Byla II-150-1057/2018
Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 12ANR-N-21-2018 panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina Petraitienė, sekretoriaujant Mildai Kančytei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui D. P., jos atstovui advokatui Vaidotui Vaičiui, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus atstovui Laimonui Pradkeliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal D. P., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ) skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 12ANR-N-21-2018 panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4D. P. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato (toliau – ir Institucijos) 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 12ANR-N-21-2018 (toliau – ir Nutarimu) nubausta už tai, kad būdama UAB „A“, įmonės kodas ( - ), 2017 m. gruodžio 9 d. 03.20 val. Vilniuje, Saulėtekio al. 32, nesilaikydama licencijoje numatyto alkoholinių gėrimų pardavimo būdo (vartoti vietoje) bei pažeisdama Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytą mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką už 5,55 euro pardavė neblaiviam D. V., kuriam nustatytas 1,54 promilių girtumas, išsinešti 3 butelius po 0,568 l talpos alkoholinio alaus „Volfas Engelman rinktinis“, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 5,2 procento. Tokiais veiksmais ji pripažinta pažeidusi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą, 18 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir padariusi administracinius nusižengimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 168 straipsnio 1 ir 5 dalyse. Už šių nusižengimų padarymą skirtos atitinkamai 25 ir 300 eurų baudos, o galutinė subendrinta nuobauda paskirta 300 eurų dydžio bauda.

5Nesutinkant su Institucijos priimtu Nutarimu D. P. atstovas advokatas V. Vaičius 2018 m. vasario 1 d. pateikė skundą.

6Dėl pardavimo neblaiviam asmeniui nurodoma, kad nė vienas iš pažeidimą konstatavusių pareigūnų nematė to momento, kai buvo vykdomas pirkimas. Apie tai, kad pirkėjas pirko 3 butelius po 0,568 l talpos alkoholinio alaus „Volfas Engelman rinktinis“ (toliau – ir Alaus butelius) pareigūnai sužinojo tik iš jo raštiško paaiškinimo. Pagal kasos aparato duomenis, pirkėjas Alaus butelius pirko 03.13 val., o jo blaivumas patikrintas tik 03.34 val. Tai rodo, kad iki blaivumo patikrinimo galėjo vartoti įsigytą alkoholį, be to, praleido tam tikrą laiką picerijos patalpose. Pirkėjui perkant alų D. P. nekilo jokių abejonių dėl jo blaivumo: jokio alkoholio kvapo ji neužuodė, pirkėjas nesvyravo, nedarė jokių nekoordinuotų judesių, kalba buvo rišli. Tiek įeidamas i piceriją, tiek išeidamas iš jos jis nesvyravo, ėjo tiesiai. Apie tai, kad pirkėjas jau anksčiau vartojo alkoholinius gėrimus D. P. nežinojo, ši aplinkybė nenurodyta nei pirkėjo 2017 m. gruodžio 9 d. paaiškinime, nei jo administracinio nusižengimo byloje ( - ). D. P. neturėjo galimybės patikrinti pirkėjo girtumą prietaisais ar reikalaudama atlikti pirkėjo tam tikrus veiksmus. Jokių akivaizdžių pirkėjo girtumo požymių nebuvo, apie anksčiau pirkėjo vartotą alkoholį bei keistą važiavimą dviračiu ji nieko nežinojo. Parduodama Alaus butelius pirkėjui D. P. nematė ir neturėjo pagrindo laikyti, kad pirkėjas yra neblaivus, todėl nėra būtinos D. P. administracinės atsakomybės sąlygos - tyčios ar neatsargumo. Iš esmės pareigūnai, skirdami baudą, turėjo konstatuoti D. P. nerūpestingumą (ANK 9 str. 3 d.), t. y. konstatuoti, kad D. P. nenumatė, kad Alaus butelius parduoda neblaiviam pirkėjui nors pagal veiklos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti. Vertinant ar D. P. padarė administracinį nusižengimą, turi būti vertinama tik tai, ar ji galėjo konstatuoti pirkėjo neblaivumą, tuo metu, kai šis asmuo įsigijo Alaus butelius picerijoje, t.y. institucija priimdama Nutarimą ir skirdama baudą D. P., turėjo konstatuoti, kuo ir kokia kaltės forma pasireiškė administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė. Atliekant pirkėjo neblaivumo nustatymo testą, galėjo būti pažeista alkotesterio naudojimo tvarka, pagal kurią būtina įsitikinti, jog asmuo, kuriam atliekamas neblaivumo nustatymo testas, 15 min. iki testo atlikimo nevartojo alkoholio.

7Dėl alaus butelių pardavimo išsinešimui skunde nurodoma, jog alaus butelius pirkėjui D. P. pardavė vartoti vietoje. Prieš paduodama alų, visus alaus butelius D. P. pilnai atidarė ir paėmė kamštelius (iš karto juos išmetė į šiukšlių dėžę). Picerijoje aiškiai matomose vietose yra pakabinti skelbimai apie alkoholio vartojimą vietoje ir draudimą išsinešti. Alaus butelių pardavimo kvite, kuris taip pat buvo perduotas pirkėjui kartu su atidarytais buteliais nurodyta „pirkėjas, pirkdamas alkoholį nuo 22:00 iki 08.00 val., patvirtina, kad yra susipažinęs su alkoholio vartojimo vietoje sąlyga ir atsako už pasekmes susijusias su šios sąlygos pažeidimu“. Prieš perduodama alų pirkėjui, D. P. jį žodžiu pakartotinai įspėjo apie tai, kad gėrimas turi būti vartojamas vietoje. Picerijoje sudarytos tinkamos sąlygos vartoti gėrimus vietoje. Nei parduodamo alkoholio kiekis, nei pardavimo forma nesudarė pagrindo vertinti, kad gėrimas bus išsineštas. D. P. neturėjo nei teisėto pagrindo, nei galimybių uždrausti arba neleisti pirkėjams išsinešti parduotą alkoholį. D. P. atlikti veiksmai, parduodant alkoholi buvo proporcinei siekiant užtikrinti jo vartojimą vietoje.

8Institucija nepagristai konstatavo, kad parduodant alaus butelius buvo pažeistas AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte įtvirtintas draudimas. Byloje nekilo ginčo, kad alaus buteliai buvo parduoti atidarytoje pakuotėje. Įstatymo (pardavimo metu galiojusi redakcija) 18 straipsnio 3 dalies 13 punktas nustatė, kad Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama nuo 22 valandos iki 8 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.

9Asmuo, parduodantis alkoholinį gėrimą turėtų imtis tokių priemonių užtikrinti minėto draudimo įgyvendinimą, kokių atitinkamomis aplinkybėmis imtųsi kiekvienas protingas ir sąžiningas asmuo. D. P. ėmėsi proporcingų atsargos priemonių reikalavimui, jog AKĮ (galiojusio tuo metu) 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte įtvirtintų reikalavimų būtų laikomasi. D. P. neturėjo nei teisėto pagrindo, nei galimybių uždrausti arba neleisti pirkėjams išsinešti parduotą alkoholį. Pardavėjas negali reikalauti iš pirkėjo ir juo labiau priversti jį, kad pastarasis įsigytą alkoholį suvartotų vietoje. Sąmoningą sprendimą išsinešti alkoholį priėmė pirkėjas.

10Institucija nepagrįstai ir neteisėtai taikė ANK 168 straipsnio 5 dalį ir paskyrė aiškiai per didelę baudą. D. P. nepažeidė jokių licencijoje nustatytų apribojimų. Draudimas, kurio pažeidimą konstatavo Institucija, yra numatytas ne licencijoje, o įstatyme, kur jis išvardintas tarp kitų visiems taikomų alkoholinių gėrimų pardavimo ribojimų. Jei institucija teisingai būtų konstatavusi įstatymo pažeidimą, ji turėjo taikyti ANK 168 straipsnio 1 dalį.

11Dėl administracinio nusižengimo tyrimo procedūros skunde nurodoma, kad buvo nesilaikoma ANK 567 straipsnio reikalavimo laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes, išspręsti ją tiksliai pagal įstatymus. Institucija ignoravo D. P. paaiškinimus, jos teikiamus įrodymus bei prašymus. Buvo pažeista įrodymų surinkimo tvarka – nežinia dėl ko atsisakyta apklausti J. Ž., nevertinti D. P. pateikti įrodymai, dėl netinkamo policijos pareigūnų darbo, Institucija neturėjo galimybės įvertinti pirkėjui parduotus Alaus butelius. Be to, Institucija neteisėtai ignoravo atsakomybėn traukiamą asmenį ir jos atstovą, todėl toks nagrinėjimas ir po to priimtas Nutarimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

12Atsižvelgiant į išdėstytą, skundu prašoma Institucijos Nutarimą panaikinti, o administracinio nusižengimo bylą nutraukti.

13Institucijos pateiktame atsiliepime į skundą nurodoma, kad Institucijos manymu nuobauda paskirta teisėtai ir pagrįstai ir dėl to skundo reikia netenkinti, o Nutarimą palikti nepakeistą.

14Teismo posėdyje pareiškėja D. P. paaiškino, kad skundą palaiko. Dirbo naktį kasininke – pardavėja. Gamina maistą ir panašiai, dirba virtuvėje. Suskambo skambutis, esantis ant durų. Atėjęs vyriškis paprašė parduoti tris butelis alus. Pareiškėja padavė alų, atsuko kamštelius, juos išmetė į šiukšlių dėžę. Perspėjo, kad alus geriamas vietoje. Neatrodė, kad būtų girtas, kalbėjo rišliai, aiškiai pasakė, ko jis nori. Ant sienos yra popieriai, kad alkoholis vartojamas vietoje. Aptarnavo ir kol žmogus ten stovėjo, dėjosi grąžą, nuėjo į virtuvę. Daugiau nieko nepirko. Čekio jis nepasiėmė. Pas juos yra stalelių, vienas didelis per visą sieną baro tipo, be kėdžių. Kai suskambėjo skambutis, ji atėjo, to vyriškio nebebuvo. Neturėjo galimybės pasirinkti kito advokato, kai buvo surašomas protokolas. Asmuo neblaivus neatrodė. Dirbo picų kepėjas, kuris buvo atėjęs į salę pažiūrėti. Policininkai atėjo patikrinti gal už 20 minučių po to, kai išėjo žmogus. Pasiaiškinimą rašė dėl to, kad pardavė alkoholį neblaiviam. Ar pareigūnai prašė pasiaiškinti, kad išsinešė alkoholį, to nepamena. Puodeliai stovi prie kasos juos galima pasiimti pačiam, picos parduodamos dėžutėje. Puodelio nesiūlė. Kai parduoda perspėja, kad turi vartoti vietoje. Pažymoje yra duomenys, kad alkoholio prekyba sudaro mažesniąją dalį. Apyvartos duomenys yra pateikti teismui. Parduoda daugiau picų nei alkoholio. Įsikūrę prie studentų miestelio. Kaina dieną ir naktį nesiskiria.

15Teismo posėdyje liudytojas P. R. paaiškino, kad 2017 gruodžio mėnesį, kartu su alkoholio ir tabako kontrolės departamentu vykdė priemonę. 2017 m. gruodžio 9 d. apie 3 val. atvažiavo į ( - ). Ten yra picerija, ten taip pat prekiaujama ir alkoholiu. Laukė klientų, kad patikrintų ar nėra vykdoma naktinė prekyba išsinešimui. Gal po 10 minučių vyras atvažiavo su dviračiu, jis turėjo kuprinę. Kai jis važiavo, pastebėjo, kad jis neblaivus, nes važiuodamas mėtėsi, o atvažiavęs vos nenugriuvo. Jis pastatęs dviratį nuėjo į vidų. Jis visą laiką buvo matomas per langus. Jis priėjo prie pardavėjos, daugiau viduje nieko nebuvo. Ką jis pirko, liudytojas nematė. Matė tik jo viršutinę dalį, nuo pečių į viršų. Įsigijęs prekes, jis iš karto išėjo. Išėjęs jis sėdo ant dviračio, pradėjo važiuoti ir buvo sulaikytas. Jis prisipažino, kad nusipirko tą alų. Jis turėjo tris atidarytus alaus butelius. Jie nebuvo nugerti. Buvo matyti, kad jis negėrė. Jį kontroliavo visą laiką. Matė nuo jo užėjimo iki sulaikymo. Liudytojas matė per langą, kad jis negėrė. Nematė, ką jis pirko. Jo veidą matė vis laiką. Jis buvo akivaizdžiai neblaivus. Buvo išsikviesti kelių patruliai. Jie nubaudė, už tai, kad vairavo dviratį neblaivus: pripūtė apie 1,5 promiles. Patikrinimą atliko departamento pareigūnai. Policijos pareigūnai tik apklausė padavėją D. P. Patikrinimo metu atėjo dar vienas žmogus, kuris norėjo įsigyti brendžio butelį, bet pasakius, kad jis turės vartoti vietoje, pirkėjas labai nustebo, kad čia negalima išsinešti. Po pastabos jis nieko nepirko ir išėjo. Nubaudė dviratininką kelių policijos ekipažo pareigūnai. Visą laiką buvo keturi vienam ekipaže. Praėjo apie 20 minučių iki blaivumo patikrinimo. Asmuo buvo sulaikytas. Liudytojas ėmėsi veiksmų, kai matė, kad tam tinkamas laikas. Buteliai buvo gražinti pirkėjui, nebuvo tikslo juos konfiskuoti. Pirkėjas sėdo ant dviračio ir pradėjo važiuoti, tada jis buvo sulaikytas. Liudytojas nematė kaip pažeidėjas pasišalino, jį perdavė kelių policijos pareigūnams, jie surašė protokolą, o patys nuvažiavo patikrinti piceriją. Dviratininkas sakė, kad išgėrė 8 butelius alaus. Važiuodamas svirduliavo į šalis, atvažiavęs vos nenugriuvo, nulipęs svirduliavo, o vėliau sustabdytas buvo įraudęs, kalbėjo nerišliai, jam iš burnos sklido alkoholio kapas. Kilo įtarimas pamačius, kad jis galimai neblaivus. Tai buvo priemonė dėl alkoholio pirkimo. Nepriklausomai nuo to, ką jis būtų įsigijęs, jis būtų buvęs sulaikytas. Patikrinimą atliko Alkoholio ir tabako kontrolės departamento pareigūnai, ar jie paėmė pirkimo kvitą liudytojas neįsivaizduoja.

16Teismo posėdyje liudytojas J. Ž. paaiškino, kad su D. kartu dirba. Ji yra kasininkė, o jis – kepėjas. Kasininkė pardavinėja picas, padeda kepti picas. Pagal higienos normas gali padėti. Kai liudytojas išgirdo skambutį išėjo, pažiūrėjo, bet klientas buvo blaivus, akivaizdžiai nesimatė, kad jis buvo girtas. Kai būna neblaivus, tai neparduoda. Klientas buvo blaivus, normaliai kalbėjo. Tada grįžo gaminti tešlos. D. P. aptarnavo klientą. Apie klientą nieko nekalbėjo. Po to atėjo patikrinimas. Patikrinimo rezultatai nebuvo geri. Paaiškinimą rašė direktoriui. Paprašė parašyti paaiškinimą apie klientą. Klientą matė per 20 metrų. Jis stovėjo normaliai, nesvyravo. D. P. atėjo pas liudytoją greitai per pora minučių. Prekybos salė stebima kameromis. Matosi, kai žmogus girtas. Susidarė įspūdis, kad jis blaivus. Jei klientas neblaivus, D. P. vienos nepalieka. Kai išeina, suskamba skambutis. Jis išėjo po 5-10 minučių. Jį paliko salėje vieną.

17Teismo posėdyje liudytojas D. V. paaiškino, kad 2017 m. gruodžio 9 d. ryte važiavo į piceriją. Buvo išgėręs 8-9 butelius alaus. Nepamena, ar tą policijai nurodė. Sugalvojo dviračiu važiuoti dar įsigyti alaus. Nuvažiavo į piceriją ( - ). Įsigijo alkoholio. Buvo išgėręs. Picerijoje negėrė, pirko alaus. Padėjo ant prekystalio atidarytą alų, jis pasiėmė. Atrodo, kad ten negėrė. Bandė išvengti pardavėjos, kad galėtų išsinešti. Luktelėjo, kol nuėjo pardavėja ir jis išėjo su alumi. Pavažiavus sulaikė pareigūnai, surašė protokolą ir nubaudė, kad vairavo dviratį neblaivus. Nuobaudos neskundė. Baudą susimokėjo. Nemano, kad buvo labai girtas, bet girtumas buvo pastebimas. Jautėsi, kad dviračiu gali važiuoti. Pamena, kad negalėjo atsiskaityti kortele, nuėjo išsigryninti ir atėjo atgal. Atėjęs paprašė trijų butelių alaus. Buteliai buvo pintos dydžio, pardavė tris atidarytus butelius „Volfas Engelman“ alaus. Matė skelbimus, kad išsinešti alkoholį draudžiama. Paprastai čekį arba palieka arba išmeta į šiukšliadėžę. Trys buteliai jam nedidelis kiekis alaus. Turėjo tikslą alų pasiimti. Bankomatas už 100 metrų, ten šalia parduotuvėje, grįžo 5 minučių bėgyje. Pirmą kartą taip išsinešė. Kitais kartais gerdavo vietoje, užkąsdavo. Jam nepasiūlė įpilti į kitokią tarą.

18Liudytojas J. K. paaiškino, kad priemonės metu su policijos pareigūnais buvo ( - ) prie viešo maitinimo įstaigos. Pamatė, kaip atvyko dviračiu galimai neblaivus klientas. Iš jo eisenos, važiavimo buvo galima įtarti, kad neblaivus. Užėjo į maitinimo vietą. Pro langus matėsi pirkėjo viršutinė dalis, tai, kad jis nuėjo prie kasos. Buvo su kuprine. Jam įeinant kuprinė buvo akivaizdžiai nepilna, išėjus matėsi, kad kuprinė pilnesnė, kažko prikrauta. Išgėręs asmuo buvo netrukus sustabdytas už keliasdešimt metrų. Sulaikytas pilietis iš bendravimo pasirodė neblaivus, kalba nerišli, sklido alkoholio kvapas. Asmuo paaiškino, kad pirko alaus viešo maitinimo vietoje, iš kuprinės pateikė tris butelius alaus „Volfas Engelman“. Jis paaiškino, kad gyvena, kažkur Antakalnio gale, kad išgėrė kažkur 8 butelius alaus ir atvažiavo dar nusipirkti. Jų akivaizdoje alkoholio nevartojo. Kadangi asmuo vairavo dviratį, buvo iškvieti kelių policijos pareigūnai. Visą laiką pirkėją stebėjo, jų akivaizdoje jis jokių alkoholinių gėrimų nevertojo. Maitinimo įstaigoje jis išbuvo tik kelias minutes, todėl buvo akivaizdu, kad jis ten alkoholio nevartojo. Buteliai buvo trys, pilni. Jie nufotografavo butelius. Asmuo sakė, kad nevartojo alkoholio maitinimo įstaigoje ir tai matėsi pagal laiką, kiek jis buvo užėjęs į įstaigą. Sakė, kad atvažiavo nusipirkti dar alaus. Atvažiavus kelių policijai, nuėjo tikrinti įstaigą. Ten yra tik ilgas stalas prie lango, ten nėra sėdimų vietų, ten nėra paltų pakabos. Pagal liudytojo darbo specifiką, jam akivaizdu, kad tai vieta, kurioje nesiekiama užtikrinti alkoholinių gėrimų vartojimo vietoje. Atliekant patikrinimą atvyko klientas, jam buvo pasakyta, kad vartotų vietoje, jis apsisuko ir išėjo. Buvo pažeisti AKĮ 18 straipsnio 2 dalies 5 punktas ir 18 straipsnio 3 dalies 13 punktas. Tai yra dėl pardavimo neblaiviam asmeniui ir kad nebuvo užtikrintas vartojimas vietoje. Paėmė paaiškinimus, patikrinimas buvo atliktas. Nuo asmens išėjimo iki kelių policijos atvykimo praėjo ne mažiau 15 minučių. Asmenį visą laiką stebėjo, jis tuo metu tikrai jokių alkoholinių gėrimų nevartojo. Jis ir nesakė, kad būtų vartojęs kavinėje. Laukiant policijos, iš tos vietos picerijos nesimatė. Ar kažkas dar buvo atvykęs įsigyti nematė. Paprastai patikrinimas gali trukti apie 40 minučių. Galimai baigė patikrinimą 4.30 val. Buvo atėjęs vienas klientas, kuris nebepirko alkoholio. Daugiau neatsimena klientų. Jie buvo nuo picerijos 10-15 metrų, kai pamatė asmenį su dviračiu. Matė kaip pirkėjas įėjo. Matėsi jo viršutinė kūno dalis pro langus. Pačio alkoholio įsigijimo liudytojas nematė. Nekilo abejonių, kad asmuo alkoholį įsigijo būtent ten. Asmuo pats neneigė, kad įsigijo alkoholį. Pirkėjas buvo kavinėje keletą minučių.

19Teismo posėdyje liudytojas R. D. paaiškino, kad 2017 m. gruodžio 9 d. apie 03.00 val. atvyko į ( - ), stebėjo ją, po 15 min pastebėjo dviratininką. Jis turėjo kuprinę, ji atrodė tuščia, užėjo į maitinimo vietą. Kai išėjo, akivaizdžiai matėsi, kad kuprinėje kažko yra. Policijos pareigūnai jį sustabdė, buvo rasti trys atidaryti buteliai alaus. Buvo iškviestas policijos ekipažas, nes asmuo buvo neblaivus. Patikrino įmonės dokumentus, kokiais alkoholiniais gėrimais prekiauja. Matė per langus, kad pirkėjas prie kasos pastovėjo ir išėjo lauk. Patikrinimo metu buvo užėję keletas asmenų. Vieni pirko cigaretes, kitas buvo įspėtas dėl alkoholio vartojimo vietoje, todėl alkoholio nepirko ir išėjo. Buvo su policijos pareigūnais, laukė, kol atvyks kelių policija. Laukė 15-20 minučių. Asmuo su dviračiu matėsi, kad iš veido neblaivus, akys stiklinės, pusiausvyra sutrikusi, kalba nerišli. Pats asmuo nurodė, kad vartojo alkoholį prieš atvykdamas į viešo maitinimo įstaigą. Nekilo abejonių, kad asmuo neblaivus. Matė pirkėją atvykstantį, jis vinguriavo dviračiu, nors iš karto įtarimų nesukėlė, kad neblaivus. Bet jį sustabdžius iš karto matėsi, kad vartojęs alkoholio. Stovėjo 10-15 metrų nuo picerijos. Patikrinimas užtruko iki pusantros valandos, galėjo baigtis 4.30 val.

20Teismo posėdyje liudytojas E. A. paaiškino, kad 2017 m. gruodžio 9 d. vykdė priemonę dėl prekybos alkoholiu užkardymo su kolega P. R. ir pareigūnais iš Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamento. Neviešai stebėjo piceriją ( - ) Buvo keturiese. Jiems stebint privažiavo vinguriuojantis dviratininkas. Eidamas vos nenugriuvo, užėjo į piceriją, pabuvo pora minučių ir išėjo. Jį sulaikius ir patikrinus kuprinę, prisipažino, kad pirko tris alaus. Buvo sulaikytas ir perduotas kelių policijai už tai, kad vairavo dviratį neblaivus; nustatytas vidutinis girtumas. Jis paaiškino, kad išgėrė dar prieš atvažiuodamas 8 butelius alaus. Kol apklausė jį, atvažiavo kelių policija ir nuėjo toliau vykdyti patikrinimo. Užtruko iki pusvalandžio. Tuo metu kavinės nestebėjo, sėdėjo automobilyje, apklausinėjo asmenį. Kažkiek matėsi per langus. Dviratininkas kavinėje nieko nevartojo, nes buteliai buvo pilni. Jis akivaizdžiai nusipirko išsinešimui, nes po minutės išėjo, nebūtų spėjęs nei pavalgyti, nei atsigerti, be to sakė, kad atvažiavo nusipirkti dar alaus, nes pritrūko. Buvo naktis apie 3.30 val. Sakė, kad vartojo prieš atvažiuojant. Bendraujant iš burnos skido alkoholio kvapas, buvo neblaivus. Akivaizdžiai matėsi, kad asmuo neblaivus: iš judesių koordinacijos, veido, stipraus kvapo. Bet kuris asmuo būtų supratęs, kad neblaivus. Apklausė pirkėją gatvėje automobilyje. Kažkiek alkoholio prisilaistė kuprinėje, nes buteliai buvo šlapi. Kilo įtarimas, kai tik atvažiavo. Važiuodamas vinguriavo, lipdamas laiptais vos nenugriuvo. Suprato, kad girtas. Liudytojas jį vienas apklausinėjo, sėdėjo automobilyje priekinėje sėdynėje, o asmuo stovėjo šalia. Pareigūnai kiti buvo šalia automobilio. Visi buvo vienoje vietoje. Alaus buteliai buvo atidaryti. Kai atvažiavo kelių policija, perdavė ir nuėjo į piceriją. Neatsimena ar buvo tuo metu daugiau klientų, kai užėjo. Jiems būnant, kažkas užėjo, norėjo nupirkti išsinešimui, bet nepirko, nes buvo vykdomas patikrinimas. Ten yra prie lango aukštas stalas stovint pavalgyti galima, kėdžių jokių nėra. Yra tualetas, yra teikiamas karštas maistas. Tai picerija.

21Skundas tenkintinas iš dalies.

22Pagal ANK 617 straipsnio 1 dalį, pareigūnas, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, privalo nustatyti: ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar šis asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar nėra ANK 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar padaryta turtinė žala, taip pat kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ANK 641 straipsnis).

23Nagrinėjamu atveju administracinio teisės pažeidimo protokolas D. P. surašytas dėl nusižengimo, numatyto LR ANK 168 straipsnio 5 dalyje, už tai, kad kasininkė D. P. nesilaikydama licencijoje numatyto alkoholinių gėrimų pardavimo būdo (vartoti vietoje).

24LR ANK 168 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog, alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

25Pareiškėja nesutinka ne tik su tuo, kad pažeidė ANK 168 straipsnio 5 dalies normas, teigdama, kad ji nepažeidė reikalavimo parduoti alkoholį atidarytoje pakuotėje vartoti vietoje, ėmėsi proporcingų priemonių draudimui nepažeisti, bet ir tai, kad ji turėjo būti baudžiama ne pagal LR ANK 168 straipsnio 5 dalį, o ANK 168 straipsnio 1 dalį; bauda per didelė.

26Pirma, nesutiktina su pareiškėja, kad šiuo atveju draudimas, kurio pažeidimą konstatavo Institucija, yra numatytas ne licencijoje, o įstatyme. Pažymėtina, jog būtent 2014-02-20 Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo Įsakymu „Dėl licencijų UAB „A“ išdavimo“ Nr. A30-701 išduotoje licencijoje yra nurodytas prekybos alkoholiu laikas (visą parą) ir būdas (vartoti vietoje) (b.l.31-32). Todėl darytina išvada, kad Institucija pagrįstai nurodė esant pažeistą ANK 168 straipsnio 5 dalį. Pažymėtina, jog pareiškėjos nurodytoje teismų praktikoje (2016-04-06 Vilniaus apygardos teismo nutartyje administracinėje byloje Nr. ATP-345-365/2016) yra nurodytos kitokios faktinės aplinkybės – minėtoje byloje nagrinėtoje licencijoje buvo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais – alumi, vynu, fermentuotais gėrimais, spiritiniais gėrimais, alkoholiniais kokteiliais visą parą, vartoti vietoje ir išsinešti.

27Kita vertus, nakties metu parduoti alkoholinius gėrimus neatidarytoje pakuotėje, juos išsinešant (t.y. nevartoti vietoje) draudžia ne tik suteikta licencija, bet ir AKĮ.

28ANK 635 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog jeigu administracinio nusižengimo protokole išdėstyta asmens veika yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant šio kodekso straipsnį ar jo dalį arba kitą administracinę atsakomybę už padarytą nusižengimą nustatantį teisės aktą, teismas pakeičia nuorodą į nusižengimą kvalifikuojantį straipsnį ar jo dalį ir pagal jį paskiria administracinę nuobaudą. Taigi, teismui yra suteikta teisė perkvalifikuoti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veiksmus, ypač jei yra lengvinama šio asmens teisinė padėtis ir jis pats prašo perkvalifikuoti jo veiksmus.

29Tačiau, prieš sprendžiant dėl licencijos bei AKĮ normų konkurencijos, šiuo atveju būtina nustatyti, ar apskritai buvo pažeisti tiek AKĮ, tiek licencijoje nustatyti draudimai prekiauti naktį alkoholiu išsinešimui.

30Jau minėta, kad 2014-02-20 licencijoje, išduotoje UAB „A“ kavinei–picerijai, yra nurodytas prekybos alkoholiu laikas (visą parą) ir būdas (vartoti vietoje) (b.l.31-32). Ši nuostata iš esmės dubliuoja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (aktualios redakcijos, galiojusios iki 2018-01-01) 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostatas. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (aktualios redakcijos, galiojusios iki 2018-01-01) 18 straipsnio 3 dalies 13 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama nuo 20 valandos iki 10 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais (išskyrus sekmadienius). Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje. Šioje įstatymo normoje imperatyviai nurodoma, kad alkoholiniai gėrimai nuo 20 iki 10 valandos gali būti parduodami atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje, tai yra, turi būti tenkinamos abi sąlygos.

31Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, aiškindama šiam ginčui taip pat aktualią Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostatą yra nurodžiusi, kad iš normos formuluotės yra aišku, jog išimtimi iš bendros taisyklės pasinaudoti galima, kai yra tenkinamos dvi kartu egzistuojančios sąlygos: gėrimai parduodami atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje. Pasisakydama dėl antrosios sąlygos būtinos išimčiai taikyti – „gėrimai parduodami tik vartoti vietoje“, teisėjų kolegija pažymėjo, jog siekiant nustatyti, ar nagrinėjamu atveju buvo parduoti gėrimai vartoti tik vietoje ir pareiškėjas gali remtis minėtoje AKĮ įtvirtinta išimtimi, būtina įvertinti objektyvių ir subjektyvių faktorių visumą, vien objektyvaus fakto (kad alkoholis buvo išsineštas iš baro) nustatymo konkrečiu atveju nepakanka tam, kad būtų konstatuotas minėtos teisės normos pažeidimas. Būtina analizuoti ne tik objektyvaus, bet ir subjektyvaus pobūdžio aplinkybes atskleidžiančias pareiškėjo santykį su minėtuoju pažeidimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 5 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-351/2013).

32Byloje nustatyta, kad UAB „Akepus“ picerijoje dirbanti kasininke D. P. pardavė pirkėjui D. V. 3 alaus butelius, nuėmusi butelių kamštelius, tačiau Institucijos teigimu, nebuvo užtikrinta, kad alkoholiniai gėrimai būtų vartojami vietoje. Su tokia Institucijos išvada teismas nesutinka, kadangi iš skundo medžiagos, pareiškėjos nenuginčytų argumentų matyti, jog pareiškėja atsuko butelių kamštelius, maitinimo įstaigoje yra baras, prie kurio galima stovint vartoti gėrimus, valgyti. Be to, atsiskaitydami už nupirktą alkoholį pirkėjai negalėjo nematyti lentelės įspėjančios juos dėl pareigos alkoholį vartoti viduje ir jo neišsinešti, tai patvirtina pareiškėjos atstovo teismui pateiktos fotonuotraukos, bei liudytojo D. V. paaiškinimas teismo posėdžio metu, kad jis matė skelbimus, kad išsinešti alkoholį draudžiama (b.l. 75-79). Šių aplinkybių teismo posėdžio metu neginčijo ir Institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas. Nepaneigti ir pareiškėjos argumentai, kad ji įspėjo pirkėją dėl alkoholio vartojimo vietoje (b.l. 75-79). Kita vertus, net ir besilaikydamas visų protingų priemonių teisės reikalavimui užtikrinti, alkoholio pardavėjas nėra visiškai apsaugotas nuo to, jog jį, piktnaudžiaudami teise, pažeis tretieji asmenys. Liudytojas D. V. teismo posėdyje patvirtino pareiškėjos žodžius, jog alus buvo pateiktas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymų, o jis nesilaikė to draudimo ir jį išsinešė iš UAB „A“ picerijos patalpų, palaukęs, kol pareiškėja išeis į kitą patalpą. Todėl konstatuotina, kad pareiškėja laikėsi tiek visų privalomų Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų reikalavimų, tiek 2014-02-20 licencijoje (b.l. 31-32) nurodytų apribojimų, be to pareiškėja neturi įgaliojimų sulaikyti asmens. Vadovaujantis galiojančia teismų praktika iš ūkio subjekto, teisės aktuose tiesiogiai neįtvirtinus ūkio subjektų darbuotojų ar kitų asmenų teisės pirkėjo atžvilgiu taikyti tam tikras prievartos priemones, kuomet pirkėjas atidarytoje pakuotėje parduotą gėrimą rengiasi išsinešti ar nešasi iš ūkio subjekto patalpų, nepagrįsta reikalauti elgtis neteisėtai ir prievarta užtikrinti gėrimo vartojimą vietoje, t. y. pardavėjas neturi teisės imtis prievartos veiksmų prieš pirkėją, siekdamas užtikrinti, kad pastarasis neišsineštų parduoto alkoholinio gėrimo ar kad jį suvartotų vietoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A-525-2058/2013). Teismų praktikoje yra pažymėta, kad barmenė nėra tas asmuo, kuris turėtų imtis prievartos veiksmų prieš klientą – pirkėją, siekdamas užtikrinti, kad jis neišsineštų parduoto alkoholio ar kad jį suvartotų vietoje (Klaipėdos apygardos teismo nutartis Nr. ATP-715-651/2014, ATP-589-417/2015, ATP-575-417/2015). Taigi, kasininkė – pardavėja šiuo atveju taip pat prilygintina barmenei.

33Apibendrinant aukščiau išdėstyta darytina išvada, jog byloje vertinamu atveju nebuvo įrodyta, kad pareiškėja pažeidė 2014-02-20 licencijoje (b.l. 31-32) įtvirtintas prekybos būdo ar AKĮ 18 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostatas, pareiškėja ėmėsi proporcingų ir protingų priemonių tam, kad būtų užtikrintas aptariamos įstatymo imperatyvaus reikalavimo laikymasis - sudarytos sąlygos gerti alkoholinius gėrimus vietoje, perspėjimas apie draudimą juos išsinešti, sulaikymo veiksmų tikėtis iš pareiškėjos būtų neteisinga. Teismas konstatuoja, jog Institucija netinkamai taikė LR ANK 168 straipsnio nuostatas ir nubaudė D. P.. Šiuo atveju neįžvelgtinas nei LR ANK 168 straipsnio 1 dalyje, nei ANK 168 straipsnio 5 dalyje nuostatų pažeidimas, todėl pareiškėjos skundas šioje dalyje tenkintas, o administracinio nusižengimo bylos teisena nutrauktina dalyje, kurioje konstatuota, kad D. P. pažeidė ANK 168 straipsnio 5 dalį, nesilaikydama licencijoje numatyto alkoholinių gėrimų pardavimo būdo (vartoti vietoje), nesant administracinio nusižengimo sudėties.

34D. P. taip pat buvo nubausta pagal LR ANK 168 straipsnio 1 dalį už tai, kad pažeisdama Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytą mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarką už 5,55 euro pardavė neblaiviam D. V., kuriam nustatytas 1,54 promilių girtumas, išsinešti 3 butelius po 0,568 l talpos alkoholinio alaus „Volfas Engelman rinktinis“, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 5,2 procento.

35Skundo nagrinėjimo metu apklausti liudininkai P. R., R. D., E. A. ir J. K. patvirtino, kad jie matė, kaip vyriškis (D. V.) po 24.00 val. įėjo į UAB „A“ piceriją. Vyro kuprinė įeinant buvo akivaizdžiai tuščia. Iš UAB „A“ picerijos jis išėjo po 2-3 minučių, jau turėdamas kurpinėje tris atidarytus butelius alaus (tai nustatyta sulaikius dviratį vairavusį D. V., įtarus jį esant neblaivų), tačiau visi liudytojai patvirtino per vitrininį langą matę D. V. viršutinę kūno dalį bei patvirtino, kad UAB „A“ picerijoje D. V. nevartojo alkoholio. Teismas neturi pagrindo netikėti liudytojų paaiškinimais, nes jų nurodytos aplinkybės visiškai sutampa, parodymai neprieštarauja vieni kitiems, kitiems byloje užfiksuotiems duomenims. Be to, visi liudytojai nurodė, kad jie stebėjo D. V. kelių metrų atstumu, jiems vaizdo niekas neužstojo, jie jį gerai matė ir galėjo suprasti, kad jis tiek iki atvykstant į UAB „A“ piceriją, tiek išėjus iš jos su alaus buteliais, jis jau buvo neblaivus. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, jog pareigūnai būtų pažinoję D. P., būtų suinteresuoti nurodyti neteisingas įvykio aplinkybes. Taigi jų parodymais nėra jokio pagrindo netikėti.

36Liudytojas UAB „A“ kepėjas-virėjas J. Ž. nurodė, kad jam nesusidarė įspūdis, jog pirkėjas D. V. yra neblaivus, todėl jis išėjo į kitą patalpą ir paliko D. P. aptarnauti D. V., tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog jis yra UAB „A“ darbuotojas, taigi, suinteresuotas bylos baigtimi. Ši aplinkybė bei tai, kad jis stovėjo toliau nuo D. V. nei D. P., sudaro pagrindą kritiškai vertinti jo parodymus, juo labiau šie J. Ž. parodymai nepaneigia liudininkų P. R., R. D., E. A. ir J. K. parodymų bei alkoholio matuoklio parodymų, susijusių su D. V. nustatytu neblaivumu.

37Pažymėtina, jog ir pats liudytojas D. V. teismui patvirtino, kad iki atvykdamas į UAB „A“ piceriją išgėrė 8-9 butelius alaus (b.l.75-79).

38Todėl, teismo vertinimu, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. P. iškeltą versiją, kad ji nepastebėjo, kad pirkėjas D. V. buvo neblaivus (nustatytas 1,54 proc. promilių neblaivumas), laiko gynybine pozicija siekiant išvengti atsakomybės. D. P., esant atitinkamiems Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų reikalavimams, dirbdama kasininke –pardavėja įmonėje, kuri prekiauja alkoholiu ir nakties metu, turėjo atidžiai elgtis, siekdama įvertinti būseną (blaivumą) pirkėjo, kuriam parduoda alkoholį nakties metu. Toks Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų aiškinimas teismų praktikoje grindžiamas poreikiu užtikrinti šių teisės normų saugomas vartotojų teises, kita vertus, užtikrinti būtinumą tokį produktą pardavinėjančiam subjektui laikytis aukštesnių atidumo ir rūpestingumo standartų, kad nebūtų padaryta žala žmogaus sveikatai ir gyvybei.

39Įvertinus visa, kas buvo aptarta, konstatuotina, jog D. P. buvo pagrįstai pripažinta kalta pažeidusi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatas, draudžiančias viešojo maitinimo įstaigoje parduoti alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims, todėl pagrįstai nubausta pagal ANK 168 straipsnio 1 dalį. Teismas konstatuoja, jog D. P. paskirta administracinė nuobauda pagal ANK 168 straipsnio 1 dalį atitinka jos padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pavojingumą, pažeidėjos asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus. Skundžiamame nutarime konstatuota, jog jos atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta, todėl pagrįstai buvo paskirta sankcijoje numatytą vidurkį atitinkanti bauda, kaip tai nustato ANK 34 straipsnio 2 dalies nuostatos.

40Įvertinus aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog nėra jokio pagrindo naikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 12ANR-N-21-2018 dalies, kuria D. P. buvo pagrįstai pripažinta kalta pažeidusi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatas, draudžiančias viešojo maitinimo įstaigoje parduoti alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims, todėl pagrįstai nubausta pagal ANK 168 straipsnio 1 dalį.

41Dėl skunde nurodytų procesinių pažeidimų

42Pažymėtina, jog teismas sutinka su pareiškėjos argumentais, jog buvo pažeista jos teisė būti išklausytai Institucijoje bei įrodymų rinkimo tvarka, tačiau pareiškėja buvo tiesiogiai išklausyta teisme, nagrinėjant skundą žodinio proceso tvarka, buvo tenkintas jos prašymas ir apklaustas liudytojas J. Ž., kuris nebuvo apklaustas Institucijos atstovams priimant skundžiamą nutarimą; tiek jos paaiškinimai, tiek liudytojo parodymai yra įvertinti teismo, todėl vien dėl Institucijos padarytų procesinių pažeidimų naikinti skundžiamo nutarimo nėra pagrindo.

43Teismas, vadovaudamasis ANK 641-642 straipsniais,

Nutarė

44pareiškėjos D. P. skundą tenkinti iš dalies.

45Panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 12ANR-N-21-2018 dalį, kuria D. P. pripažinta kalta pažeidusi ANK 168 straipsnio 5 dalį, nesilaikydama licencijoje numatyto alkoholinių gėrimų pardavimo būdo (vartoti vietoje) ir administracinio nusižengimo teiseną D. P. šioje dalyje nutraukti.

46Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 12ANR-N-21-2018 dalį, kuria D. P. buvo pripažinta kalta pažeidusi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatas, draudžiančias viešojo maitinimo įstaigoje parduoti alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims ir nubausta pagal ANK 168 straipsnio 1 dalį, palikti nepakeistą.

47Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jos kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. D. P. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto... 5. Nesutinkant su Institucijos priimtu Nutarimu D. P. atstovas advokatas V.... 6. Dėl pardavimo neblaiviam asmeniui nurodoma, kad nė vienas iš pažeidimą... 7. Dėl alaus butelių pardavimo išsinešimui skunde nurodoma, jog alaus butelius... 8. Institucija nepagristai konstatavo, kad parduodant alaus butelius buvo... 9. Asmuo, parduodantis alkoholinį gėrimą turėtų imtis tokių priemonių... 10. Institucija nepagrįstai ir neteisėtai taikė ANK 168 straipsnio 5 dalį ir... 11. Dėl administracinio nusižengimo tyrimo procedūros skunde nurodoma, kad buvo... 12. Atsižvelgiant į išdėstytą, skundu prašoma Institucijos Nutarimą... 13. Institucijos pateiktame atsiliepime į skundą nurodoma, kad Institucijos... 14. Teismo posėdyje pareiškėja D. P. paaiškino, kad skundą palaiko. Dirbo... 15. Teismo posėdyje liudytojas P. R. paaiškino, kad 2017 gruodžio mėnesį,... 16. Teismo posėdyje liudytojas J. Ž. paaiškino, kad su D. kartu dirba. Ji yra... 17. Teismo posėdyje liudytojas D. V. paaiškino, kad 2017 m. gruodžio 9 d. ryte... 18. Liudytojas J. K. paaiškino, kad priemonės metu su policijos pareigūnais buvo... 19. Teismo posėdyje liudytojas R. D. paaiškino, kad 2017 m. gruodžio 9 d. apie... 20. Teismo posėdyje liudytojas E. A. paaiškino, kad 2017 m. gruodžio 9 d. vykdė... 21. Skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Pagal ANK 617 straipsnio 1 dalį, pareigūnas, nagrinėdamas administracinio... 23. Nagrinėjamu atveju administracinio teisės pažeidimo protokolas D. P.... 24. LR ANK 168 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog, alkoholinių gėrimų pardavimas... 25. Pareiškėja nesutinka ne tik su tuo, kad pažeidė ANK 168 straipsnio 5 dalies... 26. Pirma, nesutiktina su pareiškėja, kad šiuo atveju draudimas, kurio... 27. Kita vertus, nakties metu parduoti alkoholinius gėrimus neatidarytoje... 28. ANK 635 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog jeigu administracinio nusižengimo... 29. Tačiau, prieš sprendžiant dėl licencijos bei AKĮ normų konkurencijos,... 30. Jau minėta, kad 2014-02-20 licencijoje, išduotoje UAB „A“... 31. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,... 32. Byloje nustatyta, kad UAB „Akepus“ picerijoje dirbanti kasininke D. P.... 33. Apibendrinant aukščiau išdėstyta darytina išvada, jog byloje vertinamu... 34. D. P. taip pat buvo nubausta pagal LR ANK 168 straipsnio 1 dalį už tai, kad... 35. Skundo nagrinėjimo metu apklausti liudininkai P. R., R. D., E. A. ir J. K.... 36. Liudytojas UAB „A“ kepėjas-virėjas J. Ž. nurodė, kad jam nesusidarė... 37. Pažymėtina, jog ir pats liudytojas D. V. teismui patvirtino, kad iki... 38. Todėl, teismo vertinimu, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. P.... 39. Įvertinus visa, kas buvo aptarta, konstatuotina, jog D. P. buvo pagrįstai... 40. Įvertinus aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog nėra jokio pagrindo... 41. Dėl skunde nurodytų procesinių pažeidimų... 42. Pažymėtina, jog teismas sutinka su pareiškėjos argumentais, jog buvo... 43. Teismas, vadovaudamasis ANK 641-642 straipsniais,... 44. pareiškėjos D. P. skundą tenkinti iš dalies.... 45. Panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus... 46. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo... 47. Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jos kopijos (nuorašo)...