Byla e2-31430-566/2017
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja D. B., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovei D. K. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovė D. K. yra buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkė. Ieškovas suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, kuriame yra nurodytas atsakovės butas. Nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas už laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. ieškovo suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas sudaro 156,25 Eur. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 156,25 Eur skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. asmeniškai atsakovei 2017-06-28. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB ( - ) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 30-1920 pagrindu buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Remiantis byloje esančiu Nekilnojamojo turto registro išrašu, butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise nuo 2012 m. spalio 2 d. iki šiol priklauso atsakovei. Iš byloje esančios Skolų valdymo ataskaitos matyti, kad įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. už butui, esančiam ( - ), suteiktas eksploatacines, administravimo ir komunalines paslaugas, sudaro 156,25 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovė pažeisdama savo prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu tinkamai atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, 4.84 straipsnio 4 dalimi, 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 156,25 Eur skola už suteiktas paslaugas.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 156,25 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. birželio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane bei 0,84 Eur už Gyventojų registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir peržiūrėjimą ekrane (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), iš viso – 16,71 Eur.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 60,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokatų profesinės bendrijos ( - ) suteiktas teisines paslaugas, rengiant ieškinį.

12Teismui yra pateikta ieškovo UAB ( - ) su advokatų profesine bendrija sudaryta atstovavimo sutartis, taip pat įrodymai, jog ieškovas sumokėjo šiai advokatų profesinei bendrijai už suteiktas teisines paslaugas parengiant ieškinį. Šios išlaidos vertinamos kaip pagrįstos, todėl tenkinus ieškinį, 60 eurų už teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus, priteistina iš atsakovės ieškovo naudai. Iš viso ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 76,71 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

14Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui UAB ( - ), į.k. ( - ), iš atsakovės D. K., gim. ( - ), 156,25 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt šešis eurus ir 25 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 156,25 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. birželio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 76,71 Eur (septyniasdešimt šešis eurus ir 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai