Byla 2VP-308-814/2016
Dėl baudos skyrimo vykdymo procese

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės R. M. pareiškimą skolininkui R. D., išieškotojai R. A., išieškotojui VSDFV Kauno skyriui, suinteresuotam asmeniui skolininko R. D. darbovietei UAB „( - )“, UAB „( - )“ vadovui T. A., dėl baudos skyrimo vykdymo procese, ir

Nustatė

2Jonavos rajono apylinkės teisme 2016-01-05 priimtas pareiškėjos antstolės R. M. pareiškimas skolininkui R. D., išieškotojai R. A., išieškotojui VSDFV Kauno skyriui, suinteresuotam asmeniui skolininko R. D. darbovietei UAB „(Duomenys neskelbtini)“, „( - )“ vadovui T. A., dėl baudos skyrimo vykdymo procese (reg. Nr. CP-10). Pareiškėja prašo skirti baudą arba nubausti areštu UAB „( - )“ vadovą T. A. už pakartotinį vykdomųjų dokumentų nevykdymą ir antstolio reikalavimų nevykdymą; išreikalauti duomenis apie skolininkui R. D. priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį antstolio reikalavimų nevykdymo laikotarpiu; įpareigoti įmonę pervesti iš skolininko R. D. išskaičiuotas pinigines lėšas pagal patvarkymus dėl skolos išieškojimo Nr. S-5964 ir Nr. S-5961 nuo 2015-07-01.

3Pareiškime antstolė nurodė, kad ji vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0064/10/01290 pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2000-12-06 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-141-2000 dėl 5325 Lt skolos išieškojimo iš R. D. išieškotojos R. A. naudai. Taip pat vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0064/07/01708 pagal VSDFV Jonavos skyriaus 2007-12-17 išduotą sprendimą Nr. 1454 dėl skolos išieškojimo iš skolininko R. D. išieškotojo VSDFV Jonavos skyrius naudai. Patvarkymai Nr. S-5964 ir Nr. S-5961 buvo išsiųsti į R. D. darbovietę UAB „( - )“ ir AB „Lietuvos paštas“ duomenimis, dokumentai UAB „( - )“ buvo įteikti 2012-01-04. Nuo 2015-07-01 įmokų iš R. D. darbovietės UAB „( - )“ nėra, informacijos apie skolininkui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį nepateikė, nepranešė priežasčių dėl kurių įmokos nėra pervedamos. UAB „(duomenys nerskelbtini)“ vadovas T. A. pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2013-01-11 ir 2013-09-16 nutartis jau buvo baustas už antstolio reikalavimų nevykdymą 100 Lt bauda.

42016-01-15 teisme gautas VSDFV Kauno skyriaus atsiliepimas į pareiškimą, kuriuo prašoma tenkinti antstolės R. M. pareiškimą skirti baudą vykdymo procese (reg. Nr. GD-179).

5Skolininkas R. D., išieškotoja R. A., skolininko R. D. darbovietė UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ vadovas T. A. teismo nustatytu terminu atsiliepimų nepateikė.

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). CPK 733 straipsnis numato, kad išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui pateikdamas patvarkymą dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų, patvarkyme dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų nurodoma, kokius veiksmus privalo atlikti asmuo, kuriam pateikiamas patvarkymas bei atsakomybė už antstolio reikalavimo nevykdymą.

8Teismui pateiktas antstolės pareiškimas ir vykdomųjų bylų medžiaga patvirtina, kad antstolė R. M. vykdomojoje byloje Nr. 0064/10/01290 vykdo išieškojimą iš skolininko R. D. pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2000-12-06 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1-141-2000 dėl 5325,00 Lt skolos išieškojimo išieškotojos R. A. naudai. Tuo tarpu vykdomojoje byloje Nr. 0064/07/01708 antstolė vykdo išieškojimą pagal VSDFV Jonavos skyriaus sprendimą Nr. 1454 dėl 1496,88 Lt skolos išieškojimo iš R. D. išieškotojo VSDFV Jonavos skyriaus naudai. Antstolė, nustačiusi skolininko darbovietę – UAB „( - )“ 2011-12-15 priėmė patvarkymus Nr. S-5964 ir Nr. S-5961, skolą išieškoti iš skolininko gaunamo darbo užmokesčio ir šiuos patvarkymus išsiuntė UAB „(Duomenys neskelbtini)“, adresu (Duomenys neskelbtini). Antstolė minėtais patvarkymais taip pat informavo, kad už antstolės reikalavimo nevykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. VSDFV duomenimis R. D. nuo 2011-07-27 dirba UAB „( - )“. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, UAB „(Duomenys neskelbtini)“ išskaitas iš R. D. vykdė nereguliariai. Jonavos rajono apylinkės teismo 2013-09-19 ir 2013-01-11 nutartimis UAB „(Duomenys neskelbtini)“ vadovui T. A. paskirta 100 Lt bauda. Kaip nurodyta antstolės pareiškime, nuo 2015-07-01 nėra gautos įmokos iš skolininko R. D. darbovietės UAB „(Duomenys neskelbtini)“.

