Byla e2-156-341/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant D. Šuopienei,

2nedalyvaujant ieškovo UAB „4finance“atstovui, nedalyvaujant atsakovui T. R.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui T. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo T. R. iš viso 1532,91 LTL (atitinka 443, 96 Eur) sumą, kurią sudaro: 1250,00 LTL(atitinka 362,03 Eur) negrąžinta paskolos suma; 40,21 LTL(atitinka 11,65 Eur) palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino; 242,70 LTL(atitinka 70,29 Eur) palūkanų suma po kredito grąžinimo termino; priteisti ieškovui iš atsakovo 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniu nurodė, kad 2011-08-14 tarp ieškovės UAB „4finance" ir atsakovo T. R. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ). Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui 650,00 LTL sumą 30 terminui su 199.80% dydžio metine palūkanų norma. Vartojimo kredito sutartis numato galimybę pasididinti paskolos sumą (pasipildyti paskolą). Atsakovas 2011-11-25 pasinaudojo šia galimybe-dar pasiskolino (pasipildė paskolą) 350,00 LTL suma, o 2012-02-28 dieną dar 250,00 LTL suma. Atsakovas keletą kartų prasitęsė paskolos grąžinimo terminą. Šalys susitarė, kad 2012-04-10 dieną atsakovas grąžins 1250,00 LTL skolos ir 40,21 palūkanų, iš viso – 1290,21 LTL sumą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė pilnai - pervedė atsakovui 1250,00 T. T. atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Dėl šių priežasčių pirmiausia pažymi, kad CK 6.873 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino ieškovui paskolos. Dėl šios priežasties iš atsakovo yra priteistina 1250,00 LTL paskolos suma. Antra, CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato Šalys susitarimu. Paskolos gavėjo pareiga mokėti palūkanas yra nustatyta 6.870 str. 1 d. Atsakovas pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjo ieškovui palūkanų. Dėl šios priežasties iš atsakovo yra priteistina 40,21 LTL palūkanų suma, kuri turėjo būti sumokėta šalių sutartu terminu - 2012-04-10 dieną. Trečia, CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Lietuvos A. T. praktikoje yra ne kartą išaiškinta, jog CK 6.874 str. 1 d. norma yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Taigi, bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. Lietuvos A. T. 2011-11-02 nutartį c.b. Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartį c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartį c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartį c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartį c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartį c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartį c.b. Nr. 3JC-7-751/2003; ir kitas). Šias palūkanų skaičiavimo taisykles po paskolos termino praleidimo šalys nustatė ir Vartojimo kredito sutarties 7.1. p. Taigi, sutinkamai su CK. 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p., nuo 2012-04-11 dienos atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą -111.81 %; [Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma- 199.80 %], skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012-04-11 iki 2012-12-17. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę už pradelstą laikotarpį nuo 2012-04-11 iki 2012-12-17 iš atsakovo priteistina – 242,70 LTL palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Sutinkamai su CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, todėl iš atsakovo yra priteistini nuostoliai. Pagal CK 6.249 str. 1 d. nuostolių sumą yra įskaičiuojamos ne tik turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), bet ir negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t.y. - patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1 .p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 242,70 LTL iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas nėra informavęs apie jokios atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes. Ketvirta, pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį bei 6.261 straipsnį palūkanos priteisiamos tik iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme nustatytus atvejus, kai palūkanos skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo. Tai yra, po bylos iškėlimo pradedamos skaičiuoti ne CK 6.210 straipsnyje reglamentuojamos, bet vadinamosios procesinės palūkanos, įtvirtintos CK 6.37 straipsnyje. Pažymėtina, kad procesines palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, t. y. tiek nuo pagrindinės ieškiniu reikalaujamos sumos (pagrindinės skolos), tiek nuo papildomų, pvz., delspinigių, palūkanų ir panašiai (Lietuvos A. T. 2005-06-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-364/2005; 2005-09-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-434/2005; 2005-11-14 nutartis c.b. Nr. 3K-3-572/2005; ir kitos). Šiuo atveju, šalių sudarytos Vartojimo kredito sutarties 4.4. punktas numato, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo atsakovui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas ieškovui, t.y. iki visiško prievolės įvykdymo. Dėl šios priežasties, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir sutarties 4.4. p., iš atsakovo yra priteistinos ir procesinės palūkanos - 5 % per metus už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

6Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais buvo įteikti bei apie teismo posėdį pranešta viešo paskelbimo būdu. Iš jo atsiliepimo į ieškinį, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, į teismo posėdį atsakovas neatvyko, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

9Byloje ieškovė pateikė šiuos įrodymus: 2014-10-29 sąskaitos išrašą, patvirtinantį 54 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą; šalių 2011-08-14, 2011-11-25, 2012-02-28, 2012-03-12 Vartojimo kredito sutarties Nr.92905302 Specialiąsias ir Bendrąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas; 2011-08-14, 2011-11-25 ir 2012-02-28 ieškovės sąskaitos Nr. ( - ) išrašą, iš kurio matyti, kad ieškovė atsakovui 2011-08-14 pervedė 650 Lt paskolos sumą, 2011-11-25 papildomai pervedė 350 Lt, o 2012-02-28 papildomai pervedė dar 250 Lt, iš viso 1 250 Lt (mokėjimo paskirtyse nurodyta: Kredito sutartis Nr. ( - )); Gyventojų registro informaciją, palūkanų paskaičiavimo paaiškinimą, raštą dėl duomenų pateikimo dėl 242,70 Lt(atitinka 70,29 Eur) paskaičiavimo, rašytinius paaiškinimus dėl 40,21 Lt (atitinka 11,65 Eur) paskaičiavimo.

10Vertinant byloje esamus įrodymus nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovui 1 250 Lt paskolos sumą, atsakovas kreditą gavo, įsipareigojo iki 2012-04-10 grąžinti kreditą bei sumokėti bendrą vartojimo kredito kainą (palūkanas), tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovei iš atsakovo 1 250 Lt/ 362,03 Eur negrąžinto kredito bei 40,21 Lt (atitinka 11,65 Eur) nesumokėtų palūkanų, nes atsakovo atliktu mokėjimu ieškovui permoka 5,01 Lt/ 1,45 Eur dalimi susidariusių palūkanų iki kredito grąžinimo dienos (ieškovo 2015-01-22 rašytiniai paaiškinimai dėl 40,21 Lt (atitinka 11,65 Eur)) palūkanų (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str.).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 242,70 LTL(atitinka 70,29 Eur) palūkanų, paskaičiuotų po kredito grąžinimo termino iki 2012-12-17, kada ieškovo iniciatyva palūkanų skaičiavimas sustabdytas. Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovė traktuoja kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo. Specialiosiose sutarties sąlygose numatyta 199,80 % dydžio metinė palūkanų norma. Įvertinus bendrą prašomą priteisti kompensacinių palūkanų sumą, jų skaičiavimo laikotarpį (ieškovė palūkanas skaičiuoja nuo 2012-04-11 iki 2012-12-17), bei vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies sąlygomis, Bendrųjų sąlygų 7.1 punktu, ieškovės reikalavimas priteisti 242,70 LTL(atitinka 70,29 Eur) palūkanų tenkintinas (CK 6.261 str.).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 54 Lt /15,64 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 93 str. 1 d.).

14Į valstybės biudžetą iš atsakovo išieškotina 10,16 Lt/ 2,94 Eur bylinėjimosi (pašto) išlaidų (CPK 96 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo T. R., a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 443, 96 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt tris Eurus 96 eurocentus) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-10-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,64 Eur (penkiolika eurų 64 eurocentų) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš atsakovo T. R., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 2,94 Eur(du eurai 94 eurocentų) bylinėjimosi (pašto) išlaidų.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai