėtai įgijo, daugiau nei 10 metų... 6. Patvirtina, kad nėra jokių Civiliniame kodekse nurodytų apribojimų... 7. Teismo sprendimas reikalingas nuosavybei į pastatą registruoti Valstybinėje... 8. Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi LR CPK 530-533 str., LR CK 4.68-4.71... 9. Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja dėl prašomo... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įgijimui įgyjamąja senatimi... 12. Byloje nustatyta, kad ūkinis pastatas, esantis ( - ), un. Nr. ( - ),... 13. Iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 73/8003, registro Nr.... 14. VĮ Registrų centro Panevėžio filialo rašte 2011-04-04, Nr. (7.4.1.)s-2359... 15. Pareiškėja nurodo, kad jos šeimos prašymu, ( - ) Č. ž. ūkio bendrovė... 16. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes patvirtino byloje apklausti liudytojai:... 17. liudytoja J. K. parodė, kad ji gyvena pareiškėjos kaimynystėje.... 18. liudytojas R. Ž. parodė, kad jis dirbo Č. kolūkio pirmininku, vėliau –... 19. Aplinkybę, kad pareiškėja yra sumokėjusi už ūkinį pastatą(mūrinis... 20. Teismo posėdžio dienai nėra ginčijamas pareiškėjos pastatų valdymo... 21. Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus laikytina, kad pareiškėja... 22. Remiantis išdėstytu, nustatytinas nuosavybės teisės pagal įgyjamąją... 23. Iš pareiškėjos priteistina bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 24. Vadovaudamasis LR CPK 533 str., teismas... 25. Pareiškimą patenkinti.... 26. Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą D. K.,... 27. Priteisti iš D. K. 11,80Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 28. Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per 3 dienas išsiųsti... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...