Byla N1-138-305/2014
Dėl chuliganiškų paskatų, kaltinamas pagal LR BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus, sekretoriaujant Ligijai Vosylienei, dalyvaujant prokurorui Ramučiui Mickui, gynėjui advokatui Arvydui Gudui, Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovui Mariui Dūdoniui, nepilnamečio kaltinamojo įstatyminiam atstovui D. B., nukentėjusiems R. G. ir E. V., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2Nepilnametis R. B., a.k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, įgijęs pagrindinį išsilavinimą, nedirbantis, besimokantis ( - ), gyvenantis ( - ), teismo neteistas tačiau 2013-05-20 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. (LR BK 93 str. 1 d. 1 p.) su įpareigojimais, įtariamas viešos tvarkos pažeidimu ir tyčiniu nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl chuliganiškų paskatų, kaltinamas pagal LR BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p.

3A. J., a.k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, įgijęs pagrindinį išsilavinimą, nedirbantis ir neregistruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ), teistas 2014-02-13 Marijampolės apylinkės teismo pagal LR BK 284 str. 1 d., 178 str. 2 d. 2 m. laisvės apribojimo, 2014-07-09 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 22 str. 1 d. 180 str. 2 d. 2 m. ir 6 mėn. laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose ( nuosprendžiai neįsiteisėję) ir

Nustatė

4Nepilnametis R. B. padarė viešosios tvarkos pažeidimą ir nesunkiai sutrikdė sveikatą, o būtent: 2013 m. spalio 24 d. apie 19.00 val., ( - ), t.y. viešoje vietoje, veikdamas kartu su A. J., kitų asmenų akivaizdoje, be jokios dingsties, niekindamas elementarias moralės ir elgesio normas, t.y. iš chuliganiškų paskatų, šiurkščiai pažeisdamas viešąją tvarką ir rodydamas aiškų negerbimą visuomenės, tyčia vieną kartą spyrė ar rankos kumštimi sudavė R. G. į galvos sritį, o A. J. tyčia vieną kartą spiriant ar suduodant rankos kumštimi E. V. į galvos sritį, tuo sukeliant nukentėjusiajam E. V. fizinį skausmą bei sutrikdant visuomenės rimtį ir tvarką, taip jis sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei padarė nukentėjusiajam R. G. nesunkų sveikatos sutrikdymą iš chuliganiškų paskatų.

5Tokiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d.

6A. J. padarė viešosios tvarkos pažeidimą, o būtent: 2013 m. spalio 24 d. apie 19.00 val., ( - ) t.y. viešoje vietoje, veikdamas kartu su R. B., kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tyčia vieną kartą spirdamas ar suduodamas rankos kumštimi E. V. į galvos sritį, o R. B. tyčia vieną kartą spiriant ar suduodant rankos kumštimi R. G. į galvos sritį, tuo padarant nukentėjusiajam R. G. nesunkų sveikatos sutrikdymą iš chuliganiškų paskatų bei sutrikdant visuomenės rimtį ir tvarką, taip sukėlė nukentėjusiajam E. V. fizinį skausmą bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

7Faktiniai duomenys, pagrindžiantys teismo išvadas, ir jų vertinimas

8Kaltinamasis nepilnametis pareiškė, kad nuoširdžiai gailisi, kaltę pripažįsta visiškai, bei apie nusikaltimo įvykį paaiškino, kad įvykio dieną jam esant neblaiviam kartu su A. J. einant gatve A. J. paklausė dviejų nepažįstamų vyriškių rūkyti. Vienas iš šių pasakė, kad neturi, o kitas juos pasiuntė, todėl jis supykęs ranka sudavė vienam vyriškių per veidą. Ar šis po suduoto smūgio parkrito dėl girtumo neprisimena. Jis matė kaip A. J. buvo užsimojęs suduoti smūgį kitam vyriškiui, kuris parkrito aukštielninkas ant žemės. Įvykio metu buvo girtas ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, blaivas taip nesielgtų. Su nukentėjusių pareikštais ieškiniais nesutinka, nurodo, kad jų sumos per didelės ir jie nepagrįsti jokiais įrodymais. Sutinka tik su Sodros ir Ligonių kasų ieškiniais.

9Kaltinamasis A. J. pareiškė, kad nuoširdžiai gailisi, kaltę pripažįsta visiškai, bei apie nusikaltimo įvykį paaiškino, kad įvykio dieną jam esant neblaiviam kartu su R. B. einat gatve sutiko du nepažįstamus vyriškius, kurių jis paprašė cigarečių. Kadangi vienas iš šių juos pasiuntė, todėl jis susinervinęs sudavė vienam iš tų vyriškių rankos kumštimi į veido sritį. Nuo jo suduoto smūgio vyriškis nepargriuvo, tik užsiėmė rankomis veidą. Tada R. B. sudavė kumštimi kitam vyriškiui į veidą. Įvykio metu buvo girtas ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, blaivas taip nesielgtų. Su nukentėjusių pareikštais ieškiniais nesutinka, nurodo, kad jų sumos per didelės ir jie nepagrįsti jokiais įrodymais. Sutinka tik su Sodros ir Ligonių kasų ieškiniais.

10Be pačių kaltinamųjų visiško prisipažinimo jo kaltė įrodyta ir kita bylos medžiaga:

11Nukentėjusysis E. V. parodė, kad 2013-10-24 d. apie 19.00 val. jis kartu su R. G. einant ( - ) prie jų priėjo keli vaikinai iš kurių vienas paprašė cigarečių. Jam pasakius, kad nerūko šis spyrė jam į kaklą, o kitas spyrė R. G.. Po to, šie pabėgo (Tomas I b.l. 2, 4, 5).

12Nukentėjusysis R. G. parodė, kad 2013-10-24 apie 19.00 val. jam su draugu E. V. einant ( - ), sutiko kelis vaikinus iš kurių vienas jų paprašė cigaretės. Jiems nedavus jis pajuto smūgį į veidą ir prarado sąmonę (Tomas I b.l. 9, 10, 11).

13Liudytojas A. J. parodė, kad 2013-10-24 d. ( - ) jis kartu su broliu susipažino dar su R. B. ir dar 3 šio draugais su kuriais ( - ) vartojo alkoholinius. Grįždami prie parduotuvės ( - ) susitiko dar du asmenis, vieną iš jų A., o kito nei pavardės, nei vardo jis nežino. Jam būnant prie sankryžos juos pavijo R. ir A. bei dar vienas asmuo, kuris pasakė „dar vieną iš karto nujungė“ bei parodė alkūnę iš kurios bėgo kraujas (Tomas I b.l. 16).

14Liudytojas D. J. parodė, kad 2013-10-24 d. apie 18.00 val. išgėrus alaus bei jam būnant su pusbroliu A. J. bei R. B. būnant netoli ( - ) prie gatve einančių 2 vyriškių nuėjo A., A. ir dar du jam nepažįstami asmenys, nes norėjo paprašyti cigarečių. Šiems nuėjus išgirdo triukšmą ir pamatė, kad vienas iš tų vyriškių guli nugara ant žemės, o netoli šio kitas vyriškis stovėjo griovyje, o prie jų stovėjo A. su A.. Tuo metu moteris pradėjo šaukti, kad iškvies policiją. O vienas iš nepažįstamų vaikinų pribėgęs prie jo pasakė, kad „vieną atjungė iš pirmo karto, o jis iš to suprato, kad šis sudavė tam asmeniui, kuris gulėjo ant žemės. Vaikinas dar parodė alkūnę iš kurios bėgo kraujas Tomas I b.l. 18).

15Liudytojas A. Š. parodė, kad jis prie kompanijos atvyko su R. B. ir su kompanija gėrė pas A. V., gyvenantį ( - ). Visiems išėjus jis ėjo pirma, o kažkiek atsilikę ėjo R. B., R. B. ir A. J.. Šie beeidami prasilenkė su dviem vyriškiais. Tuomet A. J. paklausė jų ar turi ką užrūkyti. Kadangi manė, kad klausia jo jis atsisuko ir pamatė kaip R. B. mažesniam vyriškiui rankos kumštimi sudavė 1 kartą į veidą, nuo ko šis parkrito. Tada R. B. priėjęs prie kito vyriškio sudavė taip pat 1 kartą kumštimi į veidą. Jis nematė kad tie vyriškiai būtų sudavę kam nors smūgius. Tada ant jų pradėjo šaukti moteris, kad iškvies policiją (Tomas I b.l. 20-21).

16Liudytojas R. B. apklaustas įtariamuoju parodė, kad 2013 m. rudenį, jis kartu su draugais vartojo alkoholinius gėrimus ( - ), kur R. B. išmušdamas lango stiklą susižalojo ranką. Kadangi jis buvo neblaivus tai jį į namus vedė A. J.. Kitų aplinkybių dėl girtumo neprisimena. Dar prisimena, kad pabudo pas A. Š. namuose. Tačiau kaip ten papuolė nepamena, nes buvo girtas. Po to, pas juos atėjo R. B. su A. J., kur vėl visi vartojo alkoholinius gėrimus. Begeriant šie pasakė, kad eidami namo buvo sutikę du vyriškius, kurie nedavė cigarečių, todėl R. B. kumštimi sudavė vienam į veidą dėl ko šis pargriuvo, o A. J. nurodė, jog šis sudavė smūgį kitam vyriškiui, tačiau su kuo nesakė. Nesakė ir ar tas vyriškis pargriuvo, ar ne (Tomas I b.l. 75-76).

17Liudytoja D. B. parodė, kad po įvykio sugrįžęs sūnus papasakojo, kad jis sudavė vienam vyriškiui. Tačiau, detaliau nieko nepasakojo (Tomas I b.l. 24).

18Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ) ( Tomas I b.l. 3), Specialisto išvada G 93/14(09) konstatuota, kad E. V. sužalojimo mastas nenustatytas, nes nebuvo atvykęs į apžiūrą, tačiau dėl suduoto smūgio galėjo jausti fizinį skausmą (Tomas I b.l. 27), Specialisto išvada G 190/14(09) nustatyta, kad R. G. konstatuotas apatinio žandikaulio lūžimas kairio kampo srityje ir aštunto danties pašalinimas iš lūžio linijos, kuris galėjo būti padarytas, kad ir vienu poveikiu bei vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu (Tomas I b.l. 30).

19Teismas daro išvadą, kad visi šie teisiamajame posėdyje baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka patikrinti faktiniai bylos duomenys yra pripažįstami kaltinamųjų aktyvių nusikalstamų veiksmų faktinio ir kalto atlikimo (įvykdymo) įrodymais, jie yra neprieštaringi, vieni kitus papildo ir patvirtina, jų visuma yra pakankama teismui konstatuoti, kad kaltinamasis R. B. anksčiau aprašytomis aplinkybėmis, tyčia ir sąmoningai neteisėtai viešoje vietoje vartojo smurtą, ko išdavoje padarė nukentėjusiam nesunkų sveikatos sutrikdymą iš chuliganiškų paskatų. Todėl jo veika aukščiau nurodytame epizode teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p., o kaltinamasis A. J. anksčiau aprašytomis aplinkybėmis, tyčia ir sąmoningai neteisėtai viešoje vietoje vartojo smurtą, ko išdavoje sukėlė nukentėjusiam fizinį skausmą iš chuliganiškų paskatų. Todėl jo veika aukščiau nurodytame epizode teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

20Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad veika padarė bendrininkų grupėje, bei apsvaigę nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui ( LR BK 60 str. 1 d. 1 p., 9 p.). Atsakomybę lengvinančia aplinkybe atsižvelgiant į jų parodymus, teismas pripažįsta tai, kad jie kaltę pripažino ir gailisi padaręs nusikaltimą. R. B. pripažintina lengvinančia aplinkybe ir tai, kad gera valia atlygino dalį žalos ligonių kasai, bei nusikalto būdamas nepilnametis (LR BK 59 str. 1 d. 2 p., 3 p.).

21Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgė į padaryto nusikaltimo sunkumo laipsnį, pavojingumą visuomenei ir kaltinamojo asmenybę, kuri laikytina daugiau patenkinama. Be to, ir į teigiamą elgesį po nusikalstamos veikos padarymo. Į tai, kad nustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bei nenustatyta sunkinančių aplinkybių, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją ( LR BK 54 str. 2 d., 55 str. ). Taip pat teismas skirdamas bausmę nepilmanečiui atsižvelgia į jo gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, sveikatos būklę ir socialinę brandą, anksčiau taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą, jo elgesį po nusikalstamos veikos padarymo ( LR BK 91 str. ).

22Kaltinamasis R. B. nusikalto ne pirmą kartą ( 2013-05-20 atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 284 str. 1 d. BK 93 str. 1 d. 1 p. tvarka), padarė nesunkius tyčinius nusikaltimus, visiškai prisipažino savo kaltę, atsiprašė nukentėjusių, kad gailisi nusikaltęs, kad nuo šių nusikaltimų padarymo dienos nėra daugiau padaręs nusikalstamų veikų, buvo baustas administracine tvarka, dalį žalos gera valia atlygino, yra pagrindo manyti, kad ateityje jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

23Teismas laiko, kad kaltinamasis visgi dar nėra visuomenei pavojinga asmenybė, kurią būtina izoliuoti nuo visuomenės, taikant jam realią laisvės atėmimo bausmę. Teismas, kaip ir prokuroras, sprendžia, kad dar yra pakankamas pagrindas manyti, kad kaltinamąjį galima pataisyti ir perauklėti nepaskiriant realią laisvės atėmimo bausmės, t.y. atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, bei paskiriant įpareigojimus. Tokios bausmės paskyrimas atitiks padarytą teisiamojo nusikalstamą veiką, atitiks bausmės skyrimo tikslus ir principus, teisiamojo pavojingumo visuomenei laipsnį, apgins visuomenės ir šeimos interesus.

24Tai padės neįzoliavus jį nuo šeimos ir visuomenės jį stebėti ir kontroliuoti, suteiks galimybę toliau diebti, ar mokytis bei atlyginti padarytą žalą.

25Todėl atsižvelgiant į protingumo ir teisingumo bausmės skyrimo principus jam skirtiną prokuroro prašoma laisvės atėmimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtinas LR BK 75 str. tvarka, taikant įpareigojimus.

26Teismui paskyrus švelnesnę, veikų pavojingumą ir padarinių, bei kaltinamojo asmenybės neatitinkančią bausmę, būtų pažeistas teisingumo ir humaniškumo principų įgyvendinimas baudžiamajame procese, būtu sumenkinami nukentėjusiųjų interesai, bei nebūtų pasiekti bausmės tikslai. Todėl teismas mano, kad taikyti LR BK 62 str. ir kaltinamajai skirti švelnesnę negu įstatyme numatytą bausmės rūšį nėra įstatyminio pagrindo.

27Tokios bausmės paskyrimas atitiks padarytą kaltinamosios nusikalstamą veiką, atitiks bausmės skyrimo tikslus ir principus, kaltinamosios pavojingumo visuomenei laipsnį, apgins visuomenės ir nukentėjusiųjų interesus ( BK 41 str. ).

28Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę šalinančių ar galinčių būti pakankamu pagrindu jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, aplinkybių teismas byloje nenustatė.

29Kaltinamajam kaltę pripažinus visiškai ir baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamojo atžvilgiu taikytinos Lietuvos respublikos BK 641 str. nuostatos ir skiriama bausmė jam iš karto sumažintina 1/3 dalimi.

30Kadangi kaltinamajam ankstesni nuosprendžiai neįsiteisėję, prokuroro prašymu jie su naujais paskirtom bausmėm nebendrintini.

31Paskirtoji kardomoji priemonė - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina ir vykdytina nuosprendžiu paskirta bausmė.

32Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam A. J. atsižvelgė, kad jis teisiamas trečią kartą, padarė tyčinį nesunkų (LR BK 284 str. 1 d. ) nusikaltimą (LR BK 11 str.). Be to, kaip asmenį charakterizuojančius duomenis teismas vertina ir jo nusikalstamas veikas už kurias jis buvo teisiamas kitose bylose, bei kad pastaruoju metu nedirbo.

33Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padaryto nusikaltimo sunkumo laipsnį ir pavojingumą visuomenei, kaltinamojo asmenybę, kuri laikytina daugiau neigiama, į tai, kad nustatyta kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bei nustatyta lengvinanti aplinkybė, kad kaltę pripažino, į kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją. Be to, teismas skirdamas bausmę, atsižvelgė į kaltinamojo gyvenimo sąlygas, jo sveikatos būklę, anksčiau taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą, jo elgesį po nusikalstamos veikos padarymo, kad teismas jau yra paskyręs realią laisvės atėmimo bausmę, kad jokių išvadų nepadaro ir vėl nusikalsta, tuo prarasdamas teismo pasitikėjimą jį pataisyti neizoliavus nuo visuomenės, todėl teismas negali svarstyti ar jo atžvilgiu taikytinas LR BK 75 str. Teismo manymu, kaltinamasis yra visuomenei pavojinga asmenybė, kurią būtina izoliuoti nuo visuomenės, taikant jam realią laisvės atėmimo bausmę. Teismas daro tokią išvadą, nes kaltinamasis pakartotinai daro tyčinius nusikaltimus, kas rodo jo polinkį nusikalsti, nesilaikyti visuotinai priimtų gyvenimo ir elgesio normų.

34Todėl išdėstytos aplinkybės duoda pagrindą pripažinti, kad bausmės nesusijusios su laisvės atėmimu paskyrimas kaltinamajam yra netikslingas, kadangi nebus pasiekti bausmės tikslai. Todėl už veiką numatytą BK 284 str. 1 d. kaltinamajam skirtina reali terminuoto laisvės atėmimo bausmė kurią prašo prokuroras.

35Taikyti LR BK 62 str. ir skirti švelnesnę bausmę kaltinamajam nėra įstatyminio pagrindo.

36Civilinius ieškinius tenkinti sekančiai.

37Kadangi kaltinamieji ieškinių t.y. 990,49 Lt žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir 1247,99 Lt žalos Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos neginčijo, jie priteistini. Tačiau Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys mažintinas 624 Lt, nes šią dalį gera valia atlygino R. B. įstatyminis atstovas D. B. (Tomas II b.l. 63).

38Todėl teismas nutaria priteisti iš kaltinamojo R. B., a.k. ( - ) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui įstaigos kodas 188677622 J. D. g. 5/A. V. g. 2 68176 Marijampolė a.s. ( - ) AB DNB bankas, banko kodas 40100 naudai 990,49 (devynis šimtus devyniasdešimt) litų žalos atlyginimo.

39Bei priteisti iš kaltinamųjų R. B., a.k. ( - ) ir A. J., a.k. ( - ) solidariai Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos aikštė 1, 03505 Vilnius, kodas 191351679 a.s. ( - ) „Swedbank“ AB, banko kodas 73000 naudai 623,99 Lt ( šešis šimtus dvidešimt tris litus) žalos atlyginimo.

40Tačiau teismas konstatuoja, kad nukentėjusieji R. G. ir E. V. tikslaus turtinės ir neturtinės žalos dydžio teismo dienai nurodyti negalėjo. Pateikti priedai teismo nuomone neatitinka tokiems dokumentams keliamų reikalavimų. Teismas neturi žinių, kad darbai būtų atlikti ar pradėti atlikti, ar keitėsi įkainiai, jeigu taip tai kiek ir kodėl. Neatidėjus bylos nagrinėjimo ir negavus papildomų įrodymų, negalima tiksliai apskaičiuoti civilinių ieškinių dydžio. Todėl teismas pripažindamas ieškovams teisę į ieškinio patenkinimą, jų dydžio klausimą perduoda nagrinėti civilinio proceso tvarka (LR BPK 115 str. ).

41Nors nuteistajam R. B. gynėjas buvo skirtas BPK 51 str.1 d. 1 p., nes jis bylos tyrimo metu buvo nepilnametis, tačiau negavus pažyma apie valstybės garantuojamos pagalbos išlaidas dėl antrinės teisinės pagalbos, šioje proceso stadijoje šis klausimas nesvarstytinas.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 273, 297 - 310 str. str. teismas

Nutarė

43R. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d. ir nuteisti jį:

44Pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p. 1 (vieneriems) metams ir 3 (trims) mėnesiams laisvės atėmimo.

45Pagal LR BK 284 str. 1 d. 3 (trim) mėnesiams laisvės atėmimo.

46Taikyti LR BK 63 str. 1, 5 d.d. ir paskirti galutinę subendrintą bausmę (bausmių apėmimo būdu) 1 (vienerius) metus ir 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

47Taikyti Lietuvos Respublikos BK 641 str. nuostatas ir skiriamą R. B. bausmę sumažinti 1/3 dalimi, t.y. iki 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

48Taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 str. ir paskirtos pagrindinės laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, nustatant sekančius įpareigojimus: per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba būti užsiregistruoti darbo biržoje, tęsti mokslus ir per visą bausmės atlikimo atidėjimo laiką be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 parom.

49Bausmės pradžia skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

50Paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, papikti nepakeistą, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti ir vykdyti paskirtą bausmę.

51A. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir nuteisti jį 9 (devyniems) mėnesiams laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

52Taikyti Lietuvos Respublikos BK 641 str. nuostatas ir skiriamą A. J. bausmę sumažinti 1/3 dalimi, t.y. iki 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

53Kardomąją priemonę periodinę registraciją policijos įstaigoje palikti nepakeistą, o nuosprendžiui įsiteisėjus jį sulaikyti ( suimti) ir vykdyti nuosprendžiu paskirtą bausmę.

54Civilinius ieškinius tenkinti sekančiai.

55Priteisti iš kaltinamojo R. B., a.k. ( - ) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui įstaigos kodas 188677622 J. D. g. 5/A. V. g. 2 68176 Marijampolė a.s. ( - ) AB DNB bankas, banko kodas 40100 naudai 990,49 (devynis šimtus devyniasdešimt) litų žalos atlyginimo.

56Proteisti iš kaltinamųjų R. B., a.k. ( - ) ir A. J., a.k. ( - ) solidariai Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos aikštė 1, 03505 Vilnius, kodas 191351679 a.s. ( - ) „Swedbank“ AB, banko kodas 73000 naudai 623,99 Lt ( šešis šimtus dvidešimt tris litus) žalos atlyginimo.

57Nukentėjusiems R. G. ir E. V. pripažinti teisę į ieškinių patenkinimą, o klausimą dėl ieškinių dydžio perduoti nagrinėti civbilinio proceso tvarka ( LR BPK 115 str. 2 d.)

58Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus,... 2. Nepilnametis R. B., a.k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. A. J., a.k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 4. Nepilnametis R. B. padarė viešosios tvarkos pažeidimą ir nesunkiai... 5. Tokiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 6. A. J. padarė viešosios tvarkos pažeidimą, o būtent: 2013 m. spalio 24 d.... 7. Faktiniai duomenys, pagrindžiantys teismo išvadas, ir jų vertinimas... 8. Kaltinamasis nepilnametis pareiškė, kad nuoširdžiai gailisi, kaltę... 9. Kaltinamasis A. J. pareiškė, kad nuoširdžiai gailisi, kaltę pripažįsta... 10. Be pačių kaltinamųjų visiško prisipažinimo jo kaltė įrodyta ir kita... 11. Nukentėjusysis E. V. parodė, kad 2013-10-24 d. apie 19.00 val. jis kartu su... 12. Nukentėjusysis R. G. parodė, kad 2013-10-24 apie 19.00 val. jam su draugu E.... 13. Liudytojas A. J. parodė, kad 2013-10-24 d. ( - ) jis kartu su broliu... 14. Liudytojas D. J. parodė, kad 2013-10-24 d. apie 18.00 val. išgėrus alaus bei... 15. Liudytojas A. Š. parodė, kad jis prie kompanijos atvyko su R. B. ir su... 16. Liudytojas R. B. apklaustas įtariamuoju parodė, kad 2013 m. rudenį, jis... 17. Liudytoja D. B. parodė, kad po įvykio sugrįžęs sūnus papasakojo, kad jis... 18. Įvykio vietos apžiūros protokolu nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ) (... 19. Teismas daro išvadą, kad visi šie teisiamajame posėdyje baudžiamojo... 20. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad veika... 21. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgė į padaryto nusikaltimo... 22. Kaltinamasis R. B. nusikalto ne pirmą kartą ( 2013-05-20 atleistas nuo... 23. Teismas laiko, kad kaltinamasis visgi dar nėra visuomenei pavojinga asmenybė,... 24. Tai padės neįzoliavus jį nuo šeimos ir visuomenės jį stebėti ir... 25. Todėl atsižvelgiant į protingumo ir teisingumo bausmės skyrimo principus... 26. Teismui paskyrus švelnesnę, veikų pavojingumą ir padarinių, bei... 27. Tokios bausmės paskyrimas atitiks padarytą kaltinamosios nusikalstamą... 28. Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę šalinančių ar galinčių būti... 29. Kaltinamajam kaltę pripažinus visiškai ir baudžiamąją bylą... 30. Kadangi kaltinamajam ankstesni nuosprendžiai neįsiteisėję, prokuroro... 31. Paskirtoji kardomoji priemonė - rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 32. Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam A. J. atsižvelgė, kad jis teisiamas... 33. Teismas skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į padaryto nusikaltimo... 34. Todėl išdėstytos aplinkybės duoda pagrindą pripažinti, kad bausmės... 35. Taikyti LR BK 62 str. ir skirti švelnesnę bausmę... 36. Civilinius ieškinius tenkinti sekančiai.... 37. Kadangi kaltinamieji ieškinių t.y. 990,49 Lt žalos Valstybinio socialinio... 38. Todėl teismas nutaria priteisti iš kaltinamojo R. B., a.k. ( - ) Valstybinio... 39. Bei priteisti iš kaltinamųjų R. B., a.k. ( - ) ir A. J., a.k. ( - )... 40. Tačiau teismas konstatuoja, kad nukentėjusieji R. G. ir E. V. tikslaus... 41. Nors nuteistajam R. B. gynėjas buvo skirtas BPK 51 str.1 d.... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 273, 297 - 310 str.... 43. R. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138... 44. Pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p. 1 (vieneriems) metams ir 3... 45. Pagal LR BK 284 str. 1 d. 3 (trim) mėnesiams laisvės... 46. Taikyti LR BK 63 str. 1, 5 d.d. ir paskirti galutinę... 47. Taikyti Lietuvos Respublikos BK 641 str. nuostatas ir... 48. Taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 str. ir paskirtos... 49. Bausmės pradžia skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo... 50. Paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 51. A. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284... 52. Taikyti Lietuvos Respublikos BK 641 str. nuostatas ir... 53. Kardomąją priemonę periodinę registraciją policijos įstaigoje palikti... 54. Civilinius ieškinius tenkinti sekančiai.... 55. Priteisti iš kaltinamojo R. B., a.k. ( - ) Valstybinio socialinio draudimo... 56. Proteisti iš kaltinamųjų R. B., a.k. ( - ) ir A. J., a.k. ( - ) solidariai... 57. Nukentėjusiems R. G. ir E. V. pripažinti teisę į ieškinių patenkinimą, o... 58. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...