Byla 2S-1425-253/2019
Dėl pažeistų teisių ir neteisėtai valdomo daikto grąžinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos G. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų G. P., B. M., J. A. M., R. R., J. R., P. V. ieškinį atsakovams Klaipėdos miesto savivaldybei, valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, S. S., R. R., A. D., V. K. dėl pažeistų teisių ir neteisėtai valdomo daikto grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja G. P. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo, juo prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4675-889/2015, kurioje ji kreipėsi į teismą dėl pažeistų teisių gynimo ir neteisėtai valdomo daikto grąžinimo. Pareiškėja nurodė, kad minėtoje civilinėje byloje teismas nepagrįstai ieškinį laikė nepaduotu, padarė aiškią teisės taikymo klaidą, o nutartis nebuvo peržiūrėta apeliacine tvarka, todėl tai sudaro Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytą proceso atnaujinimo pagrindą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo.

103.

11Teismas nustatė, kad 2015 m. balandžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4675-889/2015 pareiškėjos ieškinį nutarta laikyti nepaduotu, nes ieškovai nepašalino teismo nustatytų ieškinio trūkumų. Išnagrinėjus pareiškėjos G. P. atskirąjį skundą, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartis palikta nepakeista. Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjos nurodyta civilinė byla nebuvo išnagrinėta iš esmės, todėl proceso atnaujinimas šioje byloje nėra galimas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

134.

14Atskiruoju skundu pareiškėja G. P. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį ir priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

154.1.

16Teismas nepagrįstai atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, nes byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra užbaigta įsiteisėjusiu ir neginčijamu teismo procesiniu sprendimu, todėl proceso atnaujinimas šioje byloje yra galimas.

174.2.

18Teismas nevertino aplinkybės, jog pareiškėja nebuvo tinkamai atstovaujama, jos pasirinkta atstovė D. G. nepateikė teismui reikalingų procesinių dokumentų, todėl pareiškėjai nebuvo sudaryta galimybė ginti savo pažeistas teises ir tai sudaro pagrindą atnaujinti procesą.

195.

20Atsiliepimų į pareiškėjos atskirąjį skundą teismui nepateikta.

21Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

236.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

257.

26CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

27Dėl atskirojo skundo argumentų

288.

29Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo.

309.

31Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, nes byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra užbaigta įsiteisėjusiu ir neginčijamu teismo procesiniu sprendimu, todėl proceso atnaujinimas šioje byloje yra galimas. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais skundo argumentais.

3210.

33CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. CPK 370 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako prašymą priimti.

3411.

35Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4675-889/2015. Iš byloje esančios medžiagos, taip pat Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad minėtoje civilinėje byloje Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartimi buvo nutarta laikyti nepaduotu ieškovų G. P., B. M., J. A. M., R. R., J. R., P. V. ieškinį atsakovams Klaipėdos miesto savivaldybei, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, S. S., R. R., A. D., V. K. dėl pažeistų teisių gynimo ir neteisėtai valdomo daikto grąžinimo bei nutarta ieškinį su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartis palikta nepakeista. Taigi akivaizdu, kad nors civilinė byla Nr. 2-4675-889/2015 yra užbaigta įsiteisėjusia teismo nutartimi, tačiau šia procesą užbaigiančia teismo nutartimi nebuvo išspręstas klausimas dėl šalių ginčo esmės. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad proceso atnaujinimas civilinėje byloje Nr. 2-4675-889/2015 nėra galimas (CPK 365 straipsnio 1 dalis). Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjos pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo nenagrinėtinas teisme CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti prašymą CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (CPK 370 straipsnio 1 dalis).

3612.

37Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjos atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl jos netinkamo atstovavimo civilinėje byloje Nr. 2-4675-889/2015 yra susiję su pareiškėjos įrodinėjamu proceso atnaujinimo pagrindu. Šioje proceso stadijoje sprendžiant prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą pareiškėjos nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos ir dėl to šie argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, įstatyme numatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Kadangi į esminius bylos teisinius ir faktinius aspektus yra atsakyta, o kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės ir nelemia kitokios šios bylos procesinės baigties, apeliacinės instancijos teismas šių argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako.

38Dėl procesinės bylos baigties

3913.

40Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 339 straipsniais,

Nutarė

42Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja G. P. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi atsisakė priimti... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad 2015 m. balandžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu pareiškėja G. P. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės... 15. 4.1.... 16. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, nes... 17. 4.2.... 18. Teismas nevertino aplinkybės, jog pareiškėja nebuvo tinkamai atstovaujama,... 19. 5.... 20. Atsiliepimų į pareiškėjos atskirąjį skundą teismui nepateikta.... 21. Teismas... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 23. 6.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 25. 7.... 26. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 27. Dėl atskirojo skundo argumentų... 28. 8.... 29. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 30. 9.... 31. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atsisakė... 32. 10.... 33. CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 34. 11.... 35. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje... 36. 12.... 37. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjos atskirajame skunde... 38. Dėl procesinės bylos baigties... 39. 13.... 40. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog pirmosios... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 –... 42. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą....