Byla 2-98-794/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei, dalyvaujant atsakovės UAB „Raguvilė“ atstovams Eduardui Oženko, advokatui Mindaugui Martinaičiui, trečiojo asmens UAB „Skaidrola“ atstovui Rolandui Gurauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Raguvilė“, trečiajam asmeniui UAB „Skaidrola“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

22012-04-24 teisme priimtas ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovei UAB „Raguvilė“, trečiajam asmeniui UAB „Skaidrola“ dėl žalos atlyginimo. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 7.478,90 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Kristiana“ buvo sudaryta verslo draudimo sutartis. 2011-07-29 buvo užlietos UAB „Kristiana“ turtas adresu Taikos pr. 139, Klaipėda. Teigė, kad ieškovės draustas turtas buvo užlietas dėl atsakovės UAB „Raguvilė“ kaltės valant užsikimšusią kanalizaciją. Dėl padarytos žalos ieškovė iš viso išmokėjo 7.478,90 Lt dydžio išmoką. Nurodė, kad atsakovė vykdydama kanalizacijos valymo darbus privalėjo stengtis rūpestingai atlikti savo darbus, bet to atsakovė neįvykdė, nes dėl netinkamai atliekamų kanalizacijos valymo darbų 2011-07-29 buvo užlietos ieškovės draustos patalpos.

3Atsakovė UAB „Raguvilė“ atsiliepimu prašo ieškovės ieškinio netenkinti visa apimtimi. Nurodė, kad atsakovės veiksmai būtų neteisėti tuo atveju, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis dėl atsakovės atliktų avarijos likvidavimo veiksmų, o ne iš kitų šaltinių. Teigė, kad ieškovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad turtas sugadintas dėl atsakovės atliktų veiksmų. Priešingai, atsakovė 2011-11-25 atsakyme į pretenziją Nr. 308 nurodė, kad avarijos mastas buvo didelis, todėl likvidavimo darbus atliko ir UAB „Skaidrola“. Nurodė, kad prekybos centro parduotuvės dirba nuo 10.00 val. iki 20.00 val., o atsakovė į prekybos centro patalpas pateko nakties metu, jau įvykus avarijai, todėl tikėtina, kad UAB „Kristiana“ patalpos buvo užlietos iki atsakovės atvykimo į avarijos įvykio vietą.

4Procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui UAB „Skaidrola“ įteikti tinkamai (Civilinio proceso kodekso 122 straipsnio 2 dalis). Tretysis asmuo per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

5Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Raguvilė“ atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus bei argumentus, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nėra tinkama šalis kaip atsakovai, nes atsakovės civilinė atsakomybė apdrausta „PZU Lietuva“. Teigė, kad nėra įrodyta UAB „Raguvilė“ tiesioginė kaltė, nėra pateikta jokių išvadų kaip galėjo išsilieti fontanu vanduo ant prekių. UAB „Raguvilė“ darbus atliko 2011 m. liepos 28 d. nakties metu. Atsakovė valė langą iš lauko, po to ėjo į vidų, į prekybos vietą, tačiau nebuvo parduotuvėje, kurioje patalpos buvo aplietos, kadangi ji buvo užrakinta.

6Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB „Skaidrola“ atstovas su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad buvo iškvietimas vamzdžių užsikišimui tvarkyti. Darbai buvo atliekami nakties metu pagalbinėse patalpose. Teigė, kad darbai toje patalpoje, kuri buvo aplieta nebuvo atliekami. Prašė ieškinį atmesti.

7Ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį informuoti tinkamai (b.l. 98). Teisme gautas ieškovės atstovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina ieškovės atstovui nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys atmestinas.

9Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Kristiana“ buvo sudaryta verslo turto draudimo sutartis (verslo draudimo liudijimas Serija SD Nr. 94688574?, Nr. 173442408) dėl turto draudimo nuo gaisro ar gamtinių jėgų, turto draudimo nuo kitų rizikų, kuria buvo apdrausti visi statiniai (tame tarpe reklaminiai) bei gerbūvio lementai esantys draudėjo sklypo teritorijoje arba kitaip priklausantys draudėjo nuosavybės teise (b.l. 9, 25-31). 2011 m. liepos 28 d. naktį AB „City service“ rangovai UAB „Raguvilė“ su specialia technika valė užsikišusią parduotuvės IKI kanalizaciją (b.l. 10). UAB „Kristiana“ 2011-08-04 pateikė pranešimą-apskaičiavimą AB „Lietuvos draudimas“ dėl 2011-07-29 įvykio, kuriame nurodė, kad po kanalizacijos valymo darbų ryte į darbą atėję darbuotojai rado paplūdusias pagalbines patalpas, nuo lentynų numestas prekes, dėžėse sudėtos prekės buvo permirkusios (b.l. 11-12). 2011 m. liepos 29 d. UAB „Kristiana“, adresu Taikos pr. 139, Klaipėda, įvykus vandentiekio avarijai buvo sugadinta prekių už 7.478,90 Lt (b.l. 13-15). 2011-09-22 AB „Lietuvos draudimas“ priėmė sprendimą išmokėti ir 2011-09-23 UAB „Kristiana“ išmokėjo 7.478,90 Lt dydžio draudimo išmoką (b.l. 22-23). Ieškovė prašo nukentėjusiai sumokėtą draudimo išmoką priteisti iš atsakovės UAB „Raguvilė“.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu kitaip nenustatyta draudimo sutartyje. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl šios normos taikymo yra išaiškinęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias CK teisės normas, kuriose nurodyta, kad civilinei atsakomybei atsirasti yra privalomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007; 2005-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2005 ir kt.).

11Byloje ginčas kilo dėl to, kas turi atlyginti ieškovei padarytą žalą. Civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) (CK 6.245 str. 1 d.). Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančio atsakyti subjekto kaltei. Ieškovė nurodo, kad ieškovės draustas turtas buvo užlietas dėl atsakovės UAB „Raguvėlė“ kaltės valant užsikišusią kanalizaciją.

12Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalies nuostatas civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, kai dėl to kilo žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti ar padidėti, t.y. tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Šiuo atveju, atsakovė sutarčių pagrindu objekte adresu Taikos pr. 139, Klaipėda, atliko kanalizacijos valymo darbus. Atsakovė į įvykio vietą atvyko nakties metu gavus pranešimą dėl įvykusios avarijos. Ieškovė nepateikė rašytinių įrodymų, kad būtent dėl atsakovės UAB „Raguvilė“ veiksmų UAB „Kristiana“ patyrė žalą. Ieškovės teiginiai, jog atsakovė vykdydama kanalizacijos valymo darbus nesistengė rūpestingai atlikti savo darbus, nesistengė nepadaryti žalos kitų asmenų turtui, nepagrįsti, todėl teigti, kad dėl atsakovės kaltės atsirado žala, nėra pagrindo. Pastatų administravimo vadybininkas R. Š. 2011-09-05 rašte nurodė, kad dėl susidariusio kanalizacijos kamščio ir didelio slėgio tikėtina, kad neatlaikė spaudimo pravalos dangtelis, esantis „Kosmada“ parduotuvės sandėlyje, ko pasekoje ir galėjo įvykti užliejimas, tačiau byloje nėra jokių šią tikimybę patvirtinančių įrodymų. 2011-08-04 pranešime - pareiškime parduotuvės „Kosmada“ pardavėja – konsultantė nurodė, kad po kanalizacijos valymo darbų ryte į darbą atėję darbuotojai rado paplūdusias pagalbines patalpas, vamzdyno valymo metu nuo didelio vandens spaudimo jis „fontanu“ išsiliejo pagalbinėse patalpose, tačiau neaišku kokiais faktais ar rašytiniais dokumentais remiantis nurodytos būtent tokios įvykio aplinkybės. Pažymėtina, kad kanalizacijos valymo darbai buvo atliekami nakties metu, kuomet prekybos centre esančios parduotuvės nebedirbo, jos buvo užrakintos, taigi ir UAB „Kristiana“ atstovų parduotuvėje negalėjo būti ir matyti užliejimo aplinkybių. Pati parduotuvės „Kosmada“ atstovė pranešime - pareiškime nurodė, kad užlietos patalpos buvo rastos kitos dienos ryte, todėl darytina išvada, kad UAB „Kristiana“ atstovai užliejimo aplinkybių nematė, todėl jos vertintinos kritiškai. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Kristiana“ patalpų, esančių adresu Taikos pr. 139, Klaipėda, užliejimo priežasčių tyrimas nebuvo atliktas. Ieškovė konstatavo atsakovės kaltę remdamasi tik pastatų administravimo vadybininko R. Š. ir parduotuvės „Kosmada“ pardavėjos – konsultantės nuomone dėl patalpų užliejimo aplinkybių, kuri nepagrįsta jokiais rašytiniais įrodymais. Taip pat manytina, kad minėti asmenys neturi nei reikiamų žinių ar kompetencijos, kad galėtų nustatyti tikslias patalpų užliejimo priežastis. Kaip buvo minėta aukščiau, atsakovė kanalizacijos valymo darbus vykdė nakties metu, atvykusi gavus pranešimą dėl įvykusios avarijos, taigi, didelė tikimybė, kad UAB „Kristiana“ patalpos galėjo būti užlietos dar iki atsakovei UAB „Raguvėlė“ pradedant darbus. Kaip teismo posėdžio metu atsakovės atstovas teigė, kad jokių darbų užlietose patalpose neatliko, minėtos patalpos buvo užrakintos, todėl nei atsakovės atstovai, nei UAB „Kristiana“ atstovai avarijos metu ir kanalizacijos valymo metu į užlietas patalpas nebuvo patekę ir nebuvo nustatyta ar patalpos buvo užlietos po kanalizacijos avarijos, ar atliekant kanalizacijos valymo darbus.

13Taigi, šiuo atveju atsakovę nėra pagrindo pripažinti atsakinga už ieškovės patirtą žalą dėl išmokėtos draudimo sumos esant galimam UAB „Kristiana“ patalpų užliejimui dėl atsakovės netinkamai atliktų kanalizacijos valymo darbų (Civilinio kodekso 6.263 straipsnis, 6.280 straipsnio 1 dalis).

14Išsamiai, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus ir šalių paaiškinimus, darytina išvada, kad ieškovė neįrodė teisines aplinkybes, įrodinėtinas byloje dėl žalos atlyginimo (Civilinio kodekso 6.245 – 6.249 straipsniai). Esant tokioms aplinkybėms ir įrodymams, darytina išvada, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str.). Atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo, atmestinas ir reikalavimas priteisti palūkanas.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

16Atsakovė UAB „Raguvilė“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.).

17Ieškinio netenkinus, iš ieškovės priteistina atsakovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str.). Atsakovė byloje pateikė duomenis, jog ji sumokėjo 1.800,00 Lt advokato pagalbai apmokėti (b.l. 77-78), todėl iš ieškovės priteistina atsakovei 1.800,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.). Pažymėtina, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatyto (paslaugas) maksimalaus dydžio.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1,2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atsakovei UAB „Raguvėlė“ 1.800,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas,... 2. 2012-04-24 teisme priimtas ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys... 3. Atsakovė UAB „Raguvilė“ atsiliepimu prašo ieškovės ieškinio... 4. Procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui UAB „Skaidrola“ įteikti... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Raguvilė“ atstovai palaikė... 6. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB „Skaidrola“ atstovas su... 7. Ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo,... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1015 straipsnio 1 dalyje... 11. Byloje ginčas kilo dėl to, kas turi atlyginti ieškovei padarytą žalą.... 12. Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalies nuostatas civilinė atsakomybė atsiranda,... 13. Taigi, šiuo atveju atsakovę nėra pagrindo pripažinti atsakinga už... 14. Išsamiai, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes,... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 16. Atsakovė UAB „Raguvilė“ pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi... 17. Ieškinio netenkinus, iš ieškovės priteistina atsakovei jos turėtos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 19. ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atsakovei UAB... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...