Byla B2-44-555/2020
Dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VICUS“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nemokumo administratoriaus J. V. prašymą priimti sprendimą dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VICUS“ pabaigos, ir

Nustatė

2nemokumo administratorius J. V. kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „VICUS“ pabaigos, klausimą sprendžiant rašytinio proceso tvarka ir patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą. Nemokumo administratorius nurodo, kad įmonė nekilnojamojo, ilgalaikio kilnojamojo, trumpalaikio turto bei debitorinių įsiskolinimų neturi, įmonės likvidavimo procedūra yra baigta (reg. Nr. DOK-7325, DOK-5738, DOK-6392).

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo.

4Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Prašymas tenkinamas

6Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus. Jam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo numatytas išimtis (JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 1-5 punktai). To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

7Nagrinėjamu atveju UAB „VICUS“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau sprendimas dėl įmonės pabaigos priimamas galiojant JANĮ nuostatoms, sprendimas dėl įmonės pabaigos nenumatytas kaip išimtis, kuriai spręsti reikėtų taikyti iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusias ĮBĮ nuostatas, todėl klausimui dėl įmonės pabaigos spręsti taikomos JANĮ nuostatos.

8Pagal JANĮ 100 straipsnio 1 dalį sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. Prie prašymo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos pridedama: įrodymai, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktai; institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažyma dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo; juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkiniai (JANĮ 100 straipsnio 3 dalis).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi UAB „VICUS“ iškelta bankroto byla, nemokumo administratoriumi paskirtas J. V., nutartis įsiteisėjo 2016 m. liepos 29 d. Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 5 d. nutartimi patvirtintas UAB „VICUS“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo patikslintas. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartimi UAB „VICUS“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

10Nemokumo administratorius prašyme nurodė, jog įmonė nekilnojamojo, ilgalaikio kilnojamojo, trumpalaikio turto bei debitorinių įsiskolinimų neturi, įmonės likvidavimo procedūra yra baigta, taip pat pateikė galutinę bankroto ataskaitą, turto nurašymo ir skolų tikslinimo aktus, juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos balansus, 2020 m. vasario 17 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 9. Nemokumo administratorius prašo priimti sprendimą dėl UAB „VICUS“ pabaigos.

11Iš nemokumo administratoriaus kartu su prašymu pateiktų duomenų matyti, kad bankrutavusi UAB „VICUS“ turto neturi, bankroto proceso metu gauta 2 981 341,59 Eur pajamų, kurios buvo skirtos atsiskaitymui su kreditoriais, administravimo išlaidoms ir administratoriaus atlyginimui apmokėti. Baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių suma 13 395 606,75 Eur. Patikrinus Nekilnojamojo turto registro duomenis nustatyta, kad bankrutavusios įmonės vardu yra įregistruoti du žemės sklypai, tačiau iš nemokumo administratoriaus į bylą pateiktų varžytinių aktų nustatyta, kad daiktinės teisės į šiuos nekilnojamuosius daiktus (žemės sklypus) yra perleistos kitiems asmenims, t. y. bankrutavusiai UAB „VICUS“ nuosavybės teise žemės sklypai nepriklauso. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad teismuose nagrinėjamų bylų, kuriose įmonės vardu būtų pareikšti turtiniai reikalavimai kitiems asmenims, taip pat nėra (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos pažyma patvirtina, kad bankrutavusi įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama. Kadangi reikalavimai, numatyti JANĮ 100 straipsnyje, yra įvykdyti, priimamas sprendimas dėl UAB „VICUS“ pabaigos.

12JANĮ 101 straipsnyje įtvirtinta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo. Atsižvelgiant į tai, nemokumo administratorius įpareigotinas atlikti šiuos JANĮ įtvirtintus veiksmus.

13Nagrinėjamu atveju nemokumo administratorius pateikė teismui duomenis, kad 2020 m. vasario 17 d. įvyko bankrutavusios UAB „VICUS“ kreditorių susirinkimas Nr. 9, kuris patvirtino įmonės galutinę bankroto ataskaitą. Šią ataskaitą pasirašė nemokumo administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas (JANĮ 99 straipsnio 4 dalis), todėl teismas sprendžia, kad yra pagrindas patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą UAB „VICUS“ bankroto byloje (JANĮ 99 straipsnio 5 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsniu, 100-101 straipsniais, teisėjas

Nutarė

15pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „VICUS“, j. a. k. (duomenys neskelbiami), veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

16Patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą uždarosios akcinės bendrovės „VICUS“ bankroto byloje.

17Įpareigoti nemokumo administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje ir 101 straipsnyje.

18Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nemokumo administratoriui, įpareigojant jį su šiuo sprendimu supažindinti įmonės kreditorius.

19Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Garantinio fondo administratoriui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. nemokumo administratorius J. V. kreipėsi į teismą su prašymu priimti... 3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 235 straipsnio... 4. Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį... 5. Prašymas tenkinamas... 6. Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d.... 7. Nagrinėjamu atveju UAB „VICUS“ nemokumo procesas pradėtas galiojant... 8. Pagal JANĮ 100 straipsnio 1 dalį sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d.... 10. Nemokumo administratorius prašyme nurodė, jog įmonė nekilnojamojo,... 11. Iš nemokumo administratoriaus kartu su prašymu pateiktų duomenų matyti, kad... 12. JANĮ 101 straipsnyje įtvirtinta, kad nemokumo administratorius ne vėliau... 13. Nagrinėjamu atveju nemokumo administratorius pateikė teismui duomenis, kad... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 15. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „VICUS“, j. a.... 16. Patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą uždarosios akcinės bendrovės... 17. Įpareigoti nemokumo administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 18. Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo... 19. Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...