Byla 2KT-29/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Vytas Milius, susipažinęs su Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Albino Čeplinsko 2007 m. kovo 26 d. raštu, priimtu remiantis pareiškėjo D. U. bei atsakovės R. I. U. prašymu dėl civilinės bylos Nr. B2-33-153/2007 pagal ieškovo UAB „Girtučio kultūros ir sporto rūmai“ ieškinio pareiškimą atsakovei R. I. U. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo, kurioje prašoma atnaujinti procesą, perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui, taip pat su pareiškėjo D. U. ir atsakovės R. I. U. prašymais dėl Kauno apygardos teismo pirmininko 2007 m. kovo 5 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalies panaikinimo bei nurodytos bankroto bylos sujungimo su kita civiline byla,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2007 m. kovo 26 d. gautas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Albino Čeplinsko 2007 m. kovo 26 d. raštas, priimtas remiantis pareiškėjo D. U. bei atsakovės R. I. U. prašymu dėl Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. B2-33-153/2007 pagal ieškovo UAB „Girtučio kultūros ir sporto rūmai“ ieškinį atsakovei R. I. U. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo, kurioje prašoma atnaujinti procesą, perdavimo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Pareiškėjai taip pat prašo:

31) panaikinti Kauno apygardos teismo pirmininko 2007 m. kovo 5 d. nutartį, kuria netenkintas jų pareiškimas dėl bylą nagrinėjančios teisėjos Galinos Blaževič nušalinimo;

42) panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta sustabdyti civilinę bylą Nr. B2-33-153/2007 ir išspręsti šį klausimą iš esmės;

53) prie civilinės bylos Nr. B2-33-153/2007 prijungti kitą Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-31-109/2006.

6Nurodo, jog bankroto bylą nagrinėjanti teisėja neužtikrina jiems teisės turėti atstovą byloje, priimamas nutartis nepagrįstai įvardija kaip neskundžiamas. Ši teisėja, kaip ir kiti Kauno apygardos teisėjai, yra priklausoma nuo šio teismo pirmininko sprendimų.

7Prašymas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui atmestinas, kitus prašymus atsisakytina nagrinėti.

8Iš pareiškėjo bei atsakovės prašymo turinio matyti, kad jie reiškia nušalinimą visiems Kauno apygardos teismo teisėjams ir šiuo pagrindu prašo civilinę bylą iš vieno apygardos teismo perduoti kitam apygardos teismui. Tokį prašymą turi teisinį pagrindą nagrinėti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas (CPK 35 str. 2 d.).

9CPK 34 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, jog teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui tuo atveju, jeigu nušalinus teisėjus, jų pakeisti kitais tame teisme negalima. Bylas nagrinėjantys teisėjai Lietuvos Respublikos vardu vykdo teisingumą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 1 ir 4 d.). Tai išimtinė jų teisė ir pareiga, kuri turi būti vykdoma griežtai laikantis įstatymų reikalavimų, tarnavimo žmonių interesams principo bei vadovaujantis pripažintais teisės principais (Konstitucijos 5 str. 3 d., 109 str. 3 d., 135 str. 1 d.). Konstitucijoje įtvirtinta teismų instancinė sistema garantuoja asmenims teisę skųsti neteisėtus ir nepagrįstus teismų procesinius sprendimus ir padeda iki minimumo sumažinti žemesnės instancijos teismų daromas faktines arba teisines klaidas. Nurodytoje civilinėje byloje pareiškėjas ir atsakovė ne kartą pasinaudojo apeliacijos teise ir apeliacinės instancijos teismas panaikino kelis šią bylą nagrinėjusių žemesnės instancijos teismų teisėjų priimtus procesinius sprendimus. Tokie aukštesnės instancijos teismo procesiniai veiksmai, kai naikinami žemesnės instancijos teismų sprendimai (nutartys) yra sudėtinė teisingumo vykdymo dalis, kuri užtikrina asmens pažeistų teisių gynybą ir savaime nereiškia bylą nagrinėjusių teisėjų suinteresuotumo bylos baigtimi. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad Kauno apygardos teismo pirmininkas būtų suinteresuotas dėl nagrinėjamos bylos baigties ar kad jis darytų kokią nors įtaką teisingumą vykdantiems teisėjams, tarp jų ir bylą nagrinėjančiai teisėjai Galinai Blaževič. Nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo abejoti visų Kauno apygardos teismo teisėjų šališkumu pareiškėjo bei atsakovės atžvilgiu.

10Tikrinti bankroto byloje priimtų teismo nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo bei spręsti klausimą dėl civilinių bylų sujungimo Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas neturi teisinio pagrindo (CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 1 p.). Nepaisant to, paaiškiname, jog ne kiekvienas teismo procesinis sprendimas byloje yra skundžiamas. CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo gali būti skundžiamos tik tos pirmosios instancijos teismo nutartys, kurios užkerta galimybę tolesnei bylos eigai, taip pat, kai konkreti CPK norma suteikia tokią teisę. Nei teismo nutartis, kuria išspręstas klausimas dėl teisėjo nušalinimo, nei nutartis atsisakyti sustabdyti civilinę bylą neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, todėl jos nėra skundžiamos apeliacine tvarka (CPK 69, 165 str.). Dėl bylų sujungimo pažymėtina, jog teisė nuspręsti, ar tikslinga prijungti civilinę bylą, yra suteikta tik bylą nagrinėjančiam teismui, jeigu yra CPK 136 straipsnio 4 dalyje numatytos sąlygos ir teismas mano, kad tokiu būdu bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai. Tokie teismo veiksmai neskundžiami, tačiau argumentus dėl bylų sujungimo tikslingumo dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę nurodyti apeliaciniame skunde, kurį gali paduoti dėl teismo, kuriuo ginčas išspręstas iš esmės, sprendimo (CPK 306 str. 1 d. 3 p.), taip pat atskirajame skunde, kai skundžiamas klausimas yra susijęs su asmens pažeistų teisių gynimo apsunkinimu, kuris atsirado dėl teismo atsisakymo sujungti vienarūšes bylas. Šios pareiškėjo ir atsakovės prašyme nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad bylą nagrinėjantis teisėjas galėtų spręsti klausimą dėl pasiūlymo pareiškėjui ir atsakovei pasirūpinti tinkamu atstovavimu (CPK 161 str. 1 d.). Vertinti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos bei Kauno apygardos administracinio teismo sprendimų, kuriais D. U. ir R. I. U. atsisakyta suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą bankroto byloje, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas neturi teisinio pagrindo (t. 3, b.l. 55, 118-119).

11Atkreiptinas dėmesys, kad ši Kauno apygardos teismo nagrinėjama bankroto byla nėra dispozityvi, ji turi viešą interesą, nes joje sprendžiamas klausimas dėl individualios įmonės, kurios atsakomybė neribota, galimo pašalinimo iš rinkos ir jos kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo. Tokio pobūdžio bylos yra sudėtingos, tačiau šios bylos nagrinėjimas tęsiasi nepagrįstai ilgai. Esama padėtis iš dalies susidarė dėl to, jog pareiškėjas ir atsakovė apeliacine tvarka skundžia beveik kiekvieną teismo priimamą procesinį sprendimą, nuolatos reiškia nušalinimus bylą nagrinėjantiems pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų teisėjams, nemaža dalis tokių skundų, prašymų, pareiškimų yra nepagrįsti. Pažymėtina, kad teisė skųsti teismo priimtus procesinius sprendimus yra svarbi asmens pažeistų teisių gynybos priemonė, tačiau pernelyg dažni skundų ir prašymų teikimai, kurių didesnė dalis yra nepagrįsti, gali būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesu. Bylą nagrinėjantis teismas viešą interesą turinčioje byloje yra aktyvus ir turėtų nustatyti, ar pareiškėjas ir atsakovė sąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis, ar jų veiksmai negali būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesu, t. y. ar procesinėmis teisėmis jie naudojasi pagal paskirtį, nevilkina bylos nagrinėjimo, nereiškia nepagrįstų prašymų, neteikia nepagrįstų skundų ir pan. Tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta, kad šie asmenys piktnaudžiauja procesu, teismas turėtų imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad užkirstų galimybes jiems ateityje neteisėtai naudotis procesinėmis teisėmis (CPK 7, 95 str.).

12Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad nėra teisinio pagrindo perduoti bylą nagrinėti kitam apygardos teismui, taip pat nėra pagrindo priimti ir nagrinėti pareiškėjo ir atsakovės prašymų dėl Kauno apygardos teismo bei šio teismo pirmininko nutarčių panaikinimo ir bylų sujungimo.

13Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio antrąja dalimi ir 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

14Pareiškėjo D. U. ir atsakovės R. I. U. prašymą dėl Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. B2-33-153/2007 perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui atmesti.

15Kitus pareiškėjo D. U. ir atsakovės R. I. U. prašymus dėl Kauno apygardos teismo pirmininko 2007 m. kovo 5 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo pirmininko 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalies panaikinimo bei civilinių bylų Nr. B2-33-153/2007 ir Nr. 2-31-109/2006 sujungimo atsisakyti priimti.

Proceso dalyviai