Byla eB2-226-544/2019
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios J. K. įmonės (j. a. k. 147239264, registracijos adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Žilvičių g. 57), įmonės savininkė J. K. (a. k. ( - ) registracijos vieta pagal Juridinių asmenų registro duomenis: ( - )), bankroto administratorės UAB „Bankroto Valdymas“ direktoriaus N. Č. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos

Nustatė

3bankrutavusios J. K. įmonės bankroto administratorės UAB „Bankroto Valdymas“ direktorius N. Č. prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, nes visos bankroto procedūros baigtos ir šį klausimą išspręsti bankroto administratorės atstovui nedalyvaujant.

4Dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, nepareiškė prieštaravimų dėl bankroto administratorės prašymo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, į posėdį neatvyko, prašymų nepareiškė.

5Prašymas tenkinamas (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 30 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 4 dalis).

6Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018 m. spalio 2 d., J. K. įmonei iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto Valdymas“. 2018 m. lapkričio 26 d. teismo nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų 7404,24 Eur finansiniai reikalavimai. 2019 m. sausio 7 d. teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos. 2019 m. rugsėjo 3 d. vykusiame kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai vienbalsiai nutarė patvirtinti bankroto administratorės ataskaitą, likvidacinį balansą ir įpareigojo bankroto administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos. Bankroto administratorė bankroto proceso metu nustatė, kad įmonė ir jos savininkė jokio turto ir pajamų neturi, todėl nebuvo lėšų administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių reikalavimams tenkinti. Bankroto proceso metu iš Garantinio fondo nebuvo gauta lėšų kreditorių, kurių reikalavimai kilę iš darbo teisinių santykių, reikalavimams tenkinti, nes tokių reikalavimų nebuvo. Likusio turto grąžinimo, nurašymo aktų nėra, nes bankroto administratorei nebuvo perduotas turtas. Pagal teismų sistemos Liteko duomenis, teismuose nebaigtų bylų, kurios turėtų reikšmės įmonės mokumui, nėra. Iš Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos 2019 m. rugpjūčio 20 d. pažymos matyti, kad neprieštaraujama, jog įmonė nutrauktų savo veiklą.

8Taigi konstatuotina, kad nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti sprendimą dėl J. K. įmonės veiklos pabaigos. Įmonę, kuriai priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruoja Įmonių rejestro tvarkytojas ĮBĮ 32 straipsnio 5, 6 dalyse nustatyta tvarka.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 268 straipsniais, ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 4 dalimi

Nutarė

10pripažinti, kad bankrutavusios J. K. įmonės (j. a. k. 147239264, registracijos adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Žilvičių g. 57), įmonės savininkė J. K. (a. k. ( - ) veikla pasibaigė dėl bankroto.

11Įpareigoti bankrutavusios J. K. įmonės bankroto administratorę UAB „Bankroto Valdymas“ įvykdyti ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalies reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie įmonės išregistravimą iš Įmonių rejestro.

12Kreditorių, kurių reikalavimai liko nepatenkinti, sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai:

131.

14Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius – 5763,87 Eur

152.

16Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 7,38 Eur

173.

18UAB „Panevėžio stomotologai“ – 1632,99 Eur

19Viso – 7404,24 Eur

20Sprendimui įsiteisėjus, antstoliui A. B. grąžinti vykdymui vykdomuosius dokumentus: vykdomąjį raštą Nr. 2-207-04/2000 dėl skolos išieškojimo UAB „Panevėžio stomotologai“ naudai; 2008 m. birželio 14 d. sprendimą dėl skolos išieškojimo Nr. 5929 VSDFV Panevėžio skyriaus naudai; vykdomąjį raštą Nr. 2-133-278/2009 dėl skolos išieškojimo VMI prie LR FM naudai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai