Byla 2-765-516/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo D. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 3 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas skirti UAB „AFRIS“ administracijos vadovui baudą ir paskelbti atsakovo R. P. paiešką per policiją, pavedant policijai įteikti R. P. procesinius dokumentus, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovams UAB „Bankrovita“, R. P., Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūrai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo. Tretieji asmenys AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje, BUAB „NBG grupė“ D. P. T., Z. V., J. N., Ž. L., R. K., P. K., K. Č., D. K., A. M., F. K., V. A., E. E., V. G., S. S., Ž. Z., V. A., A. N., D. M. P., J. A., E. N., L. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kaišiadorių skyrius, Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Kaišiadorių poskyris, VĮ Turto bankas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Elme Messer“, UAB „Atrakta“, BUAB „Gustomta“, UAB „Divenda“, UAB „Joldija“, UAB „SDG“, UAB Eurocom“, AB „VST“, UAB „Vartų sistemos“, UAB „K. Kubiliūnienės odontologijos paslaugos“, Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, UAB „Saurida“, UAB „Wood Master“, UAB „Swedbank lizingas“, AB Šiaulių bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, UAB „Balstila“.

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „NBG grupė“ kreditoriams solidariai iš atsakovų 118 744,20 Eur žalos atlyginimą, priteistas lėšas paskirstant laikantis BUAB „NBG grupė“ bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir proporcingumo, 12 proc. metines palūkanas nuo 118 744,20 Eur sumos, skaičiuojant nuo 2008-07-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas 2017-01-05 pateikė prašymą, kuriame prašė, inter alia skirti juridinio asmens UAB “ARFIS” administracijos vadovui maksimalią 289,00 Eur baudą bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) pagrindu paskelbti atsakovo R. P. paiešką per policiją, pavedant policijai įteikti R. P. procesinius dokumentus šioje civilinėje byloje.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 3 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl baudos skyrimo UAB „ARFIS“ administracijos vadovui ir nustatė ieškovui D. S. 7 dienų terminą nuo nutarties kopijų įteikimo dienos nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti – patikslinti atsakovo R. P. gyvenamosios vietos ar kitą žinomą atsakovo procesinių dokumentų įteikimo adresą arba nurodyti kitus galimus procesinių dokumentų įteikimo atsakovui būdus.
 2. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismo nuobaudos gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ir kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. CPK 126 straipsnis numato, kad dalyvaujančio byloje asmens atstovas, kartu su fiziniu asmeniu gyvenantis pilnametis šeimos narys, įgaliotas asmuo su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti, juridinio asmens vadovas, kitas juridinių asmenų registre nurodytas valdymo organo narys, juridinio asmens atstovas teisme, juridinio asmens raštinės darbuotojas ar darbovietės administracija, sukarintos organizacijos ar jos padalinio vadas arba budėtojas, laisvės atėmimo vietos administracija be svarbių priežasčių atsisako priimti pagal šio Kodekso nuostatas įteikiamus procesinius dokumentus arba, priėmę procesinius dokumentus, pagal šio Kodekso reikalavimus nepraneša apie gautus procesinius dokumentus ar neperduoda jų adresatui, arba nevykdo kitų šiame Kodekse nustatytų pareigų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, teismas turi teisę skirti jiems baudą iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų. Atsakovo darbo vietos adresu siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su žyma “Neatsiėmė pašte”, o duomenų, kad juos atsisakyta priimti ar jie neperduoti adresatui nėra. Atsižvelgiant į tai nėra pagrindo skirti baudą UAB “ARFIS” administracijos direktoriui.
 3. CPK 117 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas procesinius dokumentus įteikia registruota pašto siunta, per antstolius, pasiuntinių paslaugų teikėjus ir kitais CPK nurodytais būdais. Teismas šioje byloje siuntė atsakovui procesinius dokumentus jo registracijos ir darbovietės adresais, tačiau jie nebuvo įteikti. CPK 124 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai nėra galimybės arba nepavyksta procesinius dokumentus dalyvaujančiam byloje asmeniui įteikti asmeniškai ir nėra galimybės arba nepavyksta procesinius dokumentus įteikti šio Kodekso 123 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka, procesiniai dokumentai įteikiami šio Kodekso 129, 130 straipsniuose nustatyta tvarka. Teismas atsižvelgė į tai, kad nurodyti atsakovo buvimo vietą yra ieškovo pareiga, o paaiškėjus, kad šios vietos nustatyti negalima, nurodyti kitus CPK XI skyriaus antrame skirsnyje nurodytus procesinių dokumentų įteikimo atsakovui būdus (paskiriant kuratorių, per antstolį, viešo paskelbimo būdu). Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovo prašymas dėl paieškos jau buvo atmestas 2017-01-06 teismo posėdžio metu.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovas D. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017-02-03 nutartį ir priimti naują procesinį sprendimą byloje – skirti juridinio asmens UAB „AFRIS“ vadovui maksimalią 289,00 Eur baudą ir įpareigoti pirmosios instancijos teismą paskelbti atsakovo R. P. paiešką per policiją, pavedant policijai įteikti R. P. procesinius dokumentus šioje byloje ir atvesdinti R. P. į paskirtą (us) teismo posėdį (posėdžius) Vilniaus apygardos teisme.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. UAB „AFRIS“ vadovas sąmoningai nepriėmė įmonės adresu siųstų procesinių dokumentų adresuotų tuo metu įmonėje dirbusiam atsakovui R. P., todėl pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta ir ieškovo prašymas skirti UAB „AFRIS“ administracijos vadovui maksimalią 289,00 Eur baudą patenkintas.
  2. Nesuradus atsakovo R. P. ir neįteikus jam procesinių dokumentų būtų pažeista jo teisė dalyvauti civilinės bylos nagrinėjimo procese, taip pat teisė į teisminę gynybą.
  3. Atsakovas, pagal oficialią informaciją, yra ne kartą teistas, vartojęs, o galbūt iki šiol vartojantis narkotikus, išleistas iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos turėjo ar turi registruotis oficialiose institucijose, įskaitant policiją, todėl procesinių dokumentų įteikimas per policijos įstaigą šiuo atveju yra racionaliausias ir teisingiausias įteikimo būdas.
  4. Kuratoriaus paskyrimas šioje byloje nėra galimas, nes yra žinomos atsakovo R. P. gyvenamoji ir darbo vietos, o viešo paskelbimo būdas yra ultima ratio, kuris gali būti taikomas tik tais atvejais, kai neįmanoma procesinių dokumentų įteikti kitais būdais.
 3. Atsiliepimų į ieškovo atskirąjį skundą negauta.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos minėtos ribos ir kurių neperžengus būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės bei teisėti interesai, viešasis interesas, apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 320 str. 2 d., 338 str.). Todėl atskirasis skundas nagrinėjamas neperžengiant jo ribų.

5Dėl baudos skyrimo

 1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis tik CPK numatytais atvejais arba tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taip pat teismo nutarčių apskundimo galimybė tam tikrais atvejais yra numatyta specialiuose įstatymuose (pvz. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, įmonių restruktūrizavimo įstatyme). Tačiau jeigu teismo priimtu tarpiniu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato nei konkreti CPK, nei specialaus įstatymo norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliantas atskiruoju skundu skundžia pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, kuriuo atmestas jo prašymas paskirti baudą UAB „AFRIS“ administracijos vadovui pagal CPK 126 straipsnį dėl to, jog šis nepranešė atsakovui R. P. apie gautus procesinius dokumentus ar neperdavė jų adresatui. Tai yra, atskiruoju skundu siekiama nutarties, kuria bauda atsakingam asmeniui nebuvo paskirta, teisėtumo įvertinimo apeliacine tvarka. Tačiau CPK X skyriaus nuostatos, reglamentuojančios teismo nuobaudų rūšis bei jų skyrimą, nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 106 straipsniu, skyrė arba atsisakė skirti proceso dalyviui baudą. Remiantis CPK 107 straipsnio 1 dalimi tik asmuo, kuriam yra paskirta bauda, gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti arba sumažinti, o pagal šio straipsnio 2 dalį, atskirasis skundas gali būti paduodamas tik asmens, kuriam bauda paskirta, ir tik dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą, paduotas CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atmetamas. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, atskirasis skundas paduotas dėl teismo procesinio sprendimo atmesti prašymą dėl baudos skyrimo (t. t. dėl teismo nutarties neskirti baudos).
 3. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinis teismas prieina išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atmestas apelianto prašymas skirti baudą UAB „AFRIS“ administracijos direktoriui negalėjo būti skundžiama atskiruoju skundu. Todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal apelianto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 3 d. nutarties, dalyje dėl baudos skyrimo, nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

6Dėl trūkumų šalinimo (procesinių dokumentų įteikimo atsakovui būdo nurodymo)

 1. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria nustatytas terminas pašalinti ieškinio trūkumą, atskirajame skunde taip pat prašo įpareigoti pirmosios instancijos teismą paskelbti atsakovo R. P. paiešką per policiją, pavedant policijai įteikti R. P. procesinius dokumentus šioje byloje ir atvesdinti R. P. į paskirtą (us) teismo posėdį (posėdžius) Vilniaus apygardos teisme.
 2. Remiantis CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktu, procesiniame dokumente (ieškinio turiniui šie reikalavimai taip pat taikomi – CPK 135 straipsnio 1 dalis), turi būti nurodomi : dalyvaujančių byloje asmenų gyvenamosios vietos, pareiškėjui žinomi kiti procesinių dokumentų įteikimo adresai. Taigi, pareiga nurodyti adresą, kuriuo turi būti įteikiami procesiniai dokumentai, tenka procesinį dokumentą pateikusiam asmeniui, šiuo atveju – ieškovui. Šiuo atveju ieškovas byloje yra nurodęs keletą atsakovo R. P. adresų, t. y. pareigą nurodyti procesinių dokumentų įteikimo vietą apeliantas formaliai yra įvykdęs. Tačiau, kaip konstatavo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, ieškovo nurodytais adresais atsakovui procesiniai dokumentai nėra įteikiami, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas turėtų pasirinkti (nurodyti) alternatyvius CPK numatytus procesinių dokumentų įteikimo būdus.
 3. Pagal CPK 132 straipsnį, išimtiniais atvejais, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, kai nežinoma atsakovo buvimo vieta, teismas gali paskelbti atsakovo paiešką per policiją, jeigu ieškovas įrodo, kad jis ėmėsi visų priemonių atsakovo gyvenamajai vietai nustatyti. Taigi, minėta įstatymo nuostata numato, jog atsakovo paieškos paskelbimas yra išimtinė procedūra, kurios taikymas šios kategorijos byloje yra teismo teisė, bet ne pareiga. Pažymėtina, kad pagrindas skelbti atsakovo paiešką gali atsirasti tik tada, kai ieškovas ne tik įrodo ėmęsis visų priemonių atsakovo buvimo vietai nustatyti, bet ir kai susidaro tokios aplinkybės, kurios neleidžia pasinaudoti jokiais CPK 117-130 straipsniuose, reglamentuojančiuose procesinių dokumentų įteikimo klausimus, numatytais įteikimo būdais. Kol nėra nustatyta, jog negalima pasinaudoti kitais įstatyme nustatytais procesinių dokumentų įteikimo būdais, tol išimtinę atsakovo paieškos procedūrą taikyti nėra teisinio pagrindo.
 4. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad apeliantas ne tik ėmėsi visų priemonių nustatyti atsakovo R. P. buvimo vietą, bet kad ir nebėra galimybės procesinių dokumentų atsakovui įteikti kuriuo nors iš CPK numatytų įteikimo būdų. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė keletą galimų alternatyvių būdų, kuriais apeliantas D. S. gali pasinaudoti. Dėl šios priežasties, apeliacinio teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad nėra nustatyta aplinkybių, sudarančių pagrindą prieiti išvadą, jog nebeįmanoma pasinaudoti CPK 117 straipsnio 2 dalyje, 129 bei 130 straipsniuose numatytais procesinių dokumentų įteikimo būdais. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įteikti procesinius dokumentus paskirtam kuratoriui, per antstolį arba viešo paskelbimo būdu yra galima tik esant suinteresuotos šalies prašymui (CPK 129 str. 1 d., 130 str. 3 d.), todėl pirmosios instancijos teismas, nors ir negalėjo įpareigoti apeliantą, bet turėjo pagrindą jam pasiūlyti ir pasiūlė pasirinkti įstatyme numatytus procesinių dokumentų įteikimo atsakovui R. P. būdus, kuriais galima pasinaudoti paaiškėjus, jog adresato faktinė gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos arba adresato gyvenamojoje ir darbo vietoje procesinių dokumentų įteikti CPK 123 straipsnio numatyta tvarka nėra galimybių.
 5. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vadovavosi civilinio proceso teisės normomis ir pagrįstai nustatė apeliantui D. S. 7 dienų procesinį terminą nutartyje nurodytiems trūkumam pašalinti – patikslinti atsakovo R. P. gyvenamosios vietos adresą ar kitą apeliantui žinomą atsakovo procesinių dokumentų įteikimo vietą arba nurodyti kitus galimus procesinių dokumentų įteikimo atsakovui būdus.
 6. Įvertinant tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatytas terminas trūkumams pašalinti yra suėjęs, apeliantui nustatytinas naujas terminas skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytam trūkumui pašalinti.

7Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

 1. Kiti atskirojo skundo motyvai neturi esminės teisinės reikšmės tinkamam klausimų dėl baudos skyrimo ir procesinių dokumentų įteikimo išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-52/2011).

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 338 straipsniu,

Nutarė

9Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo D. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 3 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta skirti baudą UAB „AFRIS“ administracijos vadovui.

10Kitą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 3 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

11Nustatyti ieškovui D. S. naują terminą – iki 2017 m. gegužės 10 d. įskaitytinai pašalinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 3 d. nutartyje nurodytą trūkumą.

Proceso dalyviai
Ryšiai