Byla 2S-1143-275/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo N. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo N. M. ieškinį atsakovui UAB „Markes“ dėl skolos priteisimo,

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 80 000 Lt negrąžintos paskolos pagal 2005-04-20 ir 2005-08-16 paskolos sutartis, 7 792 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2010-05-01 iki 2013-03-01, 5 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Papildomai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 25 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė. Konstatavo, kad atsakovo veikla yra nenuostolinga, todėl nekelia didelių abejonių atsakovo finansiniu pajėgumu atsiskaityti su ieškovu priėmus teismo sprendimą. Teismas sprendė, kad ieškinio suma atsakovui laikytina sąlyginai nedidele. Be to, ieškovas nepateikė teismui jokių objektyvių duomenų apie atsakovo nemokumą, sunkią finansinę būklę, slapstimąsi, buveinės pakeitimą ir (ar) panašius veiksmus, iš kurių galima būtų padaryti išvadą, kad atsakovas siekia apsunkinti galimą išieškojimą, vykdant būsimą teismo sprendimą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti 2013-03-25 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo turtą. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

91. Ieškinio suma ieškovui yra labai didelė.

102. Atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, nors paskolų grąžinimo terminai pasibaigė. Atsakovas vengia atsiskaityti.

113. Atsakovui priklausančio turto areštas nepakenks atsakovo veiklos tęstinumui bei užtikrins galimai palankaus sprendimo įvykdymą.

12Atsakovas su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Vien įrašas turto registre sukelia įtarimus ir nepasitikėjimą atsakovu bet kokiems tretiesiems asmenims.

142. Ieškovas neįrodė, kad atsakovas turtą slėps.

153. Atsakovo turimas turtas nėra įkeistas ar kitaip apsunkintas.

164. Ieškovas buvo atsakovo akcininkas, bet santykiai su ieškovu pablogėjo, kai jis ėmė reikalauti įvykdyti neteisėtus reikalavimus.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmetamas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320, 338 straipsniai). Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas nesudaro pagrindo apskųstajai teismo nutarčiai panaikinti.

20Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu būdu įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos, siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, todėl jos turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir būti susijusios su galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymu. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į bylos pobūdį, ieškinio reikalavimą, atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Dėl šios priežasties prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių visada turi būti pagrįstas ir motyvuotas (CPK 144 str.).

21Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti reikalavimo sumos dydį, atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y., ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė. Didelė ieškinio suma vertintina atsižvelgiant į konkrečias atsakovo finansines galimybes, elgesį ir kitas atskiru atveju reikšmingas aplinkybes.

22Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą dėl 80 000 Lt negrąžintos paskolos ir 7 792 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovo UAB „Markes“. 2011 d. gruodžio 31 d. balansas (b. l. 24), patvirtina, kad atsakovo turimo turto vertė yra 759 747 Lt, kurį sudaro: materialusis turtas 443 549 Lt, trumpalaikis turtas – 292 892 Lt. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 449 000 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 301 443 Lt. Pagal UAB „Markes“ pelno (nuostolių) ataskaitą matyti, kad įmonė 2011 metais gavo 7783 Lt grynojo pelno (b. l. 12). Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovas turi nekilnojamojo turto. Taigi, įvertinus šiuos įmonės finansinius rodiklius, darytina išvada, kad ieškinio patenkinimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas nebus apsunkintas. Nesant duomenų, paneigiančių šiose finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytus duomenis, nėra pagrindo abejoti atsakovo finansine padėtimi. Bylos šalių lygiateisiškumo požiūriu (CPK 17 str.), laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju nepagrįstai suvaržytų atsakovo veiklą.

23Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovo UAB „Markes“ turtinę padėtį, nes pareikšto ieškinio suma šiam juridiniam asmeniui nėra didelė lyginant su atsakovo turimu turtu. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs tiek į ieškovo, tiek į atsakovo pateiktus argumentus bei įrodymus ir vertindama jų visetą, sprendžia, kad atsakovo turto vertė viršija atsakovui pareikštų reikalavimų sumą, jo turtinė padėtis yra gera, ir jam pareikštų reikalavimų suma, įvertinus jų santykį su turimu turtu, nėra didelė. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad būsimo, galimai ieškovui palankaus sprendimo atveju, atsakovas neturėtų galimybės šio sprendimo įvykdyti. Svarbu ir tai, kad į bylą nėra pateikta įrodymų, kurie leistų pagrįstai teigti, kad atsakovas jam priklausantį turtą ketintų parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, taip siekdamas apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

24Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 80 000 Lt... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 25 d. nutartimi ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti 2013-03-25 Vilniaus miesto... 9. 1. Ieškinio suma ieškovui yra labai didelė.... 10. 2. Atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, nors paskolų grąžinimo terminai... 11. 3. Atsakovui priklausančio turto areštas nepakenks atsakovo veiklos... 12. Atsakovas su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti ir pirmosios... 13. 1. Vien įrašas turto registre sukelia įtarimus ir nepasitikėjimą atsakovu... 14. 2. Ieškovas neįrodė, kad atsakovas turtą slėps.... 15. 3. Atsakovo turimas turtas nėra įkeistas ar kitaip apsunkintas.... 16. 4. Ieškovas buvo atsakovo akcininkas, bet santykiai su ieškovu pablogėjo,... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas atmetamas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai... 22. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą dėl 80 000 Lt... 23. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų... 24. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir neturi įtakos... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartį palikti...