Byla e2VP-952-351/2018
Dėl baudos skyrimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio K. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui skolininkui J. B. dėl baudos skyrimo.

3Teismas

Nustatė

4Antstolis K. K. prašo teismo skirti skolininkui J. B. areštą iki 30 parų už teisėto antstolio reikalavimo raštu pateikti duomenis apie turtinę padėtį neįvykdymą ir kliudymą antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą. Antstolis nurodė, kad skolininkas kliudo antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą – išieškoti skolą, slepia duomenis apie turtinę padėtį. Skolininkas sistemingai atlieka naujus teisės pažeidimus, jam paskiriamos naujos administracinės baudos, kurių jis nesumoka ir pradedamas išieškojimo procesas. Antstolio nuomone baudos skyrimas už antstolio reikalavimų nevykdymą nebus proporcinga priemonė skolininkui, kadangi paskirta bauda taip pat liks nesumokėta, o skolininkas ir toliau nevykdys antstolio reikalavimų.

5Teismas

konstatuoja:

6Iš pareiškimo, prie jo pridėtos medžiagos matyti, kad antstolio K. K. kontoroje vykdomos vykdomosios bylos Nr.: 0118/17/02154, 0118/17/01926, 0118/17/00428, 0118/16/00552, 0118/15/00744/2, 0118/13/00597/2, 0118/13/00596/2, 0118/13/00595/2, 0118/09/00232/2, 0118/08/05126/2, 0118/08/04164/2, 0118/08/02064/2, 0118/08/01534/2, dėl skolų, kurių bendra suma 4335,79 Eur, taip pat metinių palūkanų ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko J. B., išieškotojų: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos, UAB „Tauragės šilumos tinklai“ naudai.

7Vykdant išieškojimą iš skolininko, nustatyta jis turi nekilnojamojo turto – 2 kambarių butą, esantį ( - ), kuris yra areštuotas antstolio K. K. nuo 2007 m. Skolininkui neturint kito turto, sprendžiama dėl skolininkui priklausančio buto pardavimo.

8Vykdomosiose bylose skolininkui buvo siunčiami antstolio reikalavimai atvykti dėl informacijos apie turtinę padėtį pateikimo, dėl areštuoto buto pardavimo. Skolininkas antstolio reikalavimų nevykdė ir telefoninių pokalbių metu ne kartą nurodė neplanuojantis pradėti antstolio reikalavimų vykdyti.

92017-12-08 antstolis su pareiškimu dėl skolininko nubaudimo už antstolio reikalavimų nevykdymą kreipėsi į Šilutės rajono apylinkės teismą. 2018-12-12 Šilutės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-3408-1069/2017 jam paskirta 100 Eur bauda, atmetant antstolio prašymo dalį dėl arešto skolininkui paskyrimo. Nutartyje nurodyta, kad arešto skyrimas skolininkui neturės didesnės teigiamos įtakos vykdymo proceso operatyvumui, iš esmės toks pats rezultatas galėtų būti pasiektas ir paskiriant baudą.

10Skolininkas nėra atlikęs nei vienos įmokos skolai ar vykdymo išlaidoms apmokėti nuo vykdomųjų bylų vykdymo pradžios, t.y. nuo 2004 m. iki šios dienos. Jis nemoka ir nesiekia mokėti skolų, nors sistemingai atlieka naujus pažeidimus. J. B. atžvilgiu Antstolių informacinės sistemos duomenimis yra vykdomos 28 vykdomosios bylos skirtingose antstolių kontorose, per pastaruosius 3 metus, t.y. laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2018-01-26 užvesta net 14 naujų vykdomųjų bylų, naujausia vykdomoji byla užvesta 2017-12-18.

112017-12-11 skolininkui išsiųstas naujas 2017-12-08 Antstolio reikalavimas Nr. S17-29168, kuriuo jis pareikalautas atvykti pas antstolį K. K., adresu Vytauto g. 64, Tauragė, arba susisiekti ryšio priemonėmis (el. paštu, faksu, paštu) iki 2017-12-19 dėl informacijos pateikimo raštu: dėl skolų ir vykdymo išlaidų mokėjimo, duomenų apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose pateikimo areštuoto buto pardavimo priverstine tvarka ir jo aprodymo turto vertintojui. Antstolio reikalavimas Nr. S17-29168 buvo išsiųstas skolininko deklaruotu adresu - ( - ), ir įteiktas skolininkui asmeniškai 2017-12-13, tai patvirtina Lietuvos pašto įteikimo pranešimas.

12Po Antstolio reikalavimo Nr. S17-29168 įteikimo, skolininkas su antstolio kontora nesusisiekė, prašomos informacijos nei žodžiu nei raštu antstoliui nepateikė, į antstolio kontorą neatvyko, apie neatvykimo priežastis nepranešė - antstolio teisėtų reikalavimų iki šios dienos neįvykdė.

13Vykdomųjų bylų duomenys patvirtina, kad skolininkas antstolio reikalavimo neįvykdė ir savo veiksmais sistemingai vengia vykdyti teisėtą antstolio reikalavimą pateikti duomenis apie jo turimą kilnojamąjį turtą, kliudo vykdyti išieškojimą iš jo nekilnojamojo turto. Įrodymų, jog antstolio reikalavimas negalėjo būti įvykdytas dėl svarbių priežasčių byloje nėra pateikta. Skolininkas sistemingai atlieka naujus teisės pažeidimus, jam paskiriamos naujos administracinės baudos, kurių jis toliau nesumoka ir pradedami išieškojimo procesai. Teismas 2018-12-12 nutartimi J. B. jau buvo skyręs piniginę baudą, tačiau tai vykdymo proceso operatyvumui nepadėjo. Taigi, skolininkas sąmoningai savo veiksmais sunkina vykdymo procesą, tokiu būdu paneigia vykdomųjų dokumentų vykdytinumo principą, pažeidžia ieškotojų teises ir teisėtus interesus, griauna antstolio institucijos bei teisminės valdžios autoritetą, antstolio taikomos priemonės skolininko atžvilgiu tampa tik deklaratyvios ir neturi jokios galios. Remdamasis išdėstytu, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas, remiantis CPK 645 straipsnio 3 dalimi ir vadovaujantis protingumo, sąžiningumo, proporcingumo ir teisingumo principais, suinteresuotam asmeniui skolininkui J. B. skirti penkių parų areštą už antstolio reikalavimo raštu pateikti duomenis apie turimą turtą nevykdymą.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 290 - 291 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu, 645 straipsniu,

Nutarė

15Pareiškėjo antstolio K. K. pareiškimą tenkinti.

16Paskirti suinteresuotam asmeniui skolininkui J. B., asmens kodas ( - ) penkių (5) parų areštą už antstolio reikalavimo raštu pateikti duomenis apie turimą turtą nevykdymą.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės, Šilalės arba Tauragės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai