Byla 2-108-804/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant ieškovui D. B., atsakovei J. M., institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Aldutei Jaseliūnei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. B. ieškinį atsakovei J. M., institucijai, duodančiai išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir atsakovės J. M. priešieškinį ieškovui D. B., institucijai, duodančiai išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl laikino tėvystės teisės apribojimo, ir

Nustatė

3ieškovas prašo nustatyti tokią bendravimo su nepilnamečiu sūnumi I. B. tvarką: tėvas turi teisę bendrauti ir savo nuožiūra leisti laiką su sūnumi

 • kiekvienos savaitės antradieniais ir ketvirtadieniais nuo18 iki 20 val.;
 • kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią savaitgalį, paimant vaiką penktadienį nuo 18 val. ir grąžinant sekmadienį iki 17 val.;
 • gegužės mėnesio pirmą savaitgalį sūnus praleidžia su motina. Antrą ir ketvirtą savaitgalį praleidžia su ieškovu;
 • kasmet liepos 29 dieną, ieškovo gimtadienį sūnus praleidžia su juo nuo 18 iki 20 val.;
 • antrą Velykų dieną nuo 11 iki 17 val.; kasmet gruodžio 31 dieną nuo 12 iki 17 val.; antrą Kalėdų dieną nuo 12 iki 17 val.; kasmet gruodžio 22 dieną nuo 17 iki 21 val. sūnus praleidžia su ieškovu;
 • vasaros atostogų metu, liepos mėnesio antrą savaitę, paimant vaiką pirmadienį ir grąžinant sekmadienį, sūnus praleidžia su ieškovu.

4Ieškovas nurodė, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2007-12-12 sprendimu bendru sutikimu buvo nutraukta jo ir atsakovės santuoka. Sutarė, kad jų vaikas – sūnus I. B. lieka gyventi su motina. Teismas patvirtino jų sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria atsakovė įsipareigojo netrukdyti tėvui matytis ir bendrauti su sūnumi, dalyvauti jo auklėjime, abipusiai suderintu laiku ir suderintoje vietoje. Nurodė, kad dėl jam nežinomos priežasties atsakovė uždraudė jam bendrauti ir matytis su sūnumi, beveik 2 metus jis nematė vaiko. Nurodė, kad daug kartų skambino ir prašė paimti vaiką, tačiau atsakovė, atsisakydama išleisti vaiką pas jį, aiškina, jog sūnus tėvu vadina jau kitą vyrą (jos dabartinį sutuoktinį) ir su juo sūnui nėra reikalo matytis. Nurodė, kad kreipėsi į vaiko teisių apsaugos skyrių, kurio darbuotojos negalėjo paveikti atsakovės ir pasiūlė jam kreiptis į teismą dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo. Teismo posėdžio metu, papildomai paaiškino, kad su vaiku bendravo 2007 m. liepos mėnesį, vėliau buvo pas vaiką mokykloje, bendravo su juo lauke du kartus, vaikas su juo pasisveikino ir jis vaiką palydėjo. Vaikas jam pasakė, kad mama (atsakovė) neleidžia jam bendrauti su tėvu. Nurodė, kad vaikui nesakė, kad yra jo tėvas, pasakė jam, kad yra dėdė ir savo vardą. Nurodė, kad išlaikymą vaikui teikė nereguliariai, kadangi neturėdamas darbo, neturėjo galimybės teikti vaikui išlaikymą.

5Atsakovė J. M. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sūnus I. B. nepažįsta savo biologinio tėvo (ieškovo), kai ieškovas juos paliko vaikui buvo 3 metai. Nurodė, kad nuo tada ieškovas vaiku nesirūpino, nesidomėjo nei juo, nei jo auklėjimu, neteikė jokios pagalbos, nei materialinės, nei moralinės, neparodė jokio noro bendrauti su vaiku. Nurodė, kad dabartinėje santuokoje su N. M. turi dar du vaikus N. M. ir N. M.. Nurodė, kad dabartinis jos sutuoktinis N. M. visus vaikus myli vienodai, sūnus I. B. nėra išskiriamas iš kitų vaikų ir tėvu laiko jos dabartinį sutuoktinį N. M.. Nurodė, kad ieškovas reikalavimus dėl bendravimo su vaiku pradėjo kelti nuo 2009 m. gegužės mėnesio, tuomet, kai ji kreipėsi į teismą dėl priteisto išlaikymo vaikui padidinimo.

6Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka, tačiau, siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo psichologinio streso ir neigiamų išgyvenimų, siūlo nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kurio metu psichologas padėtų abiem tėvams tinkamai parengti vaiką I. B. bendravimui su biologiniu tėvu (ieškovu), pagal galimybes atkurtų nutrūkusį emocinį ryšį. Sėkmingai įveikus krizę, intensyvinti vaiko bendravimą su biologiniu tėvu, t.y. sudaryti ieškovui galimybę bendrauti su sūnumi pagal jo pateiktą grafiką.

7Atsakovė J. M. pateikė priešieškinį, kuriuo prašo ieškovui laikinai apriboti tėvystės teises į sūnų I. B. iki tol, kol jis subręs emociškai ir pats norės bendrauti su ieškovu. Nurodė, kad nuo 2007m. ieškovas nebuvo matęs sūnaus I. B., po skyrybų su ja nesirūpino vaiku, neteikė materialinės paramos, šiuo metu vaiko išlaikymo skola sudaro beveik 11000,00 Lt. Nurodė, kad 2010-11-29 ieškovas pasirodė Elektrėnų pradinėje mokykloje su savo žmona B. B., kuri pasiūlė vaikui išeiti į lauką pamokų metu, pasiūliusi du mandarinus. Nurodė, kad vaikas nesutiko, grįžęs namo viską papasakojo jai. Nurodė, kad pastebėjo ant vaiko nosies galo raudonai mėlyną mėlynę ir vaikas pasakė, kad jam trenkė ieškovas. Nurodė, kad tuomet sulaukė skambučio iš Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus bei Elektrėnų policijos komisariato, kadangi ieškovas kreipėsi į šias institucijas dėl to, kad ji muša vaiką. Nurodė, kad lankėsi visose institucijoje, tačiau niekur nepasitvirtino, kad ji vartojo savo vaiko atžvilgiu smurtą. Nurodė, kad po savaitės ieškovas vėl apsilankė mokykloje, tačiau vaikas pasislėpė. Nurodė, kad nepilnametis vaikas bijo ieškovo, kad jis vėl jam netrenktų, todėl nuo to laiko pradėjo vedžioti sūnų į mokyklą ir iš mokyklos. Nurodė, kad vaikas pamatęs ieškovą gatvėje atsitupia ir eina žąsele, kad ieškovas jo nematytų, jis bijo eiti į lauką vienas, nes jaučiasi persekiojamas. Nurodė, kad vaikas šiuo metu nenori matytis su ieškovu. Teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad prašo apriboti tėvų valdžią ieškovui sūnaus I. B. atžvilgiu laikinai, kol vaikas emociškai subręs, pats išreikš norą bendrauti su tėvu. Nurodė, kad vaiko nuomonė šiuo atveju yra labai svarbi, o vaikas šiuo metu bendrauti su ieškovu nenori.

8Ieškovas D. B. su priešieškinio reikalavimu nesutiko. Teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovės siūlymu iš pradžių bendrauti su vaiku kartu dalyvaujant psichologui.

9Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad neturi medžiagos, neigiamos informacijos iš valstybės, savivaldybės įstaigų, institucijų ar fizinių asmenų apie ieškovą, todėl nėra pagrindo pritarti atsakovės reikalavimui ieškovui laikinai apriboti tėvų valdžią sūnaus I. B. atžvilgiu. Nurodė, kad nėra nustatyta, kad ieškovas darytų sūnui žalą, sudarančią pagrindą tėvystės apribojimui. Pažymėjo, kad didžiausia problema šiuo atveju yra priešiški tėvų (ieškovo ir atsakovės) tarpusavio santykiai.

10Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

11Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

12Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 1 d.). Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena (CK 3.170 str. 2 d.). Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 3 d.). Sprendžiant bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.).

13Iš ieškovo ieškinyje ir atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytų aplinkybių, jų teismo posėdžių metu išsakytų pozicijų matyti, kad nepilnamečio vaiko I. B. skyrium gyvenantis tėvai (ieškovas ir atsakovė) nesutaria dėl bendravimo su juo tvarkos.

14Kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CPK 3.170 str. 4 d.).

15Įvertinus šalių, institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvadas ir atstovės paaiškinimus bei atsižvelgiant į prioritetinį vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principą, teismas daro išvadą, kad, nustačius tokią bendravimo su vaiku tvarką, kokios prašo ieškovas, bus užtikrinta ne tik tėvo teisė bendrauti su savo sūnumi ir dalyvauti jo auklėjime, bet ir vaiko teisė nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, o tai labiausiai atitiks nepilnamečio vaiko I. B. teises ir teisėtus interesus (CK 3.3 str. 1 d., 3.170 str. 1, 2 d. d.).

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

17Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tarp šalių yra susiklostę labai įtempti santykiai, į tai, kad nepilnametis vaikas I. B. pastaruosius du metus nebendravo su tėvu (ieškovu), dėl ko jų emociniai ryšiai yra nutrūkę, į tai, kad vaikui šiuo metu yra tik 7 metai, pritaria institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus nuomonei, kad siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo psichologinio streso ir neigiamų išgyvenimų, būtų tikslinga skirti pereinamąjį laikotarpį, kuriuo metu psichologas padėtų abiem tėvam tinkamai parengti nepilnametį vaiką I. B. bendravimui su biologiniu tėvu (ieškovu), pagal galimybes atkurtų nutrūkusį emocinį ryšį. Todėl šalims, atsižvelgiant į jų nepilnamečio vaiko I. B. interesus, siūlytina kreiptis į psichologą.

18Dėl laikino tėvų valdžios apribojimo

19Tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę apriboti tik Civilinio kodekso trečiojoje knygoje nustatytais pagrindais (CPK 402 str.).

20Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo (CK 3.180 str. 1 d.).

21Taigi, tėvų valdžios apribojimas taikomas esant tėvų kaltei dėl savo pareigų vaikui nevykdymo, kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, nesirūpina vaikais, piktnaudžiauja tėvų valdžia ir t.t. Vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

22Iš byloje esančios institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvados bei šios institucijos atstovės paaiškinimu, matyti, kad nėra neigiamos informacijos iš valstybės, savivaldybės įstaigų, institucijų ar fizinių asmenų apie ieškovą ir kad ši institucija nepritaria laikinam tėvų valdžios apribojimui ieškovui (b.l. 34).

23Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, ko neneigė ir pats ieškovas, kad jis nebendravo su savo nepilnamečiu sūnumi I. B. apie du metus, neteikė jam išlaikymo, turi išlaikymo įsiskolinimą (b.l. 27). Teismas, spręsdamas laikino tėvų valdžios apribojimo klausimą, taip pat atsižvelgia į tai, kad ieškovo ir atsakovės (nepilnamečio vaiko tėvų) tarpusavio santykiai po santuokos nutraukimo yra įtempti, jie nesutaria, ką patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 52-53) ir teismo posėdžių metu patvirtino šalys, kas sąlygojo nepalankių sąlygų bendravimui su nepilnamečiu vaiku susidarymą. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad ieškovas mokėsi VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ir įgijo pastatų renovatoriaus specialybę (b.l. 44, 55), nuo 2011-05-23 pradėjo dirbti ( - ) (b.l. 54), domisi vaiko gyvybės draudimo sąlygomis (b.l. 45), kas liudija apie tai, kad ieškovas stengiasi įsidarbinti, pradėjo domėtis savo nepilnamečiu vaiku.

24Atsakovė nurodo, kad ieškovas naudojo nepilnamečio vaiko I. B. atžvilgiu fizinį smurtą, vartoja alkoholį ir būdamas neblaivus elgiasi agresyviai, tačiau nepateikia jokių šias jos nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.).

25Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir byloje neesant duomenų, kad ieškovas piktnaudžiautų savo tėvo valdžia, žiauriai elgtųsi su savo nepilnamečiu sūnumi I. B. ar darytų jam žalingą įtaką savo amoraliu elgesiu bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nori bendrauti su savo nepilnamečiu vaiku, nori atstatyti nutrūkusį su juo emocinį ryšį, yra pasiryžęs kreiptis pagalbos į psichologą, darytina išvadą, jog nėra pagrindo ieškovui laikinai apriboti tėvo valdžios jo nepilnamečio vaiko I. B. atžvilgiu, todėl atsakovės priešieškinis atmestinas kaip nepagrįstas.

26Be to, pažymėtina, kad vadovaujantis CK 3.180 str. 3 d., apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas 2010-02-24 ir 2011-04-13 Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimais Nr. (1.7.)-S-549-10 ir Nr. (1.7.)-ST-63-11 yra 100 procentų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų, patenkinus ieškovo ieškinį ir atmestus atsakovės priešieškinį, iš atsakovės priteistina 175,74 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, kurias sudaro 132,00 Lt žyminio mokesčio ir 43,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 177-178, 268-270, 375-380, 400-407 str. str., teismas

Nutarė

30ieškinį patenkinti visiškai.

31Nustatyti ieškovo D. B. bendravimo su nepilnamečiu sūnumi I. B. tvarką:tėvas turi teisę bendrauti ir savo nuožiūra leisti laiką su sūnumi

 • kiekvienos savaitės antradieniais ir ketvirtadieniais nuo18 iki 20 val.;
 • kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią savaitgalį, paimant vaiką penktadienį nuo 18 val. ir grąžinant sekmadienį iki 17 val.;
 • gegužės mėnesio pirmą savaitgalį sūnus praleidžia su motina. Antrą ir ketvirtą savaitgalį praleidžia su ieškovu;
 • kasmet liepos 29 dieną, ieškovo gimtadienį sūnus praleidžia su juo nuo 18 iki 20 val.;
 • antrą Velykų dieną nuo 11 iki 17 val.; kasmet gruodžio 31 dieną nuo 12 iki 17 val.; antrą Kalėdų dieną nuo 12 iki 17 val.; kasmet gruodžio 22 dieną nuo 17 iki 21 val. sūnus praleidžia su ieškovu;
 • vasaros atostogų metu, liepos mėnesio antrą savaitę, paimant vaiką pirmadienį ir grąžinant sekmadienį, sūnus praleidžia su ieškovu.

32Atsakovės J. M. priešieškinį ieškovui D. B., institucijai, duodančiai išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl laikino tėvų valdžios apribojimo atmesti.

33Pasiūlyti šalims kreiptis į psichologą ar kitus specialistus, padėsiančius paruošti nepilnametį vaiką I. B. bendravimui su biologiniu tėvu D. B..

34Priteisti iš J. M.,74 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

35Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. B.... 3. ieškovas prašo nustatyti tokią bendravimo su nepilnamečiu sūnumi I. B.... 4. Ieškovas nurodė, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2007-12-12 sprendimu... 5. Atsakovė J. M. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sūnus I. B. nepažįsta... 6. Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės... 7. Atsakovė J. M. pateikė priešieškinį, kuriuo prašo ieškovui laikinai... 8. Ieškovas D. B. su priešieškinio reikalavimu nesutiko. Teismo posėdžio metu... 9. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.... 11. Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ... 12. Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą... 13. Iš ieškovo ieškinyje ir atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytų... 14. Kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo... 15. Įvertinus šalių, institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų... 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas... 17. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tarp šalių yra susiklostę labai... 18. Dėl laikino tėvų valdžios apribojimo ... 19. Tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę apriboti tik Civilinio kodekso... 20. Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus,... 21. Taigi, tėvų valdžios apribojimas taikomas esant tėvų kaltei dėl savo... 22. Iš byloje esančios institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų... 23. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, ko neneigė ir pats ieškovas, kad jis... 24. Atsakovė nurodo, kad ieškovas naudojo nepilnamečio vaiko I. B. atžvilgiu... 25. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir byloje neesant duomenų, kad... 26. Be to, pažymėtina, kad vadovaujantis CK 3.180 str. 3 d., apribojus tėvų... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 28. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas 2010-02-24 ir 2011-04-13 Vilniaus... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 177-178, 268-270,... 30. ieškinį patenkinti visiškai.... 31. Nustatyti ieškovo D. B. bendravimo su nepilnamečiu sūnumi I. B.... 32. Atsakovės J. M. priešieškinį ieškovui D. B., institucijai, duodančiai... 33. Pasiūlyti šalims kreiptis į psichologą ar kitus specialistus,... 34. Priteisti iš J. M.,74 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...