Byla A-442-1323-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjui L. K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo L. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. K. prašymą dėl terminų atnaujinimo, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijai.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir prašė atnaujinti terminą pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. K. nuosavybės teise iki nacionalizacijos ( - ) kaime, Joniškio valsčiuje, Utenos apskrityje valdytą 8,55 ha žemės sklypą bei atnaujinti terminą giminystės ryšį su savininku ir nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti.

5Pareiškėjas nurodė, kad terminai jam turėtų būti atnaujinti, nes jie buvo praleisti dėl svarbių priežasčių, t. y. dėl blogos jo sveikatos būklės bei jo šeimoje įvykusios nelaimės (pareiškėjo dukters sutuoktinio sunkaus sužalojimo), skaudžiai paveikusios šeimą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo prašymu nesutiko.

7II.

8Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu pareiškėjo prašymą atmetė.

9Teismas nurodė, kad kokių nors svarbių terminų praleidimo priežasčių pareiškėjas nenurodė. Iki 2000 metų jis net negalvojo tvarkytis dokumentų nuosavybės teisių atkūrimui. 2000 metais jis taip pat jų nesitvarkė, nors turėjo galimybes tai daryti. Teismas nurodė, kad pareiškėjas veikė nerūpestingai, todėl prašomus atnaujinti terminus praleido ne dėl svarbių priežasčių ir atnaujinti jam šiuos terminus nėra pagrindo (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnis).

10III.

11Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo prašymą dėl terminų atnaujinimo patenkinti.

12Pareiškėjas nurodo, kad jis dėl sveikatos būklės labai dažnai gydėsi ligoninėje. Jo šeimoje įvyko nelaimė (pareiškėjo dukters sutuoktinis 2001 metais tarnybos metu buvo sunkiai sužalotas ir iki šiol jam yra būtina nuolatinė priežiūra), paveikusi visą šeimą. Pareiškėjo ir šeimos narių ligų sukelta sunki fizinė ir dvasinė būsena neleido jam tinkamai pasirūpinti savo teisių realizavimu ir tai sudaro pakankamą pagrindą pripažinti, jog jis prašomus atnaujinti terminus praleido dėl svarbių priežasčių.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo prašo apeliacinį skundą atmesti.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės negalėjo jam sutrukdyti įstatymo nustatytais terminais kreiptis dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir negali būti pagrindas praleistiems terminams atnaujinti.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatyta, kad praleisti terminai pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir pateikti giminystės ryšį su savininku bei nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus gali būti atnaujinti tik tuo atveju, kai jie buvo praleisti dėl svarbių priežasčių. Pareiškėjo šiuo atveju nurodytos terminų praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis ir terminai jam negali būti atnaujinti.

19Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo turėjo pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d.. Kaip matyti iš bylos, šiuo laikotarpiu pareiškėjas sirgo įvairiomis lėtinio pobūdžio ligomis. Tačiau sirgimas šiomis ligomis negalėjo taip apriboti pareiškėjo veiklos galimybių, kad jis negalėtų pasirūpinti savo teisiniais reikalais bei prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikimu. Termino praleidimą galėtų pateisinti pareiškėjo ligų paūmėjimai, tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjo ligų paūmėjimai netruko tiek ilgai, kad pareiškėjui nebūtų likę laiko pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo numatytu terminu. Kaip matyti iš pareiškėjo pateiktų duomenų apie jo sveikatos būklę, pareiškėjas dėl ligų paūmėjimo ligoninėje buvo gydomas 1999 m. gruodžio 6 d. - 1999 m. gruodžio 17 d., 2000 m. vasario 24 d. - 2000 m. kovo 6 d., 2000 m. liepos mėn. - 2000 m. rugpjūčio 8 d. laikotarpiais. 2000 m. balandžio - birželio mėnesių, 2000 m. rugsėjo mėnesio - 2001 m. gruodžio mėnesio laikotarpiais pareiškėjo ligos nebuvo paūmėjusios ir per šiuos pakankamai ilgus laikotarpius pareiškėjo sveikatos būklė negalėjo jam sukliudyti pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

20Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, pareiškėjas giminystės ryšį su savininku bei nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus turėjo pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d.. Kaip matyti iš pareiškėjo pateiktų duomenų apie jo sveikatos būklę, šiuo papildomu laikotarpiu pareiškėjas dėl ligų paūmėjimo ligoninėje buvo gydomas tik nuo 2003 m. rugsėjo 29 d. iki 2003 m. spalio 10 d.. Taigi ir papildomu laikotarpiu iki 2003 m. gruodžio 31 d. pareiškėjo sveikatos būklė negalėjo jam sukliudyti įgyvendinti atitinkamas teises, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu.

21Pareiškėjas taip pat pateikė duomenis apie 2001 m. balandžio mėnesį įvykusį jo dukters sutuoktinio sužalojimą ir teigė, kad ši aplinkybė neigiamai jį paveikė ir taip pat neleido jam nustatytu terminu pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir giminystės ryšį su savininku bei nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus. Teisėjų kolegija supranta, jog pareiškėjas dėl dukters šeimoje įvykusios nelaimės patyrė dvasinius išgyvenimus, tačiau vis dėlto ši aplinkybė negali pagrindas atleisti pareiškėją nuo įstatymo reikalavimų laikymosi. Nepaisant minėtos nelaimės ir jos pasekmių, pareiškėjas turėjo ir galėjo pasirūpinti savo asmeniniais teisiniais reikalais bei įstatymo numatytais terminais įgyvendinti savo teises, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu.

22Visumoje įvertinus bylos aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjas nagrinėjamu atveju nebuvo pakankamai rūpestingas ir būtent tai, o ne kokios nors objektyvios priežastys nulėmė terminų praleidimą.

23Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra iš esmės teisėtas. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą ir panaikinti šį sprendimą nėra pagrindo.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

251 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Apeliacinį skundą atmesti.

27Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad terminai jam turėtų būti atnaujinti, nes jie buvo... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo prašymu nesutiko.... 7. II.... 8. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 20 d.... 9. Teismas nurodė, kad kokių nors svarbių terminų praleidimo priežasčių... 10. III.... 11. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 12. Pareiškėjas nurodo, kad jis dėl sveikatos būklės labai dažnai gydėsi... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo prašo... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 19. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 20. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 21. Pareiškėjas taip pat pateikė duomenis apie 2001 m. balandžio mėnesį... 22. Visumoje įvertinus bylos aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjas... 23. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra iš esmės teisėtas.... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 25. 1 punktu, teisėjų kolegija... 26. Apeliacinį skundą atmesti.... 27. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d.... 28. Nutartis neskundžiama....