Byla e2-1702-429/2018
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Gretai Pareigytei, Marijai Tamašauskaitei, Vilmai Mikelionienei, Sonatai Skučienei, Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant ieškovės ERGO Insurance SE atstovui advokatui Juliui Sakalauskui, atsakovo UAB „Švykai“ atstovui advokatui Irmantui Balsiui, nedalyvaujant tretiesiems asmenims G. V. ir J. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančio per filialą ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Švykai“, tretiesiems asmenims G. V. ir J. J. dėl turtinės žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1750,63 Eur turtinės žalos atlyginimą, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (el. byla,1 t., b.l. 1-3). Ieškinio reikalavimas grindžiamas tuo, kad: atsakovei vykdant geležinkelio tilto per Nemuną remonto darbus, dėl jos kaltės dažais buvo padengtos ne mažiau 58 AB „Volfas Engelman“ darbuotojų valdomos transporto priemonės, iš jų transporto priemonė ( - ) valst. Nr. ( - ), ir TOYOTA Avensis Verso, valst. Nr. ( - ). Ieškovė išmokėjo tretiesiems asmenims minėto įvykio metu šioms transporto priemonėms atsiradusią žalą.

5Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti pilnai, papildomai paaiškindamas, kad atsakovė žalą padarė atlikdamas smėliavimo darbus su suspausto oro prietaisais.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti (el. byla, 1 t., b. l. 51-54). Nesutikimas su ieškiniu grindžiamas tuo, kad: atsakovė pagal 2013-10-17 subrangos sutartį Nr. 13-10-17/193 su UAB „Viadukas“ vykdė darbus objekte – dažė geležinkelio tiltą per Nemuno upę; atsakovė darbus vykdė pagal patvirtintą technologinį projektą, kurio 2.3 ir 2.5 punktuose įtvirtinta, jog darbai objekte vykdomi, ribojant automobilių eismą, uždarant važiuojamosios dalies juostas, sustatant eismą ribojančius ženklus, o pastolius apdengiant tvirta, armuota plėvele, siekiant apsaugoti eismo dalyvius; atsakovė darbus objekte vykdė tinkamai, laikydamasi visų darbo tvarkos bei saugumo reikalavimų, o statybų objektas, siekiant apsaugoti trečiuosius asmenis, buvo apdengtas armuota plėvele, o tai patvirtina byloje atsakovės pateiktos nuotraukos bei 2013-10-29 atsakovės ir UAB „Transrifus“ sudaryta subrangos sutartis Nr. 2013/10/29-01. Automobiliai buvo apžiūrėti praėjus pakankamai ilgam laikotarpiui nuo tariamos žalos padarymo momento, ieškovė neįrodė jokių atsakovės neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio tarp nurodomų automobilių apgadinimų ir atsakovės objekte vykdytų darbų, neįrodė reikalaujamos žalos ar kaltės.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti kaip neįrodytą.

8Trečiasis asmuo J. J. 2018 m. vasario 15 d. teismo posėdžio metu paaiškino, jog jos bendradarbių automobiliai buvo apgadinti du kartus, todėl ji laukė kol baigsis tilto remonto darbai, iš karto netaisė automobilių. Tilto remonto metu pro langą 3 aukšte matė atskriejančius dūmų debesys, savo automobilio sugadinimus pastebėjo tada, kai bendradarbiai pradėjo kalbėti apie jų sugadintus automobilius. Jos automobilis nuo remontuojamo tilto stovėjo aikštelėje maždaug 200-400 m. atstumu.

9Trečiasis asmuo G. V. 2018 m. vasario 15 d. teismo posėdžio metu paaiškino, jog jo automobilio apgadinimai įprastoje būsenoje nebuvo matyti, tačiau išryškėdavo, kai lydavo lietus, saulė šviesdavo, aprasodavo. Automobilio apgadinimas pasireiškė grublėtumu, liečiant jautėsi smulkūs lašeliai. Cheminė laboratorija, atlikusi dalelių tyrimą tiksliai neatsakė nieko, nes per mažai pateikta medžiagos, tačiau rodė, jog daugiausia tai buvo kvarcas (smėlis).

10Tretieji asmenys teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuoti 2018 m. vasario 15 d. teismo posėdžio metu (CPK 133 straipsnio 1 dalis).

11Teismas

konstatuoja:

12Ieškinys atmestinas.

13Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad:

  • 2014-09-02 AB „Volfas Engelman“ darbuotojai raštu kreipėsi į Kauno apskrities VPK,
nurodydami, kad 2014 m. rugpjūčio 20-25 dienomis UAB „Švykai“ vykdė tilto remonto darbus, dėl kurių buvo apgadintos darbuotojų transporto priemonės (el. byla, 1 t., 6-8); automobilis ( - ) valstybinis Nr. ( - ), nuo 2014-07-09 iki 2019-07-08 buvo apdraustas ERGO Insurance SE Transporto priemonių draudimo liudijimu Nr. 851 – 0466568 (draudėjas Nordea Finance Lithuania“) (el. byla, 1 t., b. l. 10); 2014-09-02 J. J. pranešė Ergo draudimui, kad rastas automobilis ( - ) valstybinis Nr. ( - ) aplipęs neaiškiomis dalelėmis (el. byla, 1 t., b.l. 12). Ergo draudimas 2014-10-06 surašė defektų aktą dėl automobilio ( - ) valstybinis Nr. ( - ), (el. byla, 1 t., b.l. 14), buvo išrašyta sąskaita - faktūra UAB „Krasta Auto Kaunas“ už atliktus darbus (el. byla, 1 t., b.l. 15) , kurie 2015-09-11 pavedimu ieškovo buvo apmokėti 1382,87 Eur pavedimu (el. byla, 1 t., b.l. 17); automobilis TOYOTA Avensis Verso, valstybinis Nr. ( - ), nuo 2014-07-26 iki 2015-07-25 buvo apdraustas ERGO Insurance SE Transporto priemonių draudimo liudijimu Nr. 851 – 0464233 (draudėjas G. V.) (el. byla, 1 t., b. l. 11). 2014-08-25 G. V. pranešė Ergo draudimui, kad rastas automobilis TOYOTA Avensis Verso, valstybinis Nr. ( - ) visas apgadintas, stikle matosi smulkūs įdaužimai, geležinkelių tiltai šveičia tiltus ir papūtus vėjui visos transporto priemonės pasidengė nematomu smėlio sluoksniu (el. byla, 1 t., b.l. 14). Ergo draudimas surašė defektų aktą dėl automobilio TOYOTA Avensis Verso, valstybinis Nr. ( - ) (el. byla, 1 t., b.l. 18), buvo išrašyta sąskaita - faktūra UAB „Meninis lyginimas“ už atliktus darbus (el. byla, 1 t., b.l. 19), kurie 2015-02-27 pavedimu ieškovo buvo) apmokėti 367,76 Eur pavedimu (el. byla, 1 t., b.l. 23); 2015-03-15 ieškovas pareiškė pretenziją atsakovui dėl 367,76 Eur žalos atlyginimo regreso tvarka, 2015-09-15 ieškovas pareiškė pretenziją atsakovui dėl 1382,87 Eur (el. byla, 1 t., b.l. 24, 25). 2014-10-10 Kauno apskrities VPK rašte nurodė, jog 2014-09-05 gautas J. J. pranešimas 2014 m. rugpjūčio 20-25 dienomis UAB „Švykai“ vykdė tilto remonto darbus, dėl kurių buvo apgadintas automobilis ( - ) valstybinis Nr. ( - ) (el. byla, 1 t., b.l. 28). 2015-12-03 rašte Kauno apskrities VPK nurodė, kad ikiteisminis tyrimas pagal 2014-09-02 AB „Volfas Engelman“ darbuotojų raštą dėl 2014 m. rugpjūčio 20-25 dienomis vykdytų tilto remonto darbų ir apgadintų automobilių nutrauktas (el. byla, 1 t., b.l. 29); 2013-10-29 UAB „Transrifus“ ir UAB „Švykai“ sudarė subrangos sutartį Nr.13-10-29/01MS, kurios pagrindu UAB „Transrifus“ vykdė darbus objekte: Kauno tiltas 37+301 km modulinių, ir fasadinių pastolių sumontavimo ir demontavimo darbus (el. byla, 1 t., b.l. 95-103). 2013-10-17 UAB „Viadukas“ ir UAB „Švykai“ sudarė subrangos sutartį Nr.13-10-29/01MS, kurios pagrindu UAB „Švykai“ vykdė darbus objekte: Geležinkelio ruožo Marijampolė – Kazlų Rūda – Kaunas rekonstravimas, įrengiant papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją arba 1435 mm/1520mm vėžės pločio sugretintą kelią, tame tarpe ir tilto per Nemuno upę 37+301 km, ruože Jiesia – Kaunas rekonstrukcijos darbai (el. byla, 1 t., b. l. 104).

14Šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovas yra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl transporto priemonių – ( - ) valst. Nr. ( - ), ir TOYOTA Avensis Verso, valst. Nr. ( - ) (toliau – Transporto priemonės) sugadinimo. Ieškovė įrodinėjo, jog Transporto priemonės apgadintos dėl netoli jų stovėjimo vietos atsakovės vykdytų tilto remonto darbų, atsakovei tinkamai neužtikrinus techninių reikalavimų, kad kitiems asmenims nebūtų padaryta žala. Atsakovė savo kaltę neigė, teigdama, kad neįrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos. Šioje civilinėje byloje nekilo ginčas dėl to, ar trečiųjų asmenų Transporto priemonės apskritai buvo sužalotos, ar ieškovas jiems apmokėjo remonto išlaidas.

15Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus į juos, o pagal kasacinio teismo praktiką įrodyti turi tas, kuris teigia (CPK 178 straipsnis). Rungimosi principas civiliniame procese lemia tai, kad žalos dydžio įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui – žalos dydį turi įrodyti asmuo, teigiantis patyręs žalą, o šiuo atveju jo teises perėmęs draudikas (CPK 12 straipsnis).

16Išmokėjusiam draudimo išmoką draudikui pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, o ši teisė įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 1, 2 dalys). Ieškovė nurodo kildinanti atsakovės civilinę atsakomybę iš generalinio delikto – bendros pareigos elgtis apdairiai ir rūpestingai, taip, kad nebūtų padaryta žala kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Kadangi žalą patyrusio asmens (reikalavimą perėmusio draudiko – ieškovės) ir atsakovės sutartiniai santykiai nesiejo, tai reikalavimas dėl žalos atlyginimo gali būti reiškiamas tik deliktinės atsakomybės pagrindu. Deliktinės atsakomybės atveju ieškovė turi pareigą įrodyti būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp tų veiksmų ir žalos, kaltę ir žalą, o iš šių sąlygų tik kaltė yra preziumuojama, nustačius skolininko veiksmų neteisėtumą (CK 6.246-6.249 straipsniai). Neįrodžius bent vienos iš išvardintų būtinųjų sąlygų, civilinė atsakomybė turtinės žalos atlyginimo forma negali būti taikoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2012, kt.).

17Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė UAB „Švykai“ darbus objekte vykdė, vadovaudamasi patvirtintu Technologiniu projektu (el. byla, 1 t., b. l. 98-103), kurio 2.3 ir 2.5 punktuose nurodyta, jog darbai objekte vykdomi ribojant automobilių eismą, uždarant važiuojamosios dalies juostas, sustatant eismą ribojančius ženklus, pastolius apdengiant tvirta, armuota plėvele ir tokiu būdu buvo siekiama apsaugoti eismo dalyvius, trečiuosius asmenis ir jų turtą. Teismo posėdžio metu liudytojai V. Š., J. B. ir A. M. patvirtino, kad darbų metu laikėsi techninio projekto, visų darbų metu tiltas buvo apdengtas apsaugine armuota (sutvirtinta) plėvele, įrengti pastoliai. Liudytojas J. B. patvirtino, kad plėvelės, kuria buvo apdengta visa konstrukcija iš visų pusių, būklė buvo patikrinama kiekvieną rytą ir paruošiama darbams. Teismas neturi pagrindo netikėti šiais liudytojų parodymais. Juo labiau, kad įrodymų, patvirtinančių priešingas aplinkybes – kad atsakovė nesilaikė technologinio projekto - į bylą nebuvo pateikta.

18Trečiasis asmuo J. J. 2018-02-15 vykusio teismo posėdžio metu paaiškino, kad neatsimena, ar tiltas remonto metu buvo apdengtas plėvele, o trečiasis asmuo G. V. 2018-02-15 vykusio teismo posėdžio metu patvirtino, kad tiltas buvo apdengtas plėvele. Byloje pateiktos fotonuotraukos taip pat patvirtina, kad atsakovui vykdant paruošimo dažymui ir atliekant dažymo darbus buvo laikomasi saugumo reikalavimų – remontuojama geležinkelio tilto atkarpa buvo apdengta armuota plėvele (el. byla, 1 t., b. l. 61, 62 -66). Be to, atsakovė nurodė, o ieškovė neneigė, kad iš užsakovo nėra gavusi jokių pretenzijų dėl netinkamai atliekamų darbų ar darbų saugos reikalavimų nesilaikymo.

19Nors tretieji asmenys 2018-02-15 vykusio teismo posėdžio metu paaiškino, kad vykdant tilto remonto darbus buvo apgadinta daug jų darbovietėje dirbusių kolegų automobilių ir kad darbų metu buvo matyti tam tikri „debesys“, sklindantys nuo tilto link jų darbovietės, o trečiasis asmuo G. V. paaiškino, jog mano, kad tilto apdengimas buvo prastos kokybės, tačiau ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų, kad sklidę smėlio ar kitos kilmės „debesys“ buvo sąlygoti būtent atsakovo vykdomų darbų, kad tiltas, atsakovui atliekant geležinkelio tilto darbus, nebuvo pilnai apdengtas, ar apdengimo kokybė buvo prasta.

20Ieškovė atsakovo kaltę įrodinėjo 2014 m. rugsėjo 10 d. fotonuotrauka (el. byla, 3 t., b. l. 67), kurioje matyti virš aptariamo tilto ir pro jį besiskverbiantį gelsvos spalvos nenustatytos kilmės gūsį. Tačiau trečiasis asmuo G. V. 2018-02-15 vykusio teismo posėdžio metu paaiškino, kad šią fotonuotrauką gavo iš kolegų, ir patvirtino, kad ši nuotrauka daryta ne jo automobilio apgadinimo dieną, o vėliau negu buvo apgadintas jo bei trečiojo asmens J. J. automobilis. Taip pat ieškovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad į bylą pateiktas video įrašas yra darytas vėliau negu padaryta ši fotonuotrauka. Taigi, nei pateikta fotonuotrauka, nei vaizdo įrašas negali patvirtinti atsakovės neteisėtų veiksmų, kadangi jie, jeigu buvo įvykę, būtų įvykę prieš padarant fotonuotrauką ir video įrašą.

21Ieškovės prašymu prie bylos buvo prijungtas Lietuvos teismo ekspertizės centro 2017-11-15 atliktas ekspertizės aktas Nr. 11-930 (17), ekspertizė buvo atlikta civilinėje byloje Nr. e2-572-451/2017. Šiuo ekspertizės aktu ieškovo atstovas rėmėsi, įrodinėdamas atsakovės kaltę šioje civilinėje byloje. Teismo vertinimu šia ekspertize šioje civilinėje byloje negalima remtis ne tik tuo pagrindu, kad ji atlikta ne šioje civilinėje byloje, buvo tirtos ne tos pačios transporto priemonės, dėl kurių ginčas keliamas šioje civilinėje byloje, bet ir dėl to, kad šios civilinės bylos nagrinėjamos aplinkybės yra skirtingos: civilinėje byloje Nr. e2-572-451/2017 atliktoje ekspertizėje buvo tirta, ar konkrečios transporto priemonės buvo apipurkštos tais pačiais žalios spalvos dažais, kaip ir nudažytas Kauno geležinkelio tiltas, o šioje civilinėje byloje ieškovas įrodinėja, kad Transporto priemonės buvo padengtos kvarco (smėlio) mišinio, o ne dažų dalelėmis. Taigi, akivaizdu, jog šis ekspertizės aktas negali nei patvirtinti, nei paneigti atsakovės kaltės, įrodinėjamos šioje civilinėje byloje.

22Tarp šalių nekilo ginčas dėl fakto, kad atsakovė žalos Transporto priemonėms atsiradimo metu atliko smėliavimo darbus su suspausto oro prietaisais ant Kauno geležinkelio tilto. Byloje pateiktas 2016-03-07 Kauno miesto savivaldybės administracijos raštas Nr. 43-2-217 (el. byla, 3 t., b. l. 56) patvirtina, jog šalia objekto buvusiam savivaldybės turtui žala nebuvo padaryta, o iš situacijos plano akivaizdu, kad šalia atsakovės remontuojamo Kauno geležinkelio (Žaliojo) tilto yra kitas – M. K. Čiurlionio tiltas, be to, tarp geležinkelio tilto ir automobilių aikštelių, kuriose stovėjo žalą patyrusios Transporto priemonės, yra įvairūs objektai – kelių ženklai, atitvarai, stulpai kt., kurie neabejotinai turėjo būti paveikti kvarco mišiniu ar kt. medžiagų, apgadinusių Transporto priemones; automobilių aikštelė ( - ), yra prie pat UAB „Volfas Engelmanas“ gamybinio pastato, todėl žalą darantį poveikį turėjo patirti ir šio bei gretimai esančių pastatų (jų langų) paviršiai, tačiau tokių duomenų byloje nepateikta (CPK 177, 178 straipsniai). Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato raštai nepatvirtina, jog žalą padarė atsakovė, nes juose nurodytos AB „Volfas Engelman“ ir jos darbuotojų prielaidos, nepagrįstos jokiais objektyviais įrodymais (el. byla, 1 t., b. l. 28, 29). Nepagrįstas ir ieškovės atstovo argumentas, jog atsakovė, raštu nurodydama jos civilinę atsakomybę apdraudusios įmonės pavadinimą, pripažino, kad dėl jos kaltės galėjo būti padaryta žala. Teismo vertinimu, šis atsakovės raštas patvirtina tik tai, kad atsakovė bendradarbiavo, siekiant išsiaiškinti tiesą, prašė pristatyti automobilį atsakovei apžiūrai (el. byla, 1 t., b. l. 26), tačiau nėra pripažinusi, jog dėl jos veiksmų galėjo atsirasti žala Transporto priemonėms.

23Šiuo atveju nėra nustatyta, kokiomis medžiagomis ar kitu poveikiu Transporto priemonėms buvo padaryta žala, o ieškovė, būdama profesionale draudimo dėl patirtų žalų srityje, turėjo galimybę surinkti ir pateikti teismui įrodymus, koks tiksliai poveikis buvo padarytas Transporto priemonėms, dėl kurių šioje byloje yra reiškiami reikalavimai (CPK 178 straipsnis). Vien ta aplinkybė, kad atsakovė vykdė didelės apimties darbus netoli tos vietos, kur stovėjo žalą patyrusios Transporto priemonės, neleidžia daryti išvados, jog žala buvo patirta dėl atsakovės veiksmų, juolab, kad tame rajone yra geležinkelio depas bei nemažai įvairią gamybinę veiklą vykdančių įmonių. Be to, kaip teismo posėdžio metu patvirtino liudytojai, nagrinėjamu laikotarpiu darbus ant Geležinkelio tilto ar netoli jo atliko ne tik atsakovė, bet ir kiti rangovai: buvo keičiami bėgiai, klojamas naujas kelias ir kt.

24Pažymėtina, kad ieškovės atstovas teismo posėdžio metu taip pat pareiškė, kad atsakovės kaltė šiuo atveju pasireiškia tuo, jog atsakovė nesilaikė Technologinio projekto sąlygų nesustabdymas eismo po tiltu. Teismo vertinimu, eismo stabdymas ar nestabdymas nesusijęs su byloje tiriamomis aplinkybėmis, kadangi tretieji asmenys nurodė, jog žala buvo padaryta Transporto priemonėms stovint automobilių aikštelėje. Be to, liudytojas V. Š. teismo posėdžio metu patvirtino, kad darbų metu eismas buvo ribojamas.

25Byloje esančius įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-200-219/2015). Ieškovė nepateikė jokių teisinę reikšmę turinčių įrodymų, kurie patvirtintų, jog būtent dėl atsakovės neteisėtų veiksmų Transporto priemonėms buvo padaryta žala (CPK 178 str.). Ieškovė savo ieškinio reikalavimą iš esmės grindė tik deklaratyviais argumentais, manymu, kad dėl atsakovo vykdytų darbų buvo padaryta žala Transporto priemonėms, o tai neatitinka įrodinėjimo reikalavimų.

26Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimus, liudytojų parodymus, teismas pripažįsta jog ieškovė neįrodė, kad žala Transporto priemonėms buvo padaryta dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ar neveikimo arba bendros atidumo ir rūpestingumo pareigos pažeidimo (CPK 3 straipsnio 1, 7 dalys, 177, 178, 185 straipsniai).

27Nenustačius vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės taikymų sąlygų – neteisėtų veiksmų, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, ieškinys atmestinas, iš esmės neanalizuojant kitų byloje nurodytų šalių argumentų ir aplinkybių (CK 6.245 straipsnis, 6.246 straipsnio 1 dalis, CPK 3 straipsnio 1, 7 dalys, 177, 178, 185 straipsniai).

28Ieškinio netenkinus, iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: atsakovei – už advokato paslaugas 1633,50 Eur (el. byla, 1 t., b. l. 89-90, el. byla, 3 t., b. l. 102-103), kurios laikytinos atitinkančiomis rekomendacijose numatyto rekomendacinio užmokesčio už advokato teisines paslaugas maksimalius dydžius; valstybei – 8,34 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu; tretieji asmenys savo turėtų bylinėjimosi išlaidų nėra pateikę, todėl tokios išlaidos jiems nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai, 92, 93, 96, 98 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

30ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovės ERGO Insurance SE, įmonės kodas 10017013, atstovaujamos ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, j.a.k. 302912288, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Švykai“, j.a.k. 300108121, 1633,50 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų trisdešimt trijų eurų 50 ct) išlaidas už advokato paslaugas.

32Priteisti iš ieškovės ERGO Insurance SE, įmonės kodas 10017013, atstovaujamos ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, j.a.k. 302912288, 8,34 Eur (aštuonių eurų 34 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1750,63 Eur turtinės... 5. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė jį... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą... 8. Trečiasis asmuo J. J. 2018 m. vasario 15 d. teismo posėdžio metu paaiškino,... 9. Trečiasis asmuo G. V. 2018 m. vasario 15 d. teismo posėdžio metu paaiškino,... 10. Tretieji asmenys teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuoti 2018 m.... 11. Teismas... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad: