Byla 2A-910-230/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Gražinos Davidonienės ir Leono Jachimavičiaus, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovų atstovei adv. Editai Ivanauskienei, atsakovo UAB „Skrynius“ ir trečiojo asmens A. D. atstovui adv. Gintarui Dabkevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų Microsoft Korporacijos, Autodesk Incorporated bei BĮ UAB „VteX“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1923-364/2007 pagal šių ieškovų ieškinį atsakovui UAB „Skrynius“, trečiajam asmeniui A. D., dėl autorių teisių pažeidimo ir kompensacijos sumokėjimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai Microsoft Korporacija, Autodesk Incorporated bei BĮ UAB „VteX“ ieškiniu prašė priteisti ieškovams iš atsakovo UAB „Skrynius“ 16 799,58 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 16 799,58 Lt kompensaciją, viso – 33 559,16 Lt: Microsoft korporacijai - 3 981,16 Lt, Autodesk Inc. - 29 334,80 Lt, BĮ UAB „VTeX“ - 283,20 Lt, taip pat priteisti 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai nurodė, kad atsakovo įmonėje neteisėtai, neturint autoriaus teisių turėtojų leidimo, buvo atgamintos, saugomos elektronine forma ir naudojamos kompiuterinės programos Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Office 97 Professional, Autodesk Autocad 2002 ir Winled 3.4 programos. Pažeidimo faktas nustatytas 2004 m. lapkričio 29 d. Kauno miesto VPK KP NTT ENT pareigūnams atlikus atsakovo įmonės patikrinimą. Kompiuterių programos identiškumas patikrintas programinės įrangos specialisto, o atsakovas nepateikė licencijų, suteikiančių teisę atgaminti nurodytas kompiuterių programas kompiuterio kietajame diske. Todėl buvo pažeistos ieškovų autorinės teisės ir dėl neteisėtos atsakovo veiklos ieškovams padaryta turtinė žala, kuri nustatytina pagal teisėtą atitinkamų programų kopijų pardavimo kainą. Kadangi sudėtinga nustatyti atsakovo neteisėtai gautos naudos dydį, todėl ieškovo nuomone priteistina ir įstatymo nustatyto dydžio kompensacija.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. gegužės 15 d. sprendimu ieškovų ieškinį patenkino iš dalies. Teismas priteisė iš atsakovo UAB „Skrynius“ ieškovui Microsoft Korporacijai 1201,38 Lt kompensacijos, 36,04 Lt žyminio mokesčio ir 71,59 Lt atstovavimo išlaidų; likusioje dalyje reikalavimus dėl žalos atlyginimo visiems ieškovams ir dalyje dėl kompensacijos atlyginimo ieškovams Autodesk Incorporated bei BĮ UAB „VteX“ ieškinį atmetė, taip pat priteisė atsakovui UAB „Skrynius“ 2410,51 Lt bylinėjimosi išlaidų, o sprendimui įsiteisėjus nusprendė grąžinti ieškovams Microsoft Korporacijai ir Autodesk Incorporated 7000 Lt (kiekvienam po 3500 Lt) užstatą, sumokėtą 2007 m. vasario 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 884 (AB Hansabankas).

5Teismas, grįsdamas sprendimą, nurodė, kad civilinė atsakomybė siejama su neteisėtų veiksmų, kaltės, žalos, priežastinio ryšio buvimu. Teismas konstatavo, kad kompiuterio programos, kaip autorių teisės objekto, specifika lemia, kad teisėtam šios programos naudojimui reikalinga turėti autoriaus teisių subjekto leidimą (licenciją), o jas naudojant neturint tokio leidimo, tokie veiksmai reiškia autorių teisių pažeidimą ir žalos padarymą. Teismas padarė išvadą, jog ieškovas neįrodė, kokia žala buvo padaryta. Ieškovo argumentą, jog specialisto išvada patvirtina kompiuteryje rastų dokumentų blankų panaudojimą, teismas atmetė, nes ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių panaudojimo ir gautų pajamų faktą. Todėl teismas netenkino ieškinio dalyje dėl padarytos žalos (nuostolių) priteisimo visų ieškovų atžvilgiu. Tačiau teismas padarė išvadą, jog ieškovams neįrodžius žalos dydžio, jiems prašant gali būti priteista įstatymo nustatyta kompensacija, kadangi kompensacijos institutas yra savarankiškas autorių teisių gynimo būdas, o autorinių teisių subjektas gali reikalauti arba nuostolių atlyginimo, arba kompensacijos. Teismas nurodė, kad kompensacijos dydis turi būti apskaičiuojamas pagal teisėtą atitinkamo kūrinio ar gretutinių teisių objekto pardavimo kainą. Teismas, remdamasis nuosprendyje nustatyta programos Microsoft Office teisėtos kopijos, kuri buvo panaudota sukuriant tris atsakovo dokumentus, verte, šiam ieškovui priteisė 1201,38 Lt dydžio kompensaciją. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas neginčijo, jog kompiuteris priklausė asmeniškai A. D., ir jis jį įsigijo kaip fizinis asmuo.

6Ieškovai Microsoft Korporacija, Autodesk Incorporated ir BĮ UAB „VteX“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimo dalį, kuria nepriteistas nuostolių dydis ir sumažintas ieškovų prašomas priteisti kompensacijos dydis, papildomai priteisiant iš atsakovo UAB „Skrynius" ieškovams padarytus nuostolius, kuriuos sudaro 16 799,58 Lt, bei sumokėti 15 598,20 Lt nuostolių kompensaciją, viso 32 397,78 Lt, sumokant nurodytą sumą tokia tvarka: Microsoft Korporacijai – 2 779,78 Lt, Autodesk Inc. – 29 334,80 Lt, BĮ UAB „VTeX“ - 283,20 Lt, taip pat priteisti iš atsakovo UAB „Skrynius“ visas teismo išlaidas, įskaitant sumokėtą žyminį mokestį už apeliacinį skundą bei išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais: 1) Teismas neišsprendė visų ieškinio reikalavimų, kadangi ieškovai prašė priteisti iš atsakovo 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau teismas sprendime dėl šio reikalavimo nepasisakė; 2) Teismas nepagrįstai teigė, kad ieškovams nepriteistini nuostoliai, nes neįrodytas kompiuteryje rastų bendrovės sukurtų dokumentų blankų panaudojimas ir atsakovo pajamų gavimas. Pats teismas sprendime pabrėžė, kad kompiuterio programos panaudojimas be licencijos laikomas neteisėtu ir reiškia autorių teisių pažeidimo faktą bei žalos padarymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2002 m. vasario 22 d. konsultacijoje A3-64 nurodė, kad visada pats autorių teisių pažeidimas reiškia žalos padarymą, nes dėl kiekvieno neteisėto kūrinio panaudojimo autorių teisių subjektas praranda pajamas, o autorių teisių pažeidėjas pasipelno iš to, kad nemoka licencinio atlyginimo už įgyjamas kūrinio naudojimo teises; 3) Nepagrįsti teismo teiginiai, kad žala ieškovams nepadaryta, nes atsakovas nepateikė licencijų naudoti kompiuterio programas, o specialisto išvada baudžiamojoje byloje patvirtina, kad įdiegtos ir saugomos elektronine forma kompiuterio programos buvo naudojamos atsakovo UAB „Skrynius“ interesais. 4) Ieškovų nuostolius sudaro negautos pajamos (atlyginimas už teisėtą kompiuterio programų panaudojimą). Nustatant nuostolių dydį, teismas turi atsižvelgti ne tik į negautas pajamas, bet ir į pažeidėjo naudą. Kadangi pažeidėjo gautą naudą dėl padaryto pažeidimo nustatyti sudėtinga, ieškovas prašė ją paskaičiuoti, taikant ATGTĮ 79 straipsnio 6 dalyje numatytą kompensacijos institutą. Teismas iš dalies kompensaciją priteisė, bet padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovams neįrodžius atsakovo gautos naudos, žala nebuvo padaryta. 5) Teismas nepagrįstai sumažino ieškovų reikalaujamos priteisti kompensacijos dydį ir ją priteisė tik už vienos kompiuterio programos Microsoft Office 97 Professional neteisėtą atgaminimą. Specialisto išvadoje nurodyta, kad buvo instaliuotos ir kitos programos - Microsoft Windows 98 SE, Autodesk Autocad 2002 ir Winled 3.4. Remiantis ATGTĮ 73 straipsnio 1 dalies 1 punktu, atsakovas privalo atlyginti žalą už visas neteisėtai įmonėje saugomas elektronine forma kompiuterių programas, nepriklausomai nuo to, ar jos buvo panaudotos komerciniais tikslais. Bendrovės direktorius A. D. nunešė kompiuterį į darbovietę UAB „Skrynius“, ir, būdamas administratorius ir atsakingas asmuo, nesiėmė protingų priemonių, kad šiuo kompiuteriu nesinaudotų kiti bendrovės darbuotojai. Todėl remiantis CK 6.264 straipsnio 1 dalimi, bendrovė yra atsakinga už savo darbuotojo neteisėtais veiksmais ieškovams padarytą žalą. 6) Teismas neteisingai taikė kompensacijos apskaičiavimo kriterijus. Pagal ATGTĮ 79 straipsnio 6 dalį priteisiama kompensacija negali būti mažesnė nei įstatymo nustatytas dydis – 10 minimalių gyvenimo lygių, todėl negalėjo būti priteista mažesnė nei 1250 Lt kompensacija. 7) Nepagrįsti teismo teiginiai dėl kompensacijos skaičiavimo, atsižvelgiant į fiziniams asmenims taikomas kompiuterių programų pardavimo kainas, nes nėra įrodymų, kad šios kainos priklauso nuo to, ar jas įsigyja fizinis ar juridinis asmuo. Atsakovo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodytos kompiuterių programos kainos mažesnės tik dėl to, kad programos parduodamos su nauju kompiuteriu, o iš A. D. parodymų baudžiamojoje byloje matyti, kad jis pirko nenaują kompiuterį. 8) Nesuprantami teismo teiginiai dėl ieškovų neva prašomos didmeninio pobūdžio kompensacijos, nes specialisto išvadoje ir baudžiamojoje byloje pateiktos mažmeninės kainos.

7Atsakovas UAB „Skrynius“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo sprendimą palikti galioti, o apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad nepagrįsti ieškovų teiginiai, jog teismas neišsprendė visų ieškovų reikalavimų. Teismas nenustatė, kad ieškovai dėl atsakovo kaltės patyrė žalą, todėl netenkino ir reikalavimo priteisti 6 procentų metines palūkanas. Ieškovai teigė, kad buvo rasti atsakovo UAB „Skrynius“ sukurti darbai, tačiau jokių įrodymų šiam savo teiginiui pagrįsti nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teisme. Kauno apygardos teismas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, nustatė, kad kompiuterio sisteminis blokas nuosavybės teise UAB „Skrynius“ nepriklauso, taip pat nurodė, kad nėra duomenų, kad UAB „Skrynius“ ar A. D. būtų atgaminęs, laikęs ar komercinėje veikloje būtų naudojęs programas Autodesk Autocad 2002 ir Winled 3.4. Todėl baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės dėl kompiuterinių programų atgaminimo, laikymo ar naudojimo turi prejudicinę reikšmę šiai bylai.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Ieškovai, remdamiesi LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (jo 2003 m. kovo 5 d. įstatymo redakcija), prašė priteisti iš atsakovo nuostolius, patirtus dėl autorių teisių pažeidimo, ir tokio pat dydžio šiame įstatyme numatytą kompensaciją. Pirmosios instancijos teismas ieškininius reikalavimus patenkino iš dalies: priteisė kompensaciją tik vienam iš ieškovų - Microsoft Korporacijai ir atmetė visų ieškovų reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo. Grįsdamas sprendimą, teismas nurodė, kad ieškovai neįrodė žalos dydžio, o pagal įstatymą jie turi teisę reikalauti arba nuostolių atlyginimo, arba kompensacijos priteisimo. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovai gali pasinaudoti tik vienu iš LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (toliau ATGTĮ, turint omenyje šio įstatymo 2003 m. kovo 5 d. redakciją) numatytų šių teisių gynimo būdu, o būtent: reikalauti atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas išlaidas (ATGTĮ 77 str. 1 d. 6 p.) arba sumokėti kompensaciją (ATGTĮ 77 str. 1 d. 7 p.). Tokia išvada plaukia iš ATGTĮ 79 straipsnio 6 dalies nuostatų redakcijos, kurioje numatyta, kad vietoje nuostolių atlyginimo autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas gali reikalauti kompensacijos. Tai reiškia, kad kompensacija priteisiama ne kartu su nuostolių atlyginimu, o vietoje jų. Kad autorių teisių ir gretutinių teisių subjektas turi teisę reikalauti arba nuostolių atlyginimo, arba kompensacijos, yra įtvirtinta ir LR Aukščiausiojo Teismo praktikoje, nagrinėjant šios kategorijos bylas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2003 m. sausio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-132/2003, 2006 m. birželio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-422/2006 ir pan.) bei šio teismo 2002 m. vasario 22 d. konsultacijoje „Dėl kai kurių Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo normų taikymo“ („Teismų praktika“ Nr. 17, psl. 465-467). Kadangi ieškovai pripažįsta, jog jie negali pagrįsti tikslaus patirtų nuostolių dydžio, kadangi negali įrodyti atsakovo naudą, turėtą dėl ieškovų teisių pažeidimo, todėl pirmosios instancijos teismas padarė tinkamą išvadą, jog ieškovai neįrodė žalos dydžio (CPK 178 str.). Reikalaujant priteisti žalos atlyginimą būtina įrodyti žalos dydį, tuo tarpu kompensacija priteisiama, remiantis įstatyme nustatytais kriterijais, tačiau šių teisės gynimo būdų paskirtis yra viena - kompensuoti dėl teisių pažeidimo patirtus nuostolius. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė kitą autoriaus teisių gynimo būdą – įstatymo numatytos kompensacijos priteisimą, ko šalia nuostolių atlyginimo prašė ir patys ieškovai.

9Tačiau kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog kompensacija priteistina tik vienam iš ieškovų – Microsoft Korporacijai. Pirmosios instancijos teismas sprendime, remdamasis ATGTĮ 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teisingai nurodė, kad bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo laikomas neteisėtu (išskyrus šio Įstatymo numatytus atvejus). Kadangi kompiuterio programos, kaip autorių teisių objekto, naudojimui reikalinga turėti autoriaus teisių subjekto leidimą (licenciją), todėl programos naudojimas neturint šio leidimo (licencijos) yra neteisėtas ir reiškia žalos padarymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodytoje 2002 m. vasario 22 d. konsultacijoje taip pat yra nurodęs, kad „praktiškai visada pats autorių teisių ar gretutinių teisių pažeidimas ex facto reiškia žalos padarymą, kadangi dėl neteisėto kūrinio panaudojimo teisių subjektas praranda pajamas, gali būti pakenkta jo reputacijai, vardui, o teisių pažeidėjas pasipelno iš to, kad nemoka teisių turėtojui nustatyto licencinio atlyginimo už įgyjamas kūrinio naudojimo teises“. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas padarė iš esmės teisingas išvadas, tačiau priteisdamas kompensaciją tik vienam iš autoriaus teisių turėtojui, nepagrįstai, prieštaraudamas savo padarytoms išvadoms, autoriaus teisių pažeidimu pripažino tik vienos iš instaliuotų kompiuterio programų panaudojimą dokumentams sukurti t.y. pripažino, jog autoriaus teisės buvo pažeistos tik pasinaudojus viena kompiuterio programa Microsoft Office įmonės dokumentams sukurti. ATGTĮ 73 straipsnio 1 d. 1 punkte numatyta, kad autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu laikomas kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto naudojimas (įskaitant išleidimą, atgaminimą, viešą rodymą ir t.t.) ir platinimas be šių subjekto licencijos (nesudarius sutarties ar pažeidžiant jos sąlygas). Tai reiškia, kad kūrinio atgaminimas pats savaime reiškia neteisėtą kūrinio naudojimą. Atgaminimo sąvoką apibrėžė to paties įstatymo 2 straipsnio 1 punktas, kuriame nurodyta, kad atgaminimas – tai „kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto (viso arba dalies) tiesioginis ar netiesioginis, nuolatinis ar laikinas kopijų (kopijos) padarymas bet kuriuo būdu ir bet kokia forma, įskaitant elektroninę formą“. Todėl kompiuterio programos instaliavimas be autoriaus teisių leidimo (licencijos) jau yra autoriaus teisių pažeidimas. Kadangi kompiuteris su instaliuotomis programomis, neturint licencijos, buvo naudojamas atsakovo įmonėje, darytina išvada, jog atsakovas pažeidė autorių teises, nes kiekvienas kompiuterio programos naudotojas privalo įsitikinti, ar jis naudodamasis jomis nepažeidžia šios programos teisių turėtojų teisių. Tokia neteisėtų veiksmų vertinimo pozicija ne kartą išreikšta ir LR Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijų nutartyse ( 2003 m. sausio 29 d. nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-132, 2006 m. birželio 2 d. nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-270/2006, 2006 m. gegužės 3 d. nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-311/2006 ir pan.).

10Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas kompensaciją už vienos kompiuterio programos panaudojimą, rėmėsi Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 21 d. nuosprendyje (b.l. 76-81, t.1) padarytomis išvadomis apie tai, jog kompiuteryje instaliuotomis programomis Microsoft Windows 98 Se ir Microsoft Office 97 Professional buvo sukurti 3 atsakovo įmonės dokumentai, kuriais akivaizdžiai siekta komercinių tikslų. Tačiau baudžiamajai atsakomybei taikyti buvo būtina nustatyti neteisėtą kompiuterio programų atgaminimą ir laikymą komerciniais tikslais, kai civilinei atsakomybei atsirasti pakanka neteisėto kompiuterių programos atgaminimo, nesiejant to su komerciniais tikslais. Todėl konstatuotinas visų 4 kompiuterio programų neteisėtas atgaminimas, o tuo pačiu ir šių programų autorių teisių pažeidimas. Kadangi pirmosios instancijos teismas šioje dalyje padarė nepagrįstas išvadas ir netinkamai taikė ATGTĮ nuostatas dėl atsakomybės už autorių teisių pažeidimą, todėl teismo sprendimo dalis, kuria buvo atmestas kitų ieškovų reikalavimas priteisti kompensaciją, naikintina (CPK 329 str. 1 d. 330 str.), priimant šioje dalyje naują sprendimą.

11Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas kompensaciją, privalėjo remtis nurodytos redakcijos ATGTĮ 79 straipsnio 6 dalimi, kurioje numatyta, kad kompensacijos dydį nuo 10 iki 1000 minimalių gyvenimo lygių (MGL) nustato teismas, atsižvelgdamas į pažeidėjo kaltę, jo turtinę padėtį, neteisėtų veiksmų priežastis bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Ši norma apibrėžia minimalų ir maksimalų kompensacijos dydį, todėl teismas turėjo jų paisyti. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas kompensacijos dydį Microsoft Korporacijai, nepaisė nustatytos minimalios kompensacijos ribos, todėl pažeidė įstatymo reikalavimus (CPK 330 str.). Apylinkės teismas, nustatydamas kompensacijos dydį, rėmėsi teisėta kompiuterio programos pardavimo kaina, kas buvo numatyta anksčiau 1999 m. gegužės 18 d. priimto ATGTĮ 67 straipsnio 2 dalyje, tuo tarpu autorių teisių pažeidimo metu galiojusio 2003 m. kovo 5 d. redakcijos ATGTĮ apibrėžia kitus kompensacijos dydžio nustatymo kriterijus, kurie ir yra nurodyti 79 straipsnio 6 dalyje. Kolegijos nuomone, ieškovams - Microsoft Korporacijai ir Autodesk Incorporated - priteistinos minimalaus dydžio kompensacijos po 1250 Lt kiekvienam. Kolegija, nustatydama tokį kompensacijos dydį, atsižvelgia į tai, kad žala ieškovams buvo padaryta neatsargiais atsakovo veiksmais. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad kompiuteris buvo ne bendrovės, bet jos vadovo – direktoriaus A. D. nuosavybė. Įrodymais nepaneigti A. D. parodymai apie tai, jog kompiuteriu bendrovėje buvo pasinaudota be jo leidimo, o bendrovės kaltė dėl padaryto pažeidimo pasireiškė tuo, kad A. D., būdamas direktoriumi ir atsakingu asmeniu, atnešė kompiuterį į darbovietę ir nesiėmė jokių protingų priemonių, kad šiuo kompiuteriu nepasinaudotų kiti bendrovės darbuotojai t.y. nevykdė pareigos elgtis tiek apdairiai, kad nebūtų padaryta žala tretiesiems asmenims. Be to, specialistas R. Č. baudžiamojoje byloje nustatė, kad panaudotos tik dvi kompiuterio programos - Microsoft Windows 98 Se ir Microsoft Office 97 Professional, kurių pagalba atsakovo įmonėje buvo sukurti tik 3 dokumentai. Šios baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas iš esmės nėra gavęs kokios nors konkrečios apčiuopiamos ekonominės naudos dėl padaryto ieškovų teisių pažeidimo. Duomenų apie programos Autodesk Autocad panaudojimą atsakovo įmonės veikloje aplamai nėra, todėl darytina išvada, jog šio autoriaus teisės galėjo būti pažeistos tik minimaliai. Atsižvelgtina ir į tai, kad juridinis asmuo pažeidė ieškovų autorines teises dėl jį atstovaujančio asmens – direktoriaus neatsargių veiksmų, šiam palikus įsigytą kompiuterį darbo vietoje.

12Kadangi ieškovas BĮ UAB „VTeX“ prašo priteisti 141,60 Lt dydžio kompensaciją, todėl jam, neviršijant reiškiamo reikalavimo, priteistina būtent šio dydžio kompensacija.

13Nors pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, atskirai nėra pasisakęs dėl ieškovų reikalavimo priteisti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, tačiau kolegija nemano esant tikslingu pripažinti, jog teismas pažeidė procesinės teisės normas ir neišsprendė visų ieškovų reikalavimų, kas sudarytų pagrindą panaikinti sprendimą dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo neišspręstų reikalavimų dalyje (CPK 327 str. 2 d., 329 str. 2 d. 7 p.). Ieškovų reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.) yra išvestinis procesinio pobūdžio reikalavimas, kuris betarpiškai susijęs su ieškinio patenkinimu. Todėl siekiant užtikrinti proceso koncentraciją ir ekonomiškumą (CPK 7 str.1 d.) bei atsižvelgiant į neišspręsto reikalavimo prigimtį ir pobūdį, procesinės palūkanos nuo priteistų sumų priteistinos, negrąžinant šių reikalavimų nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

14Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.). Pakeitus sprendimą dėl reikalavimų tenkinimo, keistinas ir bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidų) priteisimas proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2, 3, 4 d.). Ieškovo Microsoft Korporacija reikalavimai patenkinti 31 procentu (1250 Lt : 3981,16 Lt x 100), ieškovo Autodesk Incorporated – 4 procentais (1250 Lt : 29334,80 Lt x 100 ) ir UAB „VTeX“ – 50 procentų (141,60Lt : 283,20Lt x 100).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

16Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimą ir jį išdėstyti taip:

17Ieškovų ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skrynius“(įmonės kodas 300029713): ieškovui Microsoft Korporacija - 1250 Lt kompensacijos, 37,50 Lt žyminio mokesčio už paduotą ieškinį, 78 Lt atstovavimo išlaidų, ieškovui Autodesk Incorporated – 1250 Lt kompensacijos, 37,50 Lt žyminio mokesčio už ieškininį pareiškimą ir 37,50 Lt žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą bei 78 Lt atstovavimo išlaidų, ieškovui bendrai įmonei uždarajai akcinei bendrovei „VTeX“ – 141,60 Lt kompensacijos, 8,40 Lt žyminio mokesčio už paduotą ieškininį pareiškimą ir apeliacinį skundą.

18Priteisti iš atsakovo UAB „Skrynius 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo 2006 m. balandžio 10 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovui Microsoft Korporacija - nuo priteistos 1250 Lt sumos, ieškovui - Autodesk Incorporated nuo priteistos 1250 Lt sumos ir UAB „VTeX“ – nuo priteistos 141,60 Lt sumos.

19Ieškovų reikalavimus priteisti žalos atlyginimą atmesti.

20Priteisti atsakovui UAB „Skrynius“ atstovavimo išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme iš ieškovų: Microsoft Korporacija – 525,50 Lt, Autodesk Inkorporated – 3854,50 Lt.

21Grąžinti ieškovams Microsoft Korporacija ir Autodesk Incorporated kiekvienam po 3500 Lt užstato, sumokėto 2007-02-23 mokėjimo nurodymu Nr. 884 (AB Hansabankas).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 3. Ieškovai Microsoft Korporacija, Autodesk Incorporated bei BĮ UAB „VteX“... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. gegužės 15 d. sprendimu ieškovų... 5. Teismas, grįsdamas sprendimą, nurodė, kad civilinė atsakomybė siejama su... 6. Ieškovai Microsoft Korporacija, Autodesk Incorporated ir BĮ UAB „VteX“... 7. Atsakovas UAB „Skrynius“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Ieškovai, remdamiesi LR Autorių... 9. Tačiau kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog... 10. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas kompensaciją už vienos... 11. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas kompensaciją, privalėjo remtis... 12. Kadangi ieškovas BĮ UAB „VTeX“ prašo priteisti 141,60 Lt dydžio... 13. Nors pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, atskirai nėra... 14. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 15. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 16. Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Pakeisti Kauno miesto apylinkės... 17. Ieškovų ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo uždarosios... 18. Priteisti iš atsakovo UAB „Skrynius 6 procentų dydžio metines palūkanas... 19. Ieškovų reikalavimus priteisti žalos atlyginimą atmesti.... 20. Priteisti atsakovui UAB „Skrynius“ atstovavimo išlaidas pirmosios ir... 21. Grąžinti ieškovams Microsoft Korporacija ir Autodesk Incorporated kiekvienam...