9Įstatymas numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Būtent juridinio asmens vadovas privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje tinkamai ir laiku būtų vykdomi antstolės patvarkymai bei vykdomieji dokumentai. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „(Duomenys neskelbtini)“ vadovu – direktoriumi nuo 2011-01-04 yra T. A., a. k. ( - )

10Antstolės 2011-12-15 patvarkymu Nr. S-5964 nustatoma, kad antstolė R. M. įpareigojo UAB „(duomenys neskelbtinI)“ iš skolininko R. D. darbo užmokesčio išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 50 procentų nuo darbo užmokesčio dalies neviršijančios vieno MMA. Antstolės 2011-12-15 patvarkymu Nr. S-5961 nustatoma, kad antstolė R. M. įpareigojo UAB „(Duomenys neskelbtini)“ iš skolininko R. D. darbo užmokesčio išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies neviršijančios vieno MMA. Minėtais patvarkymais skolininko darbdaviui buvo išaiškintos antstolės reikalavimų nevykdymo pasekmės. Byloje nėra duomenų apie tai, kad UAB „(Duomenys neskelbtini)“ informavo antstolę apie aplinkybes, dėl kurių objektyviai negalėjo laiku įvykdyti antstolės reikalavimo. Taip pat nėra duomenų, kad UAB „(Duomenys neskelbtini)“ iš viso kaip nors būtų reagavusi į antstolės patvarkymus, todėl darytina išvada, kad UAB „(Duomenys neskelbtini)“ vadovas sąmoningai nevykdė antstolės nurodymo.

11Įvertinus nustatytas nurodytas aplinkybes yra pagrindas spręsti, kad UAB „( - )“ vadovas nevykdydamas antstolės reikalavimo, neveikimu apsunkino vykdomojo dokumento įvykdymą, tuo pažeidė CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, todėl antstolės prašymas dalyje dėl baudos skyrimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Atsižvelgiant į išieškojimo ir reikalavimo neįvykdymo trukmę, į tai, kad antstolės teisėti įpareigojimai nebuvo sudėtingi, neapsunkinantys UAB „( - )“ veiklos, nereikalavo didesnių fizinių ar finansinių sąnaudų, į tai, kad UAB „( - )“ vadovas T. A. už antstolės reikalavimų nevykdymą baudžiamas trečią kartą, teismas sprendžia, jog siekiant užtikrinti antstolės teisėtų reikalavimų privalomumą, yra pagrindas skirti baudą (CPK 585 str. 3 d., 733 str.). Teismo vertinimu, vienkartinė 100 eurų dydžio bauda atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus bei prevencinius baudos tikslus (CPK 3 str. 1 d., 178 str., 179 str. 3 d., 185 str.).

13VSDFV duomenimis nustatyta, kad R. D. „( - )“ dirbo iki 2015-12-22, todėl likusioje dalyje pareiškėjos prašymai išreikalauti duomenis apie skolininkui R. D. priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį nuo 2015-07-01 bei įpareigoti įmonę pervesti iš minėto skolininko darbo užmokesčio išskaičiuotas pinigines lėšas pagal patvarkymus dėl skolos išieškojimo, netenkintini.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 585, 593, 616, 106 straipsniais, teismas

Nutarė

15paskirti UAB „(Duomenys neskelbtini)“, į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), vadovui – direktoriui T. A., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą, išieškant ją iš asmeninių lėšų (paskirta bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6800. Sumokėjus baudą, mokėjimo kvitas nedelsiant turi būti pateiktas Jonavos rajono apylinkės teismui. Nepateikus mokėjimą patvirtinančio dokumento, įsiteisėjus nutarčiai, baudą priverstiniu būdu išieškos antstolis).

16Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per bylą nagrinėjusį Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai