Byla N2-369-804/2013
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir vaikui priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,

2sekretoriaujant Nijolei Blažavič,

3dalyvaujant ieškovės atstovei adv. R. Vasiliauskienei,

4Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Alinai Kuleš

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės O. A. ieškinį atsakovui V. R., institucijai duodančiai išvadą Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir vaikui priteisimo ir

Nustatė

6ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko D. R., gim. 2007-05-10, gyvenamąją vietą su ieškove jos gyvenamojoje vietoje, priteisti iš atsakovo šalių nepilnamečiam vaikui išlaikymą po 425 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą už du metus iki ieškinio pateikimo teismui dienos, vaiko išlaikymui mokant 200 Lt periodines išmokas kas mėnesį, t.y. iš viso 4800 Lt.

7Ieškovė nurodė, kad su atsakovu susipažino 2005 m., jie draugavo, o 2007-05-10 šalys susilaukė vaiko D. R.. Šalys su pertraukomis kartu gyveno iki 2010 m. Nesusiklosčius bendram šalių gyvenimui, šalys gyvena atskirai nuo 2010 m. vasaros. Pradėjus gyventi atskirai, atsakovas vaiku nebesirūpina, nebendrauja, išlaikymo neteikia. Nuo to laiko atsakovas vaiko išlaikymui davė 100Lt vieną kartą. Nors apytiksliais paskaičiavimais šalių vaiko išlaikymui per mėnesį reikia 1000-1500 Lt, ieškovė vaiko išlaikymui prašo priteisti iš atsakovo po 425 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Šalių vaikas yra neįgalus ir nors vaikui paskirta neįgalumo pensija, dėl vaiko būklės jo poreikiams patenkinti neužtenka minimalios vaikui teikiamos išlaikymo sumos. Papildomos išlaidos susidaro dėl kelionių į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, kuriame vaikas praleidžia darbo dienas, o savaitgaliais ir atostogų metu ieškovė vaiką parsiveža namo, kelionių į Kauno akių kliniką du tris kartus per metus, ieškovės gyvenimo išlaidos vaikui esant sanatorijoje, kadangi ieškovė turi lydėti vaiką. Vaikui taip pat nuolat prireikia lėšų gydymui, specialių baldų. Ieškovė nurodė, kad ji taip pat yra neįgali, nedirba.

8Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti ir apie posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka.

9Institucija, duodanti išvadą byloje Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, kad ieškinį palaiko.

10Institucija, duodanti išvadą byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius savo 2013-01-10 išvadoje nurodė, kad palaiko ieškovės prašymus dėl išlaikymo priteisimo, taip pat dėl įsiskolinimo už išlaikymo neteikimą už du metus priteisimą. Kadangi ieškovė su vaiku gyvena Trakų r. sav, institucija nuomonės dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatyto pateikti negali. Institucija 2013-01-07 akte nurodė, kad su atsakovu pavyko susisiekti telefonu porą kartų, tačiau jis į susitikimą atsakovo namuose su institucijos darbuotoju neatvyko. Atsakovas telefonu nurodė, kad gyvena Vilniuje su motina, nuomojamame bute ir nesutinka su ieškiniu, jo pajamos siekia 425 Lt per mėnesį. Paklausus, kokio dydžio išlaikymą vaikui atsakovas galėtų teikti, jis pasakė, kad nemokės nė vieno lito. Atsakovas taip pat nurodė, kad paskutinį kartą vaiką matė 2012 m. gruodį ir davė 200 Lt.

11Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai

12Byloje esanti gimimo liudijimo AA Nr. ( - )(įrašo Nr. ( - )) kopija (b. l. 5) patvirtina, jog šalys yra nepilnamečio vaiko D. R., gim. 2007-05-10, tėvai.

13Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

14Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko D. R., gim. 2007-05-10, gyvenamąją vietą su ieškove jos gyvenamojoje vietoje. Kad šalių vaikas šiuo metu gyvena kartu su ieškove patvirtina ieškovės paaiškinimai, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-01-04 išvada Nr. VT2-6 (b. l. 28) bei paaiškinimai posėdžio metu, Trakų rajono savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos 2012-12-10 pažyma apie šeiminę sudėtį (b. l. 4). Ieškovė su vaiku gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame dviejų kambarių bute (b.l. 12). Esant nurodytoms aplinkybėms, nepilnamečio vaiko teisės ir interesai geriausiai bus užtikrinti nustačius jo gyvenamąją vietą su ieškove, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas ir šalių nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove jos gyvenamojoje vietoje (CK 3.169 straipsnis).

15Dėl išlaikymo vaikams ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

16CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams (CK 3.192 str. 2 d.). CK 3.192 str. 3 d. nustato, kad išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai, proporcingai savo turtinei padėčiai.

17Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.), kuris taip pat įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Įgyvendinant minėtą principą, teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi atsižvelgti į vaiko teises ir interesus. Siekiant, kad vaikai taptų pilnavertėmis asmenybėmis, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikai turėtų sąlygas (taip pat ir materialines) tinkamai fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Išlaikymas nepilnamečiams vaikams turi apimti visas lėšas, reikalingas jų tinkamam maitinimui, aprangai, sveikatos priežiūrai ir mokymui.

18Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausiančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus byla Nr. 3K-3-259/2004). Tai reiškia, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikams išlaikyti.

19Atsakovas teismui nepateikė jokių prieštaravimų.

20Gimimo liudijimo patvirtina, kad atsakovas yra D. R., gim. 2007-05-10, tėvas (b.l. 5), todėl privalo teikti išlaikymą vaikui iki jo pilnametystės (CK 3.194 str. 3 d.).

21Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalių nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti per mėnesį reikia apie 1050 Lt, tačiau ieškovė vaiko išlaikymui prašo iš atsakovo priteisti mažesnę dalį - tik 425 Lt kas mėnesį mokamų išmokų. Vertinant ieškovės pateiktą išlaidų, reikalingų vaiko poreikiams tenkinti, skaičiavimą, darytina išvada, kad ieškovės prašoma priteisti suma atitinka vaiko poreikius, tame tarpe ir specialiuosius, bei jų neviršija. Akivaizdu, kad tėvai gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d.) ir vykdyti savo pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas yra nedarbingas ir tokiu būdu dėl objektyvių priežasčių negali teikti vaikui reikalingo išlaikymo, nėra, atsakovas duomenų apie savo turinę padėtį nepateikė, todėl darytina išvada, jog atsakovas yra pajėgus teikti vaikui prašomo dydžio išlaikymą ir šis ieškovės prašymas tenkintinas visiškai.

22Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200 straipsnis). Ieškovė paaiškino, jog nuo to momento, kai šalys pradėjo gyventi skyrium, tai yra nuo 2010 m. vasaros, atsakovas neteikia išlaikymo šalių nepilnamečiam vaikui. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl 4800 Lt išlaikymo vaikui įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2010-12-19 iki 2012-12-19 priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

23Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko vaiko tėvas (motina) uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185 str., 3.186 str., 3.203 str. 1 d.).

24Priteista išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3. 208 str.).

25Pažymėtina, kad išlaikymo teikimo santykiai yra tęstinio pobūdžio. Po teismo sprendimo priėmimo pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ir nuolatinė priežiūra), priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas arba sumažintas.

26Ieškovė Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-11-14 sprendimu yra 100 procentų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų (b.l. 15-17). Pagal minėtą sprendimą gautos antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudarė 480 Lt.

27Iš atsakovo valstybei priteistina 480 Lt suma už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą (LR CPK 96 str. 1 d.).

28Iš atsakovo priteistinos 288 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. žyminis mokestis, valstybei (LR CPK 96 str. 1 d.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.3 str. 1 d., 3.192-3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 79, 88, 93, 96, 150, 270, 282 str. str., teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti visiškai.

31Nustatyti nepilnamečio vaiko D. R., gim. 2007-05-10, gyvenamąją vietą su jo motina O. A., a.k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

32Priteisti iš V. R., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam vaikui D. R., gim. 2007-05-10, po 425 Lt (keturi šimtai dvidešimt penki litai 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo dienos, t.y. 2012-12-19, iki jo pilnametystės, t.y. iki 2025-05-10, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

33Pavesti O. A. tvarkyti D. R., gim. 2007-05-10, priklausantį išlaikymą uzufrukto teise.

34Priteisti iš V. R., a.k. ( - ) nepilnamečiam vaikui D. R., gim. 2007-05-10, 4800 Lt išlaikymo įsiskolinimą.

35Priteisti iš V. R. 480 Lt valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 288 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų valstybei.

36Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2012-12-20 nutartimi V. R. taikytas laikinąsias apsaugos priemones – laikiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui D. R., gim. 2007-05-10. Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2012-12-20 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikino išlaikymo vaikui priteisimo – V. R. sumokėtas sumas įskaityti į nepilnamečiam vaikui D. R., gim. 2007-05-10 priteistą išlaikymą.

37Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,... 2. sekretoriaujant Nijolei Blažavič,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei adv. R. Vasiliauskienei,... 4. Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės O. A.... 6. ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko D. R., gim. 2007-05-10,... 7. Ieškovė nurodė, kad su atsakovu susipažino 2005 m., jie draugavo, o... 8. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.... 9. Institucija, duodanti išvadą byloje Trakų rajono savivaldybės... 10. Institucija, duodanti išvadą byloje Vilniaus miesto savivaldybės... 11. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai... 12. Byloje esanti gimimo liudijimo AA Nr. ( - )(įrašo Nr. ( - )) kopija (b. l. 5)... 13. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 14. Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko D. R., gim. 2007-05-10,... 15. Dėl išlaikymo vaikams ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 16. CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 17. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir... 18. Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine... 19. Atsakovas teismui nepateikė jokių prieštaravimų.... 20. Gimimo liudijimo patvirtina, kad atsakovas yra D. R., gim. 2007-05-10, tėvas... 21. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalių nepilnamečio vaiko poreikiams... 22. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200... 23. Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko... 24. Priteista išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 25. Pažymėtina, kad išlaikymo teikimo santykiai yra tęstinio pobūdžio. Po... 26. Ieškovė Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 27. Iš atsakovo valstybei priteistina 480 Lt suma už ieškovei suteiktą antrinę... 28. Iš atsakovo priteistinos 288 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. žyminis... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.3 str. 1 d., 3.192-3.200, 3.208 str.... 30. ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Nustatyti nepilnamečio vaiko D. R., gim. 2007-05-10, gyvenamąją vietą su jo... 32. Priteisti iš V. R., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam vaikui D. R., gim.... 33. Pavesti O. A. tvarkyti D. R., gim. 2007-05-10, priklausantį išlaikymą... 34. Priteisti iš V. R., a.k. ( - ) nepilnamečiam vaikui D. R., gim. 2007-05-10,... 35. Priteisti iš V. R. 480 Lt valstybės garantuojamos antrinės teisinės... 36. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 37. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...