Byla 2-3497-985/2017
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo pagal valdymo senatį

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant pareiškėjui R. K., jo atstovei advokatei Stanislovai Staniukynienei, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei J. B., suinteresuoto asmens Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui G. Z.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kalvarijos savivaldybės administracijai, valstybės įmonei Registrų centras Marijampolės filialui, D. O. K. dėl nuosavybės teisių pripažinimo pagal valdymo senatį.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgijamąją senatį faktą, jog jam nuosavybės teise priklauso pastatas-Ferma Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas lŽl/p unikalus Nr. ( - ), statytas 1965 m., su priestatu lilp., statytu 1962 m., esantis ( - ).

5Pareiškėjas ir jo atstovė teisme prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, jog ( - ) yra pastatas-Ferma Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas lŽl/p unikalus Nr. ( - ), statytas 1965 m., su priestatu 1i1p, statytu 1962 m. Šį pastatą pareiškėjas valdo nuo 2005 metų kovo 1 dienos, kurį pirko iš D. O. K.. D. O. K. gavo šį pastatą iš ( - ) 1994 metais, tačiau dokumentai, patvirtinantys šį faktą, neišsaugoti. Bendrovė išregistruota 1996-08-03. 2005 metais D. O. K. norėjo šią fermą parduoti. Jis ūkininkauja, o ši ferma yra šalia jam priklausančios nuosavybės teise žemės, sutarė, kad fermą D. O. K. parduos jam, pasirašė 2005-02-20 Preliminariąją sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Nuo 2005 m. kovo 1 dienos jis pradėjo fermos pastatu naudotis kaip savo, jį remontuoti, juo rūpintis, kaip savo daiktu savo nuožiūra. Pastatu naudojasi jį valdo kaip savo iki dabar.?D. O. K. buvo įsipareigojusi sutvarkyti šio pastato dokumentus, įregistruoti daiktą ir daiktines teises į Nekilnojamojo turto registrą ir sudaryti su pareiškėju pirkimo- pardavimo sutartį, tačiau iki šiol jokių veiksmų neatliko. 2017 metų sausio pradžioje užsakė pastato-fermos kadastrinius matavimus; 2017-01-30 kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės administraciją dėl adreso suteikimo; kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, tačiau buvo atisakyta įregistruoti. Kalvarijos savivaldybės administracija informacijos apie ( - ) duomenų neturi. Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento archyviniuose dokumentuose yra įrodymas, kad nutarta V. K. neparduoti kiaulinės priestato atskirai, o parduoti visą pastatą, o žinių apie pardavimą duomenų nėra. Pastatų savininkas, jei toks būtų buvęs, per visą valdymo laikotarpį turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į pastatą bet nė karto nepasinaudojo ja.

6Suinteresuoti asmenys pateikė atsiliepimus, jog pareiškimui neprieštarauja; teismo posėdyje dalyvavę suinteresuotų asmenų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovai prašė pareiškimą tenkinti.

7Pareiškimas tenkinamas.

8Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, jog ( - ) yra pastatas-Ferma Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas lŽl/p unikalus Nr. ( - ), statytas 1965 m., su priestatu 1i1p, statytu 1962 m. Šį pastatą nuo 2005 metų kovo 1 dienos, valdo pareiškėjas, kurį pirko iš suinteresuoto asmens D. O. K.. D. O. K. gavo šį pastatą iš ( - ) 1994 metais, tačiau dokumentai, patvirtinantys šį faktą, neišsaugoti; bendrovė išregistruota 1996-08-03. D. O. K. ir pareiškėjas 2005-02-20 sudarė Preliminariąją sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Liudytojai R. Z. ir R. Z. patvirtino, jog pareiškėjas nuo 2005 m. kovo 1 dienos pradėjo fermos pastatu naudotis kaip savo, jį remontuoti, juo rūpintis, kaip savo daiktu savo nuožiūra. Pastatu naudojasi jį valdo kaip savo iki dabar. D. O. K. buvo įsipareigojusi sutvarkyti šio pastato dokumentus, įregistruoti daiktą ir daiktines teises į Nekilnojamojo turto registrą ir sudaryti su pareiškėju pirkimo- pardavimo sutartį, tačiau iki šiol jokių veiksmų neatliko.

9Suinteresuoti asmenys neginčija pareiškėjo nurodyto atviro, nepertraukiamo, kaip savo daikto, patalpos valdymo bei pareiškėjo nurodyto pastato valdymo laikotarpio.

10

11CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 str. 11 p.).

12Įvertinus byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes yra pagrindas daryti išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju yra visos CK 4.68 - 4.71 straipsniuose numatytos sąlygos, reikalingos nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymui.

13Pareiškėjas sąžiningai įgijo bei sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai, kaip savo daiktą, daugiau kaip dešimt metų valdo statinį - pastatą-Fermą Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje pažymėtą lŽl/p unikalus Nr. ( - ), kuris statytas 1965 m., su priestatu lilp., statytu 1962 m., ( - ); statinio valdymas pradėtas ir vykdomas teisėtai. Valdydamas pastatą-Fermą su priestatu pareiškėjas buvo sąžiningas ir pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į minėtą statinį. Byloje nustatytos aplinkybės nesuteikia jokio pagrindo konstatuoti, kad minėtą statinį pareiškėjas užvaldė slaptai arba per prievartą ar kokiu nors kitu teisei prieštaraujančiu būdu. Statinys, į kurį pareiškėjas siekia įgyti nuosavybės teisę, gali būti privačios nuosavybės teisės objektu, jis nėra įregistruotas kito asmens vardu bei nepriklauso valstybei ar savivaldybei.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad įgyjamosios senaties institutas skirtas spragoms nuosavybės teisiniuose santykiuose užpildyti ir teisinės padėties netikrumui juose panaikinti, daiktų apyvartos galimumui užtikrinti ir daiktą valdančio asmens teisinei padėčiai stabilizuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-41/2011). Esant nurodytoms aplinkybėms pareiškimas tenkintinas visiškai, nustatytinas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso pastatas-Ferma Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas lŽl/p unikalus Nr. ( - ), statytas 1965 m., su priestatu lilp., statytu 1962 m., esantis ( - ).

15Tenkinant pareiškimą iš pareiškėjo į valstybės biudžetą priteistina 11 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, kurias sudarė procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 533 str., teismas

Nutarė

17pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad pareiškėjui R. K., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise priklauso pastatas-Ferma Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas lŽl/p unikalus Nr. ( - ), statytas 1965 m., su priestatu lilp., statytu 1962 m., esantis ( - ).

19Priteisti iš pareiškėjo R. K., asmens kodas ( - ) 11 Eur (vienuolika eurų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 5660.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai