Byla ATP-458-350/2015
Dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Algirdas Gaputis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ( toliau Institucija) apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Institucijos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu M. T., a.k. ( - ) buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ( toliau ATPK) 87 straipsnio 3 dalį 289 eurų dydžio bauda su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu už tai, kad jis 2015 m. balandžio 1 d., apie 14.30 val., U. ežere, esančiame U. raj., kartu su E. T. iš medinės valties žvejojo draudžiamais tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais – šešiais statomais tinklais, kuriais sugavo 19 lydekų ir 2,6 kg kuojų.

3Institucijos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimą M. T. apskundė Utenos rajono apylinkės teismui ir jo skundas buvo tenkintas iš dalies: iš Institucijos nutarimo pašalintos aplinkybės, jog M. T. žvejojo iš medinės valties draudžiamais tinkliniais ne mėgėjų žvejybos įrankiais - keturiais statomais tinklais, bei tokiu būdu neteisėtai sugavo 17 lydekų ir 2,6 kg kuojų, Institucijos nutarimu M. T. pagal ATPK 87 straipsnio 3 dalį paskirta 289 eurų bauda sumažinta iki 200 eurų.

4Institucija apeliaciniu skundu skundžia Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. nutartį, prašo ją panaikinti, palikti galioti Institucijos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimą.

5Nurodo, kad apylinkės teismas nepagrįstai sumažino M. T. kaltinimo apimtį, nes byloje esantis vaizdo įrašas patvirtina, kad pažeidėjas kartu su E. T. plaukdami U. ežero pakrante apžiūrinėjo statmenai kranto linijai sustatytus tinklus, kurių turinys buvo gerai matomas dėl nedidelio gylio, ištraukę du tinklus su visomis žuvimis juos sukišo į maišą, traukdami tinklus nuolat dairėsi ir pastebėję pareigūnus bei nespėję ištraukti dar keturių tinklų bandė pasišalinti iš įvykio vietos. Pažymi, kad minimi asmenys jau ne kartą bausti už tai, kad žvejojo naudodami 5-6 statomuosius tinklus.

6Taip pat Institucija nesutinka, kad pažeidėjui skundžiamu nutarimu buvo sumažintas paskirtos nuobaudos dydis, nes galimybė švelninti nuobaudą numatyta tik ATPK 301 straipsnyje. Be to byloje yra duomenų, kad pažeidėjas turi dvi galiojančias nuobaudas, paskirtų baudų nėra sumokėjęs. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo paskirta nuobauda neproporcinga padarytam pažeidimui ir neatitinka ATPK 20 straipsnyje įtvirtintiems nuobaudos tikslams.

7Atsiliepimų į Institucijos apeliacinį skundą negauta.

8Apeliacinis skundas netenkinamas.

9Administracinę atsakomybę pagal ATPK 87 straipsnio 3 dalį užtraukia Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą). Ši norma yra blanketinė, kadangi Lietuvos Respublikoje mėgėjišką žūklę reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 patvirtintos Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės. Šių taisyklių 10.1 punkte nurodyta, kad draudžiama žvejoti ne mėgėjų žvejybos įrankiais, prie kurių, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, priskiriami tinkliniai žvejybos įrankiai.

10Šioje byloje M. T. Institucijos nutarimu nubaustas už tai, kad jis, protokole nurodytu laiku ir vietoje žvejojo naudodamas draudžiamus žvejybos įrankius – 6 statomus tinklus, kuriais sugavo 19 lydekų ir 2,6 kg kuojų, tačiau skundžiamu nutarimu apylinkės teismas nustatė, kad M. T. neteisėtai žvejojo tik dviem statomais tinklais, bei tokiu būdu sugavo 2 lydekas, t.y. šioje apimtyje sumažino M. T. padaryto pažeidimo apimtį.

11Institucija skundu nesutinka su tokiu apylinkės teismo sprendimu skunde nurodydama, kad byloje esantys duomenys – vaizdo įrašas, patvirtina, kad pažeidėjas žvejojo naudodamas 6 statomus tinklus, tačiau aukštesnysis teismas su tokiais skundo teiginiais nesutinka.

12Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs apeliacinio skundo argumentus, priešingai, nei nurodoma apeliaciniame skunde, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tikrindamas Institucijos nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, išsamiai ir nešališkai ištyrė visas bylos aplinkybes, tinkamai, t. y. pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė teisingą bei faktines bylos aplinkybes atitinkančią išvadą, kad M. T. ATPK 87 straipsnio 3 dalyje numatytą pažeidimą padarė naudodamas tik 2 statomus tinklus. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį grindė byloje laikantis įstatymo reikalavimų surinktais ir teismo posėdžio metu patikrintais įrodymais, išanalizavęs kiekvieną iš jų atskirai bei įvertinęs jų visumą, nurodė, kuriais iš jų remiasi, o kuriuos atmeta, išdėstė ir tokio įrodymų vertinimo motyvus.

13M. T. viso proceso metu nuosekliai tvirtino, kad protokole nurodytu metu žvejojo naudodamas du tinklus, kieno kiti tinklai, buvę šalia jo sulaikymo vietos, jis teigė nežinantis, šias jo nurodomas aplinkybes patvirtino kartu su juo pažeidimo padarymo metu buvęs E. T..

14Iš liudytojų A. V. ir E. V. parodymų matyti, kad jie stebėjo, kaip E. T. ir M. T. plaukdami valtimi U. ežere traukė tinklus ir juos su juose buvusia žuvimi kišo į turimą maišą, kurį, pastebėję pareigūnus, išmetė į ežerą. Priplaukus prie pažeidėjų buvo ištrauktas maišas, kuriame buvo du tinklai ir dvi žuvys, taip pat ištraukti dar keturi statomi tinklai, buvę pastatyti šalia pažeidėjų sulaikymo vietos, sulaikytieji teigė, kad pastarieji tinklai nėra jų, dėl maišuose rastų tinklų savo kaltės neneigė.

15Nors Institucija skunde teigia, kad M. T. kaltę dėl pažeidimo padarymo metu naudotų 6 statomų tinklų patvirtina pateikiama vaizdo įrašo medžiaga, tačiau byloje esančiame vaizdo įraše nėra užfiksuota, kad M. T. disponavo keturiais rastais pastatytais tinklais, jie ežere buvo rasti po pažeidėjo sulaikymo, įraše taip pat nėra užfiksuota, kad juos radimo vietoje būtų pastatęs būtent M. T.. Kadangi byloje nesurinkta pakankamai duomenų, kad aptariami keturi statomi tinklai priklausė M. T., pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš Institucijos nutarime M. T. pateikto kaltinimo šias aplinkybes pašalino, tuo labiau, kad iš peržiūrėto vaizdo įrašo matyti, kad aptariamo pažeidimo padarymo metu paimti tinklai nėra vienodi –jie yra skirtingų spalvų. Tokiu būdu skundžiama nutartis dėl M. T. kaltinimo apimties teisėta ir pagrįsta, nes aplinkybė, kad jis žvejodamas naudojo 6 statomus tinklus, būtų grindžiama prielaidomis, tačiau administracinės teisės pažeidimo bylose visos abejonės, kurių negalima pašalinti, vertinamos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai.

16Institucija nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu sumažinti paskirtą baudą, nurodydama, kad nėra jokių išskirtinių aplinkybių, dėl kurių M. T. galėjo būti skiriama mažesnė nuobauda, nei paskirta institucijos nutarimu, t. y. nurodo, kad nebuvo jokių pagrindų ATPK 301 straipsnio nuostatų taikymui.

17Dėl šio skundo argumento pirmiausia pažymėtina, kad M. T. sumažinant Institucijos nutarimu paskirtos baudos dydį, ATPK 301 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios mažesnės nei įstatymo numatytos administracinės nuobaudos skyrimą arba administracinės nuobaudos neskyrimą, skundžiama nutartimi taikomos nebuvo.

18ATPK 30 straipsnis numato, jog nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų teisės aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkiančias aplinkybes.

19ATPK 302 straipsnyje nustatytos baudos skyrimo taisyklės nustato, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.

20Kaip matyti, už ATPK 87 straipsnio 3 dalyje numatyto pažeidimo padarymą gali būti skiriama bauda nuo 115 iki 289 eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

21Iš Institucijos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimo matyti, kad maksimali ATPK 87 straipsnio 3 dalyje numatyta 289 eurų nuobauda M. T. buvo paskirta nenustačius jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir nustačius vieną atsakomybę sunkinančią aplinkybę – kad jis pakartotinai per metus padarė tokios pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį jam jau buvo paskirta administracinė nuobauda.

22Skundžiamą nutartį priėmęs teismas, Institucijos nutarimu M. T. paskirtą baudą sumažino iki ATPK 87 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatyto nuobaudos vidurkio 200 eurų baudos. Tokį sprendimą teismas pagrindė nustatęs M. T. atsakomybę lengvinančią aplinkybę – kad jis prisipažino padaręs pažeidimą ir gailėjosi. Kadangi šiuo atveju nustatyta viena M. T. atsakomybę lengvinanti ir viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, skundžiama nutartimi nustatytos 200 eurų baudos dydis proporcingas M. T. padarytam pažeidimui ir neprieštarauja nuobaudos skyrimo nuostatoms, numatytos ATPK 30,302 straipsniuose. Institucijos apeliaciniame skunde nėra pateikta jokių neginčytinų argumentų, kad nuobaudos tikslai pažeidėjo atžvilgiu gali būti pasiekti tik paskyrus jam maksimalią ATPK 87 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatytą baudą.

23Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, aukštesnysis teismas daro išvadą, kad tenkinti apeliacinį skundą jame išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundas atmetamas, o skundžiamas apylinkės teismo nutarimas paliekamas galioti nepakeistas.

24Teismas, vadovaudamasis ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. nutarimą palikti nepakeistą ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinio skundo netenkinti.

26Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Algirdas Gaputis, rašytinio proceso... 2. Institucijos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimu M. T., a.k. ( - ) buvo nubaustas... 3. Institucijos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimą M. T. apskundė Utenos rajono... 4. Institucija apeliaciniu skundu skundžia Utenos rajono apylinkės teismo 2015... 5. Nurodo, kad apylinkės teismas nepagrįstai sumažino M. T. kaltinimo apimtį,... 6. Taip pat Institucija nesutinka, kad pažeidėjui skundžiamu nutarimu buvo... 7. Atsiliepimų į Institucijos apeliacinį skundą negauta.... 8. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 9. Administracinę atsakomybę pagal ATPK 87 straipsnio 3 dalį užtraukia... 10. Šioje byloje M. T. Institucijos nutarimu nubaustas už tai, kad jis, protokole... 11. Institucija skundu nesutinka su tokiu apylinkės teismo sprendimu skunde... 12. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs apeliacinio skundo argumentus,... 13. M. T. viso proceso metu nuosekliai tvirtino, kad protokole nurodytu metu... 14. Iš liudytojų A. V. ir E. V. parodymų matyti, kad jie stebėjo, kaip E. T. ir... 15. Nors Institucija skunde teigia, kad M. T. kaltę dėl pažeidimo padarymo metu... 16. Institucija nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu... 17. Dėl šio skundo argumento pirmiausia pažymėtina, kad M. T. sumažinant... 18. ATPK 30 straipsnis numato, jog nuobauda už administracinį teisės pažeidimą... 19. ATPK 302 straipsnyje nustatytos baudos skyrimo taisyklės nustato, kad... 20. Kaip matyti, už ATPK 87 straipsnio 3 dalyje numatyto pažeidimo padarymą gali... 21. Iš Institucijos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimo matyti, kad maksimali ATPK 87... 22. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas, Institucijos nutarimu M. T. paskirtą... 23. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, aukštesnysis teismas... 24. Teismas, vadovaudamasis ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 25. Utenos rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. nutarimą palikti... 26. Ši nutartis neskundžiama....