Byla 2-1407/2013
Dėl žalos atlyginimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Optinių reikmenų prekybos perspektyvos“ ir atsakovo L. L. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2722-160/2013 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ieškinį atsakovams L. L., uždarajai akcinei bendrovei „Astonas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Bombos“ įrašai dėl žalos atlyginimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ (buvęs pavadinimas – UAB „Bomba“) ieškinys, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovo L. L. 1 106 186 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 31 d. UAB „Bombos“ įrašai akcijų pirkimo-pardavimo sandorį, sudarytą tarp UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir UAB „Astonas“, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Astonas“ 809 449 Lt ieškovo naudai, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pripažinti negaliojančiu 2011 m. kovo 7 d. UAB „Laikmenos ir matricos“ akcijų pirkimo-pardavimo sandorį, sudarytą tarp UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir UAB „Bombos“ įrašai, taikyti restitucija ir priteisti 296 737 Lt ieškovo naudai bei 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams L. L., UAB „Astonas“ ir UAB „Bombos“ įrašai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančius pas atsakovus arba trečiuosius asmenis 1 106 186 Lt sumai.

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ prašymą tenkino ir, neviršijant 1 106 186 Lt sumos, areštavo atsakovams L. L., UAB „Astonas“ ir UAB „Bombos“ įrašai priklausančius nekilnojamuosius ir (ar) kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant šiais daiktais disponuoti, o jų nesant ar nepakankant – areštavo trūkstamai sumai atsakovams priklausančias pinigines lėšas, leidžiant atsakovams UAB „Astonas“ ir UAB „Bombos“ įrašai iš jiems priklausančių areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus, taip pat leidžiant atsakovams iš areštuoto turto atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą reikalavimą.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 7 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį nepakeistą.

6Atsakovas L. L. pateikė prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant L. L. kas mėnesį disponuoti 6975,07 Lt suma. Nurodė, kad išlaidos būtiniems poreikiams per mėnesį sudaro 6975,07 Lt. Areštavus lėšas ir nesudarius galimybės jomis disponuoti, būtų pažeistos vaikų teisės, be to, nevykdant kreditorinių įsipareigojimų, nemokant komunalinių mokesčių, tektų mokėti delspinigius bei baudas, dėl ko būtų pažeista bylos šalių interesų pusiausvyra. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas netektų galimybės patenkinti savo kasdienių poreikių.

7Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ pateikė atsiliepimą, prašydamas netenkinti atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Nurodė, kad L. L. objektyviais bei leistinais įrodymais nepagrindė nei būtinų išlaidų šeimos poreikiams tenkinti dydžio, nei fakto, kad šioms išlaidoms padengti nepakanka kitų paties L. L. ir jo šeimos narių lėšų. Pats atsakovas 2012-09-03 atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutarties buvo nurodęs, kad jo sutuoktinė G. L. uždirba apie 2000 Lt į rankas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi atsakovo L. L. prašymą tenkino iš dalies ir leido iš Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi areštuotos sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank, atlikti finansines operacijas 1500 Lt sumai per mėnesį. Teismas iš pateiktų dokumentų nustatė, kad atsakovo šeimos mėnesinės išlaidos siekia apie 2500 Lt (komunaliniai mokesčiai, švietimui, kredito įmokos), neįskaitant išlaidų maistui ir teisinei pagalbai. Įvertinęs atsakovo prašymo motyvus bei tai, kad mokesčius, reikalingus šeimos buičiai, apmokėjo atsakovo sutuoktinė, kuri taip pat turi rūpintis šeimos gerove, taip pat šį prašymą pagrindžiančius įrodymus, sprendė, jog siekiant nepažeisti atsakovo šeimos, vaikų interesų, yra pagrindas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant tenkinti būtinus poreikius 1500 Lt sumai.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

11Atsakovas L. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį pakeisti ir padidinti L. L. atliekamų finansinių operacijų sumą iki 6975,07 Lt per mėnesį, iš atsakovo sąskaitos ( - ), esančios AB Swedbank. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai vertino šeimos gyvenamojo būsto paskolos mokėjimo bankui sumas. Su prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones pateikė internetinės bankininkystės išrašą, iš kurio matyti, kad iš trijų paskolos sutarčių, vienos sutarties kredito suma yra eurais. Mėnesinės įmokos pagal kredito sutartis už tris banko kreditus sudaro 1024 Lt. Leidžiant atlikti finansines operacijas tik 1500 Lt sumai per mėnesį ir egzistuojant prievolei mokėti 1024 Lt dydžio kreditus, šeimos būtiniausiems poreikiams tenkinti liktų vos 476 Lt suma. Tokia situacija nesuderinama su protingumo ir proporcingumo principais.
  2. Teismas neatsižvelgė į kitas atsakovo pragyvenimo išlaidas. Remiantis protingumo principu yra akivaizdu, jog kiekvieną dieną yra būtina patenkinti būtiniausius poreikius, tokius kaip maistas, apranga, higiena ir pan. Dėl šios priežasties būtiniausios išlaidos vertintinos 3000 Lt suma.
  3. Teismas neatsižvelgė į atsakovo patiriamas teisinės pagalbos išlaidas. Į bylą pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog L. L. turėjo 5000 Lt teisinės pagalbos išlaidų, kurios susidarė per 5 proceso mėnesius. Teismas turėtų padidinti leistinų atlikti finansinių operacijų per mėnesį sumą papildomai 1000 Lt suma teisinei pagalbai apmokėti.

12Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti atsakovo L. L. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

  1. Atsakovas nepagrindė savo prašymo leistinais įrodymais, t. y. nepateikė išlaidas pagrindžiančių dokumentų (sąskaitų už komunalinius patarnavimus, ryšio paslaugas, vaikų ugdymui reikalingos sumos). Abejonių banko sąskaitos išrašo tikrumu kelia tai, kad pateiktas neoriginalaus dokumento nuorašas. Iš reikalaujamos 6975,07 Lt sumos per mėnesį atsakovas leistinais įrodymais pagrindė vos 504,44 Lt sumą.
  2. Atsakovas nepateikė duomenų apie sunkią jo šeimos turtinę padėtį bei nepagrindė, kad šeima neturi pakankamai lėšų padengti būtinas išlaidas šeimos poreikiams patenkinti.
  3. Vadovaujantis teismų praktika, ieškovas – bankrutuojanti įmonė – reikšdamas didelės sumos turtinio pobūdžio reikalavimą, gina ne tik savo, bet ir kreditorių interesus, t. y. viešąjį interesą. Todėl teismas turi teisę netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir netaikyti tokio ieškinio reikalavimui atsakovo turto arešto tik tuomet, kai yra neabejotinų duomenų apie atsakovo galimybę įvykdyti jam galimai nepalankų teismo sprendimą.

13Atsakovas L. L. pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį pakeisti ir padidinti atsakovo atliekamų finansinių operacijų sumą iki 6975,07 Lt per mėnesį. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Ieškovas klaidingai nurodo, kad atsakovas nepateikė išlaidų pagrindžiančių dokumentų, t. y. sąskaitų už komunalinius patarnavimus, ryšio paslaugoms, vaikų ugdymui reikalingų išlaidų. Tokios sąskaitos buvo pateiktos. Elektroninės bankininkystės išrašui įstatymo nėra keliami jokie specialūs reikalavimai. Nepateikta jokių įrodymų, jog elektroninės bankininkystės sąskaitos išrašo turinys buvo koreguotas.
  2. Nesutinka su ieškovu, kad 3000 Lt suma kitoms išlaidoms, įskaitant pragyvenimo, laikytina neįrodyta. Tokias išlaidas sudaro maistas, drabužiai, higienos išlaidos. Objektyviai nėra įmanoma pateikti visų pirktų prekių atsiskaitymo kvitų. Tai, kad atsakovas nepateikė kiekvieną dieną jo patiriamų išlaidų maistui, drabužiams ir pan., nereiškia, jog jis ir jo šeima tokių išlaidų nepatiria.

14Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti atsakovo L. L. atskirąjį skundą, tenkinti ieškovo atskirąjį skundą ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį. Nurodė, kad atsakovas, pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pridėjo ne sudarytų kredito sutarčių kopijas, o elektroninės bankininkystės išrašus, iš kurių neįmanoma nustatyti kokiu tikslu atsakovui buvo suteiktos paskolos, t. y. ar suteikti kreditai skirti šeimos poreikiams tenkinti. Darant prielaidą, kad paskolos skirtos šeimos gyvenamajam būstui įsigyti, manytina, kad už šių kreditų mokėjimą atsakinga ir atsakovo sutuoktinė. Atsakovas nepagrindė jo kitų pragyvenimui būtinų išlaidų 3000 Lt sumai per mėnesį. Taip pat byloje nebuvo pateikti dokumentai, pagrindžiantys atsakovo L. L. patiriamas teisinės pagalbos išlaidas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir atsakovo L. L. atskirieji skundai netenkinami.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

18Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria buvo pakeistos atsakovo L. L. atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, leidžiant atlikti finansines operacijas 1500 Lt sumai per mėnesį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principais (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų tiek ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pakeistos, bei į padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų taikomos nepakeitus jų mąsto. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis iš esmės susijęs su asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio teisių ir interesų suvaržymu (CPK 145 str. 1 d.), įstatymas numato teisę šalims, kurių atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės apriboja, pažeidžia ar suvaržo jų teises ar teisėtus interesus, teikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (CPK 148 str. 1 d.).

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi atsakovo L. L. atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leisdamas atlikti finansines operacijas 1500 Lt sumai per mėnesį. Atsakovas L. L. atskiruoju skundu prašo šią sumą padidinti iki 6975,07 Lt, tuo tarpu ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ atskiruoju skundu tokią nutartį prašo panaikinti.

21Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas yra sudaręs tris būsto paskolos sutartis. Pagal 2006 m. birželio 6 d. paskolos sutartį Nr. ( - ) per mėnesį moka apie 229 Lt, pagal 2006 m. birželio 6 d. paskolos sutartį Nr. ( - ) – apie 70 Lt, pagal 2005 m. gruodžio 23 d. sutartį Nr. ( - ) – apie 210 EUR (725 Lt), viso apie 1024 Lt per mėnesį (b.l. 154-162). Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atsakovo atžvilgiu, taip pat atsižvelgė į pateiktus duomenis apie atsakovo sutuoktinės sumokėtus mokesčius už komunalines, ryšio bei kitas paslaugas: už 2012 m. gruodžio mėn. sunaudotą elektrą ir šaltą vandenį sumokėjo 240,33 Lt, už 2012 m. lapkričio mėn. sunaudotas dujas – 687,64 Lt, Švietimo skyriui už 2012 m. gruodžio mėn. sumokėjo 472,20 Lt, taip pat 2013-01-15 UAB „Naujamiesčio būstas“ sumokėta 333,90 Lt, vaikų ir jaunimo centrui – 132 Lt, už ryšio paslaugas – 85 Lt (b.l. 151-153).

22Pažymėtina, jog atsakovas yra fizinis asmuo. Areštavus visą jo turtą, taip pat pinigines lėšas ir neleidus iš jų vykdyti jokių mokėjimų, atsakovas negalėtų vykdyti einamųjų įsipareigojimų bankui pagal paskolos sutartis, taip pat kitiems kreditoriams, teikiantiems paslaugas pagal komunalinių paslaugų teikimo ir kitas sutartis. Tokia situacija galėtų sukurti pagrindą nutraukti sutartis su fiziniais asmenimis dėl prievolių pagal jas nevykdymo, išprovokuoti eilę ginčų (taip pat teisminių) su kitais kreditoriais, dėl ko bendrasis fizinio asmens mokumas dar labiau galėtų pablogėti. Tai neatitiktų ir paties kreditoriaus (ieškovo) šioje byloje interesų. Dėl sutarčių su trečiaisiais asmenimis nevykdymo (kredito įmokų nemokėjimo, komunalinių mokesčių nemokėjimo) atsakovui galėtų iškilti reali būsto ar kito turto netekimo grėsmė, o tai sukeltų neadekvačius teisinius padarinius, be to, prieštarautų ir paties ieškovo teisėtiems interesams. Taikant byloje laikinąsias apsaugos priemones su tokio pobūdžio apribojimais būtų pažeisti teisingumo, protingumo, sąžiningumo, taip pat proporcingumo ir ekonomiškumo principai, todėl atsakovo prašymas leisti iš areštuotų lėšų atlikti finansines operacijas tam tikrai sumai per mėnesį yra pagrįstas. Atsižvelgiant į tai, nesutiktina su ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ atskiruoju skundu, jog nėra teisinio ir faktinio pagrindo leisti atsakovui disponuoti areštuotomis piniginėmis lėšomis.

23Kita vertus, laikinosios apsaugos priemonės negali būti keičiamos taip, kad iš esmės sudarytų sąlygas pažeisti vienos šalies interesus kitos šalies sąskaita. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo prašymo motyvus, atsižvelgęs į tai, kad L. L. sutuoktinė taip pat turi rūpintis šeimos gerove, kadangi prievolė išlaikyti šeimą, mokėti komunalinius mokesčius, kredito įmokas kyla abiems sutuoktiniams, ir leidęs atsakovui atlikti mokėjimus 1500 Lt sumai per mėnesį, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

24Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir atsakovo L. L. atskirųjų skundų ir naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi ieškovo BUAB... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 7 d. nutartimi paliko Vilniaus... 6. Atsakovas L. L. pateikė prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 7. Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ pateikė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi atsakovo L. L. prašymą... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 11. Atsakovas L. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos... 12. Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ pateikė... 13. Atsakovas L. L. pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškovo BUAB „Optinių... 14. Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ pateikė... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Ieškovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir atsakovo L. L.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 19. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pakeitė Vilniaus apygardos... 21. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas yra sudaręs tris būsto paskolos... 22. Pažymėtina, jog atsakovas yra fizinis asmuo. Areštavus visą jo turtą, taip... 23. Kita vertus, laikinosios apsaugos priemonės negali būti keičiamos taip, kad... 24. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....