Byla I-4506-95/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Kaminsko ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Laurai Gumuliauskienei, atsakovo atstovei Rasetai Medutienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę byla pagal pareiškėjo J. I. skundą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas J. I. su skundu kreipėsi į teismą, kuriame jis prašė panaikinti ( - ) Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą „Dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui J. I. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ Nr. ( - ) ir įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjo prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje iš naujo.

3Teisme 2012-11-05 buvo gautas pareiškėjo atsisakymas nuo skundo, kuriame jis prašė nenagrinėti jo skundo, nes jis nori kuo skubiau grįžti į ( - ) (b. l. 27).

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė ir atsakovo atstovė neprieštaravo, kad atsisakymas nuo skundo būtų priimtas ir byla nutraukta.

5Atsisakymas nuo skundo priimtinas ir byla nutrauktina.

6ABTĮ 52 str. suteikia teisę pareiškėjui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pareiškėjas pasinaudojo šia įstatymo jam suteikta teise. Pareiškėjo atsisakymas nuo skundo priimtinas, administracinė byla nutrauktina (ABTĮ 101 str. 3 p.). Priežasčių, numatytų ABTĮ 56 str. 2 d. ir neleidžiančių teismui priimti šį atsisakymą, byloje nenustatyta.

7Pareiškėjui išaiškintinos ABTĮ 102 str. 3 d. nustatytos administracinės bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

8Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 101 str. 3 p., 102 str., 105-106 str., 107 ir 149 str.,

Nutarė

9pareiškėjo J. I. atsisakymą nuo skundo priimti.

10Administracinę bylą pagal pareiškėjo J. I. skundą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

11Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai