Byla 2-485-883/2014
Dėl tėvystės nuginčijimo; trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai; institucija, teikianti išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., dalyvaujant ieškovui E. Š. ir jo atstovei advokatei G. S., trečiojo asmens Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovei S. P., institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei E. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. Š. ieškinį atsakovei R. Š. (G.) dėl tėvystės nuginčijimo; trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai; institucija, teikianti išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

2Ieškovas E. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nutraukti ieškovo ir atsakovės R. Š. (Grybaitės) santuoką dėl atsakovės kaltės; nustatyti, kad ieškovas nėra biologinis nepilnamečio vaiko J. Š., gim. ( - ), tėvas ir pripažinti J. Š. gimimo įrašą dalyje, kurioje vaiko tėvu nurodytas ieškovas, negaliojančiu.

3Šiaulių apylinkės teismo 2013-11-14 nutartimi ieškovo E. Š. ieškinio reikalavimas dėl tėvystės nuginčijimo, pareikštas civilinėje byloje Nr. 2-7908/2013, išskirtas nagrinėti atskiroje byloje.

4Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas negali būti ( - ) gimusio atsakovės sūnaus J. Š. biologinis tėvas, nors gimimo įraše ir gimimo liudijime įrašytas vaiko tėvu. Pažymi, kad vaikas gimė atsakovei nenutraukus jų santuokos, nei socialinis, nei teisinis ryšys tarp J. Š. ir ieškovo nėra ir nebuvo susiformavęs, nėra net matęs atsakovės sūnaus. Ieškovo ir atsakovės vaiko nesieja jokie santykiai, ryšiai ar jausmai, nėra jų užmezgimo perspektyvų, todėl, nustačius faktą, jog nėra biologinio ryšio, nebebūtų pagrindo ieškovo laikyti J. Š. tėvu. Mano, kad neteisingas tėvystės faktas bei įrašas vaiko gimimo liudijime tiesiogiai turės įtakos ieškovo šeimos nariams - mamai, bei dukrai L. Š., gim. ( - ), kuri gyvena kartu su ieškovu po santuokos nutraukimo su dukros motina G. Š.. Teigia, kad apie atsakovei gimusį vaiką sužinojo 2013 m. birželio pabaigoje gavęs 2013-06-28 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštą Nr. SVT-1610, informuojantį, jog sutuoktinė R. Š. (G.) 2013-06-23 pagimdė sūnų J. Š. ir jis yra įrašytas J. Š. tėvu.

5Posėdžio metu ieškovas papildomai paaiškino, kad su atsakove R. Š. išsiskyrė 2012 m. pradžioje, nuo to laiko su atsakove nebendravo ir negali būti ( - ) gimusio jos sūnaus tėvu. Apie gimusį vaiką ir apie tai, kad vaiko gimimo dokumentuose jis įrašytas vaiko tėvu, sužinojo iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų, vaiką yra matęs vieną kartą – nuvykus atlikti DNR ekspertizės.

6Atsakovei R. Š. (G.) apie teismo procesą ir paskirtą byloje DNR ekspertizę dėl tėvystės nuginčijimo yra žinoma, teismo procesiniai dokumentai jai asmeniškai buvo įteikti 2013-12-14 (40 b. l.), tačiau atsakovė nesidomėjo bylos eiga, neteikė teismui parašymų ar paaiškinimų, kito savo adreso teismui nenurodė, o pagal paliktus pranešimus pasiimti teismo šaukimo į pašto skyrių nevyko. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad buvo imtasi procesinių priemonių atsakovės dalyvavimui nagrinėjant šią bylą užtikrinti, tačiau ji bylos eiga nesidomėjo, į teismo posėdį neatvyko, kitų prašymų nepateikė, todėl teismas nagrinėja bylą atsakovei nedalyvaujant (CPK 42 str. 5 d., 246 str.).

7Trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu J. Š. nuo 2013-06-25 nustatyta laikinoji globa paskiriant laikinuoju globėju ir turto administratoriumi Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir nustatant J. Š. gyvenamąją vietą pas paskirtą globėją. Atsakovė į kūdikių namus buvo atvykusi 2013 m. birželio mėnesį, daugiau vaiko nelankė ir juo nesidomėjo.

8Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad J. Š., kurį atsakovė pagimdė ( - ), į kūdikių namus buvo patalpintas skyriaus iniciatyva, nes atsakovė nebuvo pasiruošusi ir neturėjo tinkamų sąlygų auginti vaiką, jai yra neterminuotai apribota motinos valdžia kitų trijų vaikų atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad šalių santuoka nėra nutraukta, vaiko tėvu buvo įrašytas ieškovas E. Š.. Atsakovė R. Š. skyriaus darbuotojams pripažino, kad ieškovas E. Š. nėra vaiko tėvas, pasakė kito asmens vardą, tačiau nei pavardės, nei gyvenamosios vietos nenurodė. Kadangi atlikta ekspertizė patvirtino, jog ieškovas nėra atsakovės sūnaus J. Š. tėvas, skyrius ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-06-27 Šiaulių miesto civilinės metrikacijos skyriaus išduotame gimimo įraše Nr. ( - ) ir gimimo liudijime AA Nr. ( - ) nurodyta, kad J. Š., a. k. ( - ) motina yra atsakovė R. Š., o tėvu įrašytas ieškovas E. Š. (7, 19-20 b. l.). Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-26 įsakymu NR. 781 vaikui J. Š. nuo 2013-06-25 nustatyta laikinoji globa paskiriant laikinuoju globėju ir turto administratoriumi Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir nustatant J. Š. gyvenamąją vietą pas paskirtą globėją (35 b. l.).

11Ieškovas E. Š. ieškinyje nurodo, kad jis nėra biologinis vaiko tėvas, jo ir atsakovės vaiko J. Š. nesieja nei socialinis, nei teisinis ryšys. Su atsakove negyveno nuo 2012 m. pradžios ir apie atsakovei gimusį vaiką sužinojo 2013 m. birželio pabaigoje iš Šiaulių savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rašto.

12CK 3.149 – 3.153 straipsniuose nustatyta tvarka yra leidžiama nuginčyti vaiko gimimo įraše nurodytus tėvo duomenis, jeigu manoma, kad toks vaiko kilmės nustatymas neatitinka tikrosios (biologinės) vaiko kilmės iš tėvo. Remiantis CK 3.152 str., kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo galima per vienerius metus. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai besikreipiantis į teismą asmuo sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas apie atsakovei gimusį vaiką ir duomenis vaiko gimimo įraše, kuriame jis nurodomas tėvu, sužinojo gavęs Šiaulių savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštą, t. y. 2013-06-28, į teismą dėl tėvystės nuginčijimo ieškovas kreipėsi 2013-09-25.

13Nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas (CK 3.150 str.). Pagal CK 3.148 str. 1 d. pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai tyrimai ir kitos civilinio proceso kodekse nurodytos priemonės. Tėvystę patvirtinant ar ją paneigiant pirmenybė teikiama moksliniams įrodymams, nes DNR ekspertizės išvados yra patikimas ir objektyvus mokslinis įrodymas, patvirtinantis arba paneigiantis vaiko kilmę iš konkretaus tėvo.

14Teismo nutartimi ieškovo prašymu byloje paskirta teismo medicininė biologinė DNR ekspertizė, pavedant ekspertams atsakyti į klausimą, ar ieškovas E. Š. yra J. Š., a. k. ( - ) tėvas. Atlikus teismo paskirtą DNR ekspertizę Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Serologijos ir DNR laboratorijos ekspertizės 2014-01-29 aktu Nr. ( - ) nustatyta, kad ieškovas E. Š. nėra vaiko J. Š., a. k. ( - ) tėvas (43-47 b. l.), todėl ieškinys tenkintinas ir pripažintina, kad ieškovas E. Š. nėra vaiko J. Š., a. k. ( - ) biologinis tėvas (CK 3.149 str. 3.150 str.).

15Ieškovui Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013-08-01 sprendimu Nr. SP-2500(7.2277) suteikta 100 procentų antrinė teisinė pagalba (12-13 b. l.); DNR ekspertizės išlaidos apmokėtos valstybės lėšomis (38 b. l.); ieškovui skirtos antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 1335 Lt (51 b. l.). Ieškinį patenkinus, bylinėjimosi išlaidas turi atlyginti atsakovė (CPK 93 str.), todėl iš atsakovės valstybei priteistinos 1335 Lt valstybės patirtos teisinės pagalbos išlaidos, 144,00 Lt žyminis mokestis už reikalavimą dėl tėvystės nuginčijimo ir 24,89 Lt pašto išlaidų (LR CPK 85 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Pripažinti, kad ieškovas E. Š., a. k. ( - ) nėra vaiko J. Š., a. k. ( - ) tėvas, o J. Š. nėra ieškovo E. Š. sūnus.

19Panaikinti Šiaulių miesto Civilinės metrikacijos skyriaus 2013 m. birželio 27 d. gimimo įrašo Nr. ( - ) ir gimimo liudijimo AA Nr. ( - ) dalį, kurioje J. Š., gimusio ( - ), a. k. ( - ) tėvu įrašytas ieškovas E. Š., a. k. ( - )

20Priteisti iš atsakovės R. Š. (G.), a. k. ( - ) valstybei 1335 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų trisdešimt penkių litų) teisinės pagalbos išlaidas (įmokos kodas 5630), 144 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 24,89 Lt (dvidešimt keturių litų 89 ct) pašto išlaidas (įmokos kodas 5660).

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

22Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O.... 2. Ieškovas E. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nutraukti... 3. Šiaulių apylinkės teismo 2013-11-14 nutartimi ieškovo E. Š. ieškinio... 4. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas negali būti ( - ) gimusio atsakovės... 5. Posėdžio metu ieškovas papildomai paaiškino, kad su atsakove R. Š.... 6. Atsakovei R. Š. (G.) apie teismo procesą ir paskirtą byloje DNR ekspertizę... 7. Trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje... 8. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad J. Š., kurį atsakovė... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-06-27 Šiaulių... 11. Ieškovas E. Š. ieškinyje nurodo, kad jis nėra biologinis vaiko tėvas, jo... 12. CK 3.149 – 3.153 straipsniuose nustatyta tvarka yra leidžiama nuginčyti... 13. Nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams galima tik... 14. Teismo nutartimi ieškovo prašymu byloje paskirta teismo medicininė... 15. Ieškovui Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-268... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Pripažinti, kad ieškovas E. Š., a. k. ( - ) nėra vaiko J. Š., a. k. ( - )... 19. Panaikinti Šiaulių miesto Civilinės metrikacijos skyriaus 2013 m. birželio... 20. Priteisti iš atsakovės R. Š. (G.), a. k. ( - ) valstybei 1335 Lt (vieno... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo apeliacine tvarka gali būti... 22. Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti...