Byla II-1360-561/2007
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su G. Š. skundu dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

2G. Š. padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2006-10-13 nutarimą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 str. skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Paskutinė diena skundui dėl 2006-10-13 nutarimo paduoti, atsižvelgiant į LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 66 str. 4 d., buvo 2006-10-23. G. Š. skundą teismui padavė 2007-03-26, tai yra praleidęs įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pažeidėjo prašymu gali atnaujinti apygardos administracinis teismas. Pagal LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 1 d. terminas skundui paduoti atnaujinamas pripažinus, kad jis praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 str. 2 d. 1-7 punktuose.

5Pagal LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 2 d. prašyme atnaujinti praleistą terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai.

6G. Š. prašo atnaujinti skundo padavimo terminą. Paaiškino, kad apie priimtą nutarimą ir paskirtą administracinę nuobaudą sužinojo tik 2007-01-23 gavęs iš antstolio M. D. siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas, bei prie jo pridėtą 2006-10-13 nutarimą, kuriuo buvo paskirta 15 litų baudą už važiavimą be bilieto. Anksčiau nei su administracinio teisės pažeidimo protokolu, nei su nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje nebuvo supažindintas, todėl neturėjo galimybės laiku paduoti teismui skundą. Antstolio Mindaugo Dabkaus siūlymas G. Š. sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas priimtas 2007-01-10. G. Š. skundu patvirtino, kad antstolio siūlymą gavo 2007-01-23 ir tuomet sužinojo apie SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2006-10-13 nutarimu paskirtą administracinę nuobaudą – 15 litų baudą, tačiau skundą teismui padavė tik 2007-03-26. Aplinkybių, kodėl per protingą terminą nuo sužinojimo apie siūlymą sumokėti skolą pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdomąjį dokumentą dėl 15 litų baudos, nepadavė teismui skundo, G. Š. nenurodė ir nepagrindė jų įrodymais. Todėl teismas neturi pagrindo atnaujinti termino skundui dėl administracinės nuobaudos paskyrimo paduoti.

7Pagal LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p. administracinis teismas atsisako priimti skundą, jei atmetamas prašymas atnaujinti praleistą terminą. Kadangi terminas neatnaujintinas, G. Š. skundas nepriimtinas ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str., 37 str. 2 d. 8 p., 149 str.

Nutarė

9atmesti G. Š. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

10Atsisakyti priimti G. Š. skundą dėl nutarimo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2006-10-13 panaikinimo.

11Išaiškinti skundą padavusiam asmeniui, kad ši nutartis neužkerta kelio pateikti teismui motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Kartu su prašymu turi būti paduodamas ir naujas skundas.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti G. Š..

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai