Byla 2A-270-464/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Egidijaus Žirono ir Neringos Švedienės, sekretoriaujant V.Kamašinienei, dalyvaujant ieškovei S. J., jos atstovams adv. L.Timinskaitei ir R.V. G., trečiojo asmens atstovui adv. R.Černiui., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo A. J. ir trečiojo asmens AB DnB NORD banko apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. J. ieškinį atsakovui A. J. dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, sutuoktinių turto ir prievolių padalinimo ir pagal atsakovo A. J. priešieškinį S. J. dėl santuokos nutraukimo esant abiejų sutuoktinių kaltei, sutuoktinių turto ir prievolių padalinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims AB DnB NORD bankui ir AB bankas „Hansabankas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovė S. J. 2007-03-02 Vilniaus miesto 1-jam apylinkės teismui padavė ieškinį, kurį patikslinusi prašė: nutraukti bylos šalių santuoką, įregistruotą Vilniaus m. CMS (akto įrašo Nr. (duomenys neskelbtini), dėl atsakovo kaltės; palikti ieškovei santuokinę pavardę; turto ir prievolių padalinimo klausimą išspręsti taip: 1) UAB (duomenys neskelbtini) akcijas pripažinti atsakovo A. J. asmenine nuosavybe; 2) 938,80 Lt dydžio skolą UAB „Vilniaus energija“ pripažinti asmenine S. J. finansine prievole; 3) 938,80 Lt įsiskolinimą UAB „Vilniaus energija“ pripažinti asmenine A. J. finansine prievole; 4) 2 167,91 Lt skolą bei proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2003-11-07 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) pripažinti asmenine A. J. finansine prievole; 5) 32 662,26 Lt skolą ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2004-09-20 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) pripažinti asmenine A. J. finansine prievole; 6) 5 254,97 Lt skolą ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) pripažinti asmenine A. J. prievole; 7) priteisti iš atsakovo A. J. kompensaciją, susidedančią iš 2 167,91 Lt sumos ir proporcingai nesumokėtų palūkanų pagal 2003-11-07 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), ieškovės naudai, atlyginant ieškovei tenkančios bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės dalies sumažėjimą, skirtą finansinės prievolės pagal 2003-11-07 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) įvykdymui; 8) priteisti iš atsakovo A. J. kompensaciją, susidedančią iš 32 662,26 Lt sumos ir proporcingai nesumokėtų palūkanų pagal 2004-09-20 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), ieškovės naudai, atlyginant ieškovei tenkančios bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės dalies sumažėjimą, skirtą finansinės prievolės pagal 2004-09-20 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) įvykdymui; 9) priteisti iš atsakovo A. J. kompensaciją, susidedančią iš 5 254,97 Lt sumos ir proporcingai nesumokėtų palūkanų pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), ieškovės naudai, atlyginant ieškovei tenkančios bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės dalies sumažėjimą, skirtą finansinės prievolės pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) įvykdymui; 10) priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b.l.2-6, 45-47, 195-197; t. 2, b.l.143-146). Teigė, jog santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, kuris 2004-2005 m. išėjo iš namų, paliko šeimą ir visai ja nesirūpina (CK 3.60 str. 3 d.). Toks atsakovo elgesys kelia abejonių dėl atsakovo ištikimybės įžadų laikymosi. Sutuoktiniai nebeveda bendro ūkio, nepalaiko jokių tarpusavio santykių, taigi santuoka egzistuoja tik formaliai. Kartu gyvenant santuokoje, atsakovo vardu ir jo interesais paimtos trys paskolos. Bylos šalys buvo susitarusios skolintas lėšas naudoti tenkinti šeimos poreikius, t.y. investuoti į UAB (duomenys neskelbtini) veiklą (nupirkti transporto priemonių). Paskolos sutarčių įvykdymą ieškovė užtikrino laidavimu. Paskolos sumos buvo pervestos į atsakovo sąskaitas bei panaudotos išimtinai jo nuožiūra. Pašlijus UAB (duomenys neskelbtini) veiklai, ieškovė padovanojo atsakovui turėtas 50 % įmonės akcijų ir dėl to pretenzijų nereiškia. Butas, esantis (duomenys neskelbtini), ieškovei priklauso pagal 1998 m. pirkimo – pardavimo sutartį, todėl į dalintino turto sąrašą neįtrauktinas. Prieš išsikeldamas iš ieškovės buto, atsakovas liko skolingas UAB „Vilniaus energija“ 1 818,28 Lt už šildymą ir 59,32 Lt vykdymo išlaidų, kurie bylos šalims dalintini per pusę.

4Atsakovas A. J. priešieškiniu (t. 1, b.l.82-83; t. 2, b.l.2-4) prašė: nutraukti bylos šalių santuoką, įregistruotą Vilniaus m. CMS, dėl abiejų sutuoktinių kaltės; palikti jam pavardę „J.“; pripažinti butą, esantį (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendra jungtine nuosavybe ir padalinti jį bylos šalims po lygiai; nustatyti, kad įsipareigojimus pagal tris paskolos sutartis - 2003-11-07 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), 2004-09-20 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) – vykdo abi šalys pusiau. Neigia išimtinai savo kaltę dėl santuokos iširimo. Nurodė, jog ieškovė sudarė atsakovui tokias gyvenimo sąlygas, kad atsakovas neapsikentęs išėjo gyventi pas motiną. Atsakovas pretenduoja į pusę ginčo buto, nepaisant to, kad jis yra įgytas iki oficialaus santuokos įregistravimo. Tvirtina, kad butą ieškovė įgijusi įkeistą, įkeitimas panaikintas gyvenant su ieškove santuokoje ir padengtas įsiskolinimas bankui iš santuokinių lėšų. Santuokoje gautos paskolos buvo panaudotos kapitaliai suremontuoti dovanotą butą, kuris buvo įsigytas iš asocialių asmenų, todėl stipriai apleistas. Be to, kad paskolos buvo panaudotos tenkinti šeimos poreikius, iš sąskaitų išklotinių galima matyti, kad atsakovas pervedinėjo pinigus ieškovei, vadinasi, už jas abu sutuoktiniai yra atsakingi kreditoriams solidariai. Ieškovė elgiasi nesąžiningai nutylėdama tą aplinkybę, jog 2004-09-20 paskolos sutarties pagrindu gauti pinigai buvo panaudoti refinansuoti ieškovės vardu 2003-12-22 dieną iš AB Parex banko paimtą paskolą. Ieškovė kaltina atsakovą paskolintų pinigų iššvaistymu, nors nemaža paskolų dalis yra panaudotos tenkinti nepamatuotus ieškovės poreikius.

52007-11-23 teismo posėdžio metu atsakovas atsisakė nuo savo reikalavimo pripažinti butą, esantį (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe; šį atsisakymą teismas priėmė protokoline nutartimi ( t.2, b.l. 173).

6Tretysis asmuo AB bankas „Hansabankas“ atsiliepimu į ieškinį (t.1, b.l.68) pažymėjo, kad solidarios atsakomybės pasibaigimas pagal atsakovo su banku sudarytas dvi kredito sutartis, kurio įsipareigojimus sutartimi laidavo ieškovė, taip pat įkeitė jai priklausantį butą (duomenys neskelbtini), yra galimas tik kreditoriaus ir skolininku susitarimu arba kreditoriui vienašališkai atsisakius laidavimų. Todėl, nepaisant santuokos nutraukimo fakto, ieškovė ir atsakovas išlieka solidarūs skolininkai, o skolos pagal minėtas sutartis padalinimas galimas tik nepažeidžiant trečiojo asmens interesų – nutraukiant santuoką gali būti keičiama tik skolininkių tarpusavio atsakomybė. Šio trečiojo asmens pozicija į priešieškinį, išdėstyta atsiliepime (t.1, b.l.147), yra tokia pati, kaip ir ieškinio atžvilgiu.

7Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į ieškinį (t. 2, b.l.14-16) su ieškinio dalimi, kuria ieškovė prašo pripažinti skolą pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) atsakovo asmenine prievole, nesutiko ir prašė jį atmesti, kaip pažeidžiantį imperatyvias įstatymo normas ir teisėtus kreditoriaus interesus. Prievoliniai santykiai yra susiklostę tarp banko iš vienos pusės ir bylos šalių, kaip solidarių skolininkų, iš kitos pusės. Santuokos nutraukimas nepanaikina prievolės solidarumo; o įstatymai nenumato galimybės reikšti reikalavimo dėl įsipareigojimo pripažinimo vieno arba kito asmens skola, kai prievolinius santykius reglamentuoja galiojanti ir nenuginčyta civilinė sutartis. Ieškovė siekia pakeisti jai nenaudingas (ar tapusias nepriimtinomis) sutarties sąlygas, tačiau tai neatitinka kreditoriaus interesų, nes sumažėja galimybės susigrąžinti skolą, jei atsakovas taptų nemokus. Bankas neprivalo ir neturi objektyvių galimybių kontroliuoti, kaip bendraskoliai naudoja vartojimo kreditą, todėl jų tarpusavio santykiai neturi įtakos prievolės pobūdžiui.

8Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2007-12-07 sprendimu (t. 2, b.l.186-190) ieškinį bei priešieškinį patenkino iš dalies: 1) nutraukė tarp bylos šalių sudarytą santuoką; 2) paliko bylos šalių turėtas pavardes „J.“ ir „J.“; 3) UAB (duomenys neskelbtini) akcijas pripažino asmenine A. J. nuosavybe; 4) pripažino 938,80 Lt dydžio įsiskolinimą UAB „Vilniaus energija“ asmenine S. J. finansine prievole, ir pripažino 938,80 Lt skolą UAB „Vilniaus energija“ A. J. asmenine finansine prievole, kartu priteisė S. J. iš A. J. 938,80 Lt kompensaciją; 5) pripažino 2 167,91 Lt ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2003-11-07 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB banku „Hansabankas“ A. J. asmenine finansine prievole; pripažino 32 662,26 Lt ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2004-09-20 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB banku „Hansabankas“ A. J. asmenine finansine prievole; 6) išaiškino, kad S. J. lieka įsipareigojusi AB bankui „Hansabankas“ pagal 2003-11-07 laidavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), 2004-09-20 laidavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) ir hipotekos lakštą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo buvo įkeistas butas, esantis adresu (duomenys neskelbtini); 7) pripažino 8 818,80 Lt ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB DnB NORD banku A. J. asmenine finansine prievole; 8) nustatė, kad kreditą ir palūkanas pagal kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB DnB NORD banku šalys dengia lygiomis dalimis po ½; priteisė S. J. iš A. J. kompensaciją, lygią ½ daliai negrąžinto kredito – 4 409,40 Lt (2007-12-31) ir nuo negrąžintos kredito sumos priskaičiuotų palūkanų; 9) likusioje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad sutuoktinių santykiai tapo įtempti dėl pinigų stygiaus vykdant finansinius įsipareigojimus, abi šalys nebuvo pakankamai lojalios viena kitos atžvilgiu, taigi santuoka iširo dėl abiejų kaltės. Atsakovas iki 2005 m. spalio nuolat gyveno pas ieškovę jos bute, todėl privalo padengti ½ dalį šilumos energijos, nes antraip atsakovas bus sutaupęs 938,80 Lt ieškovės sąskaita. Ginčo butą teismas laikė ieškovės asmenine nuosavybe, kadangi byloje ieškovės teiginiai, jog jį pirko 1998 m. iš sesers už 40 000 Lt, o šiuos 40 000 Lt gavo 2000-06-19 pardavusi žemės sklypą, nebuvo paneigti.

9Spręsdamas skolinių įsipareigojimų bankams padalinimo ir kompensacijų už įvykdytas prievoles priteisimo klausimą, teismas atsižvelgė į kreditų panaudojimo tikslą, prievolės pobūdį. Pagal 2003-11-07 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) atsakovui suteiktas vartojimo 15000 Lt kreditas buvo panaudotas dengti ieškovės 20 000 Lt vartojimo kreditą, paimtą 2003-12-22 iš AB Parex banko. 2004-09-20 dienos kredito sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) gautas kreditas turėjo būti panaudotas investicinei veiklai, bet atsakovas 70 500 Lt iš sąskaitos paėmė grynais, likusią dalį panaudojo pirkiniams, apmokėti už buto (duomenys neskelbtini), komunalines išlaidas, taip pat mokėjimo pavedimais pinigai pervesti įvairiems fiziniams asmenims. Abu kreditus AB bankui „Hansabankas“ atsakovas iki šiol dengė pats, tą patį žada daryti ir toliau. AB DnB NORD bankas 2004-12-21 kreditavimo sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) suteikė atsakovui 20 000 Lt kreditą, kurį atsakovas tą pačią dieną išgrynino. Kreditą grąžina bei moka palūkanas bankui atsakovas.

10Pasak teismo, atsakovo įrodymai apie pinigų panaudojimą tenkinti šeimos poreikius apima laikotarpį tik iki 2003 m. Atsakovas neįrodinėjo aplinkybių, kad 2003-2004 m. iš bankų gauti kreditai buvo panaudoti tenkinti šeimos poreikius, nepateikė įrodymų, jeigu tokių buvo, kokiems kreditoriams buvo grąžinti kaip kreditai gauti pinigai, ar kokios investicijos padarytos į UAB (duomenys neskelbtini) veiklą. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas prisiimdamas ir vykdydamas finansines prievoles pažeidė pareigą elgtis apdairiai ir rūpestingai (CK 3.109 str. 4 d.); o gautų paskolų iš esmės nenaudojo tenkinti šeimos poreikius, todėl kreditoriniai įsipareigojimai AB bankui „Hansabankas“ bei AB DnB NORD bankui pripažintini asmenine atsakovo prievole. Tačiau ieškovė toliau lieka kreditų laiduotoja ir savo asmeninio turto įkeitėja. Kreditai AB bankui „Hansabankas“ naudai iš ieškovės turto galėtų būti išieškoti tik tuo atveju, jei jų negrąžintų kreditų gavėjas – atsakovas. Jei ieškovė kaip laiduotoja ir turto įkeitėja grąžins atsakovo gautus kreditus, ji įgis teisę reikšti pagrindiniam skolininkui (atsakovui) atgręžtinius reikalavimus grąžinti sumokėtą kredito sumą. Bet išankstinis kompensacijos iš atsakovo priteisimas ieškovei, nežinant, ar jai teks faktiškai vykdyti atsakovo asmenines prievoles, reikštų nepagrįstą ieškovės praturtėjimą.

11Teismas taip pat pripažino šalių įsipareigojimą AB DnB NORD bankui asmenine atsakovo prievole. Teismo nuomone, AB DnB NORD bankas pageidavo, kad šalys kreditą grąžintų dalimis po ½ sumos. Pusę likusio negrąžinto kredito pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB DnB NORD banku privalės grąžinti ieškovė ir dėl to jai priteisiama iš atsakovo pusei negrąžinto kredito sumos lygi kompensacija (4409,40 Lt) ir nuo negrąžintos kredito sumos priskaičiuota palūkanų suma (sprendimo priėmimo dieną negrąžinto kredito suma 8 818,80 Lt dalinama pusiau).

12Atsakovas A. J. apeliaciniu skundu (t. 2, b.l.192-194, 222-225) prašė pakeisti dalį Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2007-12-07 sprendimo: 1) panaikinti dalį, kuria 938,80 Lt dydžio įsiskolinimas UAB „Vilniaus energija“ pripažintas asmenine S. J. prievole, antra tiek – A. J. asmenine prievole bei priteista iš jo buvusiai sutuoktinei 938,80 Lt kompensacija; 2) panaikinti tas dalis, pagal kurias 2 167,91 Lt skola ir nesumokėtos palūkanos, kylančios iš 2003-11-07 kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), 32 662,26 Lt skola ir nesumokėtos palūkanos, kylančios iš 2004-09-20 kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), pripažintos asmenine A. J. finansine prievole; taip pat buvo išaiškinta, kad S. J. yra įsipareigojusi AB „Hansabankui“ pagal laidavimo ir turto įkeitimo sutartis, kuriomis užtikrintas minėtų paskolos sutarčių įvykdymas; 3) panaikinti dalį, pagal kurią finansinės prievolės, kylančios iš 2004-12-21 kreditavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), pripažintos asmenine atsakovo A. J. prievole; kartu nustatyta, kad kreditą ir palūkanas pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) šalys dengia lygiomis dalimis, t.y. po ½, o iš A. J. priteista ieškovei 4 409,40 Lt kompensacija, kuri lygi pusei negrąžintos kredito daliai ir nuo negrąžinto kredito sumos priskaičiuotai palūkanų sumai. Atsakovas prašo vietoj panaikintų dalių priimti naują sprendimą pripažįstant, jog bylos šalys pagal visas tris kredito sutartis yra solidarūs skolininkai ir jų atsakomybė pagal finansines prievoles yra po 50 %. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė materialinės bei procesinės teisės normas. Ginčo butas priklauso ieškovei asmeninės nuosavybės teise. Atsakovas neprivalo mokėti ieškovei, kaip buto savininkei, turto išlaikymo (šildymo) išlaidų, kurios nepriklauso nuo bute gyvenančių asmenų skaičiaus (už kitus komunalinius patarnavimus atsakovas yra atsiskaitęs). Anot atsakovo, neteisinga tai, jog sutvarkytas butas lieka ieškovei, jos vardu gautos paskolos buvo padengtos iš kitų vėliau paimtų paskolų, o atsakovas įpareigotas jas vienasmeniškai padengti. Pagal solidarias prievoles abu sutuoktiniai atsakingi kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/ 2007). Tačiau, apelianto manymu, kiekvienas buvęs sutuoktinis turi žinoti savo įsipareigojimų ribas, t.y. už kokią dalį jis yra atsakingas, o kokią dalį jis galėtų regreso tvarka reikalauti iš kito sutuoktinio, jei pastarasis neįvykdys pradiniam kreditoriui jam tenkančios paskolos dalies. Siūlo finansinių prievolių naštą paskirstyti po lygiai. Nelogiška teismo sprendimo dalis, įpareigojanti atsakovą mokėti kreditą ir palūkanas pagal kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) tiek bankui, tiek ieškovei, kadangi jeigu atsakovas sumokės visą 8 818,80 Lt kredito likutį ir palūkanas bankui, vis tiek ieškovei dar liks nežinia už ką skolingas pusę nurodytos sumos.

13Ieškovė S. J. atsiliepimu į atsakovo A. J. apeliacinį skundą (t. 2, b.l.216-217) skundo nepripažino ir prašė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-12-07 sprendimą palikti galioti nepakeistą. Paaiškino, jog atsakovas pats pripažino iki 2005 m. spalio naudojęsis butu, esančiu (duomenys neskelbtini), Vilnius, kaip gyvenamuoju plotu. Taigi iki nurodyto laiko butui taikytinas šeimos turto statusas (CK 3.84 str.), todėl atsakovas negalėjo vienašališkai nusišalinti nuo rūpinimosi gyvenamąja patalpa. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje sukauptų dokumentų analize, pagrįstai nustatė, kad visos trys paskolos buvo pervestos išimtinai į atsakovo sąskaitą, o atsakovas gautų lėšų nepanaudojo šeimos poreikiams tenkinti, t.y. jų neinvestavo į UAB (duomenys neskelbtini) veiklą (t. 2, b.l.125), o naudojo savo nuožiūra asmeniniais interesais. Tikėdamasi, jog gautos lėšos bus panaudotos bendroms reikmėms, ieškovė užtikrino prievolių dvi pagal paskolos sutartis įvykdymą, tačiau iš tikrųjų buvo apgauta atsakovo. Įsitikinusi, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė prievolės įvykdymo bei skolos grąžinimo atsakomybės naštą tarp bylos šalių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/ 07, šiuo atveju netaikytina, nes joje teismas sprendė visiškai kitokio pobūdžio ginčą.

14Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atsakovo A. J. apeliacinį skundą (t. 2, b.l.211-212) dalyje dėl prievolių pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su skundu sutiko ir prašė jį tenkinti. Trečiojo asmens nuomone, bylą nagrinėjęs teismas nepagrįstai pakeitė 2004-12-21 kreditavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) sąlygas ir pripažino iš jos kylančią prievolę asmenine atsakovo prievole, nors sutartis pasirašyta abiejų sutuoktinių vardu. Įstatymas nenumato, kad santuokos nutraukimas būtų pagrindas pasibaigti solidariajai skolininkų prievolei.

15Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas apeliaciniu skundu (t. 2, b.l.195-196) prašė: 1) panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-12-07 sprendimo dalį, kuria nuspręsta pripažinti 8 818,80 Lt ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB DnB NORD banku A. J. asmenine finansine prievole; taip pat nustatyta, kad kreditą ir palūkanas pagal kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB DnB NORD banku šalys dengia lygiomis dalimis po ½; 2) atmesti ieškovės reikalavimus dėl skolos AB DnB NORD bankui pripažinimo asmenine atsakovo skola; 3) atmesti atsakovo priešieškinio reikalavimą pakeisti solidariąją kredito gavėjų atsakomybę AB DnB NORD banko atžvilgiu į dalinę. Atkreipė dėmesį, jog, skirtingai nuo 2003-11-07 kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) ir/ar 2004-09-20 kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), sudarytų su AB „Hansabankas“, 2004-12-21 kreditavimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pasirašyta tarp AB DnB NORD banko iš vienos pusės ir abiejų sutuoktinių iš kitos pusės. Tokiu atveju kredito faktinis panaudojimas (tenkinti vieno ar abiejų sutuoktinių poreikius) neturi jokios reikšmės. Teismas turi teisę pripažinti sutartį (jos dalį) negaliojančia arba pakeisti sutarties sąlygas tik esant įstatyme numatytiems pagrindams. CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos vykdymo sąlygas. Nutraukiant santuoką, sutuoktinių solidariosios prievolės nedalijamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai (solidariosios prievolės subjektai) CK 3.109 str., 6.6 str., 6.8 str. prasme, išskyrus kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (CK 6.116 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/ 2007). Kreditoriniai įsipareigojimai (atsakomybė) nėra turtas, taigi negali būti įtraukiami į turto balansą ir dalinami (CK 1.97 str.; 3.118 str. 2 d.). Pabrėžė, jog bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu banko atstovas nurodė, kad sutuoktiniai gali prašyti teismo nustatyti dalis solidariojoje prievolėje, kylančioje iš 2004-12-21 kreditavimo sutarties (CK 6.6 str. 2 d.), t.y. nustatyti solidariųjų bendraskolių tarpusavio teises ir pareigas (atgręžtinio reikalavimo dydį) įvykdžius prievolę bankui. Tačiau ši pozicija anaiptol nereiškia, jog bankas sutiko pakeisti solidariąją bylos šalių prievolę kreditoriaus atžvilgiu į dalinę prievolę, teismas neteisingai traktavo banko išreikštą poziciją dėl sutuoktinių prievolių bankui.

16Ieškovė S. J. atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD bankas apeliacinį skundą (t. 2, b.l.214-215) skundą laikė nepagrįstu ir prašė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-12-07 sprendimą palikti galioti nepakeistą. Atsiliepimą į trečiojo asmens AB DnB NORD bankas apeliacinį skundą grindė iš esmės analogiškais argumentais kaip ir atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą tiek, kiek tai yra susiję su trečiojo asmens AB DnB NORD bankas turtiniais interesais.

17Atsakovas A. J. atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD bankas apeliacinį skundą (t. 2, b.l.208-209) su šiuo skundu nesutiko, prašė jo netenkinti, banko skundžiamos sprendimo dalies nepanaikinti, o tik ją pakeisti - panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-12-07 sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta pripažinti 8 818,80 Lt ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2004-12-21 dienos kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB DnB NORD banku A. J. asmenine finansine prievole, bet nenaikinti sprendimo dalies, kuria nustatyta, jog kreditą ir palūkanas pagal kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB DnB NORD banku šalys dengia lygiomis dalimis po ½, t.y. nustatyta solidarių skolininkų dalis po 50 %.

18Atsakovo A. J. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, trečiojo asmens AB DnB NORD bankas apeliacinis skundas tenkintinas.

19Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, jų šiuo atveju nenustatyta. Išnagrinėjusi bylą ir apeliacinių skundų bei atsiliepimų į juos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas apskųstoje sprendimo dalyje nevisiškai tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl padarė nepagrįstas išvadas, neteisingai išaiškino bei taikė procesinės ir materialinės teisės normas, kas lėmė dalies reikalavimų neteisingą išsprendimą.

20Byloje nustatyta, kad kredito sutartis su AB banku „Hansabankas“ - 2003-11-07 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2004-09-20 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), apeliantas A. J. sudarė laiduojant sutuoktinei, ieškovei S. J., pastaroji prievolės įvykdymui pagal vieną iš šių sutarčių užtikrinti papildomai įkeitė ir jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį 2 kambarių butą, esantį (duomenys neskelbtini) (t.1, b.l.12-25, 57-58, 70-78 ). Pagal 2004-12-21 kreditavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), sudarytos su AB DnB NORD banku, nuostatas abi bylos šalys yra bendraskoliais (kredito gavėjais) (t.2, b.l.17-28).

21Laiduotojo atsakomybė kreditoriui yra solidari, o laidavimas baigiasi tik kartu su laidavimu užtikrinta prievole ( CK 6.81 str., 6.87 str. 1 d.). Analogiškas teisinis reglamentavimas yra nustatytas bendraskolių teisiniams santykiams su kreditoriumi, pastarajam jie atsako solidariai ir yra įpareigoti iki to laiko, iki bus įvykdyta visa prievolė ( CK 6.6 str. 4- 6 dalys, 6.15 str. 1 d.). Taigi pats savaime santuokos nutraukimo faktas nepakeičia ir nepanaikina solidariųjų sutuoktinių prievolių prigimties, šiuos apeliantų argumentus teisėjų kolegija pripažįsta teisingais ir pagrįstais. Ieškovės atsikirtimai, jog iš šių sandorių gautos lėšos nebuvo panaudotos šeimos interesams, šeimos poreikių tenkinimui, nes gautas lėšas A. J. naudojęs savo nuožiūra, teisiškai nereikšmingi. CK trečiosios knygos šeimos teisnius santykius ir sutuoktinių atsakomybę pagal turtines prievoles reglamentuojančios teisės normos, teisės doktrina bei teisminė praktika skiria trejopas sutuoktinių prievoles: 1) solidariosios prievolės; 2) kitos sutuoktinių bendrosios prievoles, vykdomas iš bendro sutuoktinių turto; 3) iš asmeninio turto vykdomos prievolės. Pirmosios dvi prievolių rūšys anaiptol nėra visiškai tapačios, nors ir pirmuoju, ir antruoju atveju kreditoriaus interesai tenkinami iš bendro sutuoktinių turto ( CK 3.109 str. 1 d. 1-5 punktai ir 6 p.). Pagrindinis skirtumas, leidžiantis atriboti CK 3.109 str. 1 d. 1-5 p. nurodytas prievoles nuo 6 p. įvardintų solidariųjų prievolių yra tas, kad solidariųjų prievolių atveju neturi reikšmės nei sandorio sudarymo tikslai, nei iš tokio sandorio gautų lėšų ar turto panaudojimas šeimos interesais. Todėl sutuoktinių prievolei esant solidariajai, CK 3.109 str. 4 d. nuostata, aptarianti prievolių, susijusių su šeimos poreikių tenkinimu, vykdymo principus netaikytina, ji neįtakoja solidariųjų prievolių prigimties ir sutuoktinių atsakomybės prieš kreditorių.

22Antra vertus, CK 3.109 str. nuostatų analizė leidžia teigti, kad prievolės prigimtį plačiąją prasme – ar ši prievolė yra bendra, ar asmeninė – apsprendžia būtent kito sutuoktinio sutikimo konkretaus sandorio sudarymui turėjimas, objektyvia forma išreikštas sandorio sudarymo metu arba po šio sandorio sudarymo (kito sutuoktinio vėliau patvirtintas). Sąlyga, kad sandoris sudarytas šeimos interesais, yra svarbi bei nulemianti prievolės prigimtį tik tais atvejais, kai sandoriui sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo (CK 3.109 str. 5 p. ir 2 d.).

23Ieškovės laidavimas bei turto įkeitimas prievolėms kreditoriui AB bankas „Hansabankas“ užtikrinti neabejotinai išreiškė jos sutikimą tokiems paskolos sandoriams sudaryti, o kreditoriui AB DnB NORD bankui ji pati sutartimi įsipareigojo kaip paskolos gavėja. Todėl bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tokias aplinkybės, kaip kad paskolos pinigų pervedimas į apelianto A. J. sąskaitą, ar šio asmeniškai vykdomus skolos bei palūkanų mokėjimus pagal aptartąsias sutartis, apelianto įsipareigojimą ir toliau mokėti atitinkamas įmokas bankams iki bus grąžintos pasiskolintos lėšos, nepagrįstai vertino kaip sąlygas, leidžiančias traktuoti šias prievoles asmeninėmis vieno sutuoktinio prievolėmis. Kur ir kam realiai buvo panaudoti paskolos pinigai reikšmės solidariųjų prievolių atveju neturi, pareiga šias prievoles įvykdyti išlieka abiems solidariosios prievolės dalyviams nepaisant pinigų gavimo tikslo ir jų realaus panaudojimo. Pastebėtina, kad sandorių bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais ieškovė neginčijo.

24Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad apeliantai pagrįstai šioje situacijoje remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2007 suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo taisykle, kad, esant solidarioms sutuoktinių prievolėms, jų atsakomybė taip pat yra solidari ir santuokos nutraukimo atveju atsakomybė pagal šias prievoles nekeičiama, prievolė kiekvienam sutuoktiniui nedalijama. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad santuokos nutraukimas įstatymuose nenumatytas kaip pagrindas pasibaigti bent vieno iš sutuoktinių – solidariųjų skolininkų pagal sutartį – pareigai atsakyti kreditoriams. Sutuoktinis bendraskolis, įvykdęs solidariąją pareigą, turi teisę pareikšti atgręžtinius reikalavimus kitam bendraskoliui sutuoktiniui CK 6.9 str. pagrindu.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo sprendimas toje dalyje, kurioje patenkinti ieškovės reikalavimai pripažinti prievoles, kylančias iš 2003-11-07 kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), iš 2004-09-20 kredito sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), asmeninėmis A. J. finansinėmis prievolėmis, išaiškinant, kad S. J. yra įsipareigojusi AB bankui „Hansabankas“ pagal laidavimo ir turto įkeitimo sutartis, kuriomis užtikrintas minėtų paskolos sutarčių įvykdymas, yra nelogiškas ir prieštaraujantis tiek viena dalimi kitai, tiek ir įstatymo įtvirtintam solidariųjų prievolių teisiniam reglamentavimui, todėl panaikintinas, tokius reikalavimus atmetant (CPK 329 str. 1 d. ir 330 str.). Dėl jau nurodytų motyvų panaikintina ir ta dalis teismo sprendimo, pagal kurią finansinės prievolės, kylančios iš 2004-12-21 kreditavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), pripažintos asmenine atsakovo A. J. prievole, nustatant, kad kreditą ir palūkanas pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) šalys dengia lygiomis dalimis, t.y. po ½, o iš A. J. priteisiant ieškovei 4409,40 Lt kompensaciją – šie ieškovės reikalavimai taip pat atmestini. Tačiau teisėjų kolegija apelianto A. J. skundo argumentus dėl šios sprendimo dalies pripažįsta teisingais tik iš dalies. Nutartyje jau aptarta, kad sutuoktinių atsakomybės pagal finansines prievoles dydis solidariųjų prievolių atveju nenustatinėtinas. Su apelianto AB DnB NORD bankas argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendime aiškino banko išdėstytą poziciją dėl prievolės solidarumo, nepagrįstai pakeitė kreditavimo sutarties sąlygas, teisėjų kolegija sutinka.

26Apeliantas A. J. taip pat skundžia tą sprendimo dalį, kuria po 938,80 Lt dydžio įsiskolinimas UAB „Vilniaus energija“ pripažintas asmenine kiekvieno iš sutuoktinių prievole bei iš jo S. J. priteista 938,80 Lt kompensacija. Ši apeliacinio skundo dalis tenkintina. Priešingai nei nurodo apeliantas, prie solidariųjų sutuoktinių prievolių yra priskiriamos prievolės, susijusios su šeimos gyvenamosios patalpos išlaikymu ( CK 3.109 str. 1 d. 6 p.). Nepaisant to, kilus šalių ginčui dėl apelianto pareigos apmokėti išlaidas, susijusias su ieškovei priklausančio būsto apšildymu, savo reikalavimo šioje dalyje pagrįstumą ieškovė privalėjo įrodyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis ( CPK 178 str.). Byloje esantys dokumentai patvirtina buvus 1676 Lt skolai iki to laikotarpio, kol atsakovas gyveno šiame bute, t.y. iki 2005-11-01 ( t.1, b.l 52-54). Kitą mėnesį šio įsiskolinimo jau neliko, bet jis pateiktoje įsiskolinimo skaičiuotėje pažymėtas ne prie grafos „apmokėta“, bet grafoje „koreguota“. Kas, kada ir kokia dalimi šią anksčiau įvardintą kaip skola sumą sumokėjo UAB „Vilniaus energija“, už kurį laikotarpį teismo įsakymu yra priteista skola ir kieno ji realiai apmokėta, jei apmokėta (t.1,b.l. 189), byloje duomenų nesama. UAB „Vilniaus energija“ pareikštas ieškinys yra susijęs su skolos, susidariusios po atsakovo išsikraustymo iš buto (duomenys neskelbtini) išieškojimu (t.1, b.l. 49-50, 52-54), ir būtent šios vėlesnės 1320,90 Lt skolos sumokėjimą 2007-10-26 nurodytam kreditoriui patvirtinančius dokumentus į bylą yra pateikusi ieškovė (t. 2, b.l.147). Tai sudarė prielaidas UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsiimti, o teismui – jį palikti nenagrinėtu ( t.2, b.l. 156, 158). Dėl išvardintų aplinkybių pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino įrodymus bei sprendė, jog prievolė 1676 Lt sumai dar neįvykdyta, nepagrįstai ją sutuoktiniams padalino, įpareigodamas apeliantą dalį sumos ieškovei atlyginti, juo labiau, kad byloje yra duomenų ir apie tai, kad komunalinių paslaugų ir kitų mokesčių skolos buvo apmokamas tame tarpe ir iš gaunamų paskolų, tą byloje yra pripažinusi ieškovė. Ši sprendimo dalis panaikintina, minėtą ieškovės reikalavimą atmetant (CPK 329 str. 1 d.).

27Apeliantams priteistinos apeliacinės instancijos teisme turėtos išlaidos – sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str.), apeliantui A. J. – iš priešingą teisinį suinteresuotumą turinčios ieškovės S. J., apeliantui AB DnB NORD bankui - iš abiejų šalių, kadangi abiejų apeliantų pozicijos apeliacinės instancijos teisme nebuvo tapačios, A. J. su dalimi apelianto AB DnB NORD bankas skundo nesutiko ir prašė jo netenkinti.

28Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., kolegija

Nutarė

29Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimą pakeisti.

30Sprendimo dalį, kuria buvo iš dalies patenkinti ieškovės S. J. patikslintame ieškinyje 3 punkte nurodyti reikalavimai pripažinti 938,80 Lt dydžio įsiskolinimą UAB „Vilniaus energija“ jos asmenine finansine prievole ir pripažinti 938,80 Lt įsiskolinimą UAB „Vilniaus energija“ A. J. asmenine finansine prievole, priteisiant S. J. iš A. J. 938,80 Lt kompensaciją, panaikinti ir šiuos reikalavimus atmesti.

31Sprendimo dalį, kuria iš dalies buvo patenkinti ieškovės S. J. patikslintame ieškinyje 3 punkte nurodyti reikalavimai pripažinti 2 167,91 Lt ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2003-11-07 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB banku „Hansabankas“ A. J. asmenine finansine prievole, pripažinti 32 662,26 Lt ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2004-09-20 kredito sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB banku „Hansabankas“ A. J. asmenine finansine prievole, kartu išaiškinant, kad S. J. lieka įsipareigojusi AB bankui „Hansabankas“ pagal 2003-11-07 laidavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), 2004-09-20 laidavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) ir hipotekos lakštą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo buvo įkeistas butas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), panaikinti ir šiuos reikalavimus atmesti.

32Sprendimo dalį, kuria iš dalies buvo patenkinti ieškovės S. J. patikslintame ieškinyje 3 punkte nurodyti reikalavimai, pripažįstant 8 818,80 Lt ir proporcingai nesumokėtas palūkanas pagal 2004-12-21 kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB DnB NORD banku A. J. asmenine finansine prievole, nustatant, kad kreditą ir palūkanas pagal kreditavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su AB DnB NORD banku šalys dengia lygiomis dalimis po ½ bei priteisiant S. J. iš A. J. kompensaciją, lygią ½ daliai negrąžinto kredito – 4 409,40 Lt (2007-12-31) ir nuo negrąžintos kredito sumos priskaičiuotų palūkanų panaikinti ir šiuos reikalavimus atmesti.

33Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

34Priteisti iš S. J. 506 ( penkis šimtus šešis) litus bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų A. J. naudai.

35Priteisti iš S. J. ir A. J. po 115 (vieną šimtą penkiolika) litų iš kiekvieno bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų AB DnB NORD banko naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovė S. J. 2007-03-02 Vilniaus miesto 1-jam apylinkės teismui padavė... 4. Atsakovas A. J. priešieškiniu (t. 1, b.l.82-83; t. 2, b.l.2-4) prašė:... 5. 2007-11-23 teismo posėdžio metu atsakovas atsisakė nuo savo reikalavimo... 6. Tretysis asmuo AB bankas „Hansabankas“ atsiliepimu į ieškinį (t.1,... 7. Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į ieškinį (t. 2, b.l.14-16) su... 8. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2007-12-07 sprendimu (t. 2, b.l.186-190)... 9. Spręsdamas skolinių įsipareigojimų bankams padalinimo ir kompensacijų už... 10. Pasak teismo, atsakovo įrodymai apie pinigų panaudojimą tenkinti šeimos... 11. Teismas taip pat pripažino šalių įsipareigojimą AB DnB NORD bankui... 12. Atsakovas A. J. apeliaciniu skundu (t. 2, b.l.192-194, 222-225) prašė... 13. Ieškovė S. J. atsiliepimu į atsakovo A. J. apeliacinį skundą (t. 2,... 14. Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atsakovo A. J. apeliacinį... 15. Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas apeliaciniu skundu (t. 2, b.l.195-196)... 16. Ieškovė S. J. atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD bankas apeliacinį... 17. Atsakovas A. J. atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD bankas apeliacinį... 18. Atsakovo A. J. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, trečiojo asmens AB... 19. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 20. Byloje nustatyta, kad kredito sutartis su AB banku „Hansabankas“ -... 21. Laiduotojo atsakomybė kreditoriui yra solidari, o laidavimas baigiasi tik... 22. Antra vertus, CK 3.109 str. nuostatų analizė leidžia teigti, kad prievolės... 23. Ieškovės laidavimas bei turto įkeitimas prievolėms kreditoriui AB bankas... 24. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad apeliantai pagrįstai šioje situacijoje... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo sprendimas toje dalyje, kurioje... 26. Apeliantas A. J. taip pat skundžia tą sprendimo dalį, kuria po 938,80 Lt... 27. Apeliantams priteistinos apeliacinės instancijos teisme turėtos išlaidos –... 28. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., kolegija... 29. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimą pakeisti.... 30. Sprendimo dalį, kuria buvo iš dalies patenkinti ieškovės S. J.... 31. Sprendimo dalį, kuria iš dalies buvo patenkinti ieškovės S. J.... 32. Sprendimo dalį, kuria iš dalies buvo patenkinti ieškovės S. J.... 33. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 34. Priteisti iš S. J. 506 ( penkis šimtus šešis) litus bylinėjimosi... 35. Priteisti iš S. J. ir A. J. po 115 (vieną šimtą penkiolika) litų iš...