Byla 2-3712-905/2012
Dėl skolos, palūkanų priteisimo ir įskaitymo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2teismo posėdžio sekretorė Aurelija Pečiulytė,

3dalyvaujant ieškovo atstovams J. P. ir direktoriui R. K.,

4atsakovo atstovui advokatui U. P.,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjunga ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos, palūkanų priteisimo ir įskaitymo pripažinimo negaliojančiu.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovas, patikslinęs ir papildęs ieškinio reikalavimus (b. l. 183-184, 191-192), prašė: 1) priteisti iš atsakovo 2420 Lt skolos, 38,47 Lt palūkanų ir šešių procentų procesines palūkanas; 2) įpareigoti atsakovą anuliuoti 2012 m. kovo 14 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. KCO03738; 3) pripažinti atsakovo 2012 m. balandžio 13 d. priešpriešinių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu sandoriu nuo sudarymo momento. Šalys 1995 m. spalio 19 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria ieškovas išnuomojo atsakovui patalpas Vilniuje, Gedimino pr. 28/2. Pagal sutartį ieškovas 2012 m. sausio 31 d. išrašė atsakovui apmokėti PVM sąskaitą faktūrą LKS Nr. 25480, kuri nevisiškai apmokėta; bendra atsakovo skola pagal šią sąskaitą – 2420 Lt. Ieškovo nuomone, atsakovas 2012 m. kovo 14 d. nepagrįstai išrašė ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. KCO03738 (kurioje nurodyta ieškovui sumokėti atsakovui 2420 Lt), nes ieškovas iš atsakovo nepirko sąskaitoje nurodytos „apsaugos sistemos Elektron.blok.EM3“. Anot ieškovo, atsakovas 2012 m. balandžio 13 d. įskaitymą atliko apgaulės būdu, nes, minėta, ieškovas iš atsakovo nepirko atsakovo pateiktoje sąskaitoje nurodytos „apsaugos sistemos Elektron.blok.EM3“. Reikalavimą priteisti 38,47 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 15 d. ieškovas grindė Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalimi ir nuomos sutarties 3.2 punktu. Teismo posėdyje ieškovo direktorius paaiškino, kad 2011 m. pavasarį atsakovui pareiškus apie negalėjimą mokėti sutartyje nurodytos nuompinigių sumos su atsakovo vadove žodžiu buvo kalbėta dėl galimybės pusmečiui sumažinti nuomos kainą, atsižvelgiant į atsakovo atliktas nemažas investicijas; tartasi, kad išeidamas iš patalpų atsakovas paliks patalpas „kaip yra“. Prieš sutartą nuomos santykių nutraukimą, ieškovas gavo atsakovo laišką dėl šio investicijų patalpoms atlyginimo. Ieškovas šio atsakovo prašymo netenkino. Prieš keletą dienų iki patalpų perdavimo, ieškovas pastebėjo, kad patalpos ardomos, todėl į patalpų perdavimą ieškovas pakvietė antstolį faktinių aplinkybių fiksavimui. Patalpų perdavimo metu atsakovo atstovas užsiminė apie ketinimus pasiimti žaliuzes, tačiau ieškovo atstovai tam paprieštaravo. Daugiau pokalbių apie žaliuzes nebuvo iki vasario 23 d., kai ieškovas iš atsakovo nesulaukė pinigų.

8Atsakovas prašė patikslintą ieškinį palikti nenagrinėtą; jeigu patikslintas ieškinys būtų nagrinėjamas – ieškinį atmesti; taip pat prašė ieškovui skirti Civilinio proceso kodekso 95 straipsnyje nustatytą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, taip pat baudą ieškovo atstovui – direktoriui R. K.– už šalies priesaikos sulaužymą (CPK 186 straipsnio 6 dalis), šiam teismo posėdyje paaiškinus, kad ieškovo atstovas V. A. E. susipažino su antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad patikslintu ieškiniu ieškovas ne tik pateikė naują reikalavimą, bet ir nurodė naują ieškinio faktinį pagrindą, t. y. iš esmės pakeitė ieškinio dalyką ir pagrindą. Remdamasis CPK 141 straipsnio 1 dalimi, atsakovas teigė, kad patikslintas ieškinys negalėjo būti priimamas, todėl jame nurodyti nauji reikalavimai turi būti palikti nenagrinėti. Dėl ieškinio reikalavimų esmės atsakovas nurodė, kad patalpas atsakovas ieškovui grąžino 2012 m. sausio 31 d., kai atsakovo įgaliotas asmuo V. A. E. pasirašė ieškovo parengtą priėmimo-perdavimo aktą. Anot atsakovo, patalpų perdavimo metu ieškovo atstovas R. K. paprašė ieškovo įgalioto asmens patalpose palikti atsakovui nuosavybės teisėmis priklausančias apsaugines lauko žaliuzes iki patalpų išnuomojimo naujiems nuomininkams. Tokį prašymą ieškovo atstovas grindė siekiu apsaugoti patalpas nuo pašalinių asmenų. Atsakovo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į šalis ilgą laiką siejusius sutartinius santykius, geranoriškai sutiko laikinai nedemontuoti žaliuzių. Atsakovo teigimu, ieškovo atstovui užtikrinus žaliuzių grąžinimą, patalpų priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas. Atsakovas pažymėjo, kad žaliuzės gali būti atskiriamos be žalos patalpoms (CK 6.501 straipsnio 2 dalis). Negrąžindamas žaliuzių po to, kai patalpos išnuomotos naujiems nuomininkams, ieškovas konkliudentiniais veiksmais, taip pat byloje pateiktais rašytiniais paaiškinimais patvirtino, jog žaliuzes pasilieka sau, jas laiko savo nuosavybe. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas 2012 m. kovo 14 d. pateikė ieškovui pardavimo PVM sąskaitą-faktūrą Nr. KCO03738 2420 Lt sumai už negrąžinamas žaliuzes. Šios sąskaitos ieškovui neapmokėjus, atsakovas įskaitė šalių priešpriešinius 2420 Lt reikalavimus (CK 6.130 straipsnis). Dėl to atsakovas neturi pareigos vykdyti jau įvykdytą prievolę ieškovui, t. y. sumokėti 2420 Lt.

9Teismo nustatytos aplinkybės

10Šalys 2003 m. spalio 20d. susitarimu pakeitė ir susistemino 1995 m. spalio 19 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (T. 1, b. l. 6-12). Pakeistos ir susistemintos sutarties 2.2.6 punkte įtvirtinta nuomininko (atsakovo) pareiga pasibaigus patalpų nuomos laikui, ne vėliau kaip per 7 dienas, grąžinti patalpas nuomotojui tvarkingas, su visais padarytais pertvarkymais. Į remonto darbus ir pertvarkymus įdėtų lėšų nuomotojas nuomininkui nekompensuoja, jei dėl to nėra atskiro šalių susitarimo. Nuostatos dėl į remonto darbus ir pertvarkymus įdėtų atsakovo (nuomininko) lėšų neatlyginimo liko galioti nepakeistos šalims pasirašius 2011 m. spalio 19 d. susitarimą Nr. 1J-22 (T. 1, b. l. 90).

11Atsakovas 2012 m. sausio 12 d. rašte ieškovui nurodė, kad patalpų nuomos laikotarpiu atsakovas ieškovui žinant ir sutinkant atliko papildomas investicijas į patalpas, taip jas pagerindamas. Dėl šių investicijų atsakovas patyrė 103 515 Lt išlaidų; įvertinus 34 proc. nusidėvėjimą investicijų vertė 68 320 Lt. Atsižvelgdamas į pagerintų patalpų grąžinimą ieškovui 2012 m. sausio 31 d., atsakovas prašė atlyginti 68 320 Lt dydžio investicijas (T. 1, b. l. 88-89). Atsakydamas į atsakovo 2012 m. sausio 12 d. raštą, ieškovas 2012 m. sausio 18 d. rašte nurodė, kad atsakovo prašymą atlyginti 68 320 Lt investicijas į patalpas, ieškovo administracija kaip reikšmingą sumą perduos spręsti sąjungos valdybai, kuri įvyks š. m. vasario mėnesį (T. 1, b. l. 87). Atsakovas 2012 m. sausio 23 d. rašte ieškovui nurodė, kad, atsižvelgiant į ieškovo siūlymus, atsakovas yra priverstas grąžinti nuomojamas patalpas tokios būklės, kokios jos buvo nuomos pradžioje: išmontavus nuomos metu atliktus pagerinimus. Dėl to, jei iki 2012 m. sausio 25 d. ieškovas neatlygins atsakovui 68 320 Lt vertės investicijų į patalpas arba neužtikrins šių išlaidų atlyginimo po patalpų grąžinimo, tai atsakovas 2012 m. sausio 25 d. pradės patalpų atstatymo į pradinę būklę darbus (T. 1, b. l. 86). Ieškovas 2012 m. sausio 27 d. raštu, atsakydamas į atsakovo 2012 m. sausio 23 d. raštą, nurodė, kad ieškovas klausimą dėl investicijų į nuomojamas patalpas atlyginimo svarstys artimiausiame valdybos posėdyje. Rašte ieškovas taip pat atkreipė dėmesį į šalių susistemintos sutarties 2.2.6 punkto nuostatas ir paprašė atsakovo laikytis sutarties sąlygų bei nuomojamas patalpas grąžinti su visais padarytais pertvarkymais (T. 1, b. l. 85). Už patalpų nuomą 2012 m. sausio mėnesį, komunalines paslaugas ir pastato eksploatavimo išlaidas, ieškovas pateikė atsakovui apmokėti 2012 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LKS Nr. 25480; mokėtina suma 34 548,75 Lt (T. 1, b. l. 13). Byloje nėra ginčo dėl to, kad pagal šią sąskaitą atsakovas ieškovui nesumokėjo 2420 Lt (T. 1, b. l. 14, 35, 36).

122012 m. sausio 31 d. negyvenamųjų patalpų grąžinimo-priėmimo akto 4 punkte nurodyta, kad nuomininkas pareiškia, jog jokių likusių jo daiktų patalpose nėra. Patalpų būklė: netvarkingos. Akto 6 punkte įrašyta pastaba, kad detalesnė patalpų būklė užfiksuota antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Akto 7 punkte įrašytas nuomininko pareiškimas, kad dėl patalpų perdavimo nuomotojui jokių pretenzijų neturi. Aktą pasirašė atsakovo įgaliotas asmuo V. E., kartu įrašęs, kad „antstolio aplinkybių konstatavime nedalyvavau“, ir ieškovo komisijos nariai S. Š., J. P. ir K. K. (T. 1, b. l. 84).

13Ieškovas 2012 m. kovo 9 d. raštu informavo atsakovą, kad ieškovo valdyba nusprendė neatlyginti ieškovui investicijų į nuomotas patalpas (T. 1, b. l. 64, 73). Už „apsaugos sistemą Elektron.blok.EM3“ atsakovas pateikė ieškovui apmokėti 2012 m. kovo 14 d. PVM sąskaitą faktūrą KCO 03738; mokėtina suma 2420 Lt (T. 1, b. l. 33, 63). Ieškovas 2012 m. kovo 20 d. raštu grąžino atsakovui PVM sąskaitą faktūrą KCO 03738 ir skolų suderinimo aktą (T. 1, b. l. 60, 61). Atsakovas 2012 m. kovo 27 d. raštu paprašė ieškovo grąžinti ieškovo turtą – apsaugines pakeliamas žaliuzes – arba sumokėti už jas (T. 1, b. l. 34, 59). Atsakydamas į šį atsakovo raštą ieškovas 2012 m. balandžio 10 d. rašte nurodė, kad šalių sutartys yra pasibaigusios, kad atsakovo daiktų nuomotose patalpose nėra ir kad ieškovas nesutinka su apmokėjimui pateikta sąskaita bei gautu 2012 m. kovo 20 d. skolų suderinimo aktu; rašte ieškovas pareikalavo atsakovo padengti 2420 Lt skolą (T. 1, b. l. 35, 58). Atsakovas 2012 m. balandžio 13 d. raštu pranešė ieškovui apie priešpriešinių 2420 Lt reikalavimų įskaitymą (T. 1, b. l. 36-37, 56-57). Atsakydamas į šį atsakovo raštą, ieškovas 2012 m. balandžio 19 d. rašte nurodė, kad prieštarauja priešpriešinių reikalavimų įskaitymui ir reikalauja anuliuoti tariamą įskaitymą, sumokėti likusią 2420 Lt skolą (T. 1, b. l. 55).

14Šalys neginčija, kad ginčo žaliuzės iki šiol naudojamos neišmontuotos tose pačiose ieškovo nuomojamose patalpose.

15Aplinkybių teisinis įvertinimas

16Dėl nuomotų patalpų pagerinimų ir įskaitymo

17Civilinio kodekso 6.501 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai nuomininkas nuomotojo leidimu išsinuomotą daiktą pagerina, jis turi teisę į turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų atlyginimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai arba sutartis numato ką kita.

18Nagrinėjamu atveju, viena vertus, nėra ginčo, kad nuomotų patalpų pagerinimą – apsauginių žaliuzių įmontavimą – atsakovas (nuomininkas) atliko ieškovo (nuomotojo) leidimu. Kita vertus, šalys ginčijasi dėl atsakovo teisės į šių išlaidų atlyginimą. Šiuo aspektu teismas atkreipia dėmesį į šalių sudarytos ir keletą kartų pakeistos susistemintos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 2.2.6 punktą, kuriame, šalims pasirašius 2011 m. spalio 19 d. susitarimą, įtvirtinta nuomininko (atsakovo) pareiga „pasibaigus patalpų nuomos laikui, grąžinti patalpas nuomotojui tvarkingas, švarias, su visais padarytais pertvarkymais. Į remonto darbus ir pertvarkymus įdėtų lėšų nuomotojas nuomininkui nekompensuoja <...>“ (T. 1, b. l. 90). Atsižvelgdamas į šiame sutarties punkte vartojamos „pertvarkymų“ sąvokos kontekstą ir prasmę, taip pat į tai, kad šalių sutarties kituose punktuose nekalbama apie „pagerinimus“, teismas sprendžia, kad šalių sutartyje vartojama „pertvarkymų“ sąvoka apima CK 6.501 straipsnyje reglamentuojamus „pagerinimus“ (CK 6.193 straipsnis). Remdamasis sutarties 2.2.6 punkto nuostatomis, teismas sprendžia, kad šalys aiškiai susitarė dėl atsakovo atliktų patalpų pagerinimų neatlyginimo. Atsakovo veiksmus, jo siųstus raštus ieškovui su prašymais atlyginti investicijas į nuomotas patalpas teismas vertina kaip atsakovo pasiūlymus (CK 6.167 straipsnis) pakeisti sutarties 2.2.6 punkto nuostatas arba padaryti atskirą-pavienę šių nuostatų netaikymo išlygą, tačiau byloje nėra įrodymų ar duomenų, leidžiančių manyti, kad atsakovas šį ieškovo siūlymą priėmė (CK 6.173 straipsnis). Šiuo aspektu pažymėtina, kad ieškovas atsakovui tik nurodė, kad atsakovo kreipimasis dėl investicijų atlyginimo bus svarstomas ieškovo valdybos; valdyba nusprendė šių išlaidų neatlyginti, t. y. atsakovo pasiūlymas buvo atmestas.

19Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, kad atsakovas neturi teisės į atliktiems patalpų pagerinimams patirtų išlaidų atlyginimą, konkrečiai, į apsaugines žaliuzes ar jų vertės atlyginimą. Darytina išvada, kad atsakovas, neturėdamas reikalavimo teisės į atliktus patalpų pagerinimus ar jų išlaidų atlyginimą, neturėjo ir pagrindo šiuo aspektu atlikti vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo. Dėl to tenkintinas ieškinio reikalavimas pripažinti atsakovo 2012 m. balandžio 13 d. priešpriešinių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu nuo sudarymo momento (CK 1.95 straipsnio 1 dalis).

20Atsakovo atliktą įskaitymą nusprendus pripažinti negaliojančiu, pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo 2420 Lt skolos, 38,47 Lt palūkanų ir šešių procentų procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Šiuo aspektu konstatuotina, kad atsakovas neginčijo savo 2420 Lt skolos dydžio pagal ieškovo pateiktą apmokėti 2012 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija LKS Nr. 25480 (T. 1, b. l. 13); ginčo dėl prašomų priteisti palūkanų dydžio taip pat nėra. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo sprendimu nepriteisiamos palūkanos už priskaičiuotas palūkanas (CK 6.37 straipsnio 4 dalis).

21Dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovą anuliuoti 2012 m. kovo 14 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. KCO03738 teismas sprendžia, kad šis reikalavimas yra perteklinis, nes jį apima reikalavimas dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu. Taigi pripažinus atsakovo atliktą įskaitymą negaliojančiu, darytina išvada, kad ieškovas neturi pareigos apmokėti ieškovo pateiktą 2012 m. kovo 14 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. KCO03738, juolab kad šios sąskaitos ieškovas nepriėmė, nepasirašė.

22Dėl atsakovo prašymų skirti procesines baudas

23Atsižvelgdamas į ieškovo atstovų procesinį elgesį pasirengimo bylos nagrinėjimui ir bylos nagrinėjimo iš esmės metu, teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovo atstovo argumentais, kuriais ieškovo atstovų veiksmai vertinami kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Šiuo aspektu pažymėtina, kad, pirma, CPK nuostatos neriboja ieškovo teisės pateikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, juolab kad toks ieškovo prašymas buvo atmestas ir tai neapsunkino atsakovo materialinių ar procesinių teisių. Antra, ieškinio reikalavimai buvo tikslinami ir pildomi siekiant išsamiai išspręsti visas tarp šalių kilusio ginčo reikšmingas aplinkybes. Ieškovui patikslinus-papildžius ieškinio dalyką ir pagrindą, atsakovui buvo suteikta galimybė atsikirtimams pareikšti ir pasirengti bylos nagrinėjimui iš esmės. Taigi ir šia prasme atsakovo procesinės teisės nebuvo pažeidžiamos. Trečia, atsakovo procesinių teisių pažeidimo teismas neįžvelgia ir ieškovui pateikus rašytinius paaiškinimus, kuriuos pats ieškovas įvardijo „prašymu prijungti įrodymus ir atsiliepimu į atsakovo atsiliepimą“ (CPK 115 straipsnio 4 dalis). Šiame kontekste teismas atkreipia dėmesį į CPK 226 straipsnyje įtvirtintą šalių procesinę pareigą pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu pateikti teismui visus turimus įrodymus ir paaiškinimus. Apibendrindamas nurodytus motyvus, teismas daro išvadą, kad atsakovo ginčijami ieškovo, jo atstovų procesiniai veiksmai negali būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, todėl atsakovo prašymai dėl CPK 95 straipsnyje įtvirtintų baudų skyrimo atmetami kaip nepagrįsti.

24Atsižvelgdamas į ieškovo atstovo R. K. paaiškinimus teismo posėdžio metu (T. 2, b. l. 13), kuriais patikslinama, ką būtent šis ieškovo atstovas norėjo pasakyti teigdamas, jog V. E. „susipažino“ su faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, teismas sprendžia, kad taip R. K. nepagrįstai ir per plačiai apibendrino savo nuomonę apie V. E. susipažinimą su patalpų perdavimo eiga, perdavimo aplinkybėmis. Kadangi R. K., teismo posėdyje atsakydamas į tikslinamuosius atsakovo atstovo klausimus, papildomai paaiškino, ką būtent jis norėjo pasakyti dėl V. E. žinojimo apie patalpų perdavimo aplinkybes, tai toks pirmiau pateiktas klaidingas paaiškinimas nėra pagrindas procesinės atsakomybės taikymui, juolab kad šios R. K. nurodytos aplinkybės (dėl V. E. susipažinimo su patalpų perdavimo eiga) neturi jokios teisinės reikšmės priimtam teismo sprendimui – sprendime dėl patalpų grąžinimo-priėmimo aplinkybių nepasisakyta kaip dėl teisiškai nereikšmingų bylos teisingam išnagrinėjimui. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas atmeta atsakovo atstovo prašymą dėl CPK 186 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos procesinės baudos skyrimo.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, kai pareikšti ieškinio reikalavimai patenkinami visiškai, taip pat įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (atsakovo prievolės ieškovui nevykdymas ir nepagrįsto įskaitymo atlikimas) ieškovui iš atsakovo priteistina 217 Lt žyminio mokesčio (T. 1, b. l. 5, 185; CPK 93 straipsnio 1, 4 dalys). Valstybei iš atsakovo priteistina 17,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (T. 1, b. l. 1; CPK 96 straipsnio 1, 5 dalys).

27Vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.193 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, 6.501 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1, 4 dalimis, 96 straipsnio 1, 5 dalimis,

Nutarė

28Ieškinį tenkinti.

29Priteisti ieškovui kooperatinei bendrovei Lietuvos kooperatyvų sąjunga (j. a. k. ( - )) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (j. a. k. ( - )) 2420 (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt) Lt skolos, 38,47 Lt (trisdešimt aštuonis litus 47 ct) palūkanų už laikotarpį iki bylos iškėlimo teisme, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2420 (dviejų tūkstančių keturių šimtų dvidešimties) Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2012 m. gegužės 29 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 217 (du šimtus septyniolika) Lt žyminio mokesčio.

30Pripažinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (j. a. k. ( - )) 2012 m. balandžio 13 d. priešpriešinių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu sandoriu nuo sudarymo momento.

31Atmesti atsakovo atstovo prašymus dėl procesinių baudų skyrimo.

32Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (j. a. k. ( - )) 17,90 Lt (septyniolika litų 90 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (j. a. k. 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. teismo posėdžio sekretorė Aurelija Pečiulytė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams J. P. ir direktoriui R. K.,... 4. atsakovo atstovui advokatui U. P.,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Ieškovas, patikslinęs ir papildęs ieškinio reikalavimus (b. l. 183-184,... 8. Atsakovas prašė patikslintą ieškinį palikti nenagrinėtą; jeigu... 9. Teismo nustatytos aplinkybės... 10. Šalys 2003 m. spalio 20d. susitarimu pakeitė ir susistemino 1995 m. spalio 19... 11. Atsakovas 2012 m. sausio 12 d. rašte ieškovui nurodė, kad patalpų nuomos... 12. 2012 m. sausio 31 d. negyvenamųjų patalpų grąžinimo-priėmimo akto 4... 13. Ieškovas 2012 m. kovo 9 d. raštu informavo atsakovą, kad ieškovo valdyba... 14. Šalys neginčija, kad ginčo žaliuzės iki šiol naudojamos neišmontuotos... 15. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 16. Dėl nuomotų patalpų pagerinimų ir įskaitymo... 17. Civilinio kodekso 6.501 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai nuomininkas... 18. Nagrinėjamu atveju, viena vertus, nėra ginčo, kad nuomotų patalpų... 19. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, kad atsakovas neturi... 20. Atsakovo atliktą įskaitymą nusprendus pripažinti negaliojančiu,... 21. Dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovą anuliuoti 2012 m. kovo 14 d.... 22. Dėl atsakovo prašymų skirti procesines baudas... 23. Atsižvelgdamas į ieškovo atstovų procesinį elgesį pasirengimo bylos... 24. Atsižvelgdamas į ieškovo atstovo R. K. paaiškinimus teismo posėdžio metu... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, kai pareikšti ieškinio... 27. Vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.193 straipsniu,... 28. Ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti ieškovui kooperatinei bendrovei Lietuvos kooperatyvų sąjunga (j.... 30. Pripažinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (j. a. k. ( -... 31. Atmesti atsakovo atstovo prašymus dėl procesinių baudų skyrimo.... 32. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“... 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...