Byla eB2-3996-577/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Avenus“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Structa geometria“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Avenus“,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Structa geometria“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Avenus“, motyvuodama tuo, kad atsakovė yra nemoki. Nurodė, kad ieškovė yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė skolinga 4 500 Eur skolą ir 140,55 Eur palūkanų. Pažymi, kad 2018 m. gegužės 18 d. aktu dėl išieškojimo negalimumo antstolis nurodė, jog atsakovė neturi jokių piniginių lėšų, registruotino nekilnojamojo turto, transporto priemonių ir/ar kito turto, iš kurio galima išieškoti.

3Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą bei reikalaujamų dokumentų nepateikė.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Atsakovė UAB „Avenus“ (į. k. 304052200) Juridinių asmenų registre įregistruota 2015 m. birželio 3 d. Įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui nėra teikusi. Atsakovės vadovui nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, aktualių duomenų apie įmonės finansinę būklę, turtą bei vykdomą veiklą teismas neturi. Įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui – 14,41 Eur; įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. Viešųjų registrų duomenimis, įmonė nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

7Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų, teismas neturi realių duomenų apie atsakovo turimą turtą, jo mastą ir vertę, taip pat nėra žinomi visi įmonės pradelsti įsiskolinimai kreditoriams, tačiau, atsižvelgiant į aukščiau nustatytų aplinkybių visumą, manytina, jog yra pagrindas spręsti, kad atsakovė UAB „Avenus“ yra nemoki. Atsakovė nereagavo į teismo įpareigojimą pateikti atsiliepimą į ieškovo reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nesiėmė jokių priemonių, kad būtų užkirstas kelias bankroto bylos įmonei iškėlimui.

8Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą, galima daryti išvadą, kad būtent dėl nemokumo atsakovė UAB „Avenus“ negali atsiskaityti su ieškove, todėl, siekiant užtikrinti įmonės kreditorių teises bei teisėtus interesus, ir vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu įmonei keltina bankroto byla.

9Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, turi būti paskirtas bankroto administratorius. Administratoriaus kandidatūrą parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Lideres“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

10Atsakovės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui uždėtinas areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

12iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Avenus“ (j. a. k. 304052200, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107) bankroto bylą.

13Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Lideres“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

14Uždėti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Avenus“ (j. a. k. 304052200, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

171) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

182) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

193) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

20Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

21Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

23Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Ieškovė BUAB „Structa geometria“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei... 3. Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą bei reikalaujamų dokumentų nepateikė.... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Atsakovė UAB „Avenus“ (į. k. 304052200) Juridinių asmenų registre... 7. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų, teismas... 8. Atsižvelgiant į nustatytų aplinkybių visumą, galima daryti išvadą, kad... 9. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmus nutartį iškelti... 10. Atsakovės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu,... 12. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Avenus“ (j. a. k.... 13. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Lideres“ (bankroto administravimo... 14. Uždėti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Avenus“ (j. a.... 15. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 16. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 17. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 18. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 19. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 20. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 21. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 22. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 23. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...