Byla I-3333-426/2012
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės (pirmininkės ir pranešėjos), Jūros Marijos Strumskienės ir Donato Vansevičiaus, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant atsakovės atstovui Gžegožui Miloševičiui (Gžegož Miloševič), administracinėje byloje pagal pareiškėjo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikio namų skundą atsakovei Ūkio ministerijai (trečiasis suinteresuotasis asmuo VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra) dėl sprendimų panaikinimo

Nustatė

2Pareiškėjas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikio namai kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė:1) panaikinti Ūkio ministro 2012-04-24 įsakymą Nr. 4-397 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų projekto Nr. ( - ) vykdytojui Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, grąžinimo“;

32) panaikinti Ūkio ministro 2012-04-24 įsakymą Nr. 4-398 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 4-143 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (b. l. 1–4).

4Atsakovė Ministerija teismui pateiktame atsiliepime paaiškino, kad po skundo teismui pateikimo buvo priimtas naujas sprendimas, kuris atitinka pareiškėjo skunde išdėstytus reikalavimus, todėl nagrinėjamoje byloje išnyko ginčo dalykas (b. l. 62–63).

5Pareiškėjas 2012-08-16 teismui pateikė raštą, kuriame nurodė, kad nuo skundo atsisako, kadangi atsakovas skundžiamus įsakymus panaikino (b. l. 71).

6Atsakovės atstovas neprieštaravo prašymo tenkinimui.

7Byla nutrauktina.

8Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. nuostatas, pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį, o 101 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jei pareiškėjas atsisakė nuo skundo.

9Teisėjų kolegija sprendžia, kad byla pagal pareiškėjo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikio namai reikalavimus panaikinti Ūkio ministro 2012-04-24 įsakymą Nr. 4-397 ir 2012-04-24 įsakymą Nr. 4-398 nutrauktina vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., nes pareiškėjas atsisakė nuo skundo.

10Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., 102 str., teismas

Nutarė

11Pareiškėjui Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikio namams atsisakius nuo skundo, administracinę bylą Nr. I-3333-426/2012 nutraukti.

12Išaiškinti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikio namams, kad, nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

13Ši nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai