Byla 2A-334-378/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Gražinos Davidonienės, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės, Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Vaidai Urbanavičienei, dalyvaujant ieškovo A. J. atstovei advokatei Danai Žvingilienei, atsakovo AB „VST“ atstovui advokatui Ramūnui Kontrauskui, atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo atstovei Jurgitai Apanskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovams VĮ Registrų centrui, AB „VST“, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl nuosavybės teisės gynimo ir atsakovo AB „VST“ priešieškinį ieškovui A. J. , atsakovams VĮ Registrų centrui, Kauno apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir UAB „Pečiusta“ dėl atsakovo AB „VST“ nuosavybės teisės pripažinimo, ieškovo nuosavybės teisės nuginčijimo, statinių teisinės registracijos panaikinimo bei sandorių nuginčijimo. Teisėjų kolegija n u s t a t ė :

2Ieškovas A. J. Kauno rajono apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovams VĮ Registrų centrui, AB „VST“, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, prašydamas apginant jo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą – transformatorinę, pažymėtą 39H1p, 30 kv.m. užstatymo ploto, esančią ( - ) Kauno r., pripažinti negaliojančiu VĮ Registrų centro Kauno filialo atliktą nuosavybės įregistravimą į transformatorinę, pažymėtą plane 1H2p, unikalus Nr.( - ) , esančią ( - ) Kauno r., UAB „Vakarų skirstomieji tinklai“ vardu.

3Ieškovas nurodė, kad jis 2003-05-29 pirkimo-pardavimo sutartimi iš bankrutavusios ŽŪB „Poderiškės“ nusipirko transformatorinę, plane pažymėtą 39H1p, esančią ( - ) Kauno r. (t.1, b.l.9). 2003-05-29 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu VĮ Registrų centras įregistravo ieškovo nuosavybės teises į šį pastatą (t.1, b.l.10-14). Tačiau 2005-07-13 raštu atsakovas AB „VST“ informavo ieškovą, kad nuosavybės teisės į šį pastatą yra įregistruotos ir jo vardu. VĮ Registrų centrui atlikus patikrinimą, nustatyta, kad ginčo pastatui atlikta dviguba teisinė registracija - tiek ieškovo, tiek atsakovo AB „VST“ vardu, pastatas turi du skirtingus unikalius numerius, nustatyta, kad AB „VST“ nuosavybės teisės įregistruotos steigėjo – LR ūkio ministro 2002-11-15 įsakymo Nr.409 pagrindu (t.1, b.l.19). Ieškovo nuomone, atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas nuosavybės teises atsakovui AB „VST“ įregistravo neteisėtai ir nepagrįstai, kadangi nuosavybės teisės į ginčo objektą ŽŪB „Poderiškės“ vardu buvo įregistruotos anksčiau nei AB „VST“ (CK 1.75 str. 4 d.), be to, atsakovas AB „VST“ VĮ Registrų centrui nepateikė nei vieno dokumento, išvardinto LR kadastro įstatymo (2001-01-26 red.) 28 str. 2 d., o steigėjo LR ūkio ministerijos 2002-11-15 įsakymu Nr.409 nebuvo išspręstas nuosavybės teisės ar daiktinių teisių perleidimo klausimas.

4Atsakovas AB „VST“ pateikė priešieškinį (t.2, b.l.46-53, patikslintas priešieškinis – t.2, b.l.140-146) ieškovui A. J. , atsakovams VĮ Registrų centrui, Kauno apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir UAB „Pečiusta“, prašydamas:

5pripažinti AB „VST“ nuosavybės teisę į pastatą-transformatorinę, unikalus Nr.( - ) (registro Nr.20/259971), žymėjimas – 1H2p, esančią ( - ) Kauno r.;

6panaikinti pastato-transformatorinės, unikalus Nr.( - ) (registro Nr.( - ) ), žymėjimas – 39H1p, esančios Kauno r., ( - ) teisinę registraciją VĮ Registrų centre A. J. vardu;

7panaikinti pastato-transformatorinės, unikalus Nr.( - ) (registro Nr.( - ) ), žymėjimas – 39H1p, esančios Kauno r., ( - ) teisinę registraciją VĮ Registrų centre ŽŪB „Poderiškės“ vardu;

8panaikinti 1998-04-27 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr.05-2347 dalyje, kuria buvo nuspręsta, vadovaujantis 1996-03-19 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu Nr.I-1240, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-01-22 nutarimu Nr.85 „Dėl nekilnojamojo registro nuostatų patvirtinimo“, įsakyti teisiškai nuosavybės teise registruoti ŽŪB „Poderiškės“ vardu Poderiškių k., Alšėnų sen., Kauno r., esantį statinį – transformatorinę 39H1/p (5,20 m x 5,80 m) (35 punktas);

9pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2003-05-29 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.4, sudarytą tarp bankrutavusios ŽŪB „Poderiškės“, atstovaujamos likvidacinės komisijos pirmininko UAB „Pečiusta“ įgalioto asmens A. B. , ir A. J. dalyje, kuria ŽŪB „Poderiškės“ perleido A. J. transformatorinę, unikalus Nr.( - ) (registro Nr. ( - ) ), žymėjimas 39H1p.

10Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad nuosavybės teisę į ginčo transformatorinę įgijo pagal LR specialios paskirties „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymą, perdavus šį nekilnojamąjį turtą 2001-12-29 turto, teisių ir pareigų (prievolių) perdavimo ir priėmimo aktu (t.1, b.l.61-80). Tai, kad transformatorinė priklauso AB „VST“, patvirtina ir 2001-02-23 nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktas Nr.521/01-101 (t.1, b.l.81-82), sudarytas tarp AB „VST“ ir ŽŪB „Poderiškės“, bei LR ūkio ministro 2002-11-15 įsakymas Nr.409 (t.1, b.l.53-56). 2001-02-23 nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktu ŽŪB „Poderiškės“ laisva valia ir neatšaukiamai pripažino AB „VST“ nuosavybės teisę į transformatorinę. Todėl atsakovo AB „VST“ nuosavybės teisės į transformatorinę buvo teisėtai ir pagrįstai įregistruotos bei išduotas 2003-04-23 pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre (t.1, b.l.84). Atsakovas nurodė, kad ŽŪB „Poderiškės“ nuosavybės teisės į transformatorinę įregistravimo pagrindas buvo 1998-04-27 apskrities viršininko įsakymas Nr.05-2347 (t.1, b.l.42). Atsakovo nuomone, šiuo įsakymu buvo nepagrįstai ir neteisėtai įsakyta įregistruoti ŽŪB „Poderiškės“ nuosavybės teisę į ginčo transformatorinę, kadangi šio objekto pati ŽŪB „Poderiškės“ įregistruoti neprašė, o nė vienas iš dokumentų, nurodytų įsakymo pagrindu, nepatvirtina, kad ŽŪB „Poderiškės“ nuosavybės teise priklausė ginčo transformatorinė. Kadangi ŽŪB „Poderiškės“ neturėjo teisės disponuoti transformatorine, todėl ir visi ŽŪB „Poderiškės“ sandoriai, sudaryti dėl transformatorinės, yra niekiniai ir negaliojantys ab initio. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas yra nesąžiningas įgijėjas, kadangi dvi transformatorines, kurių viena yra ginčo objektas, įgijo už žymiai mažesnę nei rinkos kainą.

11Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė.

12Teismas, vadovaudamasis 2002-11-15 LR ūkio ministro įsakymu Nr.409 dėl AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ turto registravimo, nustatė, jog AB „VST“ buvo leista registruoti nuosavybės teise Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje bendrovei priklausantį turtą, tame tarpe ir transformatorinę, plane pažymėtą 1H2p (t.1, b.l.53-56). Tačiau, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei atsižvelgdamas į tai, kad pats tretysis asmuo LR ūkio ministerija savo atsiliepime nurodė, jog šiuo įsakymu nuosavybės teisės ar daiktinių teisių perleidimo klausimas išspręstas nebuvo, todėl jis negali būti pripažintas dokumentu, patvirtinančiu transformatorinės įgijimą nuosavybėn (t.1, b.l.33), teismas konstatavo, jog 2002-11-15 LR ūkio ministro įsakymas Nr.409 nėra dokumentas, kurio pagrindu gali būti sukuriamos nuosavybės teisės, todėl, vadovaudamasis LR kadastro įstatymo 28 str. 2 d., nurodė, jog VĮ Registrų centras neturėjo teisės registruoti nuosavybės teises į ginčo transformatorinę AB „VST“ vardu. Nors atsakovas savo nuosavybės teises taip pat kildino ir iš 2001-12-29 turto, teisių ir pareigų perdavimo ir priėmimo akto, tačiau teismas šio akto nenagrinėjo, kadangi laikė, jog nuosavybės teisės jo pagrindu registruotos nebuvo. Teismas atmetė atsakovo reikalavimą pripažinti niekine ir negaliojančia 2003-05-29 tarp ieškovo ir ŽŪB „Poderiškės“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr.4, konstatuodamas, jog atsakovas savo teisių pažeidimo šia sutartimi neįrodė (CK 6.227 str. 3 d.). Be to, teismas atkreipė dėmesį, jog nuosavybės teises į ginčo transformatorinę anksčiau įregistravo ŽŪB „Poderiškės“ (t.1, b.l.42), iš kurios vėliau ją nupirko ieškovas, todėl, vadovaudamasis CK 1.75 str. 4 d., pripažino, jog ginčo transformatorinė priklausė ŽŪB „Poderiškės“. Teismas atmetė priešieškinio argumentą, kad ieškovas yra nesąžiningas nekilnojamojo turto, t.y. transformatorinės, įgijėjas, kadangi nustatė, jog šalys pardavimo momentu buvo aptariusios pardavimo kainą, ieškovas sumokėjo prašomą sumą, ją pardavėjas gavo, pretenzijų iki šiol nepareiškė. Teismas taip pat atmetė atsakovo reikalavimą iš dalies panaikinti 1998-04-27 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr.05-2347, kadangi nustatė, jog, priimant šį įsakymą, buvo vadovautasi ŽŪB „Poderiškės“ pateikta techninės apskaitos byla, turto perdavimo-priėmimo aktu, prašymu, Alšėnų žemėtvarkos skyriaus 1998-02-02 pažymėjimu, todėl įsakymas yra teisėtas, jo naikinti nėra pagrindo. Tuo pačiu teismas nurodė, jog nėra pagrindo tenkinti ir atsakovo priešieškinio prašymus panaikinti ginčo transformatorinės teisinę registraciją VĮ Registrų centre ŽŪB „Poderiškės“ ir ieškovo vardu.

13Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas AB „VST“ neįrodė savo teisių į ginčo pastatą (transformatorinę), konstatavo, kad nuosavybės teisės į ginčo objektą atsakovui AB „VST“ įregistruotos be teisinio pagrindo, tuo pažeidžiant daikto savininko, t.y. ieškovo, kurio nuosavybės teisė nenuginčyta, teises, todėl ieškovo reikalavimą dėl nuosavybės teisės įregistravimo į ginčo transformatorinę AB „VST“ vardu pripažinimo negaliojančiu tenkintino, kaip pagrįstą ir teisėtą (CK 1.138 str., 4.98 str.). Teismas taip pat pažymėjo, jog nors ieškinį patenkino, tačiau esminės atsakovo VĮ Registrų centro Kauno filialo kaltės nenustatė, kadangi laikė, jog VĮ Registrų centras buvo suklaidintas, ieškovui ir AB „VST“ pateikus jam netikslius duomenis.

14Apeliaciniu skundu atsakovas AB „VST“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti.

15Atsakovas nurodo, kad teismo motyvas, jog AB „VST“ nuosavybės teisės į transformatorinę 2002-11-15 LR ūkio ministro įsakymo pagrindu buvo įregistruotos neteisėtai, yra nepagrįstas, kadangi teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (redakcija, galiojusi transformatorinės registravimo AB „VST" vardu momentu) 28 str. bei Nekilnojamojo turto registro įstatymo (redakcija, galiojusi Transformatorinės registravimo AB „VST" vardu momentu) 22 str., nustačiusius, kad valstybės institucijos sprendimas yra pakankamas pagrindas į nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti duomenis apie statinius bei įregistruoti daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą nekilnojamojo turto registre. LR ūkio ministro 2002-11-15 įsakymas Nr.409, kurio pagrindu buvo atlikta transformatorinės registracija, yra galiojantis bei nenuginčytas, ieškovas įstatymų nustatyta tvarka nėra pareiškęs reikalavimo pripažinti šio įsakymo neteisėtu. Todėl teismo sprendimas sukūrė teisei priešingą situaciją, jog AB „VST" nuosavybės teisių į transformatorinę teisinė registracija yra nuginčyta, tačiau teisės aktas, kurio pagrindu buvo įregistruotos AB „VST" nuosavybės teisės, liko galioti. Tokiu būdu teismas pripažino neteisėtomis LR ūkio ministro įsakymo įgyvendinimo teisines pasekmes, nepripažinus neteisėtu paties LR ūkio ministro įsakymo.

16Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai nevertino AB „VST" teismui pateiktų rašytinių įrodymų, patvirtinančių AB „VST" nuosavybės teises į transformatorinę. Teismo išvada, kad 2001-12-29 turto, teisių ir pareigų perdavimo ir priėmimo aktas nenagrinėtinas, nes nuosavybės teisės jo pagrindu nebuvo registruotos, nepagrįsta, kadangi aplinkybė, jog šis aktas nėra nurodytas nuosavybės teisių registravimo pagrindu, neriboja AB „VST" teisės šiuo rašytiniu įrodymu įrodinėti nuosavybės teisės į transformatorinę. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į 2001-02-23 nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktą Nr. 521/01-101, sudarytą tarp AB „VST" ir ŽŪB „Poderiškės", kadangi šiuo aktu šalys patvirtino, jog „KET nuosavybė yra: TR-E-453, el. skaitiklis", t.y. ŽŪB „Poderiškės" laisva valia ir neatšaukiamai pripažino AB „VST" nuosavybės teisę į transformatorinę. Todėl teismas, nemotyvuotai atmesdamas AB „VST" pateiktus rašytinius įrodymus, pagrindžiančius priešieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, pažeidė AB „VST" procesines teises (šalių procesinio lygiateisiškumo principą (CPK 17 str.) ir kt.) bei įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas, nukrypo nuo LAT praktikos (LAT 2001-05-28 nutartis c.b. Nr.3K-3-613/2001; LAT 2001-04-30 nutartis c.b. Nr.3K-3-510/2001).

17Atsakovas nurodo, jog teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, jog nuosavybės teisę į transformatorinę AB „VST“ įgijo juridinio asmens SP AB „Lietuvos energija" reorganizavimo proceso metu. Todėl ieškovui manius, jog SP AB „Lietuvos energija" reorganizavimas (reorganizavimo metu sudaryti turto priėmimo-perdavimo aktai ar kiti dokumentai) pažeidžia jo teises bei imperatyvias teisės normas, ieškovas privalėjo pasinaudoti CK 2.102 str. numatyta teise kreiptis į teismą dėl reorganizavimo (reorganizavimo metu sudarytų turto priėmimo-perdavimo aktų ar kitų dokumentų) pripažinimo negaliojančiu. Tačiau ieškovas į teismą nesikreipė bei praleido CK 2.102 str. numatytą 6 mėnesių kreipimosi į teismą terminą. Teismas šių aplinkybių neanalizavo, tokiu būdu pažeisdamas procesines AB „VST" teises bei nukrypdamas nuo LAT praktikos, kadangi LAT 2001-05-28 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-613/2001 konstatavo, jog sprendimu, kuriame teismas nepasisakė dėl daugumos ieškinio ir atsikirtimo į ieškinį pagrindu nurodytų aplinkybių, turinčių reikšmę teisingam bylos išsprendimui, ar kuriame teismas šias aplinkybes nustatė remdamasis spėjimais bei prielaidomis, nėra vykdomas teisingumas.

18Teismo motyvas, kad taip ieškovo ir bankrutavusios ŽŪB „Poderiškės“ 2003-05-29 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi nebuvo pažeistos AB „VST“ teisės ir teisėti interesai, nepagrįstas. Atsakovo nuomone, jis 2003-05-29 sutartį prašė pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio teisėtai ir pagrįstai, kadangi AB „VST" teismui pateikti išsamūs teisiniai argumentai bei įrodymai patvirtina, jog transformatorinė ŽŪB „Poderiškės" nuosavybės teise nepriklausė, o ŽŪB „Poderiškės" nuosavybės teisių į transformatorinę registracija Nekilnojamojo turto registre buvo atlikta neteisėtai. Todėl ŽŪB „Poderiškės" neturėjo teisės disponuoti transformatorine, nes tik savininkui, t.y. AB „VST", priklauso teisė valdyti jam priklausanti turtą, naudotis bei disponuoti juo, todėl visi ŽŪB „Poderiškės" sandoriai, sudaryti dėl transformatorinės, yra niekiniai ir negaliojantys ab initio. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad dėl transformatorinės inventorizavimo bei teisinės registracijos AB „Lietuvos energija" (kurio teisių perėmėjas yra AB „VST") filialas Kauno elektros tinklai į nekilnojamojo turto registro tvarkytoją kreipėsi dar 1997-01-29 raštu Nr.297-272, t.y. dar iki SP AB „Lietuvos energija" reorganizavimo. Be to, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tiek 2003-05-29 sutarties sudarymo, tiek šiuo metu AB „VST" buvo transformatorinės savininkas, todėl, vadovaujantis CK 6.227 str. 1 d., AB „VST" turi teisę kreiptis į teismą dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio.

19Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai CK 1.75 str. 4 d. pagrindu patenkino ieškinį bei atmetė AB „VST" priešieškinį, o, neatsižvelgdamas į Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2006-05-25 nutartyje išdėstytą išaiškinimą, jog nagrinėjant ginčą bus sprendžiama dėl AB „VST" nuosavybės teisių į transformatorinę nuginčijimo bei ieškovo nuosavybės teisių į tą patį statinį pripažinimo, netinkamai įvertino ginčo dalyką. Atsakovo vertinimu, teismas nepagrįstai atmetė AB „VST" pateiktus įrodymus patvirtinančius, jog ieškovas nuosavybės teises į transformatorinę įgijo pažeisdamas imperatyvias teisės normas, kadangi nustačius, jog įrašai viešajame registre buvo padaryti imperatyvioms teisės normoms prieštaraujančio sandorio pagrindu, CK 1.75 str. 4 d., sprendžiant šį ginčą, negalėjo būti taikoma, nes tokiu sandoriu jokių teisių ir pareigų ieškovas neįgijo ir negalėjo įgyti.

20Atsakovas nurodo, kad ieškovas sąžiningu transformatorinės įgijėju pripažintas nepagrįstai, kadangi pirkimo-pardavimo sutartimi dvi transformatorinės buvo įgytos už 3 400 Lt kainą, kuri buvo žymiai mažesnė negu įgyjamų daiktų rinkos kaina, jų vidutinė rinkos vertė ir atkuriamoji vertė, be to, praėjus keliems metams ieškovas atsakovui AB „VST" pasiūlė įsigyti iš jo vieną transformatorinę už keliasdešimt kartų didesnę kainą, negu ta, už kurią jis įgijo transformatorinę iš ŽŪB „Poderiškės". Todėl, atsakovo nuomone, nustačius, kad ieškovas pirkimo-pardavimo sutartimi įgijo teisę į žymiai didesnės vertės turtą, prisiimdamas pareigą sumokėti neprotingai mažą turto vertės neatitinkančią kainą, laikytina, kad sandoryje įtvirtinta priešpriešinių įsipareigojimų disproporcija, dėl ko ieškovui turėjo būti taikoma nesąžiningumo prezumpcija (CK 6.67 str. 4 p.). Ieškovą pripažinus nesąžiningu įgijėju, jo teisės nėra ginamos (CK 4.96 str. ir 1.80 str. 4 d.).

21Atsakovo vertinimu, sprendimo motyvai, kuriais atmestas jo reikalavimas dėl 1998-04-27 Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr.05-2347 panaikinimo, nepagrįsti, kadangi analizuojant šio įsakymo priėmimo pagrindu nurodytus dokumentus, matyti, jog ŽŪB „Poderiškės" prašymu, kuris buvo pateiktas KAVA, nebuvo prašoma leisti teisiškai įregistruoti ŽŪB „Poderiškės" nuosavybės teisę į transformatorinę, transformatorinė nėra nurodyta Kauno rajono Alšėnų žemėtvarkos skyriaus 1998-02-02 pažymoje Nr.41 apie ŽŪB „Poderiškiai" įsigytą turtą ar Alšėnų agrarinės tarnybos patvirtintame ir ŽŪB „Poderiškės" sudarytame Turto perdavimo-priėmimo akte. Šiame akte minima tik viena transformatorinė, kuri taip pat nurodyta ir ŽŪB „Poderiškės" KAVA patektame prašyme. Ši transformatorinė plane pažymėta 43H1/p (o ne 39H1p). Analizuojant VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašus, matyti, jog transformatorinė, plane pažymėta 43H1p, unikalus Nr.5298-3005-1366, šiuo metu priklauso ieškovui 2003-05-29 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.4 pagrindu. Duomenų apie šiai transformatorinei atliktą dvigubą teisinę registraciją nėra. Taigi, šios aplinkybės patvirtina, jog ginčo transformatorinė nepriklausė nuosavybės teise ŽŪB „Poderiškės", todėl toks juridinis faktas viešajame registre įregistruotas būti negalėjo. Atsakovo nuomone, prieštaraujant dokumentams, nurodytiems KAVA įsakymo pagrindu, KAVA įsakymu buvo nepagrįstai ir neteisėtai įsakyta įregistruoti ŽŪB „Poderiškės" nuosavybės teisę į transformatorinę, nors šio objekto pati ŽŪB „Poderiškės" įregistruoti neprašė, be to, nė vienas iš dokumentų, nurodytų KAVA sprendimo pagrindu, nepatvirtina, kad ŽŪB „Poderiškės" nuosavybės teise ginčo transformatorinė priklausė. Atsakovo nuomone, teismas visiškai nepagrįstai statinių techninės apskaitos bylą laikė dokumentu, patvirtinančiu ŽŪB „Poderiškės" nuosavybės teisę į transformatorinę, todėl statiniai, nenurodyti ŽŪB „Poderiškės" prašyme, statinių techninės apskaitos bylos pagrindu nekilnojamojo turto registre įregistruoti neteisėtai. Vadovaudamasis principu, jog iš ne teisės negali kilti teisė, atsakovas nurodė, jog neteisėto sprendimo pagrindu atlikta turto teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre ŽŪB „Poderiškės" vardu yra neteisėta ir dėl to naikintina.

22Atsiliepime į atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą ieškovas A. J. nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas. Ieškovas nurodo, kad teismas teisingai įvertino LR ūkio ministerijos teiginius dėl 2005-11-15 įsakymo Nr.409 teisinių pasekmių. Atsakovo teiginys, jog nuosavybės teisės į tą pačią ginčo transformatorinę, tik pažymėtą kitu indeksu - 1H2p, jam atsirado LR ūkio ministro 2002-11-15 įsakymo pagrindu, ieškovo nuomone, visiškai nepagrįstas, kadangi pati LR ūkio ministerija pagrįstai nurodo, kad LR ūkio ministro įsakymu nebuvo išspręstas nuosavybės teisės ar daiktinių teisių perleidimo į ginčo transformatorinę klausimas ir apelianto nurodytas dokumentas - įsakymas negali būti pripažintas dokumentu, patvirtinančiu ginčo transformatorinės įgijimą nuosavybėn, daiktinių teisių buvimą ar juridinių faktų įvykimą. Taigi, pati įsakymą priėmusi ministerija teigia, kad jų priimtas įsakymas negalėjo būti nuosavybės atsiradimo pagrindu. Todėl ieškovas pagrįstai teismo neprašė naikinti 2002-11-15 įsakymo Nr.409, nes šis administracinis aktas negalėjo sukelti jokių pasekmių. Tuo tarpu ieškovas atkreipė dėmesį, jog jis nuosavybės teises į ginčo transformatorinę įgijo CK 4.47 str. numatytu nuosavybės atsiradimo pagrindu, t.y. 2003-05-29 pirkimo-pardavimo sutartimi (CK 4.47 str. 1 d. 1 p.).

23Ieškovo nuomone, teismas tinkamai aiškino ir taikė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 28 str. bei Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str., CK 4.47 str. bei CK 4.256 str. 3 d., kadangi nors valstybės institucijos sprendimas gali būti pagrindu nuosavybei įregistruoti, tačiau Nekilnojamojo turto registras negali registruoti nuosavybės teisių tik todėl, kad priimtas dokumentas yra valstybės institucijos sprendimas, vadinasi, visais atvejais Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo darbuotojai privalo tikrinti, ar pateiktas valstybės institucijos sprendimas patvirtina daiktinių teisių atsiradimą, ar iš tiesų patvirtina nuosavybės teisės įgijimą. Todėl darytina išvada, jog registracija turi būti atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindu, kurie prieš įregistruojant turi būti tikrinami Nekilnojamojo turto registre (LAT 2000-10-09 nutartis c.b. Nr.3K-3-977/2000).

24Skundo motyvas, kad, teismas nepagrįstai nevertino AB „VST" teismui pateiktų rašytinių įrodymų, patvirtinančių jo nuosavybės teises į transformatorinę, nepagrįstas, kadangi AB „VST" teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių nuosavybės teisių atsiradimo pagrindą (CPK 178 str.), o atsakovo nurodomi dokumentai - 2001-12-29 turto, teisių ir pareigų perdavimo ir priėmimo aktas bei 2001-02-23 nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktas Nr. 521/01-101 nuosavybės teisių atsakovui nesukūrė ir jų pagrindu nuosavybės teisės jam įregistruotos niekada nebuvo. Atsakovas taip pat nesikreipė į VĮ Registrų centrą dėl nuosavybės teisių įregistravimo minėtų dokumentų pagrindu. Taigi, darytina išvada, jog AB „VST" net nežino, kokiu pagrindu nuosavybės teisės galėjo jam atsirasti. Be to, priešieškinio bei apeliacinio skundo reikalavimas pripažinti AB „VST" nuosavybės teisę į transformatorinę patvirtina, kad atsakovas pats pripažįsta, jog nuosavybės teisių į ginčo transformatorinę įgijęs nėra ir prašo teismo šias teises pripažinti, tačiau nenurodo, kokiu pagrindu tai turėtų būti padaryta. Skundo motyvai dėl ginčo transformatorinės priklausymo nuosavybės teise AB „Lietuvos energija" taip pat atmestini, kadangi teismui pateikti registro išrašai su istorija šį apelianto teiginį paneigia (t.1, b.l.10-15, t.2, b.l.20-41).

25Ieškovo vertinimu, teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas savo teisių į tą pačią ginčo transformatorinę neįrodė, todėl pagrindo tenkinti reikalavimų, susijusių su ieškovo nuosavybės teisių panaikinimu, nėra. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad ŽŪB „Poderiškės" vardu nuosavybės teisės į transformatorinę buvo įregistruotos 1998-05-20 Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-04-27 įsakymo Nr.05-2347 pagrindu, tačiau kuo šis įsakymas pažeidė atsakovo AB „VST“ teises 1998-04-27 (įsakymo priėmimo metu), atsakovas neįrodė.

26Ieškovo nuomone, teismas, atsakovui neįrodžius nuosavybės teisių atsiradimo į ginčo transformatorinę, gindamas ieškovo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą - transformatorinę, visiškai pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą pripažinti negaliojančiu VĮ Registro centro Kauno filialo atliktą nuosavybės teisės įregistravimą ieškovo vardu. Ieškovas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad nuosavybės teisės iki atsakovo nepagrįsto įregistravimo į ginčo transformatorinę niekada nebuvo įregistruotos nei LR SP AB „Lietuvos energija", nei AB „Lietuvos energija" filialo „Kauno elektros tinklai" (kurio teisių perėmėja yra AB "VST") vardu, tad ginčyti reorganizacijos metu sudarytų aktų ar kitų dokumentų, kaip skunde nurodo atsakovas, ieškovui nebuvo jokio teisinio pagrindo.

27Ieškovo vertinimu, teismas pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą pripažinti 2003-05-29 pirkimo-pardavimo sutartį niekine ir negaliojančia ab initio, kadangi atsakovas, nebūdamas sandorio šalimi, jokių įrodymų apie savo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nepateikė (CPK 178 str.). Be to, teismas tinkamai aiškino CK 1.75 str. 4 d. nuostatas, kadangi UAB „Poderiškės" vardu nuosavybės teisės buvo įregistruotos 1998-05-20, o atsakovo vardu į tą patį pastatą - tik 2003-04-23. Teismas pagrįstai pripažino, kad ieškovas yra sąžiningas transformatorinės įgijėjas, kadangi atsakovas ieškovo nesąžiningumo neįrodė - ŽŪB „Pečiusta“ pardavė ieškovui ginčo transformatorinę, už ją ieškovas sumokėjo šalių sulygtą kainą (CK 6.131 str. 1 d.). Jokių įrodymų, kad ieškovas nuosavybės teises į transformatorinę įgijo pažeisdamas imperatyvias teisės normas, atsakovas nepateikė.

28Ieškovo nuomone, atsakovas skunde nepagrįstai vadovaujasi Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo nutartimis, kadangi Specialiosios teisėjų kolegijos nagrinėja rūšinio teismingumo klausimus ir nenagrinėja bylų iš esmės.

29Atsiliepime į atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas. Atsakovo nuomone, teismas pagrįstai konstatavo, jog 2002-11-15 administracinis aktas negali būti pripažintas dokumentu, patvirtinančiu transformatorinės įgijimą nuosavybėn. Be to, nuginčijus AB „VST" nuosavybės teisių į ginčo transformatorinę teisinę registraciją, tačiau teisės aktui - 2002-11-15 įsakymui, kurio pagrindu buvo įregistruotos AB „VST" nuosavybės teisės, likus galioti, priešingai, nei skunde nurodo atsakovas AB „VST“, KAVA vertinimu, priešinga teisei situacija nesusidarė, kadangi 2002-11-15 LR ūkio ministro įsakymas negali būti laikomas pagrindu įregistruoti nuosavybės teises.

30Skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai nevertino AB „VST" pateiktų rašytinių įrodymų, patvirtinančių jo nuosavybės teises į transformatorinę, nepagrįstas, kadangi byloje esantis VĮ Registrų centro išrašas (t.1, b.l.22) patvirtina, jog pagrindu įregistruoti nuosavybės teises į ginčo transformatorinę VĮ Registrų centras laikė tik 2002-11-15 LR ūkio ministro įsakymą Nr.409. Tačiau AB „VST“ nuosavybės teises į transformatorinę įrodinėja 2001-12-29 turto, teisių ir pareigų perdavimo ir priėmimo aktu bei 2001-02-23 nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktu, kurie, atsakovo nuomone, nepatenka į CK 4.47 str. nurodytus nuosavybės teisės įgijimo pagrindus, todėl teismas, nurodydamas, jog šie dokumentai nenagrinėti, nes nuosavybės teisės jų pagrindu nebuvo registruotos, padarė pagrįstą išvadą bei nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių procesinių teisės normų.

31Atsakovo nuomone, AB „VST“ apeliaciniame skunde klaidingai aiškina CK 2.102 str., kadangi šiame straipsnyje yra numatytos aplinkybės, kurioms esant visas reorganizavimas gali būti pripažintas negaliojančiu. Todėl, KAVA nuomone, reorganizavimo metu sudaryti turto priėmimo-perdavimo aktai negali būti pripažinti negaliojančiais pagal CK 2.102 str. Be to, nors atsakovas AB „VST“ teigia, kad nuosavybės teisę į ginčo transformatorinę įgijo reorganizavimo metu, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Atsakovo nuomone, AB „VST“ apskritai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo nuosavybės teisių į ginčo transformatorinę. Tuo tarpu dėl ŽŪB „Poderiškės" nuosavybės teisių į transformatorinę neabejojama, kadangi AB „VST“ ŽŪB „Poderiškės" nuosavybės teisę nuginčijančių įrodymų nepateikė.

32Atsakovo nuomone, teismas CK 1.75 str. 4 d. pritaikė pagrįstai, kadangi AB „VST" neįrodė, jog ŽŪB „Poderiškės", o vėliau ieškovas transformatorinę įgijo imperatyviosioms teisės normoms prieštaraujančio sandorio pagrindu. Be to, KAVA sutiko su teismo sprendimo argumentais, jog ieškovas yra sąžiningas transformatorinės įgijėjas, kadangi šalys laisva valia gali susitarti dėl parduodamo daikto kainos. AB „VST“ nurodyta aplinkybė, jog praėjus keliems metams ieškovas pasiūlė jam įsigyti tą pačią transformatorinę už keliasdešimt kartų didesnę kainą, neįrodo ieškovo nesąžiningumo, kadangi ieškovas turėjo teisę pasiūlyti pirkti už jo pageidaujamą kainą, o AB „VST" turėjo teisę nusipirkti už ieškovo siūlomą kainą arba atsisakyti pirkti.

33Skundo motyvas, jog 1998-04-24 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr.05-2347 nebuvo prašoma leisti teisiškai įregistruoti nuosavybę į ginčo transformatorinę, todėl šis įsakymas yra iš dalies naikintinas, nepagrįstas. KAVA nuomone, atkreiptinas dėmesys į tai, kad 1998-04-27 įsakymu teisiškai nuosavybės teise buvo įregistruota žymiai daugiau statinių, nei buvo nurodyta prašyme. Tai buvo padaryta, kadangi įsakymo priėmimo pagrindu taip pat buvo statinių techninės apskaitos byla (nurodyta priimto įsakymo pabaigoje). Vadinasi, subjektas, teikdamas statinių techninės apskaitos bylą, kurioje inventorizuoti statiniai, tuo pačiu išreiškia valią ir dėl jų teisinio registravimo. Todėl aplinkybė, kad ši transformatorinė nebuvo nurodyta ŽŪB „Poderiškės" prašyme, įtakos 1998-04-24 įsakymo teisėtumui neturi. Skunde teigiama, jog ginčo transformatorinė nėra nurodyta ir turto perdavimo-priėmimo akte, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog turto perdavimo-priėmimo akte turtas nėra identifikuotas specifiniais žymėjimais, todėl apelianto argumentas, jog turto perdavimo-priėmimo aktu buvo perduota kita, o ne ginčo transformatorinė, atmestinas kaip neįrodytas.

34Atsiliepime į atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas prašo teismo sprendimą VĮ Registrų centro atžvilgiu palikti nepakeistą, dėl kitų reikalavimų spręsti teismo nuožiūra. VĮ Registrų centro vertinimu, teismas teisingai ir pagrįstai nurodė, kad VĮ Registrų centras, nors ir atliko teisinę registraciją, tačiau iš esmės buvo suklaidintas, nes ieškovo ir AB „VST“ pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti netikslūs duomenys - ta pati transformatorinė nurodyta skirtingais adresais: ( - ) Kauno r., ir Poderiškių k., Kauno r., o, atliekant kadastrinius matavimus 1997-10-15 ir 2001-10-05, nebuvo galimybių nustatyti, kad transformatorinė 39H1p, esanti Poderiškių k., ir transformatorinė 1H2p, esanti ( - ) yra tas pats pastatas. VĮ Registrų centras atkreipė dėmesį, kad kadastriniai matavimai buvo atliekami pagal užsakovų pateiktus duomenis ir vadovaujantis LR komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-06-18 įsakymu Nr.34 patvirtinta Žemės sklypų, pastatų, aplinkos tvarkymo objektų, inžinerinių tinklų techninio inventorizavimo metodika ir LR aplinkos ministro 1999-08-25 įsakymu Nr.264 patvirtinta Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodika, o, atliekant matavimus ir registruojant nuosavybės teises, VĮ Registrų centro darbuotojai neturėjo pagrindo abejoti užsakovų pateiktų dokumentų tikrumu ir juose esančių duomenų teisingumu.

35VĮ Registrų centro nuomone, atsakovas AB „VST“ nei priešieškinyje, nei apeliaciniame skunde nenurodo, kokiais veiksmais ar neveikimu VĮ Registrų centras pažeidė AB „VST" teises. VĮ Registrų centras nurodo, kad teisinės registracijos atlikimas pagal galiojančius ir įstatymų reikalavimus atitinkančius dokumentus negali būti laikomas veiksmu, pažeidžiančiu AB „VST" ar kitų asmenų interesus (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 str. 2 d.). Be to, reikalavimas panaikinti teisinę registraciją yra išvestinis iš reikalavimų panaikinti nuosavybės teises nustatančius dokumentus - 1998-04-27 įsakymą ir 2003-05-29 pirkimo-pardavimo sutartį, todėl teismui panaikinus šiuos nuosavybės teises nustatančius dokumentus, teisinė registracija būtų naikinama ne ginčo tvarka suinteresuotiems asmenims pateikus prašymą ir įsiteisėjusį teismo sprendimą.

36Atsiliepime į atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą tretysis asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija nurodo, kad kvestionuoti 2002-11-15 įsakymo Nr.409 teisėtumą ar jį pripažinti netekusiu galios nėra pagrindo. Tretysis asmuo nurodo, kad teismas sprendime pagrįstai konstatavo, jog 2002-11-15 įsakymu nebuvo išspręstas nuosavybės teisės ar daiktinių teisių į ginčo transformatorinę perleidimo klausimas, todėl šis įsakymas negali būti pripažintas dokumentu, patvirtinančiu transformatorinės įgijimą nuosavybėn ar sukuriančiu nuosavybės teises į ją.

37Trečiojo asmens nuomone, skundo argumentai, kad teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 28 str. bei LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str., yra nepagrįstas. Tretysis asmuo atkreipė dėmesį, kad valstybės institucijos sprendimas pats savaime nėra ir negali būti laikomas pakankamu pagrindu nuosavybės teisei į nekilnojamąjį turtą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, tikrindamas jam pateikiamus dokumentus, turi įvertinti jų turinį ir įsitikinti, kad valstybės institucijos sprendimas iš tikrųjų patvirtina nuosavybės teisės įgijimą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas negali tik formaliai registruoti nuosavybės teisės įgijimą pagal valstybės institucijos sprendimą, vadovaudamasis vien tuo, kad valstybės institucijos sprendimas, kaip nuosavybės teisės registravimo pagrindas, yra įtvirtintas LR nekilnojamo turto registro įstatyme. Šias aplinkybes patvirtina ir CK 4.256 str. 3 d., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 str. 2 d., Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr.1129, 16.2 p., Nekilnojamojo turto registro nuostatų 26 p. ir 27 p. nuostatos, LAT praktika (LAT 2000-10-09 nutartis c.b. Nr.3K-977/2000).

38Trečiojo asmens vertinimu, skunde nepagrįstai nurodoma, jog LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (galiojusio AB „VST" nuosavybės teisių į ginčo transformatorinę įregistravimo dieną) 28 str. nustato, jog valstybės institucijos sprendimas yra pakankamas pagrindas į nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti duomenis apie statinius bei įregistruoti daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą Nekilnojamojo turto registre. Trečiojo asmens nuomone, įsakymas nėra priskirtinas nei vienam iš minėto įstatymo 28 str. išvardintų dokumentų, pagal kuriuos duomenys apie žemės sklypus, statinius, patalpas, butus ir inžinierinius įrenginius įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą. Įsakymas Nustatė „leidžiu akcinei bendrovei „Vakarų skirstomieji tinklai" registruoti nuosavybės teise <...> kadastro ir registro valstybės įmonėje bendrovei priklausantį turtą>". Tai reiškia, kad ūkio ministras įsakymu leido AB „VST“ kreiptis į nekilnojamojo turto registro įmonę su prašymu įregistruoti nuosavybės teisę į turtą. Įsakymas buvo tik sąlyga AB „VST“ siekti nuosavybės teisių į ginčo turtą įregistravimo nekilnojamojo turto registre. Įsakymo tikslas buvo leisti AB „VST“ kreiptis į nekilnojamojo turto registrą, siekiant įregistruoti nuosavybės teises į ginčo turtą. Tačiau įsakymo tikslu nebuvo ir negalėjo būti siekis užtikrinti AB „VST“ nuosavybės teisių į ginčo turtą įregistravimą. Todėl skundo motyvas, jog teismo sprendimas sukūrė teisei priešingą situaciją, kadangi teisinė registracija yra nuginčyta, tačiau teisės aktas, kurio pagrindu įregistruotos nuosavybės teisės, liko galioti, yra nepagrįstas.

39Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo AB “VST” atstovas apeliacinį skundą prašė tenkinti. Ieškovo atstovė ir atsakovo VĮ Registrų centras atstovė pirmosios instancijos teismo sprendimą prašė palikti nepakeistą.

40Apeliacinis skundas atmestinas.

41Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, tačiau patikrina ar nėra CPK nustatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Kolegija, nenustačiusi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, konstatuoja, jog skundžiamas sprendimas atitinka teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus, naikinti jį dėl apeliaciniame skunde išdėstytų motyvų nėra pagrindo.

42Bylos medžiaga nustatyta, kad nekilnojamas daiktas – pastatas- transformatorinė 39H1p, esantis ( - ) , Kauno rajone, yra įregistruotas dviejų asmenų vardu: ieškovo ir atsakovo (t.1, b.l.13, 19). Ieškovo nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas 2003-05-29 pirkimo – pardavimo sutartis Nr.4 (t.1, b.l.9, 13 antroji pusė), atsakovo AB “VST” – Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas 2002-11-15 Nr.409.

43Teismas konstatuoja, jog šioje byloje tarp šalių yra kilęs dėl nuosavybės. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis įtvirtina vieną svarbiausių konstitucinių teisių – nuosavybės teisę bei garantuoja šios teisės apsaugą. Konstitucijos 23 straipsnio nuostatas konkretizuoja Civilinis kodeksas, reglamentuojantis nuosavybės teisės bendrąsias nuostatas, nuosavybės subjektus, rūšis ir objektus, savininko teisių turinį, šių teisių garantijas ir gynimą, nuosavybės teisės atsiradimą, įgyvendinimą, pasibaigimą ir pan. Tačiau nuosavybės neliečiamumas, t. y. savininko teisė laisvai valdyti turimą turtą, juo naudotis ir disponuoti bei reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo teisių, nereiškia, jog įstatymo nustatyta tvarka negali būti kvestionuojamas konkretaus nuosavybės teisės atsiradimo pagrindo teisėtumas. Nustačius, kad nuosavybės teisė atsirado neteisėtai, negalima ginti tariamų nuosavybės teisių Konstitucijos 23 straipsnio ar kitų nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančių teisės aktų pagrindais, nes teisė negali atsirasti neteisės pagrindu.

44Civilinio kodekso 4.47 straipsnis nustato nuosavybės teisės įgijimo pagrindus. Teismas konstatuoja, jog pirminė nuosavybės teisė į ginčo nekilnojamąjį daiktą atsirado jį pastačius (t.y,. sukūrus) 1979 metais (t.1, b.l.22). Tokiu būdu, sprendžiant klausimą, kas buvo ginčo statinio savininkas tuo metu turi būti taikomos materialinės teisės normos, galiojusios šių teisnių santykių atsiradimo metu. Teismas pažymi, kad CK 4.47 straipsnis, reglamentuojantis nuosavybės teisės įgijimo pagrindus, turto atsiradimo (jo sukūrimo metu) netaikytinas. Šiuo atveju taikytinas ginčo turto sukūrimo metu galiojęs 1964 m. CK. Kolegija pažymi, jog byloje jokių duomenų apie tai, kas buvo šios transformatorinės statytoju byloje nėra ir nė viena iš šalių tokių įrodymų negalėjo pateikti (CPK 178 straipsnis). Apeliacinės instancijos teisme atsakovo AB “VST” atstovas teigė, jog ginčo daikto statytoju yra AB “Lietuvos energija”, jos filialas Kauno elektros tinklai, vienok tokių įrodymų byloje nėra. Kolegija konstatuoja, jog byloje esantys įrodymai patvirtina tik vienintelį faktą, kad Kauno elektros tinklai šį objektą eksploatavo (t.1, b.l.81,82, t. 2, b.l.125-126). Tačiau akivaizdu, kad Kauno elektros tinklai nuosavybės teisių į šią transformatorinę niekada nebuvo įregistravę. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčo transformatorinė buvo ŽŪB “Poderiškės” teritorijoje ir buvo naudojama šios bendrovės poreikiams tenkinti (t.1, b.l.39, 40). ŽŪB “Poderiškės” įregistruota 1992-07-30 (t.2, b.l.89), šiai bendrovei turtas privatizavimo procese perduotas Turto perdavimo – priėmimo aktu (t.2, b.l.91-96). Minėto akto, kuriame nurodyta ir transformatorinė, pagrindu ŽŪB “Poderiškės prašymu buvo atlikta pastatų ir statinių techninė inventorizacija (t.1, b.l.38). Minėtų dokumentų pagrindu buvo priimtas atsakovo Kauno apskrities viršininko 1998-04-27 įsakymas Nr.05-2347 9t.2, b.l.45) dėl statinių ir pastatų teisinio registravimo. Minėtas įsakymas buvo priimtas neviršijant apskrities viršininko kompetencijos, nustatytos tuo metu galiojusio Apskrities valdymo įstatymo 12 straipsnyje bei atitiko LR Vyriausybės 1998 m. sausio 22d. nutarimo Nr. 85 28.5 punktą, numačiusį, jog valstybinės valdžios ir valdymo institucijų sprendimai galėjo būti pagrindu registruoti nuosavybės teises nekilnojamojo turto registre. Tokiu būdu, kolegija konstatuoja, jog ŽŪB “Poderiškės” nuosavybės teisė pagal tuo metu galiojusio 1964 metų CK nuostatas atsirado nuo šios teisės įregistravimo momento jau minėto Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymo pagrindu, kurio neteisėtumo atsakovas AB “VST” neįrodė (CPK 178 straipsnis). Kolegija konstatuoja, jog 2001 m. gruodžio 29 d. Turto, teisių ir pareigų (prievolių) perdavimo ir priėmimo akto, kuriuo atsakovas AB “VST” grindžia savo nuosavybės teisę į ginčo nekilnojamąjį daiktą, sudarymo metu SP AB “Lietuvos energija” nuosavybės teisių į ginčo pastatą – transformatorinę neturėjo, kadangi šis turtas buvo teisiškai įregistruotas ŽŪB “Poderiškės “ vardu. Neturėdama nuosavybės teisių į šį turtą, SP AB “Lietuvos energija” tokių teisių negalėjo perduoti ir atsakovui AB “VST”. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog tiek SP AB “Lietuvos energija”, tiek atsakovas AB “VST”, būdami strateginę reikšmę turinčiu verslu užsiimančiais juridiniais asmenimis, kuriems taikytini padidinti rūpestingumo ir atidumo reikalavimai vykdant ūkinę – finansinę veiklą, privalėjo žinoti apie pastato – transformatorinės registraciją kitų asmenų vardu.

45Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino CK 1.75 straipsnio 4 dalį, kuriame nurodyta, jog jeigu tas pačias teises į daiktą ar daiktines teises įregistravo keli asmenys, tai laikoma, kad teises įgijo pirmasis sandorį įregistravęs asmuo. Nors apeliantas skunde nurodė, jog įrašai viešajame registre buvo padaryti remiantis imperatyvioms teisės normoms prieštaraujančio ir ab initio negaliojančio sandorio pagrindu, dėl ko negalėtų būti taikomos jau minėto CK 1.75 straipsnio 4 dalies nuostatos, jokių konkrečių motyvų šiam argumentui pagrįsti nenurodė ir savo teiginių pagrįstumo neįrodė.

46Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu 2002-11-15 LR ūkio ministro įsakymo Nr.409, kuris atitinka pačios ministerijos poziciją jos priimto akto atžvilgiu. Kolegija sutinka su apelianto nuomone, jog valstybės institucijos sprendimas gali būti pakankamu pagrindu į nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti duomenis apie statinius bei įregistruoti daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą nekilnojamojo turto registre, tačiau sprendžia, jog toks sprendimas turi būti pagrįstas dokumentais apie nuosavybės teisės atsiradimo pagrindą. Kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas A. J. privalėjo ginčyti minėtą įsakymą, kadangi dabar teismas sukūrė teisei priešingą situaciją. Teismas taip pat sprendžia, jog atsakovas neprivalo ginčyti ieškovo daiktinių teisių įregistravimo pagrindo pripažinus, jog A. J. yra ginčo turto savininkas. Tokia teisminė praktika yra formuojama ir Lietuvos apeliaciniame teisme 2006 m. gruodžio 12 d. išnagrinėtoje byloje Nr.2A-336/2006. Esant tokiai situacijai ieškovo teisės gali būti apgintos tik tokiu būdu, kadangi tai prilygsta ieškovo teisių gynimui CK 4.95 ir 4.96 straipsnių prasme – turto išreikalavimui iš svetimo neteisėto valdymo.

47Kolegija taip pat atmeta skundo argumentus dėl šios bylos ieškovo A. J. nesąžiningumo, kadangi jie nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas šį turtą įsigijo ŽŪB “Poderiškės” bankroto proceso metu (t.1, b.l.9). Iš pirkimo pardavimo sutarties turinio matyti, jog turtas buvo parduotas bendrovės administratoriui vykdant pareigas, numatytas Įmonių bankroto įstatyme. Akivaizdu, kad turto kainos nustatymas tokiu atveju, buvo pardavėjo, o ne pirkėjo prerogatyva, todėl apelianto teiginiai apie ieškovo nesąžiningumą įsigyjant turtą neaukšta kaina nėra niekuo pagrįsti.

48Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl šis sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

49Ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos advokato atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str.).

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

51apeliacinį skundą atmesti.

52Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

53Priteisti iš atsakovo AB “VST” įmonės kodas (110870748) 1150 (vieną tūkstantį vieną šimtą penkiasdešimt) litų ieškovui A. J. (asmens kodas ( - ) advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas A. J. Kauno rajono apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovams... 3. Ieškovas nurodė, kad jis 2003-05-29 pirkimo-pardavimo sutartimi iš... 4. Atsakovas AB „VST“ pateikė priešieškinį (t.2, b.l.46-53, patikslintas... 5. pripažinti AB „VST“ nuosavybės teisę į pastatą-transformatorinę,... 6. panaikinti pastato-transformatorinės, unikalus Nr.( - ) (registro Nr.( - ) ),... 7. panaikinti pastato-transformatorinės, unikalus Nr.( - ) (registro Nr.( - ) ),... 8. panaikinti 1998-04-27 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr.05-2347 dalyje,... 9. pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2003-05-29 pirkimo-pardavimo... 10. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad nuosavybės teisę į ginčo... 11. Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį... 12. Teismas, vadovaudamasis 2002-11-15 LR ūkio ministro įsakymu Nr.409 dėl AB... 13. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas AB „VST“ neįrodė savo... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas AB „VST“ prašo panaikinti pirmosios... 15. Atsakovas nurodo, kad teismo motyvas, jog AB „VST“ nuosavybės teisės į... 16. Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai nevertino AB „VST" teismui pateiktų... 17. Atsakovas nurodo, jog teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, jog... 18. Teismo motyvas, kad taip ieškovo ir bankrutavusios ŽŪB „Poderiškės“... 19. Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai CK 1.75 str. 4 d. pagrindu patenkino... 20. Atsakovas nurodo, kad ieškovas sąžiningu transformatorinės įgijėju... 21. Atsakovo vertinimu, sprendimo motyvai, kuriais atmestas jo reikalavimas dėl... 22. Atsiliepime į atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą ieškovas A. J.... 23. Ieškovo nuomone, teismas tinkamai aiškino ir taikė Nekilnojamojo turto... 24. Skundo motyvas, kad, teismas nepagrįstai nevertino AB „VST" teismui... 25. Ieškovo vertinimu, teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas savo teisių į... 26. Ieškovo nuomone, teismas, atsakovui neįrodžius nuosavybės teisių... 27. Ieškovo vertinimu, teismas pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą... 28. Ieškovo nuomone, atsakovas skunde nepagrįstai vadovaujasi Specialiosios... 29. Atsiliepime į atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą atsakovas Kauno... 30. Skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai nevertino AB „VST" pateiktų... 31. Atsakovo nuomone, AB „VST“ apeliaciniame skunde klaidingai aiškina CK... 32. Atsakovo nuomone, teismas CK 1.75 str. 4 d. pritaikė pagrįstai, kadangi AB... 33. Skundo motyvas, jog 1998-04-24 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr.05-2347... 34. Atsiliepime į atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą atsakovas VĮ... 35. VĮ Registrų centro nuomone, atsakovas AB „VST“ nei priešieškinyje, nei... 36. Atsiliepime į atsakovo AB „VST“ apeliacinį skundą tretysis asmuo... 37. Trečiojo asmens nuomone, skundo argumentai, kad teismas netinkamai išaiškino... 38. Trečiojo asmens vertinimu, skunde nepagrįstai nurodoma, jog LR nekilnojamojo... 39. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo AB “VST” atstovas... 40. Apeliacinis skundas atmestinas.... 41. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio... 42. Bylos medžiaga nustatyta, kad nekilnojamas daiktas – pastatas-... 43. Teismas konstatuoja, jog šioje byloje tarp šalių yra kilęs dėl... 44. Civilinio kodekso 4.47 straipsnis nustato nuosavybės teisės įgijimo... 45. Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir... 46. Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu 2002-11-15... 47. Kolegija taip pat atmeta skundo argumentus dėl šios bylos ieškovo A. J.... 48. Kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir... 49. Ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos advokato atstovavimo išlaidos... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. apeliacinį skundą atmesti.... 52. Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti... 53. Priteisti iš atsakovo AB “VST” įmonės kodas (110870748) 1150 (vieną...