Byla e2-35240-129/2015
Dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovei Ž. G. dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 127,06 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2015 m. rugpjūčio 12 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

3Ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas atsakovei įteikti CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu 2015 m. rugsėjo 18 d. Kadangi atsakovė nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovei Ž. G. (el. b. l. 25). Minėtu adresu atsakovė yra deklaravusi ir savo gyvenamąją vietą (el. b. l. 26). Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijas direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 30-2551 (viešai prieinama informacija http://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30218604) pagrindu paskirtas gyvenamojo namo ( - ), Vilnius, administratoriumi (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

7Gyvenamasis namas, esantis ( - ), Vilnius, yra daugiabutis, todėl pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82, 4.83 straipsnių nuostatas atsakovei kartu su kitais šio namo butų ir kitų patalpų savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso minėto namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, o ji kartu su kitais bendraturčiais privalo bendro naudojimo objektus tinkamai prižiūrėti ir remontuoti, proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Kaip nurodo ieškovas, atsakovė proporcingai savo nuosavybės daliai mokesčių už daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir komunalines paslaugas nemokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. susidarė 127,06 Eur įsiskolinimas. Tą patvirtina ieškovo teismui pateikta skolų valdymo ataskaita (el. b. l. 27). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu būtų atsiskaičiusi dėl reikalaujamos įsiskolinimo sumos (CPK 178 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovės 127,06 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio l dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (127,06 Eur), nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. rugpjūčio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur sumokėtą žyminį mokestį, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje (el. b. l. 9-15, 25), 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą (el. b. l. 16-22, 26) bei 54,45 Eur už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas ruošiant ieškinį (el. b. l. 4-8). Teismas, vertindamas ieškovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, sprendžia, kad ieškovui iš atsakovės priteistinas jo sumokėtas žyminis mokestis bei išlaidos už Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registro tarnybos išrašus, t. y. iš viso – 16,71 Eur. Tuo tarpu ieškovui nepriteistinos 54,45 Eur išlaidos už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas ruošiant ieškinį dėl žemiau nurodytų motyvų.

10Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 straipsnyje ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 straipsnyje nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Vadovaujantis kasacinio teismo suformuota praktika ir atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje ieškovui procesinius dokumentus rengė teisines paslaugas rengiant ieškinį teikianti įmonė UAB „SKOLOS LT“, ieškovo prašymas priteisti 54,45 Eur išlaidų už ieškinio parengimą atmestinas.

11Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti.

14Priteisti iš atsakovės Ž. G., asmens kodas ( - ), ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“, juridinio asmens kodas 121483222, naudai 127,06 Eur (vieno šimto dvidešimt septynių eurų ir 06 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (127,06 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. rugpjūčio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 Eur (šešiolikos eurų ir 71 euro cento) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo.

16Pareiškimas dėl sprendimo peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai