Byla 2-761-553/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, sekretoriaujant Virginijai Kostenko, dalyvaujant atsakovo VšI „Respublikine Vilniaus universitetine ligonine“ atstovui advokatui V. B., atsakovo VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ atstovei advokatei R. I., atsakovo BTA Insurance Company atstovei A. S., Treciajam asmeniui E. V., viešame teismo posedyje civilineje byloje pagal ieškoviu E. T. ir G. T. ieškini atsakovams VšI „Respublikine Vilniaus universitetine ligonine“, VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ ir BTA Insurance Company, treciajam asmeniui E. V., del žalos atlyginimo,

2n u s t a t e:

3Ieškiniu buvo pareikšti reikalavimai priteisti iš atsakovu VšI „Respublikine Vilniaus universitetine ligonine“, VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ ir BTA Insurance Company solidariai 16 359 Lt turtines žalos ir 100 000 Lt neturtines žalos atlyginima ieškovei G. T., priteisti iš atsakovu solidariai 3 394,07 Lt turtines žalos ir 70 000 Lt neturtines žalos atlyginima E. T. bei visas patirtas bylinejimosi išlaidas.

4I teismo posedi neatvyko ieškoves G. T. istatymine atstove ir ieškove E. T. bei jos atstovas advokatas R. V. Apie teismo posedžio vieta ir laika ieškovams pranešta pasirašytinai (b.l. 130). Jokiu prašymu ar pareiškimu nei ieškoves, nei ju atstovas teismui nepateike, neatvykimo priežasciu nepraneše.

5Atsakovu VšI „Respublikine Vilniaus universitetine ligonine“, VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ ir BTA Insurance Company atstovai pareiške prašymus palikti ieškini nenagrineta, nurodydami, kad sprendimo už akiu nepageidauja. Treciasis asmuo atsakovu prašymus palaike.

6Ieškinys paliktinas nenagrinetas.

7Rengiantis bylos nagrinejimui, 2011-04-28 protokoline nutartimi teismas buvo ipareigojes ieškoves atstova užtikrinti ieškoves E. T. dalyvavima, atsižvelgiant i tai, kad atstovui nebuvo žinomos svarbios bylos pasirengimui aplinkybes. Byloje esant irodymams, kad ieškovems ir jo atstovui apie bylos nagrinejimo vieta ir laika buvo pranešta tinkamai bei išaiškintos neatvykimo i teismo posedi pasekmes, teismui negavus jokiu prašymu ir neatvykima pateisinanciu irodymu, konstatuotina, kad šie byloje dalyvaujantys asmenys i teismo posedi neatvyko be pateisinamu priežasciu.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso istatymai ipareigoja dalyvaujancius byloje asmenis dometis bylos eiga ir kitokiais budais veikti už greita ir teisinga bylos išnagrinejima. CPK 246 straipsnio 4 dalis nustato, kad jeigu duomenu apie šaliu neatvykimo priežastis nera arba jeigu jos i teismo posedi neatvyksta be pateisinamu priežasciu ir jeigu ne iš vienos ju negauta prašymo nagrineti byla jiems nedalyvaujant, teismas ieškini palieka nenagrineta. Todel, atsižvelgiant i visas nustatytas aplinkybes, vadovaujantis CPK 246 straipsnio 4 dalimi, ieškoviu E. T. ir G. T. ieškinio pareiškimas paliktinas nenagrinetas. Tokia teismo nutartis neužkerta kelio ieškovui pakartotinai kreiptis i teisma su pareiškimu bendra tvarka.

9Atsakovo VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ atstove pareiške prašyma priteisti iš ieškoviu 3000 Lt atstovavimo išlaidu atlyginimui. Pagal CPK 93, 94 ir 98 straipsniu nuostatas, atsakovas turetu teise i bylinejimosi išlaidu atlyginima, jeigu sprendimas butu priimtas jo naudai arba jeigu ieškovas atsisakytu ieškinio del priežasciu, nesusijusiu su atsakovo geranorišku pareikšto reikalavimo patenkinimu. Ši istatymo nuostata reiškia, kad priešinga šalis privalo atlyginti patirtas bylinejimosi išlaidas, jeigu jos yra salygotos, pagristu kitos šalies siekiu apginti savo interesus, ir turi teise i patirtu išlaidu atlyginima, jeigu priešinga šalis neirodo tokiu išlaidu pagristumo. Tokiu budu, siekiant užtikrinti šaliu lygybes istatymui principa, nors Civilinio proceso kodeksas tiesiogiai nenumato, kaip sprendžiamas atsakovo išlaidu advokato pagalbai apmoketi atlyginimo klausimas, kuomet ieškinys paliekamas nenagrinetas, remiantis LR CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatomis, yra pagrindas analogiškai spresti atsakovo patirtu bylinejimosi išlaidu klausima ir šiuo atveju.

10Ieškoviu E. T. ir G. T. ieškinys paliktas nenagrinetas del ju paciu nerupestingu veiksmu, nesidomejimo bylos nagrinejimu. Pagrindo vertinti, kad atsakovo bylinejimosi išlaidos buvo salygotos paties atsakovo veiksmu ar neveikimo, privertusiu ieškoves kreiptis i teisma, t. y. salygotos ieškovo pagristo reikalavimo, nera. Nagrinejamuoju atveju yra pagrindas konstatuoti tik tai, kad atsakovo bylinejimosi išlaidos atsirado del ieškoviu veiksmu –kreipimosi i teisma su ieškiniu atsakovui VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“, kuris, siekdamas apginti savo interesus, patyre 3000 Lt dydžio atstovavimo išlaidas. Todel, atsižvelgiant i visas išdestytas aplinkybes ieškovas privalo atsakovui atlyginti patirtas bylinejimosi išlaidas (LR CPK 3 str. 6 d., 93, 94, 98 str., LR CK 1.5 str. 4 d.). Taciau Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darba ir laiko sanaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose del užmokescio dydžio. Todel teismas, atsižvelgdamas i Rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba maksimalaus dydžio nuostatas, vertindamas, kad byla nagrinejama teisme, esanciame toje pacioje vietoveje, kaip ir advokato darbo vieta, i tai, kad joje nekonstatuotas teisiniu klausimu naujumas, ir suteiktu paslaugu pobudi (buvo paruoštas atsiliepimas i ieškini, dalyvauta trijuose parengiamuosiuose teismo posedžiuose), sprendžia, kad 2 500 Lt suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrista ir protinga. Išdestytais motyvais prašymas del likusiu atstovavimo išlaidu priteisimo netenkintinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str. 4 d., 296 str. 1d. 6 p. str., teismas

Nutarė

12Ieškoviu E. T. ir G. T. ieškini atsakovams VšI „Respublikine Vilniaus universitetine ligonine“, VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ ir BTA Insurance Company, treciajam asmeniui E. V., del žalos atlyginimo palikti nenagrineta. Priteisti iš ieškoviu E. T. ir G. T. atsakovo VšI „Vilniaus universiteto Santariškiu klinikos“ naudai 2 500 Lt (du tukstancius penkis šimtus litu) bylinejimosi išlaidoms atlyginti. Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai