Byla 2-12218-151/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Šaltinija“, atstovaujamo bankroto administratorės Eglės Kosauskienės patikslintą ieškinį, pareikštą dokumentinio proceso tvarka, atsakovui E. T., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Šaltinija“, atstovaujamas bankroto administratorės Eglės Kosauskienės, dokumentinio proceso tvarka patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. T. 10330,75 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovas nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio mėn. 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Šaltinija“ (civ. bylos Nr. eB2-1141-527/2015). Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Šaltinija“ įsiteisėjo 2014-11-18. Administratoriumi paskirta - Eglė Kosauskienė. Administratorė, įgyvendindama Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnyje jai suteiktus įgaliojimus, iš kurių vienas yra pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams, nustatė, kad 2010-08-11 į UAB „Šaltinija“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Šiaulių bankas“ buvo pervesta 10396,2 Eur (35896,0 Lt) suma už įmonei priklaususio buto pardavimą. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ LR JAR išplėstinio išrašo duomenimis nuo 2010-04-21 iki 2010-09-03 UAB „Šaltinija“ vadovu buvo paskirtas E. T.. Dirbdamas bendrovės vadovu, jis turėjo teisę laisvai disponuoti įmonės sąskaitose esančiomis lėšomis. 2010-08-11 AB „Šiaulių bankas“ Kauno filiale iš UAB „Šaltinija“ sąskaitos pagal pateiktą čekį Nr. 459601 E. T., pasinaudodamas jam suteiktais įgaliojimais, pasiėmė 10136,7 Eur (35 000 Lt) sumą, o 2010-08-17 pagal čekį Nr. 459602 - 394,05 Eur (670 Lt) sumą. Daugiau jokių banko operacijų iš šios sąskaitos įmonėje nebuvo vykdoma. Šių sumų buvęs įmonės vadovas neįnešė į UAB „Šaltinija“ kasą. Dokumentų apie šių sumų panaudojimą UAB „Šaltinija“ veiklai ar atsiskaitymams su kreditoriais nėra. 2015-01-21 administratorė registruota pašto siunta pateikė E. T. prašymą grąžinti minėtas lėšas į bankrutavusios UAB „Šaltinija“ sąskaitą, tačiau piniginės lėšos iki šiol negrąžintos. Telefonu ir el. paštu susisiekus su E. T. ir paklausus apie UAB „Šaltinija“ lėšas, paimtas iš bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos, esančios AB „Šiaulių banke“ pastarasis negalėjo paaiškinti, kodėl jos neįneštos į bendrovės kasą ir kokiems tikslams lėšos buvo paimtos iš įmonės sąskaitos. Ieškovas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas į ieškovo raginimus grąžinti lėšas nereaguoja ir iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškovu, reiškia šį ieškinį dokumentinio proceso tvarka dėl skolos priteisimo.

4Patikslintas ieškinys tenkintinas.

5Ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas, reikalavimas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, todėl ieškovo prašymu patikslintas ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio mėn. 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Šaltinija“ (civ. bylos Nr. eB2-l 141-527/2015). Administratoriumi paskirta - Eglė Kosauskienė. Administratorė, patikrinusi bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nustatė, kad 2010-08-11 į UAB „Šaltinija“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Šiaulių bankas“ buvo pervesta 10396,2 Eur (35896,00 Lt) suma už įmonei priklaususio buto pardavimą. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ LR JAR išplėstinio išrašo duomenimis nuo 2010-04-21 iki 2010-09-03 UAB „Šaltinija“ vadovu buvo paskirtas E. T.. 2010-08-11 AB „Šiaulių bankas“ Kauno filiale iš UAB „Šaltinija“ sąskaitos pagal pateiktą čekį Nr. 459601 E. T., pasinaudodamas jam suteiktais įgaliojimais, pasiėmė 10136,7 Eur (35000,00 Lt) sumą, o 2010-08-17 pagal čekį Nr. 459602 - 394,05 Eur (670,00 Lt) sumą, iš viso 10330,75 Eur. Daugiau jokių banko operacijų iš šios sąskaitos įmonėje nebuvo vykdoma. Šių sumų buvęs įmonės vadovas neįnešė į UAB „Šaltinija“ kasą. Dokumentų apie šių sumų panaudojimą UAB „Šaltinija“ veiklai ar atsiskaitymams su kreditoriais nėra.

7Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (LAT 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011). CK 2.87 str. įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Asmeniui, savo veiksmais (neveikimu) padariusiam kitam asmeniui žalos, kyla turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita – pareigą juos (ją) atlyginti (CK 6.245 str. 1 d.). CK 6.249 str. 1 d. yra nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Teismas daro išvadą, kad pagal ieškovo pateiktus įrodymus patikslintas ieškinys tenkintinas, todėl priimtinas preliminarus teismo sprendimas priteisti iš atsakovo 10330,75 Eur žalos atlyginimo (CK 2.87 str., 6.246 str.- 6.249 str.).

8Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

9Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 155,00 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

10Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,

Nutarė

12Patikslintą ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo E. T., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Šaltinija“, į.k. ( - ), reg. adresas ( - ); korespondencijai: ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB „Šiaulių bankas“, atstovaujamam bankroto administratorės Eglės Kosauskienės, - 10330,75 Eur (dešimt tūkstančių tris šimtus trisdešimt eurų 75 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-04-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti valstybei iš atsakovo E. T., a.k. ( - ) 155,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas ( - )) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

15Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

16Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas;

17Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai