Byla I-10550-208/2014
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su K. B. skundu dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2014-11-06 elektroninių ryšių priemonėmis gautas K. B. skundas.

3Paduotas skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2014-11-12 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2014-12-05 pašalinti skundo trūkumus.

4Teisme 2014-12-05 gautas pareiškėjo patikslintas skundas, kuriame prašoma panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-06 sprendimą Nr. S-198(7-161/2014), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014-06-30 sprendimą Nr. 68-128, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014-02-13 sprendimą Nr. FR0682-40.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d. administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu, skundą (prašymą) paduodama per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Jei skundas (prašymas) paduodamas, praleidus skundo padavimo terminą, ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

7Siuntų paieškos dokumentas patvirtina, kad Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-06 sprendimas Nr. S-198(7-161/2014) pareiškėjui buvo įteiktas 2014-10-14, skundą teismui pareiškėjas elektroninių ryšių priemonėmis išsiuntė 2014-11-05, tai yra dviem dienom praleidęs apskundimo terminą. Patikslintame skunde nurodė, kad termino nepraleido, termino atnaujinti neprašo.

8Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d. nustatytą terminą, neprašo atnaujinti praleisto termino, todėl pareiškėjo skundą atsisakytina priimti.

9Tokia teismo išvada grindžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-316/2014).

10Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., 2 p. teisėjas

Nutarė

11atsisakyti priimti K. B. skundą.

12Įsiteisėjus nutarčiai, 2014-11-05 sumokėtą 75 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

13Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai paduoti skundą, kartu teismui pateikiant motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti praleistą apskundimo terminą.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai