Byla B2-856-569/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. K. firmai

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. K. firmai,

Nustatė

2pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. K. firmai. Nurodo, kad V. K. firma įmokų nemoka, Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką pradėjo pažeidinėti nuo 1997 m. IV ketvirčio. Atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-07-13 buvo 7 394,66 Eur. Pareiškėjas draudėjo atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas ir ėmėsi priemonių, kad išieškoti susidariusią skolą, tačiau skola nebuvo išieškota. Pareiškėjo manymu, kadangi atsakovė nevykdo pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje, todėl ji vertintina kaip nemoki ir jai turi būti iškelta bankroto byla.

3V. K. firmai keltina bankroto byla.

4Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė, be kita ko, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jos ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

5Atsakovei ir jos savininkui buvo siųsta 2016 m. rugpjūčio 17 d. teismo nutartis, kuria atsakovė įpareigota pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kreditorių ir debitorių sąrašus, duomenis apie turimą turtą ir k. t. Tesimo siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kadangi teismo procesinių dokumentų įteikti nepavyko, teismas, gindamas viešąjį interesą, įrodymus rinko savo iniciatyva. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, vadovaujasi pareiškėjo pateiktais įrodymais, teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pranešta viešo paskelbimo būdu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų pareiškėjai galimai dėl savo nemokumo. Atsakovė Valstybės įmonei (toliau – VĮ) „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras” duomenimis V. K. firma nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto neturi. Pagal Valstybinės įmonės „Regitra“ duomenis, V. K. firma nuosavybės teise registruotų transporto priemonių neturi. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis atsakovė valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams įsiskolinimų neturi. Pažymėtina, jog procesinių dokumentų atsakovei jos buveinės registracijos vietoje įteikti nepavyksta, tai gali reikšti, kad atsakovė veiklos nebevykdo. Kadangi atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia, teismui sunku įvertinti tikrąją V. K. firmos finansinę padėti bylos nagrinėjimo metu. Tačiau vertinant atsakovės 7 394,66 Eur skolą Valstybinio socialinio fondo biudžetui, kuri kiekvienais metais vis didėja, vertintina, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinus tai, kad atsakovė nemoka privalomųjų įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jos pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, jog atsakovė V. K. firma yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

6Individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, bankroto procesas nuo kitų įmonių bankroto proceso skiriasi tuo, kad, individualiai įmonei iškėlus bankroto bylą, greta pačios individualios įmonės atsakomybės subjektu tampa individualios įmonės savininkas, kuris taip pat yra ir civilinės atsakomybės pagal savo, kaip fizinio asmens, prievoles, subjektas. Individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, atsakomybės už prievoles specifika lemia, jog bankroto byloje apskaitomas ir nukreipiamas kreditorinių reikalavimų tenkinimui ne tik individualios įmonės, bet ir jos savininkams (dalyviams) nuosavybės teise priklausantis turtas (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1254/2013). Kadangi individualios įmonės priskiriamos prie neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, jų savininkai, vadovaujantis CK 2.50 straipsnio 2 dalimi, CPK 673 straipsniu, ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalimi, subsidiariai atsako pagal įmonės prievoles, t. y. paaiškėjus, jog įmonė turto neturi ar turi nepakankamai, prievolė priverstinai gali būti įvykdoma iš įmonės savininkų turto. Iš bylos duomenų nustatyta, kad V. K. firmos savininkas yra V. K.. Atsižvelgiant į išdėstytas faktines aplinkybes, teismas vertina, kad konkrečiu atveju įvertinus tai, jog įmonės bankroto procesas yra tiesiogiai susijęs su jos savininko V. K. teisėmis ir pareigomis, siekiant apsaugoti visų kreditorių interesus, yra tikslinga įtraukti į bylą bendraatsakovu bankrutuojančios įmonės savininką V. K. (CPK 43 straipsnio 2 dalis).

7Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Administratoriaus kandidatūrą parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, V. K. firmos bankroto administratoriumi skiriama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bankroto lyderiai“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 3 punktu, 4 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

81. Iškelti bankroto bylą V. K. firmai (įmonės kodas 180247889, registracijos adresas: Degaičių sen., Degaičių k.).

92. Bankrutuojančios V. K. firmos administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo eilės numeris B-JA098).

103. Įtraukti V. K. (asmens kodas ( - ) į bankrutuojančios V. K. firmos bankroto bylą bendraatsakovu.

114. Areštuoti V. K. firmos (įmonės kodas 180247889) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

125. Uždrausti V. K. firmai vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

136. Nustatyti V. K. firmos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

147. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

158. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p., 4 p.,7 d. 8 p., 11 str. 5 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

169. V. K. firmos valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

1710. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos V. K. firma įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

18Apie iškeltą V. K. firmai bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei V. K. firmai, V. K., bankroto administratoriui.

19Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

20Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 3. V. K. firmai keltina bankroto byla.... 4. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4... 5. Atsakovei ir jos savininkui buvo siųsta 2016 m. rugpjūčio 17 d. teismo... 6. Individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio... 7. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 8. 1. Iškelti bankroto bylą V. K. firmai (įmonės kodas 180247889,... 9. 2. Bankrutuojančios V. K. firmos administratoriumi paskirti UAB „Bankroto... 10. 3. Įtraukti V. K. (asmens kodas ( - ) į bankrutuojančios V. K. firmos... 11. 4. Areštuoti V. K. firmos (įmonės kodas 180247889) kilnojamąjį ir... 12. 5. Uždrausti V. K. firmai vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki... 13. 6. Nustatyti V. K. firmos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30... 14. 7. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo... 15. 8. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3... 16. 9. V. K. firmos valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties... 17. 10. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos V. K. firma įgyja... 18. Apie iškeltą V. K. firmai bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto... 19. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 20. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...