Byla AS-822-71-10
Dėl įsakymo ir sprendimo panaikinimo padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. U. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. U. skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai dėl įsakymo ir sprendimo panaikinimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja R. U. (toliau – ir pareiškėja) 2009-09-21 su skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti:

51) Utenos apskrities viršininko 2006-10-26 įsakymo Nr. 16-746 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo Degučių kadastro vietovėje Zarasų rajone“ dalį;

62) Utenos apskrities viršininko 2007-11-21 įsakymą Nr. 14-1544;

73) 2007-01-12 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą dėl sklypo Nr. K-5, bl;oke 0003 Indručių kaime, Degučių kadastro vietovėje, Zarasų rajone, suformavimo bei 2007-01-12 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą dėl sklypo Nr. K-4, bloke 0002 Indručių kaime, Degučių kadastro vietovėje, Zarasų rajone, suformavimo;

84) 2008-07-23 Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimą, kuriuo nuosavybės teisės atkurtos S. P..

9Taip pat prašė teismo išreikalauti iš Utenos apskrities viršininko administracijos visą medžiagą, susijusią su 2008 m. liepos 23 d. Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimo, kuriuo nuosavybės teisės atkurtos S. P., priėmimu. Kartu su skundu buvo pateiktas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą dėl minėtų administracinių aktų apskundimo motyvuojant tuo, jog 2009 m. gegužės 3 d. sužinojusi apie prašomus panaikinti administracinius aktus, ji nepraleidusi įstatymo nustatyto termino kreipėsi į teismą, tačiau jos skundą 2009 m. birželio 4 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti pasiūlius jai pasinaudoti išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka. Kadangi šia tvarka ji pasinaudojo ir yra priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) 2009 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas, tačiau pareiškėjos manymu, dėl šių priežasčių ji praleido vieno mėnesio skundo padavimo terminą.

10II.

11Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi neatnaujino pareiškėjai R. U. termino skundui paduoti dėl Utenos apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 14-1544, 2007 m. sausio 12 d. žemės sklypų ribų paženklinimo – parodymo akto panaikinimo ir skundą šioje dalyje atsisakė priimti, konstatavęs, kad praleistas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 32 str. 1 d. nustatytas 20 dienų terminas, nustatytas administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimui, priimtam išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, skųsti administraciniam teismui. Teismas nustatė, kad pareiškėjos skundas dėl skundžiamo Įsakymo ir Paženklinimo – parodymo akto panaikinimo Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjo 2009-06-04 nutartimi buvo atsisakytas priimti, kadangi ji nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymo nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Pareiškėja šia tvarka pasinaudojo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) sprendimas buvo priimtas 2009-08-07, kurį ji gavo 2009-08-12, tačiau skundą Panevėžio apygardos administraciniam teismui pareiškėja išsiuntė tik 2009-09-18, t.y. praleidusi nustatytą 20 dienų terminą. Pareiškėja prašė atnaujinti terminą skundui paduoti dėl ginčijamų aktų panaikinimo ir nurodė, kad terminą praleido dėl to, kad pasinaudojo ginčą išspręsti ne teismo tvarka, tačiau nenurodė jokių priežasčių, kurios sutrukdė skundą teismui paduoti teismui per 20 dienų nuo Nacionalinės žemės tarnybos sprendimo gavimo. Todėl termino skundui paduoti dėl Utenos apskrities viršininko administracijos 2007-11-21 įsakymo Nr. 14-1544, 2007-01-12 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto panaikinimo atnaujinimui teismas nenustatė pagrindo.

12Teismas skundą dalyje dėl Utenos apskrities viršininko administracijos 2008 m. liepos 23 d. sprendimo, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. P., panaikinimo nutarė laikyti nepaduotu (LR ABTĮ 37 str. 1 d.). Nustatė, kad pareiškėja Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi buvo įpareigota nurodyti motyvus, kuriais remiantis ji prašė panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008-07-23 sprendimą, kuriuo nuosavybės teisės atkurtos S. P., ir pateikti skundžiamą aktą. Šių skundo trūkumų ji nepašalino, tik pareiškė prašymą išreikalauti skundžiamą aktą, nors nepateikė jokių įrodymų, kad ji pati jo gauti negalėjo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad pareiškėja skundo trūkumų nepašalino, todėl jos skundą šioje dalyje nutarė laikyti nepaduotu ir, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjai.

13III.

14Pareiškėja R. U. atskiruoju skundu (b. l. 48 – 49) prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartį ir bylą grąžinti pirmosios instancijos administraciniam teismui klausimą nagrinėti iš naujo.

15Nurodo, kad Lietuvos Respublikos nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinės žemės tarnybos) 2009-080-07 sprendimo per įstatymo nustatytą 20 dienų terminą teismui ji neskundė, kadangi šiuo sprendimu iš išmėš ji buvo patenkinta – Nacionalinė žemės tarnyba pripažino pareiškėjos atžvilgiu padarytus pažeidimus ir pasiūlė Utenos apskrities viršininko administracijai juos pašalinti. Su minėtu Nacionalinės žemės tarnybos sprendimu pareiškėja siejo viltis, kad jos reikalavimai bus patenkinti, t.y. Utenos apskrities viršininko administracija įvykdys Nacionalinės žemės tarnybos 2009-08-07 sprendimo įpareigojimus, tačiau 2009-08-18 raštu Utenos apskrities viršininko administracija atsisakė vykdyti Nacionalinės žemės tarnybos nurodymus ir pasiūlė kreiptis į teismą. Pareiškėjos vertinimu, ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas taikomas tuomet, kai skundžiamas atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka institucijos sprendimas, kuris netenkina ginčo šalies. Kadangi Nacionalinės žemės tarnybos 2009-08-07 sprendimas pareiškėją tenkina, ji jo neskundė, todėl minėtas terminas šiuo atveju netaikytinas. Pažymi, kad nutartis, kuria pareiškėja buvo įpareigota pašalinti skundo trūkumus nurodant motyvus, kuriais remiantis ji prašo panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008-07-23 sprendimą, jai nebuvo įteikta, todėl minėto trūkumo ji negalėjo pašalinti.

16Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime nurodo, kad administracija neprieštarauja pareiškėjos atskirojo skundo reikalavimams bei sutinka, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ABTĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatas.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Pareiškėja su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Utenos apskrities viršinin ko administracinius aktus, kurių ginčijimui Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje yra numatyta privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka. Skunde pareiškėja nurodė (b. l. 5), kad apie skundžiamus administracinius aktus ji sužinojo 2009-05-03, tačiau kai pirmą kartą dėl minėtų aktų panaikinimo ji kreipėsi į teismą, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartimi jos skundą buvo atsisakyta priimti, pažymėjus, kad ji nepasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka (b. l. 18). Sužinojusi 2009 m. birželio 4 d. nutarties turinį, pareiškėja šia tvarka pasinaudojo, kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą, kuri 2009 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu pripažino, kad pareiškėjos teisės pažeistos ir pasiūlė Utenos apskrities viršininko administracijai patikslinti Zarasų rajono Degučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, bei teisės aktų nustatyta tvarka spręsti R. U. namų valdos žemės sklypo projektavimo klausimą rengiant sekantį Zarasų rajono Degučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą.

21Nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 18 d. raštu Utenos apskrities viršininko administracija informavo pareiškėją, kad žemės reformos žemėtvarkos projektas nebus tikslinamas bei pasiūlė jai atvykti į Zarasų rajono žemėtvarkos skyrių pasirašyti pirkimo – pardavimo sutarties projektą. Kaip matyti iš skundo turinio, būtent šis raštas, t.y. atsisakymas atlikti veiksmus, netenkina pareiškėjos ir yra jos iš esmės skundžiamas. Skundas dėl atsisakymo atlikti veiksmus turi būti pateiktas teismui per vieną mėnesį nuo sužinojimo apie tokį atsisakymą (ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis), taigi šiuo atveju pareiškėjos skundas, jei ji prašytų įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją atlikti veiksmus, būtų pateiktas per įstatymo nustatytą terminą. Vertinti šį skundą kaip siekį įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus šiuo atveju nėra pagrindo, nes pareiškėja tiesiogiai to neprašo, todėl, kolegijos manymu, būtų tikslinga pasiūlyti pareiškėjai pašalinti skundo trūkumus tikslinant skundo reikalavimą.

22Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, todėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis naikintina, o bylą grąžintina pirmosios instancijos teismui skundo priėmimo klausimui spręsti.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24pareiškėjos R. U. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartį panaikinti. Bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui skundui priėmimo klausimui spręsti.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja R. U. (toliau – ir pareiškėja) 2009-09-21... 5. 1) Utenos apskrities viršininko 2006-10-26 įsakymo Nr. 16-746 „Dėl žemės... 6. 2) Utenos apskrities viršininko 2007-11-21 įsakymą Nr. 14-1544;... 7. 3) 2007-01-12 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą dėl sklypo... 8. 4) 2008-07-23 Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimą, kuriuo... 9. Taip pat prašė teismo išreikalauti iš Utenos apskrities viršininko... 10. II.... 11. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi... 12. Teismas skundą dalyje dėl Utenos apskrities viršininko administracijos 2008... 13. III.... 14. Pareiškėja R. U. atskiruoju skundu (b. l. 48 – 49)... 15. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos... 16. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime nurodo, kad... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Pareiškėja su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Utenos... 21. Nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 18 d. raštu Utenos apskrities viršininko... 22. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad atskirasis skundas... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. pareiškėjos R. U. atskirąjį skundą tenkinti iš... 25. Nutartis neskundžiama....