Byla L2-547-259/2007

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Rasmai Rinkūnaitei, dalyvaujant atsakovo UAB „MG Statyba“ atstovams advokatui R.M. ir direktoriui G. M., trečiojo asmens UAB „Rodiklis“ atstovui V.P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo pagal ieškovo UAB“Ekstra namas“ ieškinį atsakovui UAB“MG Statyba“, trečiajam asmeniui UAB“Rodiklis“ bei pagal atsakovo UAB“MG Statyba“ priešieškinį ieškovui UAB“Ekstra namas“ dėl vienašalių darbų perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Ekstra namas“ ieškiniu (1 t. b.l. 106-108) prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „MG Statyba“ 119 608,92 Lt skolą, 43 059,21 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas savo reikalavimus grindė 2004 m. birželio mėn. 25 d. su atsakovu (tuo metu jis vadinosi UAB „Nidulus statyba“) sudarytomis Statybos rangos sutartimis Nr. 4/04X (Pamiškė), Nr. 3/04X (Su rūsiu), Nr. 2/04 X (Kampinis), pagal kurias ieškovas atliko statybos darbus, sodų bendrijoje „Užuovėja“ Kauno raj. sklypuose Nr.20 ir 27 už bendrą 295 862,31 Lt sumą, o atsakovas įsipareigojo sudaryti darbams atlikti būtinas sąlygas, atliktą darbą priimti ir sumokėti atlyginimą pagal tarpusavyje suderintas sąmatas ir statybos darbų atlikimo aktus (suderintos sąmatos ir statybos darbų atlikimo aktai: 2004-05-31 (62 767,47 Lt), 2004-06-30 (17 704,66 Lt), 2004-08-31 (51 793,74 Lt), 2004-09-30 (32 640,50 Lt), Nr.1 ( 9 646,42 Lt), Nr.2 ( 19 219,72 Lt), Nr.3 ( 29 169,66 Lt), Nr.4 ( 28 222,36 Lt), Nr.5 (1 185,36 Lt), Nr.6 ( 1 153,57 Lt), Nr.7 (2 650,42 Lt), Nr.8 ( 24 304,45 Lt), Nr.9 (4 052,89 Lt). Statybos darbų atlikimo aktų Nr1-9 atsakovas nepasirašė, statybos darbų trūkumų nenurodė, už atliktus darbus liko skolingas 119 608,92 Lt. Sutinkamai su 2004-06-25 Statybos rangos sutarčių 8.8 p., atsakovas, laiku neatsiskaitęs už darbus, moka 0,2 proc. delspinigius, kurie turėtų būti priteisti už 6 mėn. (119 608,92 Lt x 0,2 proc. x 180 d. = 43 059,21 Lt). Ieškovas taip pat nurodė, jog pagal CK 6.694 str. 6d. užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, tik tada jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių objekto neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti. Apie jokius statybos darbų atlikimo trūkumus atsakovas ieškovui nepranešė, pagal 2004-06-25 Statybos rangos sutartis pastatyti statybos objektai yra užbaigti ir funkcionalūs, todėl atsisakymas pasirašyti atliktų darbų aktą neatleidžia jo nuo pareigos apmokėti skolą. Ieškovas treigė, kad atsakovo su trečiuoju asmeniu pateiktos sutartys dėl statybos darbų atlikimo tuose pačiuose objektuose, yra fiktyvios: sutartis Nr.04/05 sudaryta 2004-06-22, t.y. trimis dienomis anksčiau, negu atsakovo sutartis su ieškovu, turint tikslą ją panaudoti ateityje, sąmoningai siekiant išvengti atsiskaitymo už atliktus darbus. Be to ieškovas nurodė, jog teismui pateiktame UAB „MG Statyba“ ir UAB „Rodiklis“ 2004-06-15 objektų perdavimo akte negalėjo būti užfiksuota ieškovo atliktų darbų būklė objektuose, nes 2004-06-15 dienai objektuose dar nebuvo atlikti jokie darbai, kadangi ieškovas sutartį su atsakovu sudarė 2006 m. birželio mėn. 25 d. ir tik po to pradėjo darbus. Aktas nepatvirtintas UAB „Rodiklis“ antspaudu, pasirašytas ne darbų vykdytojo M.K.. UAB „MG Statyba" ir trečiojo asmens UAB „Rodiklis“ sandoriai yra niekiniai nuo jų surašymo momento (CK 1.78 str. 1d., 5 d.). Taip pat ieškovas teigė, kad trečiojo asmens pateiktos lokalinės sąmatos darbams, nesusijusiems su bylos ginčo dalyku, t.y. darbams kituose objektuose.

4Atsiliepime į atsakovo UAB“MG Statyba“ priešieškinį ieškovas UAB „Ekstra namas“ su priešieškiniu nesutiko dėl šių motyvų: priešieškinys neatitinka CPK 143 str. 3 d., 135 str. 2 d., 80 str. 1 d. 1 p. reikalavimų, kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, kuriais grindžia priešieškinio reikalavimus bei įrodymų, kad už priešieškinį sumokėjo nustatytą žyminį mokestį, todėl priešieškinys neturėjo būti priimtas, o priimtas negali būti nagrinėjamas (CPK 86 str. 3 d.), be to, ieškovas aktus vienašališkai pasirašė pagrįstai, kadangi atsakovas, vengdamas atsiskaityti už atliktus darbus, atsisakė pasirašyti atliktų darbų aktus, todėl pagal CK 6.694 str. 4d., jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Toks vienašalis atliktų darbų aktų pasirašymas atitinka 2004-06-25 tarp UAB „Ekstra Namas“ ir atsakovo sudarytų Statybos rangos sutarčių 10.1 p. reikalavimus. Taip pat ieškovas teigė, kad atsakovas pateikė „atliktų darbų aktus“, atliktų ne tuose objektuose. UAB „Ekstra namas“ pagal 2004-06-25 Statybos rangos sutartis Nr. 4/04X (Pamiškė), Nr. 3/04X (Su rūsiu), Nr. 2/04 X (Kampinis) atliko statybos darbus Kauno rajone Sodų bendrijoje „Užuovėja", o atsakovas UAB „MG Statyba“ priešieškiniu pateikė fiktyvius atliktų darbų aktus Akademijos miestelyje, kas neturi nieko bendro su ieškovo pareikštu ieškiniu Atsiliepime į atsakovo UAB“MG Statyba“ priešieškinį ieškovas UAB „Ekstra namas“ prašė priešieškinį atmesti (2 t. b.l. 49-51).

52007 01 22 d. teismo posėdžio metu (b.l. 111-115, 2 t.) ieškovo atstovas ieškovo poziciją palaikė, siūlė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti, papildomai paaiškino, kad ieškovas darbus objekte pradėjo liepos mėnesį, apie tai, kad darbai atliekami nekokybiškai, ieškovui buvo pranešta tik iškėlus bylą teisme. Darbų atlikimo aktuose yra užfiksuota darbų atlikimo pabaiga. Atsakovas žadėjo atsiskaityti vėliau, pateikus darbų atlikimo aktus, pretenzijų dėl kokybės ieškovui nebuvo pareikšta. Kad darbus atliko UAB „Rodiklis“ ieškovui tapo žinoma tik iškilus ginčui. Darbų atlikimo aktas datuotas 2004 metų gegužės mėnesį yra avansinis mokėjimas pagal susitarimą su atsakovu. Atsakovas bando savo poziciją pagrįsti tuo, kad matyt jis vykdė darbus gretimai esančiuose objektuose, taip bando pagrįsti priešieškinį ir savo poziciją. Pridėti aktai neatitinka sutarčių.

6Ieškovo atstovas į 2007 03 22 d. teismo posėdį neatvyko be svarbios priežasties. Ieškovo administracijos vadovo teismui pateikti dokumentai apie tai, kad jis buvo nedarbingas nuo 2007 03 21 iki 2007 03 21 d. (2 t. b.l. 130) ir kad bendrovės administracijos direktorius nuo 2007 03 21 d. dėl stuburo diskų išvaržos yra ambulatorinėje reabilitacijoje (2 t. b.l. 129) negali būti pagrindu pripažinti ieškovo nedalyvavimą teismo posėdyje dėl svarbios priežasties, tuo labiau, kad ieškovas yra juridinis asmuo, gali būti atstovaujamas ne tik įmonės vadovo (LR CPK 55 str.).

7Atsakovas UAB“MG Statyba“ atsiliepime į ieškinį, nesutiko su ieškiniu ir nurodė, kad ieškovui už darbus buvo pervesta 164 906,37 Lt. Darbų atlikimo metu, pastebėjus, kad ieškovas darbus atlieka nekokybiškai, apie tai buvo pranešta ieškovui, kuris nutraukė darbus statomuose objektuose. Atsakovas ieškovo statybų darbams užbaigti su trečiuoju asmeniu UAB“Rodiklis“ sudarė rangos sutartis ir už atliktus darbus sumokėjo 150 000,01 Lt. Prieš pradedant darbus UAB „Rodiklis“ surašė su UAB „MG Statyba“ objektų priėmimo perdavimo aktus, kuriuose užfiksuotos objektų būklės tam momentui, kai darbus juose pradėjo UAB „Rodiklis“. Ieškovo ieškinys yra pagrįstas jo vienašališkai surašytais atliktų darbų aktais, dėl kurių pripažinimo negaliojančiais atsakovas reiškia priešieškinį ieškovui. Atsakovas UAB“MG Statyba“ nesutiko su ieškovo argumentais, jog trečiojo asmens pateiktos lokalinės sąmatos darbams yra nesusijusios su bylos ginčo dalyku, t.y. jos žymi darbus bendrovės atliktus kituose objektuose. Atsakovas nurodė, kad pagal ieškovo ir atsakovo bei pagal atsakovo ir trečiojo asmens rangos sutartis statybos darbai buvo atliekami objektuose, esančiuose tuose pačiuose žemės sklypuose, kurių unikalūs numeriai Nr.( - ) , Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) , esančiuose ( - ) “. Ieškovo teismui pateikti dokumentai kelia abejonių dėl jų tikrumo. Ieškovas dviejuose žemės sklypuose statė tris atskirus namus, kadangi statybos darbai buvo atliekami tik žemės sklypuose, kurių unikalus numeriai yra Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (2 t. b.l. 41, 42).

8Atsakovas UAB“MG Statyba“ priešieškiniu prašė teismo pripažinti negaliojančiais ieškovo UAB „Ekstra namas“ vienašališkai pasirašytus darbų atlikimo aktus Nr. 1 (9 646,42 Lt), Nr. 2 (19 219,72 Lt), Nr. 3 (29 169,66 Lt), Nr. 4 (28 222,36 Lt), Nr. 5 (1 185,36 Lt), Nr. 6 (1 153,57 Lt), Nr. 7 (2 650,42 Lt), Nr. 8 ( 24 304,45 Lt), Nr. 9 (4 052,89 Lt), kadangi minėti atliktų darbų perdavimo aktai buvo surašyti ieškovo esant faktiškai nutrauktiems sutartiniams santykiams, juos pasirašė tik ieškovo UAB „Ekstra namas“ atstovas, juose užfiksuoti faktiškai neatlikti darbai. Dėl šios priežasties UAB „Ekstra namas“ surašyti darbų perdavimo aktai turi būti pripažinti negaliojančiais (1 t. b.l. 146, 147).

9Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu atsakovo poziciją palaikė, siūlė ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti, papildomai paaiškino, kad ieškovo darbų kokybė netenkino, todėl žodžiu apie tai buvo pranešta. Ieškovas metė darbus. Vykdė įsipareigojimus, sudarė sutartis su „Rodikliu“, baigus darbus-atsiskaitė pagal surašytus aktus. Ieškovas pradėjo darbus anksčiau nei buvo su juo pasirašyta sutartis. Tiksliai atstovas negali nurodyti, bet anksčiau nei 2004 06 25 d.. 2004 05 31 d. aktas rodo, kad ieškovui 62 767 , 47 Lt buvo pervesta. Tai rodo, kad anksčiau nei sudaryta sutartis buvo atliekami darbai. 2004 06 15 d. perdavimo priėmimo aktas sudarytas faktiškai nutrūkus ieškovo ir atsakovo santykiams. Dėl sutarties datos klaidingumo paaiškinti negali, mano, kad faktiškai sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta 2004 m. kovo mėnesį. Gal data yra techninė klaida. Ieškovas nebuvo kaip nors informuotas apie surašytą 2004 06 15 d. perdavimo priėmimo aktą tarp atsakovo ir trečiojo asmens, jis faktiškai buvo metęs darbus. Apie ieškovo pateiktus aktus atsakovas sužinojo po teismo įsakymo priėmimo. „Rodiklis“ pradėjo dirbti objektuose 2004 m birželio pabaigoje-liepos pradžioje. Darbai truko iki 2005 metų. 2004 metų birželio 25 dienos sutartis su ieškovu dokumentiškai nebuvo nutraukta, negali pateikti įrodymų dėl jos nutraukimo. Ieškovas pats faktiškai nutraukė sutartį. Ieškovui nebuvo kitos išeities kaip sudaryti kitas sutartis su „Rodikliu“. Buvo statomi privatūs gyvenamieji namai. Iš pateiktų sutarčių matyti, kad yra du žemės sklypų kadastriniai numeriai, o namai trys. Tačiau sutartyse su UAB „Rodiklis“ yra trys žemės sklypų kadastriniai numeriai. Statybos darbų žurnalo atsakovas nevedė, priežiūrą vykdė pats atsakovo administracijos direktorius faktiškai. Ieškovas atliktų darbų aktų UAB“MG Statyba“ iki ginčo atsiradimo teisme nepateikė. Objektai nurodomi statybos rangos sutartyje su ieškovu ir statybos rangos sutartyse su UAB“Rodiklis“ yra tie patys.

10Tretysis asmuo UAB“Rodiklis“ atsiliepime į ieškinį (2 t. b.l. 1, 2) nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti tokiais motyvais : su atsakovu tretysis asmuo buvo sudaręs 2004-06-22 statybos rangos sutartį Nr. 04/5 dėl statinio gamybos, montavimo ir statybos adresu Kauno r. sav., Ringaudų k., sodininkų bendrijos „Užuovėja" 20 sklype; 2004-08-30 - statybos rangos sutartį Nr. 4/04 dėl statinio gamybos ir statybos tuo pačiu adresu, 131 sklype; 2004-09-01 - statybos rangos sutartį Nr. 5/04 dėl statinio gamybos ir statybos tuo pačiu adresu, 27 sklype. Pagrindas šioms trims sutartims sudaryti ir vykdyti buvo 2004-06-15 įforminti perdavimo - priėmimo aktai, kuriuose užfiksuota tuo metu buvusi trijų statybviečių techninė būklė. Už pagal šias sutartis atliktus statybos darbus atsakovas apmokėjo pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras: 2004-11-15 RRR Nr. 005260, 2004-12-13 RRR Nr. 006689, 2004-12-23 RRR Nr. 006769. Pagrindo pripažinti, kad rangos sutartys yra fiktyvios, nėra. Tai, kad atsakovas sudarė su UAB „Rodiklis“ statybos rangos sutartį dėl to paties dalyko trimis dienomis anksčiau, negu su ieškovu, nereiškia, jog pirma sudarytas sandoris yra fiktyvus ir niekinis, trečiojo asmens nuomone ieškovo nurodyta delspinigių suma yra aiškiai per didelė, turinti labiau baudinį, bet ne kompensacinį pobūdį. Atsakovo ir trečiojo asmens sandoriai - rangos sutartys, perdavimo ir priėmimo aktai, atsiskaitymo operacijų - sudaryti siekiant sukurti atitinkamus civilinius teisinius santykius. Tai įrodo vėlesni šalių veiksmai, įrodymai (lokalinių sąmatų, atliktų darbų aktų, PVM sąskaitų faktūrų, medžiagų pirkimo ir įrangos nuomos dokumentų, įsakymo dėl statybos darbų vadovų paskyrimo kopijos bei buhalterinė pažyma apie atsiskaitymą). Rangos sutartys realiai įvykdytos, todėl jos nėra fiktyvios. Be to, atliktų darbų aktus pasirašė UAB“Rodiklis“ įgaliotas darbuotojas. Trečiojo asmens PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimas rodo pritarimą jo atstovo sudarytiems sandoriams. Ieškovas, pasisakydamas apie reikalavimus sandorių formai, remiasi neegzistuojančia norma, nes CK 6.694 str. 4 d. nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Tokių aktų galiojimui reikšmės turi parašų rekvizitas, tuo tarpu kitokių akto galiojimą lemiančių reikalavimų, tokių kaip antspaudavimas, įstatymas nenumato. Dokumento antspaudavimas gali būti tik papildomas, visais atvejais neprivalomas rašytinės sandorio formos reikalavimas (CK 1.73 str. 3 d.). Atsakovo ir trečiojo asmens sudaryti sandoriai yra galiojantys, nes CK 1.78 str. 3 d. nustatytų sandorio pripažinimo niekiniu pagrindų nenustatyta. Tretysis asmuo pabrėžė, kad ieškovo nurodyta aplinkybė, kad tretysis asmuo užsiėmė nelegalia statybos veikla, rodo ieškovo pripažinimą, kad būtent UAB „Rodiklis“ atliko statybos darbus. Teisnumo klausimas byloje mažareikšmis, kadangi CK privatiems juridiniams asmenims nustatytas bendrasis teisnumas (CK 2.74 str. 1 d.). Tretysis asmuo yra privatus juridinis asmuo, o statybos veikla neuždrausta įstatymų, nelicencijuojama ir nesietina su išimtinėmis fizinio asmens savybėmis, tretysis asmuo, kaip ir kiti privatūs asmenys, nuo 2001-07-01 yra teisnus užsiimti statybos veikla, nesvarbu, ar tai nurodyta įstatuose, ar ne. Tretysis asmuo teigė, jog atsiskaitymai tarp atsakovo ir trečiojo asmens vyko ne tik grynaisiais pinigais, bet ir pervedimu į banko sąskaitą (2004-12-23 ir 2005-01-06). Pagal tuomet galiojusią tvarką surašant griežtos apskaitos pinigų priėmimo kvitus, oficialiai įsigytus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje 2004-10-27 kasos pajamų orderis LAF Nr. 3617168, 2004-11-18 kasos pajamų orderis LAF Nr. 3617239, 2004-12-10 kasos pajamų orderis LAF Nr. 3617304 ir 2005-01-06 kasos pajamų orderis LAF Nr. 3617411, taip pat atitinkami įrašai kasos knygose patvirtina, kad pateikti pinigų priėmimo kvitai buvo surašyti tą dieną, kuri juose ir nurodyta. Aplinkybę, kad trečiojo asmens gauti iš atsakovo grynieji pinigai buvo tinkamai užpajamuoti, patvirtina audito įmonė 2004 ir 2005 metais dariusi finansinės atskaitomybės auditą. Tretysis asmuo nurodo, kad tą aplinkybę, jog darbai buvo atliekami Kauno raj. sodininkų bendrijoje „Užuovėja“ patvirtina 2004-06-22, 2004-08-30, 2004-09-01 lokalinės sąmatos, kuriose nurodytas statybvietės adresas, 2004-11-17, 2004-12-13, 2004-12-23 atliktų darbų aktų turinys rodo, kad darbai, sulygti lokalinėje sąmatoje ir atliktų darbų akte yra tapatūs, kas įrodo jog tai yra tas pats objektas. Po 2004-06-22 tretysis asmuo diegė specialią apskaitos programą (dėl to keitėsi ir dokumentų forma). Šią aplinkybę taip pat patvirtina rangos sutarčių vykdymo laikotarpiu padidėjęs trečiojo asmens poreikis statybinių specialybių darbuotojų skaičiui.

11Atsiliepime į atsakovo UAB“MG Statyba“ priešieškinį tretysis asmuo UAB“Rodiklis“ su priešieškiniu sutiko ir nurodė, kad po 2004 m. birželio 15 d. darbus Kauno rajone Sodų bendrijoje „Užuovėja“, vykdė UAB“Rodiklis“, kuriuos UAB „Ekstra namas" vienašališkai surašytuose aktuose nurodė kaip jų atliktus darbus. UAB „Rodiklis“ jokių teisinių santykių dėl statybos darbų užbaigimo su UAB „Ekstra namas“ neturėjo, tų pačių baigiamųjų statybos darbų tose pačiose statybvietėse negalėjo du kartus visa apimtimi atlikti skirtingi, tarpusavyje nesusiję sutartiniais teisiniais santykiais asmenys - UAB „Rodiklis“ ir UAB „Ekstra namas“. Byloje surinkta pakankamai įrodymų teigti, jog minėtus statybos darbus atliko UAB „Rodiklis“. Dėl to darytina išvada, kad UAB „MG Statyba“, kontroliavusi statybos darbų eigą ir priėmusi darbų rezultatus iš UAB „Rodiklis", pagrįstai atsisakė pasirašyti UAB „Ekstra namas“ peršamus fiktyvius aktus.

12Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas siūlė ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti, papildomai paaiškino, kad vyksta ginčas dėl fakto. Statybos darbai faktiškai prasidėjo gerokai anksčiau nei 2004 06 25. Kai kuriuos darbus minimuose objektuose atliko ieškovas, su juo atsiskaityta. 2004 06 15 d. ieškovas jau darbus buvo nutraukęs. 2004 06 15 d. ieškovo atlikti darbai buvo užfiksuoti aktu. Ieškovui pranešti nebuvo reikalo, nes jis darbus buvo metęs. Pastatyti objektai buvo perleisti fiziniams asmenims. Byloje 1 t. b.l. 148-153 yra trys atliktų darbų aktai trims pastatytiems objektams. Lokalinėse sąmatose yra nurodoma, kad darbai bus vykdomi sodininkų bendrijos „Užuovėja“ 27 sklype. Atstovas papildomai 2007 03 22 d. teismo posėdžio metu paaiškino, kad statybos eigoje dėl apskaitos sistemos įdiegimo pas tretįjį asmenį, kito statybos objektų žymėjimas. Nurodo, kad statybos rangos sutartyje Nr 04/5 (2 t. b.l. 3) objektas apibrėžiamas nurodant jo buvimo vietą –Kauno raj., Ringaudų k., Sodų bendrija „Užuovėja), 20 skl. . Atstovas atkreipia dėmesį, kad lokalinė sąmata (2 t. b.l. 15) žymi tą patį objektą, taip pat atliktų darbų aktas (2 t. b.l. 20) žymi tą patį objektą, nors yra sudarytas po elektroninės apskaitos sistemos bendrovėje įdiegimo, nes atitinka darbų pavadinimai, darbų kaina. Dėl to ieškovo teiginiai, kad darbai buvo UAB „Rodiklio“ atliekami kituose objektuose yra klaidinantys.

13Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. K. paaiškino, kas su ieškovu neturi nieko bendro, dirbo pas trečiąjį asmenį statybos darbų vadovu nuo 2004 m spalio. Pradėjo darbus soduose dviejuose nameliuose, Vieno buvo pamatai, kito net nebuvo pamatų. Žino, kad anksčiau šiuos objektus statė kita firma. Iš viso statė 4 namelius, kuriuos įvardijo: Akademija - 1, Akademija - 2 ir t.t. Iki kai atėjo dirbti liudytojas vieno namelio buvo pastatytas karkasas, kito namelio buvo karkasas su plėvele ant stogo. Buvo daug broko taisymo. Tuo metu daugiau niekas niekur nedirbo (2 t. b.l. 113,114)..

14Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. paaiškino, jog jo žmonai priklausančiame žemės sklype Sodininkų bendrijoje „Užuovėja“, sklypo numeris 27, Ringauduose, Kauno rajone ieškovas „Ekstra namas“ nuo 2004 metų pavasario pradėjo vykdyti statybos darbus, vėliau juos nutraukė. 2004 metų rugsėjo-spalio mėnesį darbus jam priklausančiame objekte pradėjo UAB „Rodiklis“. Baigė darbus „Rodiklis“ 2004 metų pabaigoje. Šiuo metu ta vietovė, kur yra pastatytas namas, vadinama „Akademija“.

15Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas.

16Išnagrinėjus bylą teisme nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas yra sudaręs tris rašytines statybos rangos sutartis, datuojamas 2004 m birželio 25 d. (1 t. b.l. 19-21, 30-32, 40-42), kuriose šalys susitarė, jog ieškovas (Rangovas) pagamins ir pastatys tris karkasinius namus, o atsakovas (Genrangovas) apmokės už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą atlikus visą darbą. Sutartyse nurodomas statomų objektų adresas- Kauno rajonas, Sodų bendrija „Užuovėja“, du namai statomi sklype Nr. 20, o vienas sklype Nr. 27. Sudarytose sutartyse šalys susitarė, kad sklype Nr. 20 statomų objektų kaina yra 115 645 Lt ir 81357 Lt (1 t. b.l. 19, 30), o sklype Nr. 27 objekto kaina 92606 Lt (1 t. b.l. 40). Ieškovas nurodo, kad jis šiuos objektus yra pilnai pastatęs, atlikta darbų objektuose už 295 862, 31 Lt, atsakovas yra dalinai atsiskaitęs periodiškais mokėjimo pavedimais avansu, nėra apmokėjęs atliktų darbų už 119 608, 92 Lt. Ieškovas savo pozicijai pagrįsti pateikė minėtas tris statybos rangos sutartis su sąmatomis (1 t. b.l. 22-29,33-39, 43-50), atliktų darbų aktus (1 t. b.l. 110-134).

17Atsakovas ir tretysis asmuo nesutiko su ieškiniu, savo pozicijai pagrįsti pateikė tris rašytines statybos rangos sutartis, sudarytas 2004 06 22 d., 2004 08 30 d. ir 2004 09 01 d. tarp UAB“MG Statyba“ ir UAB“Rodiklis“ ( 2 t., b.l. 3-11), perdavimo priėmimo aktus (2 t., b.l. 12-14), 3 objektų statybos lokalines sąmatas (2 t. b.l. 15-19), 3 objektų atliktų darbų aktus (2 t. b.l.20-25), PVM sąskaitas faktūras (2 t. b.l. 26-28), pinigų priėmimo kvitus (2 t. b.l. 84-87), kasos pajamų orderius (2 t. b.l. 88-91), išrašus iš kasos apskaitos knygų (2 t. b.l. 92-95).

18Teismas išnagrinėjęs bylą teisme, pažymi, kad tiek tarp ieškovo UAB „Ekstra namas“ ir atsakovo UAB“MG Statyba“, tiek tarp atsakovo UAB“MG Statyba“ ir trečiojo asmens byloje UAB „Rodiklis“ susiklostę teisiniai santykiai 2004 metais kvalifikuojami kaip atsiradę statybos rangos sutarties pagrindu, šie santykiai reglamentuojami LR CK XXXIII skyriaus, trečio skirsnio nuostatose (LR CK 6.681-6.699 str.).

19Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymų teismas nustatė, jog ieškovas su atsakovu anksčiau nei užfiksuota rašytinėse sutartyse (2004 06 25) buvo sudarę susitarimą atlikti trijų namų gamybos ir statybos darbus Kauno rajone, Sodų bendrijoje „Užuovėja“, taip pat anksčiau nei 2004 06 25 d. statybos darbai buvo pradėti vykdyti ir anksčiau nei 2004 06 25 d. buvo ieškovui atsikaitoma už atliktus statybos darbus ginčo objektuose. Ieškovo pozicija, jog statybos rangos sutartys su atsakovu buvo sudarytos 2004 06 25 d. ir tik po to buvo pradėti statybos darbai 3 objektuose (1 t. b.l. 106-108), buvo paneigta surinktų byloje įrodymų pagrindu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis byloje.

20Šią išvadą pagrindžia tos aplinkybės, jog ieškovas ir atsakovas 2004 06 25 d. sudarytose sutartyse susitaria, kad ieškovas darbus atliks iki 2004 m. liepos 31 dienos (Sutarčių 2.14 p. 1 t. b.l. 19, 33, 40), o objektų statybos darbai turi būti baigti per 8 savaites nuo avanso gavimo dienos ( Sutarčių 4.2 p. 1 t. b.l. 20, 31, 41). Kadangi nuo 2004 06 25 d. iki 2004 07 31 dienos viso buvo likę mažiau nei 5 savaitės, todėl labiau tikėtina atsakovo pozicija, kad pirminių sutarčių sudarymo metu 2004 06 25 d. ieškovas buvo gavęs avansą, atlikęs dalį šalių sutartų darbų, už kuriuos atsakovas yra atsiskaitęs, o 2004 06 25 d. datuotose sutartyse buvo tik įforminti šalių susitarimai . Šią išvadą pagrindžia ir ta aplinkybė, jog ieškovo pateikti byloje trys atliktų darbų objektuose aktai (1 t. b.l. 111, 116, 128), liudija, jog darbai 9646 Lt, 19219 Lt , 28222Lt sumoms, viso daugiau nei 57 000 Lt sumai yra atlikti jau 2004 06 30 dieną, t.y tik po 5 dienų nuo sutarties vykdyti darbus sudarymo dienos. Vienas iš akto priedų (1 t. b.l. 130) rodo, jog kai kurie darbai objektuose buvo atlikti iki 2004 05 30 dienos. Byloje esantis ieškovo ir atsakovo suderintas Grafikas ( 1 t. b.l. 135) liudija, kad atsakovas jau birželio mėnesio pradžioje atsiskaitinėjo už atliktus darbus ieškovui, šalys suderino gautas ir mokėtinas sumas ateityje. Todėl ieškovo nurodytos ieškinyje aplinkybės, jog 2006 06 15 dieną surašyti atsakovo ir trečiojo asmens byloje priėmimo perdavimo aktai yra fiktyvūs, nes 2006 06 15 dienai nebuvo atlikti nurodytuose objektuose jokie darbai, nes sutartį su atsakovu ieškovas yra sudaręs tik 2006 06 25 d. ir tik po to ieškovas pradėjo darbus, yra paneigti aukščiau sprendime nustatytomis aplinkybėmis, pagrįstomis surinkta byloje medžiaga.

21Teismas laiko pagrįstu ir įrodytu, jog kilus ginčui su ieškovu ir ieškovui nutraukus darbus objektuose, 2004 06 15 dieną atsakovas ir tretysis asmuo priėmimo-perdavimo aktuose (2 t., b.l. 12-14) užfiksavo ieškovo atliktus kai kuriuos darbus ginčo objektuose, šiuos nebaigtus objektus perdavė vykdyti trečiajam asmeniui UAB „Rodiklis“. Vėliau atsakovas ir tretysis asmuo sudarė rašytines šių objektų statybos rangos sutartis ( 2 t., b.l. 3-11). Ieškovo teiginiai, jog minėtos statybos rangos sutartys yra sudarytos darbams kituose objektuose atlikti, yra paneigti atsakovo ir trečiojo asmens pateiktais rašytiniais įrodymais, teismo posėdžių metu apklaustų liudytojų parodymais. Byloje esančiose statybos rangos sutartyse tarp ieškovo ir atsakovo ir tarp atsakovo ir trečiojo asmens nurodomas tas pats statybos objektų adresas, žemės sklypų unikalūs numeriai, šie duomenys užfiksuoti ir aukščiau minėtuose perdavimo priėmimo aktuose, kuriuose užfiksuota objektų būklė 2004 06 15 dienai. Analizuojant šiuose aktuose užfiksuotus ieškovo atliktus darbus ir lyginant juos su UAB „Rodiklis“ atliktais darbais nurodytais lokalinėse sąmatose (2 t. b.l. 15-19) bei išvardintais atliktų darbų aktuose (2 t. b.l. 20-25), matyti, kad UAB „ Rodiklis“ sąmatose ir aktuose žymimi darbai yra nesusiję su statybos objektų pamatų įrengimu, objektų nulinio ciklo statybos darbais. Minėtuose dokumentuose UAB „Rodiklis“ atlikti darbai yra susiję su darbais tokiuose objektuose, kur jau yra įrengti namų pamatai, dalinai pastatytos sienos. Šios aplinkybės įrodo, jog ieškovas buvo pradėjęs darbus ginčo objektuose, juos dalinai atliko, o tretysis asmuo užbaigė statybos darbus šiuose objektuose. Šios nustatytos aplinkybės byloje ir atsakovo ir trečiojo asmens pateikti įrodymai byloje - PVM sąskaitos faktūros (2 t. b.l. 26-28), pinigų priėmimo kvitai (2 t. b.l. 84-87), kasos pajamų orderiai (2 t. b.l. 88-91), išrašai iš kasos apskaitos knygų (2 t. b.l. 92-95) neginčijami įrodo, jog UAB „Rodiklis“ atliko likusius darbus ginčo statybos objektuose, o UAB“MG Statyba“ yra atsiskaičiusi su UAB „Rodiklis“ pagal sudarytas statybos rangos sutartis už šiuos darbus. Todėl ieškovo reikalavimas atsakovui apmokėti dar kartą už ieškovo neatliktus darbus yra visiškai nepagrįstas.

22Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „MG statyba“ sudarė statybos rangos sutartis su UAB „Rodiklis“ įstatymo nustatyta tvarka nenutraukusi 2004 06 25 d. statybos rangos sutarčių su ieškovu. Ta aplinkybė, jog atsakovas sudarė statybos rangos sutartis su trečiuoju asmeniu, formaliai nenutraukęs statybos rangos sutarčių su UAB „Ekstra namas“, negali būti pagrindu tenkinti ieškovo ieškiniui. Pagrindas tokiam reikalavimui tenkinti gali būti įrodymai apie atliktų darbų rezultatą (LR CK 6.655 str. 1 d.), taip pat įrodymai apie tai jog viena šalis atliko darbus ir įstatymo nustatyta tvarka pateikė darbus priėmimui, o kita šalis nepagrįstai atsisakė darbus priimti (LR CK 6.694 str. 4 d.). LR CK 6.694 str. nustato, jog rangovas privalo pranešti užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą (LR CK 6.694 str. 1 d.). Tai ieškovas ir atsakovas numatė ir byloje esančiose rangos sutartyse (Sutarčių 1.3, 10.1 punktai) Tačiau įrodymų, jog ieškovas būtų atlikęs statybos rangos darbus objektuose ir tinkama tvarka būtų pranešęs apie tai, kad darbai objektuose yra pilnai atlikti ir atsakovas yra raginamas juos priimti, ieškovas teismui nepateikė. Todėl tikėtina atsakovo pozicija, kad apie atliktų darbų aktus atsakovas sužinojo tik ginčui iškilus teisme, jau po teismo įsakymo priėmimo. Todėl ieškovui apie jokius statybos darbų atlikimo trūkumus atsakovas faktiškai galimybės pranešti neturėjo. Teismas laiko, kad ieškovas vienašališkai surašė atliktų darbus aktus, nepateikęs jų atsakovui darbų priėmimo organizavimui, kreipėsi į teismą su ieškiniu, todėl ieškovo ieškinys dėl skolos už atliktus darbus priteisimo atmestinas, atmestinas išvestinis reikalavimas priteisti delspinigius ir palūkanas nuo skolos sumos, o atsakovo reikalavimas pripažinti minėtus darbų atlikimo aktus negaliojančiais tenkintinas (LR CK 6. 694 str. 4 d.).

23Atmetus ieškinį ir patenkinus priešieškinį iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turėtos (1 t. b.l. 154) 100 Lt bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d.), taip pat iš ieškovo valstybei priteistinos 38 Lt išlaidos ( 1 t., b.l.60, 2 t., 1 ) susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

26ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti pilnai.

27Pripažinti negaliojančiais ieškovo UAB „Ekstra namas“ vienašališkai surašytus ir pasirašytus darbų atlikimo aktus Nr. 1 (9 646,42 Lt sumai), Nr. 2 (19 219,72 Lt sumai), Nr. 3 (29 169,66 Lt sumai), Nr. 4 (28 222,36 Lt sumai), Nr. 5 (1 185,36 Lt sumai), Nr. 6 (1 153,57 Lt sumai ), Nr. 7 (2 650,42 Lt sumai), Nr. 8 ( 24 304,45 Lt sumai), Nr. 9 (4 052,89 Lt sumai).

28Priteisti UAB“MG Statyba“ (į. k. ( - ) ) iš UAB „Ekstra namas“ (į. k. ( - ) ) 100 Lt (vieną šimtą litų) turėtų išlaidų žyminiam mokesčiui byloje sumokėti.

29Priteisti iš UAB „Ekstra namas“ (į. k. ( - ) ) valstybei 35, 10 Lt (trisdešimt penkis litus ir 10 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Rasmai... 3. Ieškovas UAB „Ekstra namas“ ieškiniu (1 t. b.l. 106-108) prašė teismo... 4. Atsiliepime į atsakovo UAB“MG Statyba“ priešieškinį ieškovas UAB... 5. 2007 01 22 d. teismo posėdžio metu (b.l. 111-115, 2 t.) ieškovo atstovas... 6. Ieškovo atstovas į 2007 03 22 d. teismo posėdį neatvyko be svarbios... 7. Atsakovas UAB“MG Statyba“ atsiliepime į ieškinį, nesutiko su ieškiniu... 8. Atsakovas UAB“MG Statyba“ priešieškiniu prašė teismo pripažinti... 9. Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu atsakovo poziciją palaikė, siūlė... 10. Tretysis asmuo UAB“Rodiklis“ atsiliepime į ieškinį (2 t. b.l. 1, 2)... 11. Atsiliepime į atsakovo UAB“MG Statyba“ priešieškinį tretysis asmuo... 12. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas siūlė ieškinį atmesti,... 13. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. K. paaiškino, kas su ieškovu... 14. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. paaiškino, jog jo žmonai... 15. Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas.... 16. Išnagrinėjus bylą teisme nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas yra sudaręs... 17. Atsakovas ir tretysis asmuo nesutiko su ieškiniu, savo pozicijai pagrįsti... 18. Teismas išnagrinėjęs bylą teisme, pažymi, kad tiek tarp ieškovo UAB... 19. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, teismo posėdžio metu apklaustų... 20. Šią išvadą pagrindžia tos aplinkybės, jog ieškovas ir atsakovas 2004 06... 21. Teismas laiko pagrįstu ir įrodytu, jog kilus ginčui su ieškovu ir ieškovui... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „MG statyba“ sudarė statybos rangos... 23. Atmetus ieškinį ir patenkinus priešieškinį iš ieškovo atsakovui... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 straipsniu,... 26. ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti pilnai.... 27. Pripažinti negaliojančiais ieškovo UAB „Ekstra namas“ vienašališkai... 28. Priteisti UAB“MG Statyba“ (į. k. ( - ) ) iš UAB „Ekstra... 29. Priteisti iš UAB „Ekstra namas“ (į. k. ( - ) ) valstybei 35, 10... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...