Byla ATP-303-290/2014
Dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties jo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Jurgis Kiškis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties jo administracinio teisės pažeidimo byloje, ir

Nustatė

2kad Lietuvos saugios laivybos administracijos 2013-09-05 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 A. K. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 122 str. 1 d. 150 litų bauda už tai, kad 2013 m. rugpjūčio 24 d., 15.35 val. Nemuno upėje, priešais Vytauto kalną, ties Birštono miestu, naudojosi vandens motociklu ,,Yamaha“ ( - ), kuris buvo teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso (toliau – VVTK) 16 str. 1 d., 4 d.

3Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi atmetė A. K. skundą ir Lietuvos saugios laivybos administracijos 2013-09-05 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 paliko nepakeistą motyvuodamas tuo, kad vidaus vandenų transporto priemonės yra registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, kad jos gali būti eksploatuojamos tik atlikus jų techninę apžiūrą arba techninį patikrinimą.

4A. K. apeliaciniu skundu prašė panaikinti šią Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylą jo atžvilgiu nutraukti. Skunde nurodo, kad administracinio teisės pažeidimo fakto, kad būtent jis vairavo vandens motociklą už ką jam skirta administracinė nuobauda, nepatvirtino net institucijos, kuri skyrė nuobaudą, pareigūnai apklausti byloje liudytojais. Teigia, kad neužtenka nustatyti faktą, jog motociklas plaukiojo, tačiau būtina nustatyti kas plaukė, kadangi tik asmuo vairavęs vandens motociklą gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

5Nurodo, kad jo pateiktuose pokalbių įrašuose aiškiai girdisi, jog jis pareigūnams nurodė, kad vandens motociklu „Yamaha“ neplaukė. Šis įrodymas, nors teismo posėdžio metu teismas ir nurodė, kad girdisi jo žodžiai, nebuvo vertintas. Teismas savo nutartyje dėl šio įrodymo nepasisakė, tai yra ne tik, kad nurodyto įrodymo nevertino, tačiau net nutartyje nepaminėjo, kad toks įrodymas teismui buvo pateiktas. Teismas nepagrįstai nevertino, kad minėtų liudytojų L. J., G. Č. ir M. parodymai, kad jis prisipažino vairavęs motociklą, prieštarauja liudytojo D. Ž., I. R. parodymams bei pateiktam vaizdo įrašui. Teismas nevertindamas šių parodymų neatitikimo kitiems įrodymams suteikė pareigūnų parodymams viršenybę prieš kitus įrodymus. Teigia, kad pareigūnai yra šališki jo atžvilgiu, turi piktumų dėl panaikintos jų skirtos nuobaudos, kas buvo pagrindas teismui vertinti jų parodymus kritiškai.

6Teismas nepagrįstai rėmėsi administracinio teisės pažeidimo nutarime Nr. AT2-20 nurodytomis faktinės aplinkybės, kadangi pats teismas pripažino, kad faktinės aplinkybės neatitinka byloje nustatytų faktų, tačiau laikė minėtus neatitikimus nereikšmingais. Su tokiu teismo argumentu negalima sutikti, kadangi būtent faktinių aplinkybių neatitikimas t.y. ar vandens motociklas buvo sustabdytas ir nustatytas jį vairavęs asmuo ar vandens motociklas buvo rastas pastatytas be vairuotojo ir administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas asmuo, kuris nevairavo transporto priemonės.

7Teismas konstatavo, kad nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 nurodant, kad A. K. pažeidė ne tik Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 straipsnio 1 dalį, bet ir 4 dalį, kurios tame straipsnyje nėra, buvo padaryta techninė klaida ir laikė šį trūkumą formaliu bei neesminiu. Ši teismo išvada yra nepagrįsta, kadangi negali būti laikoma formaliu pažeidimu administracinės nuobaudos skyrimas už neegzistuojantį pažeidimą. Teismas nevertino, kad institucijai yra keliami didesni reikalavimai taikyti įstatymus.

8Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino, kad minėtas vandens motociklas registruotas JAV, kadangi turi registracijos numerį ir byloje nebuvo pateikta įrodymų, kurie paneigtų šią aplinkybę.

9Jis mano, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, kadangi pirmosios instancijos teismas, nagrinėjęs bylą, buvo šališkas. Teismas tik po trečio prašymo išklausė garso įrašą. Teismas institucijos prašomų apklausti liudytojų L. J., G. Č. ir M. parodymams suteikė viršenybę prieš kitus įrodymus, nevertindamas jų prieštaringumo. Be to, teismo šališkumą jo atžvilgiu patvirtina ir tai, kad kita teisėjo nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. 11-185-825/2013 apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 5 d. buvo pakeista. Mano, kad minėtoje byloje jam nebuvo užtikrinta teisė į teisingą ir nešališką teismą.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą Lietuvos saugios laivybos administracija prašė A. K. apeliacinio skundo netenkinti, o teismo nutartį palikti nepakeistą.

11A. K. apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

12Pareiškėjas savo apeliaciniame skunde ginčija įrodymų vertinimą bei savo kaltę, tačiau aukštesnysis teismas, kruopščiai išnagrinėjęs apelianto skundą, konstatuoja, jog apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti, o įrodymų vertinimo taisyklės nepažeistos.

13Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustato, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Be to, įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

14Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į paminėtas normas, patikrino visus byloje esančius įrodymus ir nustatė, jog byloje tinkami ištirti ir įvertinti surinkti įrodymai ir jų pakanka pagrįsti esmines bylai reikšmingas aplinkybes.

15Byloje nenustatyta jokių esminių administracinių teisės pažeidimo protokolo trūkumų ir jame aiškiai nurodyti veikos padarymo laikas, vieta, pasireiškimo būdas bei pažeidimų kvalifikacija, kuri objektyviai atitinka nurodytų veikų požymius.

16Apeliantas skunde nurodo, kad jis vandens motociklo nevairavo, teigia, kad to nepatvirtino net institucijos, kuri skyrė nuobaudą, pareigūnai apklausti byloje liudytojais. Mano, kad neužtenka nustatyti faktą, jog motociklas plaukiojo, tačiau būtina nustatyti kas plaukė, kadangi tik asmuo vairavęs vandens motociklą gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

17Lietuvos Respublikos ATPK 122 str. 1 d. nustatyta, kad vidaus vandenų transporto priemonių registravimo reikalavimų arba nustatytos jų pristatymo techninei apžiūrai tvarkos pažeidimas arba transporto priemonių, turinčių gedimų, dėl kurių uždrausta šias transporto priemones eksploatuoti, arba perdirbtų be atitinkamo leidimo, arba nustatyta tvarka neįregistruotų, arba be techninės apžiūros, arba neparengtų žmonėms ir kroviniams plukdyti, vairavimas ar jų išleidimas plaukioti užtraukia administracinę atsakomybę. Iš šios teisės normos dispozicijos matyti, kad administracinėn atsakomybėn traukiami ne tik tie asmenys, kurie vairavo vandens transporto priemonę, tačiau ir tie, kurie išleido transporto priemonę plaukioti. Iš bylos duomenų matyti, kad vandens transporto priemonė – vandens motociklas „Yamaha“, priklauso A. K. (2 t., b. l. 3-7), šios aplinkybės neginčija ir pats apeliantas, patikrinimo metu jis buvo įvykio vietoje, taigi vien šio fakto užtenka pripažinti, kad A. K. yra tinkamas subjektas Lietuvos Respublikos ATPK 122 str. 1 d. dispozicijos prasme t. y. jis yra asmuo, išleidęs vandens motociklą plaukioti. Vadovaujantis šia norma nėra svarbu, ar vandens transporto priemonės savininkas pats faktiškai vairavo šią transporto priemonę, todėl apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė, kad teismas turėjo nustatyti, ar transporto priemonė buvo sustabdyta, ar rasta krante, neturi jokios teisinės reikšmės. Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismas laiko, kad byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių, jog būtent A. K. įvykio metu vairavo vandens transporto priemonę. Liudytojai G. Č., L. M. J., E. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad A. K. pripažino įvykio metu vairavęs vandens motociklą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai A. K. paaiškinimą, kad jis vandens motociklo nevairavo, laikė jo gynybine versija siekiant išvengti savo atžvilgiu administracinės atsakomybės, kadangi šį jo paaiškinimą visiškai paneigia ne tik byloje esanti rašytinė medžiaga, tačiau ir teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų G. Č., L. M. J., E. M. parodymai, kurie yra logiški, nuoseklūs, vieni kitus papildantys, jie visiškai atitinka jų tiriant administracinio teisės pažeidimo bylą nurodomas aplinkybes. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių liudytojai galėtų būti suinteresuoti bylos baigtimi, siekti apkalbėti administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį ir nepagrįstai apkaltinti jį padarius pažeidimą, todėl teismui dėl jų parodymų patikimumo abejonių nekyla. Apelianto argumentas, kad pareigūnai yra šališki jo atžvilgiu, turi piktumų dėl panaikintos jų skirtos nuobaudos, yra visiškai nepagrįstas, kadangi pareigūnai, tyrę A. K. administracinio teisės pažeidimo bylą, jokio suinteresuotumo bylos baigtimi neturėjo, dirbo savo darbą, todėl bylos rezultatas jiems asmeniškai nėra aktualus. Priešingai – liudytojai I. R., D. Ž., V. A. yra administracinėn atsakomybėn patraukto asmens draugai, todėl galimai siekia padėti jam išvengti administracinės atsakomybės, taigi pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai jų parodymus vertino kritiškai. Priešingai nei nurodo apeliantas, iš vaizdo įrašo negalima daryti išvados, kad jis pareigūnams nurodė vandens motociklo nevairavęs, kadangi pateikta vaizdo ir garso medžiaga šios aplinkybės nepatvirtina, apelianto minėto teiginio joje nesigirdi. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai dėl šio įrodymo nepasisakė, kadangi jis neturėjo reikšmės nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą.

18Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nors nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 buvo nurodyta, kad A. K. pažeidė ne tik Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 straipsnio 1 dalį, bet ir 4 dalį, kurios tame straipsnyje nėra, tačiau kaip nurodyta institucijos, surašiusios nutarimą, atsiliepime bei kaip paaiškino institucijos atstovė, buvo padaryta techninė klaida. Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo nurodomų aplinkybių matyti, kad A. K. traukiamas administracinėn atsakomybėn būtent pagal Lietuvos Respublikos ATPK 122 str. 1 d., nutarimu jam paskirta šio straipsnio sankcijoje numatyta bauda, paskiriant sankcijoje numatytą baudos vidurkį, todėl vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo naikinti Institucijos nutarimą.

19Apelianto argumentas, kad minėtas vandens motociklas registruotas JAV, kadangi turi registracijos numerį, neturi jokios reikšmės nagrinėjant šią administracinio teisės pažeidimo bylą. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 str. 1 d. numatyta, kad vidaus vandenų transporto priemonės (išskyrus sportinius laivus, vandens dviračius, irklines valtis, kurių ilgis iki 6 metrų, burines jachtas, kurių korpusas trumpesnis kaip 6 metrai, irklinius turistinius plaustus, kurių keliamoji galia mažesnė kaip 500 kilogramų) ir jų pakabinamieji varikliai registruojami Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. To paties straipsnio 4 d. numatyta, kad vidaus vandenų transporto priemonės gali būti eksploatuojamos tik susisiekimo ministro nustatyta tvarka atlikus jų techninę apžiūrą arba techninį patikrinimą. Iš šios teisės normos matyti, kad visos vandens transporto priemonės turi būti registruojamos Lietuvoje įstatymo nustatyta tvarka, o šio reikalavimo nesilaikymas užtraukia asmenims administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos ATPK 122 str. 1 d.

20Atsižvelgiant į visas šias nustatytas aplinkybes daroma išvada, jog palikdamas galioti Lietuvos saugios laivybos administracijos nutarimą, kuriuo A. K. buvo pripažintas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 122 str. 1 d., pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, kuriais pilnai pagrindė savo išvadas, todėl tenkinti apeliacinį skundą ir naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį jokio pagrindo nėra.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p. teismas

Nutarė

22palikti Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį nepakeistą ir A. K. apeliacinio skundo netenkinti.

23Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Jurgis Kiškis,... 2. kad Lietuvos saugios laivybos administracijos 2013-09-05 nutarimu... 3. Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi atmetė A. K. skundą... 4. A. K. apeliaciniu skundu prašė panaikinti šią Kauno apylinkės teismo 2014... 5. Nurodo, kad jo pateiktuose pokalbių įrašuose aiškiai girdisi, jog jis... 6. Teismas nepagrįstai rėmėsi administracinio teisės pažeidimo nutarime Nr.... 7. Teismas konstatavo, kad nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.... 8. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino, kad minėtas vandens... 9. Jis mano, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, kadangi... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Lietuvos saugios laivybos administracija... 11. A. K. apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.... 12. Pareiškėjas savo apeliaciniame skunde ginčija įrodymų vertinimą bei savo... 13. Lietuvos Respublikos ATPK 257 str. nustato, kad administracinio teisės... 14. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į paminėtas normas,... 15. Byloje nenustatyta jokių esminių administracinių teisės pažeidimo... 16. Apeliantas skunde nurodo, kad jis vandens motociklo nevairavo, teigia, kad to... 17. Lietuvos Respublikos ATPK 122 str. 1 d. nustatyta, kad vidaus vandenų... 18. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nors nutarime... 19. Apelianto argumentas, kad minėtas vandens motociklas registruotas JAV, kadangi... 20. Atsižvelgiant į visas šias nustatytas aplinkybes daroma išvada, jog... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p. teismas... 22. palikti Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį nepakeistą ir A.... 23. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama....