Byla T-XX-12-12
Dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. K., Š. G., D. G., M. V. ir J. V., dalyvaujant tretiesiems asmenims Aplinkos ministerijai, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, valstybės įmonei Dubravos eksperimentinei mokomajai miškų urėdijai, Valstybinei miškų tarnybai, notarei Birutei Germanavičienei, notarui Donatui Germanavičiui ir notarei Renatai Krūvelytei, dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Kauno rajono apylinkės teisme buvo priimtas Kauno apygardos prokuratūros ieškinys, kuriuo ieškovas prašė: 1) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 02-05-11470 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno r.)“ dalį, kuria atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta A. K. nuosavybės teise 0,06 ha valstybinės reikšmės miško ploto 0,58 ha žemės sklype (Kauno apskr., Kauno r. sav., (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)); 2) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 25/23916 „Dėl nuosavybės teisės atkūrimo kaimo vietovėje“ dalį, kuria atkurtos nuosavybės teisės ir grąžinta A. K. 0,06 ha valstybinės reikšmės miško ploto 0,58 ha žemės sklype (Kauno apskr., Kauno r. sav., (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)); 3) pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 1-7625 (patvirtinta notarės Birutės Germanavičienės) dalį, kuria A. K. pardavė Š. G. 0,06 ha valstybinės reikšmės miško plotą, esantį 0,58 ha žemės sklype (Kauno apskr., Kauno r. sav., (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)); 4) pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 8 d. sutarties dėl nekilnojamojo turto priėmimo–perdavimo Nr. 1-7626 (patvirtinta notarės Birutės Germanavičienės) dalį, kuria perduotas 0,06 ha valstybinės reikšmės miško plotas, esantis 0,58 ha žemės sklype (Kauno apskr., Kauno r. sav., (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)); 5) pripažinti negaliojančia 2010 m. liepos 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 2-2812 (patvirtinta notaro Donato Germanavičiaus) dalį, kuria Š. G. ir D. G. pardavė M. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusį 0,06 ha valstybinės reikšmės miško plotą, esantį 0,58 ha žemės sklype (Kauno apskr., Kauno r. sav., (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)); 6) pripažinti negaliojančia 2011 m. gegužės 31 d. dovanojimo sutarties Nr. RK-2227 (patvirtinta notarės Renatos Krūvelytės) dalį, kuria M. V. padovanojo J. V. 0,06 ha valstybinės reikšmės miško plotą, esantį 0,58 ha žemės sklype (Kauno apskr., Kauno r. sav., (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)); 7) taikyti restituciją natūra – grąžinti valstybei 0,06 ha valstybinės reikšmės miško plotą, esantį 0,58 ha žemės sklype (Kauno r. sav., (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), bei įpareigoti šalis grąžinti viena kitai viską, ką jos yra gavusios pagal sandorius dalyse dėl valstybinės reikšmės miško ploto.

4Ieškovas nurodė, kad, pagal Konstitucijos 47 straipsnį, Miškų įstatymo 4 straipsnį ir Žemės įstatymo 6 straipsnį, valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktą, valstybinės reikšmės miškai yra valstybės išperkami. Ginčijamų Kauno apskrities viršininko aktų atitinkamomis dalimis neteisėtai, pažeidžiant minėtus teisės aktus, buvo atkurtos nuosavybės teisės į plotus, kurie priskirti valstybinės reikšmės miškui, todėl atitinkamos šių aktų dalys turi būti panaikintos. Tą padarius, turi būti pripažintos negaliojančiomis ir minėtų Kauno apskrities viršininko aktų pagrindu sudarytų sandorių atitinkamos dalys bei pritaikyta restitucija.

5Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 5 d. nutartimi bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Kauno apygardos administraciniam teismui.

6Kauno apygardos administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad byloje yra pareikšti du administracinio teisinio pobūdžio (pirmasis ir antrasis) ir penki civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai. Spręsdamas ginčą civilinių teisinių reikalavimų dalyje, teismas turės taikyti civilinės teisės normas, spręsti klausimą dėl restitucijos, įvertinti jos taikymo ypatumus. Esant tokioms aplinkybėms, ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Byloje keliami reikalavimai yra skirtingos teisinės prigimties.

9Pirmieji du ieškovo reikalavimai yra susiję su nuosavybės teisių atkūrimo procedūromis. Tokio pobūdžio procedūrų vykdymas bei atitinkamų aktų priėmimas reglamentuojamas specialiųjų teisės aktų ir laikytinas viešojo administravimo veikla, o atitinkami ieškinio reikalavimai laikytini reikalavimais, kylančiais iš administracinių teisinių santykių ir teismingais administraciniams teismams. Kita dalis byloje keliamų reikalavimų (trečiasis, ketvirtasis, penktasis, šeštasis ir septintasis) susijusi su civilinės teisės reguliuojamais santykiais (dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo).

10Taigi, vertinant aptariamą ginčą, matyti, kad jis yra susijęs tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais ir šiuo atveju negalima vienareikšmiškai iškirti kurios nors iš paminėtų teisinių santykių rūšies, kaip dominuojančios. Sprendžiant ginčą, pirmiausia turėtų būti vertinami administracinio pobūdžio klausimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tačiau po to reikėtų nagrinėti ir civilinio pobūdžio klausimus dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis bei restitucijos taikymo.

11Pagal šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis; kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalis, Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalis). Tačiau kartais byloje vertinami administraciniai ir civiliniai teisiniai santykiai būna lygiaverčiai, t. y. sudėtinga nustatyti, ar administracinis teisinis santykis vyrauja civilinio teisinio santykio atžvilgiu, ar atvirkščiai. Aptariamu atveju būtent ir susiklostė situacija, kai bylos administraciniai teisiniai ir civiliniai teisiniai santykiai yra lygiaverčiai, todėl pareikšti reikalavimai turi būti išskirti į atskiras administraciniame ir bendrosios kompetencijos teisme nagrinėtinas bylas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 6 dalis, Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 6 dalis) (Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 25 d. nutartis byloje Kauno apygardos prokuratūra prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, S. J., V. V. ir kt.).

12Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

1336 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

14Ieškovo Kauno apygardos prokuratūros reikalavimai dėl Kauno apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 02-05-11470 ir Kauno apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 25/23916 dalinio panaikinimo teismingi administraciniam teismui.

15Ieškovo Kauno apygardos prokuratūros reikalavimai dėl 2008 m. gruodžio 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 1-7625, 2008 m. gruodžio 8 d. sutarties dėl nekilnojamojo turto priėmimo–perdavimo Nr. 1-7626, 2010 m. liepos 8 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 2-2812, 2011 m. gegužės 31 d. dovanojimo sutarties Nr. RK-2227 pripažinimo iš dalies negaliojančiomis ir restitucijos taikymo teismingi bendrosios kompetencijos teismui.

16Bylą pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. K., Š. G., D. G., M. V. ir J. V., dalyvaujant tretiesiems asmenims Aplinkos ministerijai, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, valstybės įmonei Dubravos eksperimentinei mokomajai miškų urėdijai, Valstybinei miškų tarnybai, notarei Birutei Germanavičienei, notarui Donatui Germanavičiui ir notarei Renatai Krūvelytei, dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka dalyje dėl administraciniam teismui teismingų reikalavimų, taip pat spręsti bendrosios kompetencijos teismui teismingų reikalavimų išskyrimo ir perdavimo nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui klausimą.

17Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai