Byla 2A-1029-340/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Petkuvienės, Jelenos Šiškinos ir Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS” apeliacinį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ ieškinį atsakovei Širvintų rajono savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės priteisti 48 662 Lt skolą, 7,75 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-03-24 su atsakovu pasirašė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2024-0/125 ir Nr. 2025-0/126 (toliau - Sutartys), pagal kurias ieškovas įsipareigojo teikti pagal projektą „Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių ir Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukcija“ rekonstruojamų statinių – „Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukcija“ ir „Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija“ projekto vykdymo priežiūros paslaugą, o atsakovė įsipareigojo priimti ir tinkamai bei visiškai apmokėti vykdomą paslaugą. 2011-08-09 Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-1546(23.34) statybos užbaigimo komisija nusprendė Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukcijos vykdymo metu pastatytų ar rekonstruotų Statinių statybą ir Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukciją pripažinti baigta bei patvirtino pastarojo objekto statybos užbaigimo aktą. Ieškovas teigė, kad visus savo, kaip paslaugos teikėjo, įsipareigojimus pagal Sutartis įvykdė tinkamai, tačiau atsakovui pateikus atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, Produkcijos atidavimo-priėmimo aktus, PVM sąskaitas-faktūras bei pareikalavus atsiskaityti pagal Sutartis, atsakovas atsisakė pasirašyti Aktus ir Pažymas ir sumokėti Sutartyse numatytą kainą už suteiktas paslaugas. Atsakovė nurodė, jog yra pasibaigę Sutarčių vykdymo terminai, tuo tarpu jis prievolę atsiskaityti už suteiktas paslaugas turėjo iki Sutarčių galiojimo terminų pabaigos.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad visos šalių prievolės pagal Sutartis turėjo būti įvykdytos iki Sutarčių galiojimo terminų pabaigos. Sutartyse nustatytas jų galiojimo terminas reiškia, kad statinius pripažinus tinkamais naudoti Sutartys pasibaigia. Pagal Sutartis atsakovė turėjo atsiskaityti su ieškovu iš šio projekto finansavimui skirtų Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšų. Dėl šios priežasties Sutarčių galiojimo terminas buvo nustatytas atsižvelgiant į projekto finansavimo suteikimo terminus, t. y. Sutartyse buvo nustatytas jų galiojimo terminas - objekto „Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija“ rekonstravimo laikotarpiui - iki statinių pripažinimo tinkamais naudoti datos (orientacinė įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių). Tokia prievolė laikytina prievole su naikinamuoju terminu. Šiuo atveju esant terminuotoms Sutartims, visos Sutarčių šalių prievolės turėjo būti įvykdytos iki Sutarčių termino pabaigos. Projekto finansavimui skirtas ES lėšas buvo galima panaudoti tik Sutarčių galiojimo metu, tuo tarpu ieškovo praėjus metams po Sutarčių galiojimo terminų pabaigos iškelti reikalavimai atsiskaityti už jo suteiktas paslaugas jam netinkamai įvykdžius savo prievolę laiku pateikti Pažymas apie atliktus darbus, jos prievolės įvykdymą padarė negalimu.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Širvintų rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 26 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo atsakovės naudai 2 200 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nustatė, kad 2010-2011 metais pagal projektą „Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių ir Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukciją“ statytojo Širvintų rajono savivaldybės administracijos užsakymu Širvintų mieste buvo atlikta Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių ir Šeiniaus gatvės rekonstrukcija. Projektas pagal 2010 m. gegužės 6 d. finansavimo ir administravimo sutartį buvo finansuojamas iš ES ir valstybės biudžeto lėšų. Pagal sudarytas Paslaugų viešojo pirkimo pardavimo sutartis Nr. 124 ir Nr. 125 ieškovas įsipareigojo atlikt rekonstruojamų statinių „Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija“ ir „Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukcija“ projekto priežiūros darbus. Ieškovas pateikė atsakovei pasirašyti darbų atidavimo aktus 2012 m. gegužės mėnesį, pakartotinai pataisytus ir pažymas apie atliktų darbų vertę 2012 m. rugsėjo mėnesį. Atsakovė atsisakė šiuos dokumentus pasirašyti ir grąžino ieškovui, nurodydama, kad, statinius pripažinus tinkamai naudotis, yra pasibaigęs sutarčių vykdymo terminas ir visos šalių prievolės yra pasibaigusios.

9Teismas nurodė, jog Sutarčių specialiųjų sąlygų 2.1 punkte šalys susitarė, kad Sutartys yra sudarytos iki statinių pripažinimo tinkamais naudotis datos. Tai reiškia, kad šalys nustatė, kad statinius pripažinus tinkamai naudotis, Sutartys pasibaigė, t.y., nustatė naikinamąjį terminą ir jam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga. Kadangi iš statybos užbaigimo aktų nustatė, kad statinys „Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukcija“ buvo pripažintas tinkamu naudoti 2011-08-09, o statinys „Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija“ buvo pripažintas tinkamu naudoti 2011-08-05, teismas pripažino, jog nuo šių dokumentų pasirašymo datos sudarytos tarp šalių Sutartys pasibaigė, t.y., baigėsi skolininko pareiga ir kreditoriaus reikalavimo teisė. Teismas pažymėjo, jog pats ieškovas pripažino, kad statinių statybos ir rekonstrukcijos darbai buvo užbaigti dar 2010 m. lapkričio mėnesį, bet pateikė pažymas priduoti darbus ir nurodė jų vertę tik 2012 metų gegužės – rugsėjo mėnesiais, t.y., praėjus beveik dvejiems metams nuo statinių rekonstrukcijos užbaigimo ir metams laiko nuo statinių pripažinimo juos tinkamais naudotis. Darbo rezultato perdavimas yra ieškovo pareiga ir tai jis turėjo ir galėjo padaryti sutarties galiojimo metu. Nepridavus darbų sutartyje numatytu laiku, iš viso negalima tvirtinti, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai ir laiku, o atsakovui iš viso neatsiranda ir pareigos apmokėti už nepriduotus darbus. Nurodė, jog pagal Sutarčių Specialiųjų sąlygų 3.2.1. p. atsakovas galėjo atsiskaityti tik pagal ieškovo pateiktus minėtus dokumentus per 5 darbo dienas, gavęs projekto finansavimo lėšas, t.y. iš šio projekto finansavimui skirtų ES lėšų, kurių panaudojimas yra reglamentuotas teisės aktų nustatyta tvarka. Nustatė, kad projektas buvo baigtas ir galutinė ataskaita pateikta 2011-11-28, taip pat buvo baigtas ir projekto finansavimas. Teismas sprendė, kad šio pažeidimo padarymas, atsakovo prievolės įvykdymą padarė negalimu, todėl ieškinį atmetė.

10III. Apeliacinio skundo argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

121.Teismas, nustatinėdamas faktinę aplinkybę, kokie buvo projekto finansavimo šaltiniai, pažeidė įrodymų vertinimo objektyvumo, įrodymų pakankamumo bei įrodymų visumos vertinimo taisykles, įtvirtintas CPK 185 str. 1 d. Nurodo, jog projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Nr.1F-72 yra įtvirtinti trys projekto finansavimo šaltiniai: ES lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir Širvintų rajono savivaldybės lėšos. Pažymi, jog byloje esanti įrodymų visuma patvirtina faktinę aplinkybę, jog projektas buvo finansuojamas iš minėtų trijų šaltinių;

132. Teismas iš esmės nei vienos sprendime nurodytos išvados nepagrindė, todėl pažeidė CPK 263 str. 1 d. bei 270 str. 4 d. Teismas visiškai nepagrindė savo išvados dėl projekto finansavimo tik ES ir valstybės biudžeto lėšomis. Taip pat teismas nepagrindė išvados, jog atsakovė galėjo atsiskaityti tik iš projekto finansavimui skirtų ES lėšų, taip pat išvados, jog darbo rezultatas turėjo būti perduotas atsakovui Sutarčių galiojimo metu, Sutartyse numatytu laiku. Nurodo, jog Sutartyse, teisės aktuose nėra nurodytas terminas, per kurį užsakovui turi būti pateiktas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas ir/ar pažymos apie atliktus darbus. Nesant numatyto termino, jis negali būti praleistas. Anot apelianto, teismas nepagrįstai sutapatina statinių statybos darbų pabaigą su paslaugų pagal Sutartis teikimo pabaiga. Sutartimis jis įsipareigojo teikti paslaugas atsakovei statinių statybos laikotarpiu. Statybos užbaigimo data laikoma statybos užbaigimo akto pasirašymo data. Nurodo, jog faktiškai statybos darbai buvo užbaigti 2010 m. lapkričio mėn., tačiau faktiškai užbaigus statinių statybos ir rekonstrukcijos darbus, jo paslaugų teikimas atsakovei nesibaigė. Pažymi, jog Sutartyse nurodytų paslaugų teikimui teisės aktai nustatė imperatyvius reikalavimus. Nurodo, jog teismas sprendime nepagrindė išvados, jog ieškovas darbo rezultatą galėjo perduoti atsakovei Sutarčių galiojimo metu. Pažymi, jog jo galimybė perduoti darbo rezultatą atsakovei buvo tiesiogiai susijusi su atsakovės pareiga informuoti jį apie statybos darbų pabaigą. Atsakovei nevykdant šios pareigos, jis neturėjo galimybės perduoti darbo rezultato. Teismas nepasisakė, kodėl atmeta argumentus dėl atsakovės nesąžiningumo ir bendradarbiavimo pareigos nevykdymo. Pažymi, jog visa informacija, susijusi su statinių statybos užbaigimo procedūromis buvo tik atsakovės žinioje, kurios ji nepagrįstai neperdavė, todėl buvo nesąžininga bei pažeidė šalių bendradarbiavimo principą. Pažymi ir tai, kad atsakovei apskirtai nebuvo informavusi jo, kad projektas yra finansuojamas iš ES lėšų, ir jis nežinojo, kokios yra projekto finansavimo sąlygos ir terminai. Pažymi, jog nebuvo Projekto finansavimo ir administravimo sutarties šalimi, todėl jam nebuvo žinomos šios sutarties nuostatos. Anot apelianto, teismas taip pat nepagrindė savo išvados, jog nepridavus darbų Sutartyse numatytu laiku, negalima tvirtinta, ar paslaugos suteiktos tinkamai ir laiku. Nurodo, jog byloje nėra ginčo tarp šalių dėl suteiktų paslaugų kokybės, visą paslaugų teikimo laikotarpį jokių pretenzijų dėl netinkamo paslaugų teikimo ir Sutarčių pažeidimo atsakovė nepateikė. Teigia, jog teismo išvada, kad projekto finansavimas buvo/yra baigtas nepagrįsta ir prieštarauja bylos duomenimis: atsiskaitymas iš projekto lėšų tapo negalimas dėl pačios atsakovės kaltės; projektas, net ir pabaigus jo finansavimą ES lėšomis, toliau buvo finansuojamas iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, todėl atsakovė turėjo realią galimybę atsiskaityti. Taip pat atsakovė turėjo pareigą užtikrinti Projekto finansavimą ir pasibaigus Projekto finansavimui iš Europos Sąjungos lėšų;

143. Teismas, aiškindamas Sutarčių Specialiųjų sąlygų 2.1 p., pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles ir padarė nepagrįstą išvadą, jog šalys Sutartyse nustatė naikinamąjį terminą, todėl Statinius pripažinus tinkamais naudotis, Sutartys pasibaigė. Anot apelianto, Sutartys negali būti laikomos terminuotomis vadovaujantis išimtinai Sutarčių Specialiųjų sąlygų 2.1 p. nuostatų pažodiniu aiškinimu. Minėtame punkte yra nurodytas paslaugų teikimo laikotarpis, t.y. šiame punkte apibrėžtas terminas nustato konkrečia data neapibūdintą laikotarpį, kurio metu tiekėjas, vykdydamas Sutartis, privalės teikti paslaugas, tuo tarpu Sutarčių galiojimo laikotarpis, t.y. terminas, kuriam pasibaigus išnyksta visos Sutarčių šalių prievolės, yra aiškiai apibrėžtas Sutarčių Specialiųjų sąlygų 2.2 p. Toks Sutarčių aiškinimas, apelianto manymu, yra teisingas ne tik lingvistine Sutarčių teksto aiškinimo prasme, tačiau atitinka ir sisteminį sutarčių aiškinimo principą. Sutarčių galiojimo pabaigą šalys susiejo su visišku joms tenkančių prievolių pagal Sutartis įvykdymu, o ne su konkrečiai apibrėžtu naikinamuoju terminu. Anot apelianto, Sutartys kvalifikuotinos kaip sudarytos neapibrėžtam terminui.

154. Teismas nepagrįstai ginčo teisiniams santykiams taikė CK 6.63 str. 4 d. nuostatas. Teismas, apelianto manymu, sprendime nepagrįstai nurodė, jog ieškovas pažeidė savo prievolę pateikti pažymas apie atliktus darbus bei sąskaitas – faktūras atsakovei iki Sutarčių termino pabaigos. Sutartimis ieškovas nebuvo įsipareigojęs pateikti atsakovei pažymų apie atliktus darbus bei sąskaitų – faktūrų iki Statinių statybos užbaigimo aktų surašymo dienos. Atitinkamai nesant tokios ieškovo prievolės atsakovei, negalima konstatuoti ir tokios prievolės pažeidimo.

16Atsiliepimu atsakovė prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo šiuos atsikirtimus apeliaciniam skundui:

171.Teismo sprendimas yra grindžiamas Sutarčių galiojimo terminais, o ne Sutarčių finansavimo šaltiniais. Sutarčių finansavimo šaltiniai, konkrečiai – ES, yra svarbūs aiškinant šių Sutarčių turtinį, šiuo atveju sąlygas, nustatančias Sutarčių galiojimo terminus, taip pat atskleidžiant šių Sutarčių sudarymo priežastis, kurios taip pat paaiškino Sutarčių galiojimo terminų nustatymą Sutartyse. Nurodo, jog projektu siekė atlikti Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių ir Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukciją, atsižvelgdama į galimybę gauti Europos Sąjungos finansavimą. Jeigu tokios galimybės nebūtų buvę, savivaldybė nebūtų galėjusi įgyvendinti tokio masto projekto dėl didelės jo vertės ir savivaldybės biudžeto lėšų stygiaus. Nurodo, jog pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir pagal 2008-09-15 Susisiekimo ministerijos įsakymu Nr.3-331 patvirtintą „VP2-4.4-SM-02-R Priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą“ (toliau – Aprašas) su ieškovu sudarytų Sutarčių vykdymo išlaidos buvo tinkamos finansuoti iš ES lėšų (Aprašo 28, 29 p.). Tuo tarpu netinkamos finansuoti išlaidos buvo finansuojamos iš Savivaldybės lėšų (Aprašo 3 priedo Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metodika 8.1.2 p.). Pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį ES lėšų panaudojimas projekto išlaidoms yra galimas tik pateikus rangovų ir paslaugų tiekėjų sąskaitas, tačiau tokių sąskaitų Sutarčių galiojimo metu ieškovas nepateikė, todėl šios išlaidos negalėjo būti įtrauktos į mokėjimų prašymus ir būti apmokėtos iš ES lėšų. Įvykdžius visas numatytas projekte veiklas, patyrus visas išlaidas, pridavus visus objektus yra pateikiama galutinė ataskaita. Pateikus šią ataskaitą, laikoma, kad visos pagal projektą vykdytos veiklos yra įvykdytos ir projektas yra baigtas, jokie mokėjimų prašymai nebepriimami ir mokėjimai neatliekami, projekto finansavimas iš ES lėšų baigiasi, nepanaudos ES ir valstybės lėšos paskirstomos kitiems projektams vykdyti;

182. Apelianto teiginiai, kad Sutartys nebuvo finansuojamos iš ES lėšų, nes buvo sudarytos prieš Projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymą, yra visiškai nepagrįsti, nes šių Sutarčių sudarymas buvo būtina, teisės aktuose nustatyta sąlyga, kurią atsakovė privalėjo įvykdyti kreipdamasi su paraiška ES lėšoms gauti. Be to, apeliaciniame skunde ieškovas pats nurodo ir įrodinėja, kad Sutartys buvo finansuojamos iš trijų šaltinių – ES lėšų, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų;

193. Pažymi, jog Sutarčių Specialiųjų sąlygų 3.4 p. nustato, kad periodinių mokėjimų suma priklauso nuo faktiškai suteiktų paslaugų – proporcingai statinio rekonstrukcijos darbų vertei. Taigi ieškovo teikiamų paslaugų apmokėjimą Sutartys siejo su vykdomais rekonstrukcijos darbais, kurių vertė ieškovui buvo žinoma, nes jis, kaip techninis projekto prižiūrėtojas, pasirašinėjo rekonstrukcijos darbų aktus, taip pat pasirašinėjo ir statybos darbų žurnaluose;

204. Nesutinka su apelianto teiginiais, jog aktai ir pažymos turėjo būti pateikti pasirašyti pasibaigus projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo grafike nurodytam paslaugų teikimo terminui. Tokie apelianto teiginiai, anot atsakovės, neturi teisinio pagrindo. Pažymi, jog “Kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas” nėra savarankiškas šalių sandoris, tai – Sutarčių priedas, kurio vykdymo terminai negali būti ilgesni už Sutarčių galiojimo terminus. Kadangi Sutartys galiojo iki statinių pripažinimo tinkamais naudotis datos, todėl apelianto teiginiai, kad paslaugas pagal Sutartis jis teikė iki tol, kol pasibaigė minėtame Sutarčių priede nurodyti paslaugų teikimo terminai, yra visiškai nepagrįsti;

215. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas sutapatino faktinę statinių statybos darbų baigą su paslaugų pagal Sutartis teikimo pabaiga. Teigia, kad teismas sprendime Sutarties galiojimo terminą susiejo ne su faktine statinių statybos pabaiga, bet su statinių pripažinimu tinkamais naudotis. Pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 p., statinius pripažinus tinkamais naudotis, Sutartys pasibaigė, t.y. šalus nustatė naikinamąjį terminą ir jam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga. Taigi ieškovas turėjo įvykdyti savo prievoles pateikti pažymas apie atliktus darbus bei PVM sąskaitas – faktūras iki Sutarčių termino pabaigos, todėl savo ruožtu atsakovė turėjo įvykdyti prievolę atsiskaityti su ieškovu iki Sutarčių termino pabaigos. Statiniai buvo pripažinti tinkamais naudotis 2001-08-09 bei 2011-08-05, tokiu būdu nuo šių datų Sutartys tarp šalių pasibaigė;

226. Abiejų Sutarčių Specialiųjų sąlygų 3.4 p. nustato, kad periodinių mokėjimų suma priklauso nuo faktiškai suteiktų paslaugų – proporcingai statinio rekonstrukcijos darbų vertei. Taigi Sutartys nustatė ieškovo pareigą periodiškai pateikinėti pažymas apie atliktus darbus ir sąskaitas – faktūras, atsižvelgiant į rekonstrukcijos darbų vertę. Pažymi, jog ieškovas nei karto nesikreipė dėl neaiškios darbų pridavimo tvarkos išaiškinimo, todėl manytina, kad ieškovui, kris yra profesionalus tokių paslaugų tiekėjas, tokia tvarka yra žinoma.

237. Darbų rezultato perdavimas buvo ieškovo, o ne atsakovės pareiga, todėl apeliantas nepagrįstai kaltina, jog ji sąmoningai nedėjo visų pastangų, kad ieškovas įvykdytų savo sutartinius įsipareigojimus, neinformavo ieškovo apie Sutartyse nurodytą objektų statybos pabaigą ir atsisakydama pasirašyti pažymas bei aktus bandė išvengti atsiskaitymo su ieškovu už tinkamai jo suteiktas paslaugas. Nurodo, jog statybos užbaigimo akto pasirašymas nėra Sutarčių dalykas, jis tik apibrėžia Sutarčių galiojimo terminą, tačiau jokių pareigų, susijusių su statybos užbaigimo akto pasirašymu ar dalyvavimo statybos užbaigimo procedūrose ieškovui nenustato. Sutartyse nustatytos ieškovo pareigos apsiribojo statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų teikimu, todėl apeliantas nepagrįstai teigia, kad remiantis Sutarčių Bendrųjų sąlygų 4.1 p., atsakovė privalėjo suteikti ieškovui informaciją ir dokumentus apie statybos užbaigimo procedūras ir statybos užbaigimo aktus.

248. Pažymi, jog Sutarčių finansavimo šaltiniai jokios teisinės reikšmės ieškinio reikalavimų išsprendimui neturi. Sutarčių finansavimo šaltiniai yra svarbūs ne tiesiogiai sprendžiant ieškovo reikalavimus ir nustatinėjant, ar ieškovas ir atsakovas tinkamai, iki Sutarčių termino pabaigos įvykdė Sutartimis nustatytas prievoles, bet aiškinant Sutarčių turinį – sąlygas, nustatančias Sutarčių galiojimo terminus. Todėl, anot atsakovės, apeliacinio skundo argumentai, susiję su jos nesąžiningu elgesiu nepranešant apie galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimą Transporto investicijų direkcijai, apelianto nežinojimu apie projekto finansavimą iš ES lėšų, projekto finansavimu iš savivaldybės biudžeto lėšų ir pan. neturi teisinės reikšmės sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui;

259. Byloje buvo nustatyta, kad ieškovas Sutarčių galiojimo metu nepateikė pažymų apie atliktus darbus, taigi Sutartyse ir teisės aktuose nustatyta tvarka darbų atsakovei neperdavė. Tuo tarpu teisės aktai nustato, kad darbų kokybė yra tikrinama priimant darbus (CK 6.662 str. 1 d., 2 d.), todėl teismas padarė logišką išvadą, kad nepridavus darbų Sutartyse numatytu laiku, iš viso negalima tvirtinti, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai ir laiku;

2610. Apelianto pateiktas Sutarčių turinio aiškinimas pažeidžia sisteminio sutarties aiškinimo principą. Apelianto nurodytas Sutarčių Specialiųjų sąlygų 2 str. nustato ne paslaugų teikimo laikotarpį, kaip kad nepagrįstai teigia apeliantas, o Sutarties galiojimo terminus. Tai, anot atsakovės, matyti iš straipsnio pavadinimo, taip pat iš šiame straipsnyje įtvirtintų Sutarties sąlygų turinio. Paslaugų teikimo laikotarpis yra vienareikšmiškai apibrėžtas Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1. p., apibrėžiančiame Sutarties dalyką. Pažymi, jog aiškinant Sutarčių turinį, būtina atsižvelgti į Sutarties esmę. Kaip buvo paaiškinta bylos nagrinėjimo iš esmės metu, Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių ir Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukciją buvo nuspręsta atlikti atsižvelgiant į galimybę gauti ES finansavimą. Jei tokios galimybės nebūtų buvę, savivaldybė nebūtų galėjusi įgyvendinti tokio masto projekto dėl didelės jo vertės ir savivaldybės biudžeto lėšų stygiaus;

2711. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog Sutarčių nuostatos, susijusios su atsiskaitymais tarp šalių, lieka galioti pagal Bendrųjų sąlygų 13.3. p. Anot atsakovo, minėtas Sutarčių Bendrųjų sąlygų punktas negali būti taikomas, kaip prieštaraujantis Sutarčių Specialiųjų sąlygų 2.1. p.;

2812. Pažymi, jog apeliantas neginčija Sutarčių sąlygų teisėtumo ir jokių reikalavimų, susijusių su Sutarčių sąlygomis byloje nereiškia, todėl visos Sutarčių sąlygos yra galiojančios. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas nepagrindė savo išvados dėl Sutarčių pripažinimo neterminuotomis, nustatančiomis naikinamąjį terminą;

2913. Apelianto padarytas Sutarčių pažeidimas – pažymų apie atliktus darbus ir sąskaitų – faktūrų pateikimas pasibaigus Sutarčių galiojimo terminams turi esminės reikšmės Sutarčių vykdymui – šis pažeidimas padarė negalimu atsakovo prievolės atsiskaityti įvykdymą, kadangi prievolė atsiskaityti galėjo būti įvykdyta tik iki Sutarčių termino pabaigos.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

31Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė šalių sutarties nuostatas, netinkamai kvalifikavo šalių teisinius santykius; teismo padarytą išvadą dėl atsakovo prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas pasibaigimo nepagrįsta. Tai sudaro pagrindą panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

32Ieškovas kildino savo reikalavimą 2010-03-24 su atsakovu pasirašytų Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių Nr. 2024-0/125 ir Nr. 2025-0/126 pagrindu. Pagal sutartis ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui pagal projektą „Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių ir Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukcija“ rekonstruojamų statinių – „Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukcija“ ir „Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija“ projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 2011-08-09 Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-1546 (23.34) statybos užbaigimo komisija nusprendė Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukcijos vykdymo metu pastatytų ar rekonstruotų Statinių statybą ir Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukciją pripažinti baigta bei patvirtino pastarojo objekto statybos užbaigimo aktą.

33Ieškovas teigia, kad atliko Sutartyse numatytus statinio priežiūros darbus ir pateikė atsakovui Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, Produkcijos atidavimo-priėmimo aktus, PVM sąskaitas – faktūras bei pareikalavo atsiskaityti. Atsakovas atsisakė atsiskaityti už atliktus darbus, motyvuodamas, kad po rekonstruotų objektų rekonstrukcijos darbų priėmimo ir statybos užbaigimo akto pasirašymo Sutarčių vykdymo terminai pasibaigė, tuo tarpu pasibaigus Sutarčių terminams, pasibaigė jo prievolė atsiskaityti. Pirmosios instancijos teismas su atsakovo atsikirtimo ieškiniui argumentais sutiko. Nustatė, kad Sutarčių Specialiųjų sąlygų 2.1 p. šalys susitarė, kad Sutartys yra sudarytos iki statinių pripažinimo tinkamais naudotis datos t.y. Sutartys yra terminuotos, šalys nustatė, kad dėl naikinamojo termino ir jam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga. Ieškovas neįvykdė pareigios priduoti atliktus darbus iki Sutarčių terminų pabaigos, nepridavus darbų Sutartyse numatytu laiku, iš viso negalima tvirtinti, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai ir laiku, o atsakovui iš viso neatsiranda ir pareigos apmokėti už nepriduotus darbus.

34Teisėjų kolegija su teismo išvadomis nesutinka.

35CK 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Taigi, kliento įsipareigojimas sumokėti už suteiktas paslaugas yra viena iš paslaugų sutarties sąlygų. Sutartimis šalys susitarė, kad ieškovas atliks atsakovo naudai rekonstruojamų statybos objektų techninės priežiūros paslaugas, atsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaitys, t.y. šalys siejo atlygintinų paslaugų sutartiniai santykiai, šalių ginčui taikytinos šalių Sutarčių nuostatos bei CK XXXV skyriaus teisės normos. CK 6.724 straipsnis numato, kad paslaugų tiekėjo ir užsakovo santykiams taikomos teisės normos, reglamentuojančios bendrąsias rangos sutarties nuostatas tiek, kiek tai neprieštarauja CK 6.716 – 6.723 straipsniams ir paslaugų sutarties dalyko ypatumams.

36Dėl sutarčių terminuoto pobūdžio. Pagrindinis atsakovo atsikirtimų ieškiniui argumentas – šalių pasirašytos paslaugų pirkimo – pardavimo Sutartys buvo terminuotos, Sutarčių galiojimas buvo apibrėžtas įvykiu - statinių pripažinimu tinkamais naudotis aktų pasirašymu Pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 p.; statinius pripažinus tinkamais naudotis, Sutartys pasibaigė, todėl išnyksta atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu. Tačiau prievolės pasibaigia tinkamu įvykdymu, tokio prievolės pabaigos pagrindo, kaip terminuotos sutarties termino pabaiga, įstatymas nenumato (CK 6.123-6-128 str.). Pažymėtina, kad abiejų paslaugos pirkimo – pardavimo Sutarčių Bendrųjų sąlygų 13.3 p. numatyta, kad nutraukus Sutartį arba jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kuriuos, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis (t. 1, b.l. 14, 24). Sutarčių Specialiųjų sąlygų 2.2 p. numato, kad Sutartys galioja, kol šalys susitaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai) (t.1, b.l.8, 18). Pirmos instancijos teismas be pagrindo sutiko su atsakovo subjektyviuoju Sutarties nuostatų aiškinimu. Šalys buvo susitarusios, kad Sutarties nuostatos dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas galios iki visiško prievolių pagal Sutartis įvykdymo. Toks šalių susitarimas visiškai atitinka CK 6.720 straipsnio nuostatas.

37CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę šalis turi ją įvykdyti tinkamai, sąžiningai ir laikantis nustatytų terminų, o jei prievolės vykdymas yra profesinė veikla,– laikantis tokiai veiklai taikomų reikalavimų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama kad bendradarbiavimo pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę.

38Teisėjų kolegijos vertinimu, šalių santykiams taikytinos CK 6.662 straipsnio 1 dalies nuostatos, įpareigojančios užsakovą priimti sutartyje numatytus darbus su išlygomis ar be išlygų. Dėl to negalima sutikti su atsakovo pozicija (pirmosios instancijos teismas su ja sutiko), kad tik ieškovas turėjo prievolę perduoti atsakovui atliktus darbus. Jam šios prievolės neįvykdžius, atsakovo prievolė atsiskaityti už atliktus darbus pasibaigė. Aplinkybė, kad paslaugios tiekėjas nepateikė užsakovui pažymų apie atliktus darbus ir PVM sąskaitų – faktūrų neatleidžia atsakovo (paslaugos užsakovo) nuo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas, jeigu tokios paslaugos realiai buvo suteiktos. 2011-08-09 abu objektai, dėl kurių projekto priežiūros darbų buvo susitarusios šalys, buvo priimti statybos užbaigimo komisijos. Objektų atitikimas statybos norminių aktų reikalavimams ir patvirtintiems projektams buvo patvirtinti 2011-08-09 statybos užbaigimo aktu Nr. SUA - 1546(23.34). Teisėjų kolegijos vertinimu, statybos užbaigimo aktas patvirtina, kad projektų priežiūros darbai pagal Sutartis buvo realiai suteiktos. Atsakovas objektus priėmė, t.y. priėmė ir ieškovo suteiktas paslaugas. Nuo statybos objektų priėmimo atsakovui kilo prievolė atsisakyti už suteiktas projektų priežiūros paslaugas. Aplinkybė, kad ieškovas iki statybos užbaigimo akto pasirašymo nepateikė atsakovui tarpinių pažymų apie darbų pabaigą ir PVM sąskaitų – faktūrų, neatleidžia atsakovo nuo prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Atsakovas be pagrindo nurodė, kad projekto finansavimas buvo visiškai įvykdytas, buvo pateikta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita; po jos laikoma, kad visos pagal projektą vykdytos veiklos yra įvykdytos ir projektas yra baigtas, jokie mokėjimų prašymai nebepriimami ir mokėjimai neatliekami, projekto finansavimas iš ES lėšų baigiasi, o nepanaudos ES ir valstybės lėšos paskirstomos kitiems projektams vykdyti. Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimas neįrodo, kad atsakovas neturi prievolės atsiskaityti. Taip, ataskaita turėjo būti pateikta po atsiskaitymo pagal visas su projekto įgyvendinimu susijusias Sutartis. Nagrinėjamu atveju atsakovas neneigė, kad jis su ieškovu neatsiskaitė. Atsakovo prievolė atsiskaityti galiojo galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo metu ir tebegalioja dabar. Aplinkybė, kad projekto finansavimas iš ES lėšų baigėsi, neatleidžia atsakovo nuo prievolės atsiskaityti. Pažymėtina, kad skolos dydžio atsakovas neginčijo.

39Dėl išdėstytų motyvų teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys tenkinamas šalių Sutarčių, CK 6.38, 6.720 straipsnių pagrindais, ieškovui iš atsakovo priteisiama 48 662 Lt skola.

40Ieškovo reikalavimas priteisti 7,5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pagrindu.

41Patenkinus ieškinį, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas: ieškovui iš atsakovo priteisiama 1 460 Lt žyminio mokesčio ir 1 950 Lt atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str.2 d. 98 str. ). Patenkinus apeliacinį skundą, iš atsakovo priteisiama ieškovui 1 460 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą ir 2 600 Lt atstovavimo išlaidų (apeliacinio skundo surašymo išlaidų) apeliacinės instancijos teisme.

42Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

44Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

45Ieškinį patenkinti: priteisti ieškovui UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ (j.a.k. 132118698) iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos (j.a.k. 188722373) 48 662 Lt skolos, 1 460 Lt žyminio mokesčio už ieškinį, 1 950 Lt atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme, iš viso 52 072 Lt (penkiasdešimt du tūkstančius septyniasdešimt du litus).

46Priteisti ieškovui UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos 7,5 proc. metinių palūkanų už skolos sumą (48 662 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo (2012-11-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

47Priteisti ieškovui UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos 1 460 Lt žyminio mokesčio ir 2 600 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme, iš viso 4 060 Lt (keturis tūkstančius šešiasdešimt litų).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės priteisti 48 662 Lt... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti bei priteisti bylinėjimosi... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Širvintų rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 26 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad 2010-2011 metais pagal projektą „Širvintų miesto... 9. Teismas nurodė, jog Sutarčių specialiųjų sąlygų 2.1 punkte šalys... 10. III. Apeliacinio skundo argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. 1.Teismas, nustatinėdamas faktinę aplinkybę, kokie buvo projekto finansavimo... 13. 2. Teismas iš esmės nei vienos sprendime nurodytos išvados nepagrindė,... 14. 3. Teismas, aiškindamas Sutarčių Specialiųjų sąlygų 2.1 p., pažeidė... 15. 4. Teismas nepagrįstai ginčo teisiniams santykiams taikė CK 6.63 str. 4 d.... 16. Atsiliepimu atsakovė prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir Širvintų... 17. 1.Teismo sprendimas yra grindžiamas Sutarčių galiojimo terminais, o ne... 18. 2. Apelianto teiginiai, kad Sutartys nebuvo finansuojamos iš ES lėšų, nes... 19. 3. Pažymi, jog Sutarčių Specialiųjų sąlygų 3.4 p. nustato, kad... 20. 4. Nesutinka su apelianto teiginiais, jog aktai ir pažymos turėjo būti... 21. 5. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas sutapatino faktinę statinių... 22. 6. Abiejų Sutarčių Specialiųjų sąlygų 3.4 p. nustato, kad periodinių... 23. 7. Darbų rezultato perdavimas buvo ieškovo, o ne atsakovės pareiga, todėl... 24. 8. Pažymi, jog Sutarčių finansavimo šaltiniai jokios teisinės reikšmės... 25. 9. Byloje buvo nustatyta, kad ieškovas Sutarčių galiojimo metu nepateikė... 26. 10. Apelianto pateiktas Sutarčių turinio aiškinimas pažeidžia sisteminio... 27. 11. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog Sutarčių nuostatos, susijusios su... 28. 12. Pažymi, jog apeliantas neginčija Sutarčių sąlygų teisėtumo ir jokių... 29. 13. Apelianto padarytas Sutarčių pažeidimas – pažymų apie atliktus... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 31. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 32. Ieškovas kildino savo reikalavimą 2010-03-24 su atsakovu pasirašytų... 33. Ieškovas teigia, kad atliko Sutartyse numatytus statinio priežiūros darbus... 34. Teisėjų kolegija su teismo išvadomis nesutinka.... 35. CK 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis... 36. Dėl sutarčių terminuoto pobūdžio. Pagrindinis atsakovo atsikirtimų... 37. CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi... 38. Teisėjų kolegijos vertinimu, šalių santykiams taikytinos CK 6.662... 39. Dėl išdėstytų motyvų teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas... 40. Ieškovo reikalavimas priteisti 7,5 proc. dydžio metinių palūkanų už... 41. Patenkinus ieškinį, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų... 42. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Širvintų rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 26 d. sprendimą panaikinti... 45. Ieškinį patenkinti: priteisti ieškovui UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“... 46. Priteisti ieškovui UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ iš atsakovo Širvintų... 47. Priteisti ieškovui UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ iš atsakovo Širvintų...