Byla e2YT-12160-776/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant pareiškėjo V. Ž. atstovui advokatui Gintarui Žičkui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Turto bankas, J. K., S. B., D. Ž., V. Ž., V. Ž. ir M. Ž. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

41.

5pareiškėjas V. Ž. kreipėsi su pareiškimu suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Turto bankas, J. K., S. B., D. Ž., V. Ž., V. Ž. ir M. Ž. ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis priėmė savo tėvo V. Ž., mirusio ( - ), palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti. Pareiškėjas nurodė, kad po tėvo mirties jo palikimą sudaro 1/2 dalis garažo bokso Nr. 947, esančio ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad tiek iki tėvo mirties, tiek po jo mirties garažo boksu faktiškai naudojosi tik jis, kiti įpėdiniai ir sutuoktinį pergyvenusi M. Ž. palikėjo palikimo nepriėmė.

62.

7Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir nurodė, kad, jeigu teismas konstatuos, kad pareiškėjo pareiškimas yra pagrįstas, neprieštarauja, kad jis būtų patenkintas.

83.

9Suinteresuotas asmuo J. K. pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

104.

11Suinteresuotas asmuo S. B. pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

125.

13Suinteresuotas asmuo V. Ž. pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

146.

15Suinteresuotas asmuo V. Ž. pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

167.

17Suinteresuotas asmuo M. Ž. pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

188.

19Suinteresuotas asmuo D. Ž. pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

209.

21Pareiškėjo V. Ž. atstovas advokatas Gintaras Žičkus teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti. Atstovas paaiškino, kad pareiškėjo tėvai V. Ž. ir M. Ž. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo garažo boksą Nr. 947, esantį ( - ). Atstovas nurodė, kad pareiškėjas iki tėvo mirties faktiškai valdė šį garažo boksą ir tęsė šį valdymą po tėvo mirties, kiti įpėdiniai dėl palikimo priėmimo nesikreipė ir jo nepriėmė. Atstovo nuomone, faktinį valdymą patvirtina pareiškėjo mokėti mokesčiai už garažo eksploatavimą.

2210.

23Suinteresuoti asmenys prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

24Pareiškimas tenkintinas visiškai.

2511.

26Bylos duomenimis nustatyta, kad V. Ž. yra V. Ž. ir M. Ž. sūnus. V. Ž. ir M. Ž. santuoką sudarė ( - ). 2014 m. gegužės 29 d. išduotas mirties liudijimas AA Nr. 713872 patvirtina, kad V. Ž. mirė ( - ). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punktą pareiškėjas yra pirmos eilės palikėjo V. Ž. įpėdinis pagal įstatymą. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad 2012 m. gegužės 8 d. pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 3789, pagrindu V. Ž. ir M. Ž. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įsigijo garažo boksą Nr. 947 (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), ir kad V. Ž. daugiau nekilnojamojo turto objektų nuosavybės teise neturėjo. Pareiškėjas nurodė, kad iki tėvo mirties faktiškai valdė šį garažo boksą ir tęsė šį valdymą po tėvo mirties, todėl yra priėmęs tėvo palikimą faktiškai pradėdamas turtą valdyti per įstatyme nustatytą terminą.

2712.

28Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, o to paties straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl palikimo priėmimo. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 445 straipsnyje nustatyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

2913.

30Kaip minėta, V. Ž. ir M. Ž. garažo boksą Nr. 947 (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), įgijo būdami santuokoje ir šis turtas buvo bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.117 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, leidžiančių nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo.

3114.

32Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 straipsnio 2 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Nors asmens valia, pradėjus faktiškai valdyti paveldėtą turtą, nėra išreiškiama oficialia forma paduodant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ar pan., tačiau toks palikimo priėmimo būdas sukuria tokius pat teisinius padarinius, kaip ir pasinaudojus kitu įstatyme nustatytu palikimo priėmimo būdu – asmuo laikomas priėmusiu palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2011). Asmuo, grindžiantis savo reikalavimą – palikimo priėmimą faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad jis, kaip įpėdinis, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo.

3315.

34Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodė, kad turtu rūpinasi nuo palikimo atsiradimo momento, jį prižiūri ir išlaiko, moka mokesčius, t. y. po tėvo mirties valdo palikėjo turtą kaip savo. Testamentų registro duomenys patvirtina, kad nėra įregistruota palikėjo V. Ž. sudarytų testamentų, palikėjo palikimo priėmimo ar palikimo atsisakymo faktų. Suinteresuoti asmenys nurodė, kad neprieštarauja, jog būtų nustatytas pareiškėjo prašomas juridinis faktas. Todėl teismas daro išvadą, kad pareiškėjas priėmė palikėjo savo tėvo V. Ž. palikimą, kurį sudaro 1/2 dalis garažo bokso Nr. 947 (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), faktiškai parėdamas jį valdyti.

3516.

36Atsižvelgiant į tai, nustatytinas pareiškėjo prašomas juridinę reikšmę turintis faktas, kad jis priėmė palikėjo savo tėvo V. Ž. palikimą, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas, kadangi nuo šio fakto nustatymo priklauso pareiškėjo turtinių teisių pasikeitimas, t. y. paveldėjimo teisės liudijimo gavimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalis).

17.

37Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 21,58 Eur ir yra didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš pareiškėjo priteistinos valstybei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

39pareiškimą tenkinti visiškai.

40Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. Ž., a. k. ( - ), po tėvo V. Ž., a. k. ( - ), mirties ( - ), priėmė jo palikimą, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti.

41Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

42Priteisti iš pareiškėjo V. Ž., a. k. ( - ), valstybei 21,58 Eur (dvidešimt vieno euro 58 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, pinigus pervedant į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

43Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Erminijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. pareiškėjas V. Ž. kreipėsi su pareiškimu... 6. 2.... 7. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas pateikė atsiliepimą į... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo J. K. pateikė atsiliepimą į... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo S. B. pateikė atsiliepimą į... 12. 5.... 13. Suinteresuotas asmuo V. Ž. pateikė atsiliepimą į... 14. 6.... 15. Suinteresuotas asmuo V. Ž. pateikė atsiliepimą į... 16. 7.... 17. Suinteresuotas asmuo M. Ž. pateikė atsiliepimą į... 18. 8.... 19. Suinteresuotas asmuo D. Ž. pateikė atsiliepimą į... 20. 9.... 21. Pareiškėjo V. Ž. atstovas advokatas Gintaras Žičkus... 22. 10.... 23. Suinteresuoti asmenys prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.... 24. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 25. 11.... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad V. Ž. yra V.... 27. 12.... 28. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalyje... 29. 13.... 30. Kaip minėta, V. Ž. ir 31. 14.... 32. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 33. 15.... 34. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodė, kad turtu rūpinasi nuo palikimo... 35. 16.... 36. Atsižvelgiant į tai, nustatytinas pareiškėjo prašomas juridinę reikšmę... 37. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 39. pareiškimą tenkinti visiškai.... 40. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas 41. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės... 42. Priteisti iš pareiškėjo V. Ž., a. k. ( -... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių...