Byla 2-18722-214/2013
Dėl skolos priteisimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Festina“ dėl skolos priteisimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

22013-09-09 teisme priimtas ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovei UAB „Festina“, kuriuo prašoma priteisti ieškovo naudai iš atsakovės 34 710,10 Lt sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 4-6).

32013-10-29 teisme gauta šalių sudarytą taikos sutartis, kuria šalys prašo patvirtinti (b. l. 35).

4Prašymas tenkintinas.

5CPK 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Esant šalių prašymui, taikos sutartis tvirtintina rašytinio proceso tvarka.

6Pagal LR CK 6.983 pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-426/2008).

7Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

8Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui neprieštarauja, trečiųjų asmenų teisių nepažeidžia, todėl šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis).

9Šalys taikos sutartyje nurodė, jog joms yra žinomos ir suprantamos CPK 42 straipsnio 1 dalyje, 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės (Taikos sutarties 6 p.).

10Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalis 5 punktas).

11Šalims sudarius taikos sutartį ieškovui grąžintina 75 procentai už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio sumos – 781,00 Lt (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290 straipsniu, 291 straipsniu, 293 straipsniu, 294 straipsniu, teismas

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Patvirtinti ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buveinė J. B. g. 12, LT-03600 Vilnius, a. s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, ir atsakovės UAB „Festina“, į. k. 133752591, buveinė Terminalo g. 8, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis :

  1. „Sudaryti taikos sutartį Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-18722- 214/2013 pagal ieškovo ieškinį atsakovui UAB „Festina“ dėl 34710,10 Lt skolos, bylinėjimosi išlaidų ir palūkanų priteisimo.
  2. Atsakovas UAB „Festina“ įsipareigoja sumokėti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ 17 355 Lt žalos atlyginimą, 130 Lt žyminį mokestį per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.
  3. Šalys susitaria, kad į šios sutarties 2 punkte nurodytą sumą yra įskaičiuotos visos sumos, susijusios su civilinėje byloje Nr. 2-18722-214/2013 nagrinėjamomis aplinkybėmis ir šios bylos užvedimu bei nagrinėjimu, ir kurios buvo ir/ar galėjo būti AB „Lietuvos draudimas“ pareikalautos iš UAB „Festina“ ar UAB „Festina“ civilinės atsakomybės draudiko.
  4. Atsakovas nereikalauja atlyginti bylinėjimosi išlaidų.
  5. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. ir 294 str., šalys prašo teismo patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-18722-214/2013.
  6. Sutarties šalys pareiškia, jog jos yra susipažinusios su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. bei 294 str. 2 d. ir joms yra suprantama, kad teismui patvirtinus šią Sutartį, ji Sutarties šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš Sutarties šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.‘
  7. Sutarties šalys taip pat susitaria, kad šia Sutartimi nėra konstatuojami faktai, todėl ši Sutartis neturi faktų pripažinimo prejudicinės reikšmės, o ja siekiama tik geranoriškai išspręsti tarpusavio nesutarimus. Todėl šios Sutarties sudarymo faktas ir jos turinys nėra ir negali būti aiškinamas ir naudojamas Sutarties šalių ir (ar) trečiųjų asmenų, tame tarpe ir kituose teisminiuose ginčuose, kaip tam tikrų faktų konstatavimas ar pripažinimas, reikalavimų pripažinimas ar atsisakymas.
  8. Ši sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai, o vienas paliekamas Kauno apylinkės teismui“.

15Civilinę byla Nr. 2-18722-214/2013 nutraukti.

16Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buveinė J. B. g. 12, LT-03600 Vilnius, a. s. Nr., ( - ), „Swedbank“, AB - 75 procentus, t.y. – 781,00 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 00 ct) žyminio mokesčio.

17Nutartis per 7 dienas, nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai