Byla T-208-405/2020
Dėl viešųjų darbų bausmės atlikimo laiko pratęsimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė, nerengdama teismo posėdžio išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą dėl viešųjų darbų bausmės atlikimo laiko pratęsimo.

2Teismas

Nustatė

3Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius teikime nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. teismo baudžiamuoju įsakymu R. R. nuteista pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d., 259 str. 1 d. viešaisiais darbais dviem mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti visuomenės labui dvidešimt valandų per mėnesį. R. R. 2020 m. kovo 17 d. nukreipta į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švenčionių seniūniją atlikti viešųjų darbų bausmę. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. kovo 16 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas, R. R. negali per teismo nustatytą terminą atlikti teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtų trisdešimt keturių valandų viešųjų darbų, todėl prašo nuteistajai R. R. pratęsti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos viešųjų darbų bausmės atlikimo laiką dviems mėnesiams nuo paskelbto karantino pabaigos.

4Teikimas tenkinamas.

5Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. teismo baudžiamuoju įsakymu R. R. pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d. 259 str. 1 d. paskirta bausmė – viešieji darbai dviem mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti visuomenės labui dvidešimt valandų per mėnesį. Į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas – viena diena. Teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėjo 2020 m. vasario 20 d., pradėtas vykdyti 2020 m. kovo 4 d., Lietuvos probacijos 2020 m. kovo 17 d. siuntimu Nr. 5S-5192 R. R. nukreipta į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švenčionių seniūniją atlikti teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtą bausmę – trisdešimt keturias valandas viešųjų darbų.

6LR BK 46 str. 6 d. nustatyta, kad, jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo paskirtą laiką neišdirbo paskirtų viešųjų darbų valandų, teismas gali pratęsti viešųjų darbų laiką, kol šis asmuo išdirbs paskirtas valandas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 11 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas. Šio nutarimo 3.2.1 p. nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą, todėl viešieji darbai nevykdomi. R. R. viešųjų darbų bausmės negali atlikti dėl svarbių priežasčių, todėl viešųjų darbų atlikimo laikas pratęsiamas dviem mėnesiams.

7Vadovaudamasis LR BK 46 str. 6 d., LR BVK 42 str. 2 d., BPK 362 str., teismas

Nutarė

8Teikimą patenkinti.

9Pratęsti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. teismo baudžiamuoju įsakymu (baudžiamoji byla Nr. 1-3679-1035-2019) nuteistajai R. R., gim. ( - ) ., paskirtos viešųjų darbų bausmės atlikimo laiką dviem mėnesiams.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai